Nữ Cường Sắc Xuyên Không

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Thể loại: xuyên không, hài, cấm luyến, nữ cường, nam giả trư ăn thịt hổ, sủng, 16+
Editor: Eirlys, Lục Vân, Lengkeng_Sophie

Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc –

Hoàng thượng a, tỉnh lại một chút đi! Ai gia không nghĩ bị tòa núi tấu chương kia tươi sống đè chết a!

Hoàng thượng a, nỗ lực trưởng thành đi, đến lúc đó ai gia đem quân quyền, chính quyền trả lại hết cho ngươi còn không được sao?

Hoàng thượng a, van cầu ngươi, ngươi đừng bắt ai gia sinh cái oa nhi nha! Ai gia còn trẻ, không nghĩ ở thâm cung cơ khổ chấm dứt cả đời a!

Hoàng thượng a, có nhu cầu đi tìm  phi tử của ngươi, ai gia là mẹ ngươi, không phụ trách sinh đứa nhỏ cho ngươi…… Nha –

Nguồn: https://tieulienlien.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Trà Hoa Cúc
 •  Chương: /126
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0001.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0002.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0003.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0004.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0005.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0006.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0007.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0008.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0009.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0010.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0011.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0012.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0013.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0014.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0015.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0016.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0017.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0018.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0019.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0020.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0021.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0022.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0023.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0024.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0025.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0026.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0027.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0028.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0029.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0030.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0031.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0032.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0033.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0034.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0035.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0036.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0037.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0038.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0039.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0040.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0041.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0042.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0043.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0044.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0045.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0046.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0047.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0048.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0049.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0050.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0051.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0052.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0053.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0054.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0055.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0056.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0057.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0058.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0059.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0060.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0061.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0062.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0063.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0064.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0065.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0066.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0067.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0068.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0069.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0070.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0071.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0072.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0073.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0074.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0075.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0076.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0077.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0078.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0079.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0080.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0081.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0082.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0083.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0084.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0085.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0086.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0087.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0088.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0089.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0090.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0091.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0092.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0093.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0094.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0095.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0096.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0097.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0098.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0099.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0100.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0101.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0102.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0103.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0104.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0105.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0106.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0107.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0108.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0109.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0110.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0111.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0112.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0113.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0114.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0115.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0116.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0117.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0118.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0119.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0120.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0121.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0122.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0123.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0124.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0125.mp3
 • thai-hau-muoi-lam-tuoi-chuong-0126.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Phượng Nghịch Thiên Hạ

TinoTK

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

TinoTK

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

TinoTK

Leave a Reply