Huyền Huyễn

Thái Thượng Kiếm Tôn

Rõ ràng chỉ là Linh Tê Kiếm Tông một cái nhỏ tạp dịch, nhưng lại bởi vì một cái ngoài ý muốn, đạt được Huyền Môn chí bảo Côn Ngô Kiếm, ngủ Đạo Lăng Thiên Tông Thánh nữ, trở thành thế gian đệ nhất Ma Quân truyền nhân!

Từ đó đi lên nghề nghiệp đánh mặt con đường, nghiền ép hết thảy thiên tài, chuyên trị các loại không phục.

Ta kiếm, ngạo thương khung!

Ta đạo, lăng chúng sinh!

Ba ngàn đại đạo, nhất kiếm độc tôn!

Ta tên Bạch Nhạc, Thái Thượng Kiếm Tôn!

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phiêu Linh Huyễn
 •  Chương: /1533
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0001.mp3 2018-08-10 04:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0002.mp3 2018-08-10 04:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0003.mp3 2018-08-10 04:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0004.mp3 2018-08-10 04:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0005.mp3 2018-08-10 04:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0006.mp3 2018-08-10 04:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0007.mp3 2018-08-10 04:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0008.mp3 2018-08-10 04:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0009.mp3 2018-08-10 04:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0010.mp3 2018-08-10 05:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0011.mp3 2018-08-10 05:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0012.mp3 2018-08-10 05:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0013.mp3 2018-08-10 05:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0014.mp3 2018-08-10 05:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0015.mp3 2018-08-10 05:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0016.mp3 2018-08-10 05:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0017.mp3 2018-08-10 05:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0018.mp3 2018-08-10 05:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0019.mp3 2018-08-10 05:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0020.mp3 2018-08-10 05:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0021.mp3 2018-08-10 05:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0022.mp3 2018-08-10 05:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0023.mp3 2018-08-10 05:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0024.mp3 2018-08-10 05:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0025.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0026.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0027.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0028.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0029.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0030.mp3 2018-08-10 05:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0031.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0032.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0033.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0034.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0035.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0036.mp3 2018-08-10 05:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0037.mp3 2018-08-10 05:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0038.mp3 2018-08-10 05:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0039.mp3 2018-08-10 05:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0040.mp3 2018-08-10 05:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0041.mp3 2018-08-10 05:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0042.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0043.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0044.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0045.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0046.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0047.mp3 2018-08-10 05:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0048.mp3 2018-08-10 05:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0049.mp3 2018-08-10 05:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0050.mp3 2018-08-10 05:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0051.mp3 2018-08-10 05:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0052.mp3 2018-08-10 05:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0053.mp3 2018-08-10 05:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0054.mp3 2018-08-10 05:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0055.mp3 2018-08-10 05:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0056.mp3 2018-08-10 05:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0057.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0058.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0059.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0060.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0061.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0062.mp3 2018-08-10 05:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0063.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0064.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0065.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0066.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0067.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0068.mp3 2018-08-10 05:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0069.mp3 2018-08-10 05:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0070.mp3 2018-08-10 05:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0071.mp3 2018-08-10 05:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0072.mp3 2018-08-10 05:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0073.mp3 2018-08-10 05:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0074.mp3 2018-08-10 05:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0075.mp3 2018-08-10 05:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0076.mp3 2018-08-10 05:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0077.mp3 2018-08-10 05:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0078.mp3 2018-08-10 05:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0079.mp3 2018-08-10 05:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0080.mp3 2018-08-10 05:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0081.mp3 2018-08-10 05:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0082.mp3 2018-08-10 05:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0083.mp3 2018-08-10 05:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0084.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0085.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0086.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0087.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0088.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0089.mp3 2018-08-10 05:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0090.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0091.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0092.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0093.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0094.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0095.mp3 2018-08-10 05:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0096.mp3 2018-08-10 05:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0097.mp3 2018-08-10 05:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0098.mp3 2018-08-10 05:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0099.mp3 2018-08-10 05:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0100.mp3 2018-08-10 05:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0101.mp3 2018-08-10 05:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0102.mp3 2018-08-10 05:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0103.mp3 2018-08-10 05:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0104.mp3 2018-08-10 05:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0105.mp3 2018-08-10 05:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0106.mp3 2018-08-10 05:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0107.mp3 2018-08-10 05:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0108.mp3 2018-08-10 05:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0109.mp3 2018-08-10 05:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0110.mp3 2018-08-10 05:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0111.mp3 2018-08-10 05:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0112.mp3 2018-08-10 05:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0113.mp3 2018-08-10 05:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0114.mp3 2018-08-10 05:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0115.mp3 2018-08-10 05:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0116.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0117.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0118.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0119.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0120.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0121.mp3 2018-08-10 05:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0122.mp3 2018-08-10 05:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0123.mp3 2018-08-10 05:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0124.mp3 2018-08-10 05:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0125.mp3 2018-08-10 05:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0126.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0127.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0128.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0129.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0130.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0131.mp3 2018-08-10 05:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0132.mp3 2018-08-10 05:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0133.mp3 2018-08-10 05:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0134.mp3 2018-08-10 05:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0135.mp3 2018-08-10 05:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0136.mp3 2018-08-10 05:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0137.mp3 2018-08-10 05:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0138.mp3 2018-08-10 05:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0139.mp3 2018-08-10 05:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0140.mp3 2018-08-10 05:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0141.mp3 2018-08-10 05:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0142.mp3 2018-08-10 05:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0143.mp3 2018-08-10 05:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0144.mp3 2018-08-10 05:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0145.mp3 2018-08-10 05:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0146.mp3 2018-08-10 05:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0147.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0148.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0149.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0150.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0151.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0152.mp3 2018-08-10 05:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0153.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0154.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0155.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0156.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0157.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0158.mp3 2018-08-10 05:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0159.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0160.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0161.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0162.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0163.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0164.mp3 2018-08-10 05:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0165.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0166.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0167.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0168.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0169.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0170.mp3 2018-08-10 05:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0171.mp3 2018-08-10 05:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0172.mp3 2018-08-10 05:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0173.mp3 2018-08-10 05:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0174.mp3 2018-08-10 05:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0175.mp3 2018-08-10 05:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0176.mp3 2018-08-10 05:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0177.mp3 2018-08-10 05:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0178.mp3 2018-08-10 05:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0179.mp3 2018-08-10 05:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0180.mp3 2018-08-10 05:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0181.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0182.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0183.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0184.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0185.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0186.mp3 2018-08-10 05:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0187.mp3 2018-08-10 05:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0188.mp3 2018-08-10 05:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0189.mp3 2018-08-10 05:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0190.mp3 2018-08-10 05:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0191.mp3 2018-08-10 05:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0192.mp3 2018-08-10 05:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0193.mp3 2018-08-10 05:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0194.mp3 2018-08-10 05:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0195.mp3 2018-08-10 05:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0196.mp3 2018-08-10 05:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0197.mp3 2018-08-10 05:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0198.mp3 2018-08-10 05:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0199.mp3 2018-08-10 05:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0200.mp3 2018-08-10 05:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0201.mp3 2018-08-10 05:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0202.mp3 2018-08-10 05:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0203.mp3 2018-08-10 05:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0204.mp3 2018-08-10 05:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0205.mp3 2018-08-10 05:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0206.mp3 2018-08-10 05:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0207.mp3 2018-08-10 05:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0208.mp3 2018-08-10 05:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0209.mp3 2018-08-10 05:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0210.mp3 2018-08-10 05:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0211.mp3 2018-08-10 05:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0212.mp3 2018-08-10 05:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0213.mp3 2018-08-10 05:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0214.mp3 2018-08-10 05:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0215.mp3 2018-08-10 05:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0216.mp3 2018-08-10 05:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0217.mp3 2018-08-10 05:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0218.mp3 2018-08-10 05:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0219.mp3 2018-08-10 05:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0220.mp3 2018-08-10 05:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0221.mp3 2018-08-10 05:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0222.mp3 2018-08-10 05:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0223.mp3 2018-08-10 05:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0224.mp3 2018-08-10 05:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0225.mp3 2018-08-10 05:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0226.mp3 2018-08-10 05:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0227.mp3 2018-08-10 05:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0228.mp3 2018-08-10 05:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0229.mp3 2018-08-10 05:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0230.mp3 2018-08-10 05:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0231.mp3 2018-08-10 05:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0232.mp3 2018-08-10 05:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0233.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0234.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0235.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0236.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0237.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0238.mp3 2018-08-10 05:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0239.mp3 2018-08-10 05:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0240.mp3 2018-08-10 05:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0241.mp3 2018-08-10 05:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0242.mp3 2018-08-10 05:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0243.mp3 2018-08-10 05:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0244.mp3 2018-08-10 05:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0245.mp3 2018-08-10 05:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0246.mp3 2018-08-10 05:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0247.mp3 2018-08-10 05:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0248.mp3 2018-08-10 05:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0249.mp3 2018-08-10 05:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0250.mp3 2018-08-10 05:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0251.mp3 2018-08-10 05:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0252.mp3 2018-08-10 05:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0253.mp3 2018-08-10 05:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0254.mp3 2018-08-10 05:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0255.mp3 2018-08-10 05:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0256.mp3 2018-08-10 05:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0257.mp3 2018-08-10 05:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0258.mp3 2018-08-10 05:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0259.mp3 2018-08-10 05:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0260.mp3 2018-08-10 05:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0261.mp3 2018-08-10 05:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0262.mp3 2018-08-10 05:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0263.mp3 2018-08-10 05:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0264.mp3 2018-08-10 05:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0265.mp3 2018-08-10 05:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0266.mp3 2018-08-10 05:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0267.mp3 2018-08-10 05:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0268.mp3 2018-08-10 05:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0269.mp3 2018-08-10 05:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0270.mp3 2018-08-10 05:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0271.mp3 2018-08-10 05:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0272.mp3 2018-08-10 05:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0273.mp3 2018-08-10 05:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0274.mp3 2018-08-10 05:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0275.mp3 2018-08-10 05:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0276.mp3 2018-08-10 05:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0277.mp3 2018-08-10 05:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0278.mp3 2018-08-10 05:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0279.mp3 2018-08-10 05:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0280.mp3 2018-08-10 05:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0281.mp3 2018-08-10 05:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0282.mp3 2018-08-10 05:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0283.mp3 2018-08-10 05:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0284.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0285.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0286.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0287.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0288.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0289.mp3 2018-08-10 05:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0290.mp3 2018-08-10 05:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0291.mp3 2018-08-10 05:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0292.mp3 2018-08-10 05:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0293.mp3 2018-08-10 05:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0294.mp3 2018-08-10 05:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0295.mp3 2018-08-10 05:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0296.mp3 2018-08-10 05:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0297.mp3 2018-08-10 05:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0298.mp3 2018-08-10 05:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0299.mp3 2018-08-10 05:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0300.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0301.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0302.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0303.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0304.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0305.mp3 2018-08-10 05:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0306.mp3 2018-08-10 05:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0307.mp3 2018-08-10 05:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0308.mp3 2018-08-10 05:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0309.mp3 2018-08-10 05:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0310.mp3 2018-08-10 05:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0311.mp3 2018-08-10 05:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0312.mp3 2018-08-10 05:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0313.mp3 2018-08-10 05:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0314.mp3 2018-08-10 05:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0315.mp3 2018-08-10 05:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0316.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0317.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0318.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0319.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0320.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0321.mp3 2018-08-10 05:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0322.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0323.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0324.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0325.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0326.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0327.mp3 2018-08-10 06:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0328.mp3 2018-08-10 06:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0329.mp3 2018-08-10 06:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0330.mp3 2018-08-10 06:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0331.mp3 2018-08-10 06:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0332.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0333.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0334.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0335.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0336.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0337.mp3 2018-08-10 06:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0338.mp3 2018-08-10 06:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0339.mp3 2018-08-10 06:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0340.mp3 2018-08-10 06:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0341.mp3 2018-08-10 06:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0342.mp3 2018-08-10 06:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0343.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0344.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0345.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0346.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0347.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0348.mp3 2018-08-10 06:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0349.mp3 2018-08-10 06:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0350.mp3 2018-08-10 06:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0351.mp3 2018-08-10 06:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0352.mp3 2018-08-10 06:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0353.mp3 2018-08-10 06:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0354.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0355.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0356.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0357.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0358.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0359.mp3 2018-08-10 06:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0360.mp3 2018-08-10 06:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0361.mp3 2018-08-10 06:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0362.mp3 2018-08-10 06:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0363.mp3 2018-08-10 06:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0364.mp3 2018-08-10 06:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0365.mp3 2018-08-10 06:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0366.mp3 2018-08-10 06:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0367.mp3 2018-08-10 06:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0368.mp3 2018-08-10 06:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0369.mp3 2018-08-10 06:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0370.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0371.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0372.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0373.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0374.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0375.mp3 2018-08-10 06:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0376.mp3 2018-08-10 06:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0377.mp3 2018-08-10 06:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0378.mp3 2018-08-10 06:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0379.mp3 2018-08-10 06:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0380.mp3 2018-08-10 06:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0381.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0382.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0383.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0384.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0385.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0386.mp3 2018-08-10 06:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0387.mp3 2018-08-10 06:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0388.mp3 2018-08-10 06:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0389.mp3 2018-08-10 06:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0390.mp3 2018-08-10 06:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0391.mp3 2018-08-10 06:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0392.mp3 2018-08-10 06:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0393.mp3 2018-08-10 06:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0394.mp3 2018-08-10 06:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0395.mp3 2018-08-10 06:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0396.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0397.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0398.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0399.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0400.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0401.mp3 2018-08-10 06:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0402.mp3 2018-08-10 06:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0403.mp3 2018-08-10 06:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0404.mp3 2018-08-10 06:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0405.mp3 2018-08-10 06:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0406.mp3 2018-08-10 06:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0407.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0408.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0409.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0410.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0411.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0412.mp3 2018-08-10 06:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0413.mp3 2018-08-10 06:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0414.mp3 2018-08-10 06:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0415.mp3 2018-08-10 06:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0416.mp3 2018-08-10 06:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0417.mp3 2018-08-10 06:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0418.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0419.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0420.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0421.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0422.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0423.mp3 2018-08-10 06:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0424.mp3 2018-08-10 06:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0425.mp3 2018-08-10 06:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0426.mp3 2018-08-10 06:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0427.mp3 2018-08-10 06:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0428.mp3 2018-08-10 06:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0429.mp3 2018-08-10 06:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0430.mp3 2018-08-10 06:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0431.mp3 2018-08-10 06:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0432.mp3 2018-08-10 06:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0433.mp3 2018-08-10 06:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0434.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0435.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0436.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0437.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0438.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0439.mp3 2018-08-10 06:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0440.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0441.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0442.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0443.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0444.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0445.mp3 2018-08-10 06:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0446.mp3 2018-08-10 06:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0447.mp3 2018-08-10 06:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0448.mp3 2018-08-10 06:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0449.mp3 2018-08-10 06:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0450.mp3 2018-08-10 06:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0451.mp3 2018-08-10 06:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0452.mp3 2018-08-10 06:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0453.mp3 2018-08-10 06:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0454.mp3 2018-08-10 06:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0455.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0456.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0457.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0458.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0459.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0460.mp3 2018-08-10 06:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0461.mp3 2018-08-10 06:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0462.mp3 2018-08-10 06:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0463.mp3 2018-08-10 06:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0464.mp3 2018-08-10 06:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0465.mp3 2018-08-10 06:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0466.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0467.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0468.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0469.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0470.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0471.mp3 2018-08-10 06:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0472.mp3 2018-08-10 06:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0473.mp3 2018-08-10 06:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0474.mp3 2018-08-10 06:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0475.mp3 2018-08-10 06:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0476.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0477.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0478.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0479.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0480.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0481.mp3 2018-08-10 06:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0482.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0483.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0484.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0485.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0486.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0487.mp3 2018-08-10 06:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0488.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0489.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0490.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0491.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0492.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0493.mp3 2018-08-10 06:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0494.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0495.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0496.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0497.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0498.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0499.mp3 2018-08-10 06:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0500.mp3 2018-08-10 06:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0501.mp3 2018-08-10 06:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0502.mp3 2018-08-10 06:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0503.mp3 2018-08-10 06:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0504.mp3 2018-08-10 06:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0505.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0506.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0507.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0508.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0509.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0510.mp3 2018-08-10 06:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0511.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0512.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0513.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0514.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0515.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0516.mp3 2018-08-10 06:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0517.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0518.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0519.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0520.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0521.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0522.mp3 2018-08-10 06:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0523.mp3 2018-08-10 06:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0524.mp3 2018-08-10 06:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0525.mp3 2018-08-10 06:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0526.mp3 2018-08-10 06:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0527.mp3 2018-08-10 06:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0528.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0529.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0530.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0531.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0532.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0533.mp3 2018-08-10 06:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0534.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0535.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0536.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0537.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0538.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0539.mp3 2018-08-10 06:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0540.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0541.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0542.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0543.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0544.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0545.mp3 2018-08-10 06:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0546.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0547.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0548.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0549.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0550.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0551.mp3 2018-08-10 06:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0552.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0553.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0554.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0555.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0556.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0557.mp3 2018-08-10 06:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0558.mp3 2018-08-10 06:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0559.mp3 2018-08-10 06:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0560.mp3 2018-08-10 06:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0561.mp3 2018-08-10 06:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0562.mp3 2018-08-10 06:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0563.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0564.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0565.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0566.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0567.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0568.mp3 2018-08-10 06:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0569.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0570.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0571.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0572.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0573.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0574.mp3 2018-08-10 06:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0575.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0576.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0577.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0578.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0579.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0580.mp3 2018-08-10 06:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0581.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0582.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0583.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0584.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0585.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0586.mp3 2018-08-10 06:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0587.mp3 2018-08-10 06:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0588.mp3 2018-08-10 06:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0589.mp3 2018-08-10 06:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0590.mp3 2018-08-10 06:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0591.mp3 2018-08-10 06:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0592.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0593.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0594.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0595.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0596.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0597.mp3 2018-08-10 06:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0598.mp3 2018-08-10 06:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0599.mp3 2018-08-10 06:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0600.mp3 2018-08-10 06:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0601.mp3 2018-08-10 06:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0602.mp3 2018-08-10 06:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0603.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0604.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0605.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0606.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0607.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0608.mp3 2018-08-10 06:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0609.mp3 2018-08-10 06:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0610.mp3 2018-08-10 06:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0611.mp3 2018-08-10 06:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0612.mp3 2018-08-10 06:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0613.mp3 2018-08-10 06:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0614.mp3 2018-08-10 06:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0615.mp3 2018-08-10 06:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0616.mp3 2018-08-10 06:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0617.mp3 2018-08-10 06:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0618.mp3 2018-08-10 06:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0619.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0620.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0621.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0622.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0623.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0624.mp3 2018-08-10 06:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0625.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0626.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0627.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0628.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0629.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0630.mp3 2018-08-10 06:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0631.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0632.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0633.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0634.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0635.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0636.mp3 2018-08-10 06:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0637.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0638.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0639.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0640.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0641.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0642.mp3 2018-08-10 07:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0643.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0644.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0645.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0646.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0647.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0648.mp3 2018-08-10 07:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0649.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0650.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0651.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0652.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0653.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0654.mp3 2018-08-10 07:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0655.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0656.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0657.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0658.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0659.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0660.mp3 2018-08-10 07:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0661.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0662.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0663.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0664.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0665.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0666.mp3 2018-08-10 07:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0667.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0668.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0669.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0670.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0671.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0672.mp3 2018-08-10 07:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0673.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0674.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0675.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0676.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0677.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0678.mp3 2018-08-10 07:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0679.mp3 2018-08-10 07:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0680.mp3 2018-08-10 07:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0681.mp3 2018-08-10 07:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0682.mp3 2018-08-10 07:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0683.mp3 2018-08-10 07:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0684.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0685.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0686.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0687.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0688.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0689.mp3 2018-08-10 07:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0690.mp3 2018-08-10 07:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0691.mp3 2018-08-10 07:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0692.mp3 2018-08-10 07:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0693.mp3 2018-08-10 07:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0694.mp3 2018-08-10 07:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0695.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0696.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0697.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0698.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0699.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0700.mp3 2018-08-10 07:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0701.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0702.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0703.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0704.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0705.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0706.mp3 2018-08-10 07:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0707.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0708.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0709.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0710.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0711.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0712.mp3 2018-08-10 07:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0713.mp3 2018-08-10 07:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0714.mp3 2018-08-10 07:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0715.mp3 2018-08-10 07:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0716.mp3 2018-08-10 07:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0717.mp3 2018-08-10 07:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0718.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0719.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0720.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0721.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0722.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0723.mp3 2018-08-10 07:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0724.mp3 2018-08-10 07:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0725.mp3 2018-08-10 07:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0726.mp3 2018-08-10 07:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0727.mp3 2018-08-10 07:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0728.mp3 2018-08-10 07:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0729.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0730.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0731.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0732.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0733.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0734.mp3 2018-08-10 07:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0735.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0736.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0737.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0738.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0739.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0740.mp3 2018-08-10 07:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0741.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0742.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0743.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0744.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0745.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0746.mp3 2018-08-10 07:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0747.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0748.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0749.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0750.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0751.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0752.mp3 2018-08-10 07:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0753.mp3 2018-08-10 07:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0754.mp3 2018-08-10 07:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0755.mp3 2018-08-10 07:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0756.mp3 2018-08-10 07:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0757.mp3 2018-08-10 07:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0758.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0759.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0760.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0761.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0762.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0763.mp3 2018-08-10 07:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0764.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0765.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0766.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0767.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0768.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0769.mp3 2018-08-10 07:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0770.mp3 2018-08-10 07:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0771.mp3 2018-08-10 07:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0772.mp3 2018-08-10 07:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0773.mp3 2018-08-10 07:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0774.mp3 2018-08-10 07:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0775.mp3 2018-08-10 07:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0776.mp3 2018-08-10 07:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0777.mp3 2018-08-10 07:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0778.mp3 2018-08-10 07:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0779.mp3 2018-08-10 07:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0780.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0781.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0782.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0783.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0784.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0785.mp3 2018-08-10 07:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0786.mp3 2018-08-10 07:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0787.mp3 2018-08-10 07:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0788.mp3 2018-08-10 07:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0789.mp3 2018-08-10 07:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0790.mp3 2018-08-10 07:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0791.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0792.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0793.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0794.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0795.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0796.mp3 2018-08-10 07:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0797.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0798.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0799.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0800.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0801.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0802.mp3 2018-08-10 07:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0803.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0804.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0805.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0806.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0807.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0808.mp3 2018-08-10 07:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0809.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0810.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0811.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0812.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0813.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0814.mp3 2018-08-10 07:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0815.mp3 2018-08-10 07:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0816.mp3 2018-08-10 07:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0817.mp3 2018-08-10 07:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0818.mp3 2018-08-10 07:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0819.mp3 2018-08-10 07:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0820.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0821.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0822.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0823.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0824.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0825.mp3 2018-08-10 07:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0826.mp3 2018-08-10 07:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0827.mp3 2018-08-10 07:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0828.mp3 2018-08-10 07:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0829.mp3 2018-08-10 07:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0830.mp3 2018-08-10 07:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0831.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0832.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0833.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0834.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0835.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0836.mp3 2018-08-10 07:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0837.mp3 2018-08-10 07:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0838.mp3 2018-08-10 07:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0839.mp3 2018-08-10 07:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0840.mp3 2018-08-10 07:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0841.mp3 2018-08-10 07:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0842.mp3 2018-08-10 07:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0843.mp3 2018-08-10 07:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0844.mp3 2018-08-10 07:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0845.mp3 2018-08-10 07:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0846.mp3 2018-08-10 07:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0847.mp3 2018-08-10 07:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0848.mp3 2018-08-10 07:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0849.mp3 2018-08-10 07:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0850.mp3 2018-08-10 07:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0851.mp3 2018-08-10 07:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0852.mp3 2018-08-10 07:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0853.mp3 2018-08-10 07:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0854.mp3 2018-08-10 07:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0855.mp3 2018-08-10 07:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0856.mp3 2018-08-10 07:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0857.mp3 2018-08-10 07:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0858.mp3 2018-08-10 07:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0859.mp3 2018-08-10 07:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0860.mp3 2018-08-10 07:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0861.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0862.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0863.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0864.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0865.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0866.mp3 2018-08-10 07:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0867.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0868.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0869.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0870.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0871.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0872.mp3 2018-08-10 07:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0873.mp3 2018-08-10 07:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0874.mp3 2018-08-10 07:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0875.mp3 2018-08-10 07:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0876.mp3 2018-08-10 07:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0877.mp3 2018-08-10 07:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0878.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0879.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0880.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0881.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0882.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0883.mp3 2018-08-10 07:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0884.mp3 2018-08-10 07:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0885.mp3 2018-08-10 07:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0886.mp3 2018-08-10 07:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0887.mp3 2018-08-10 07:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0888.mp3 2018-08-10 07:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0889.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0890.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0891.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0892.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0893.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0894.mp3 2018-08-10 07:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0895.mp3 2018-08-10 07:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0896.mp3 2018-08-10 07:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0897.mp3 2018-08-10 07:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0898.mp3 2018-08-10 07:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0899.mp3 2018-08-10 07:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0900.mp3 2018-08-10 07:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0901.mp3 2018-08-10 07:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0902.mp3 2018-08-10 07:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0903.mp3 2018-08-10 07:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0904.mp3 2018-08-10 07:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0905.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0906.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0907.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0908.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0909.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0910.mp3 2018-08-10 07:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0911.mp3 2018-08-10 07:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0912.mp3 2018-08-10 07:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0913.mp3 2018-08-10 07:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0914.mp3 2018-08-10 07:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0915.mp3 2018-08-10 07:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0916.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0917.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0918.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0919.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0920.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0921.mp3 2018-08-10 07:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0922.mp3 2018-08-10 07:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0923.mp3 2018-08-10 07:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0924.mp3 2018-08-10 07:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0925.mp3 2018-08-10 07:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0926.mp3 2018-08-10 07:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0927.mp3 2018-08-10 07:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0928.mp3 2018-08-10 07:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0929.mp3 2018-08-10 07:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0930.mp3 2018-08-10 07:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0931.mp3 2018-08-10 07:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0932.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0933.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0934.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0935.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0936.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0937.mp3 2018-08-10 07:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0938.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0939.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0940.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0941.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0942.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0943.mp3 2018-08-10 07:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0944.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0945.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0946.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0947.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0948.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0949.mp3 2018-08-10 07:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0950.mp3 2018-08-10 07:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0951.mp3 2018-08-10 07:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0952.mp3 2018-08-10 07:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0953.mp3 2018-08-10 07:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0954.mp3 2018-08-10 07:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0955.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0956.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0957.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0958.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0959.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0960.mp3 2018-08-10 07:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0961.mp3 2018-08-10 08:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0962.mp3 2018-08-10 08:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0963.mp3 2018-08-10 08:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0964.mp3 2018-08-10 08:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0965.mp3 2018-08-10 08:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0966.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0967.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0968.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0969.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0970.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0971.mp3 2018-08-10 08:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0972.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0973.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0974.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0975.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0976.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0977.mp3 2018-08-10 08:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0978.mp3 2018-08-10 08:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0979.mp3 2018-08-10 08:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0980.mp3 2018-08-10 08:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0981.mp3 2018-08-10 08:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0982.mp3 2018-08-10 08:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0983.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0984.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0985.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0986.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0987.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0988.mp3 2018-08-10 08:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0989.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0990.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0991.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0992.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0993.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0994.mp3 2018-08-10 08:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0995.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0996.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0997.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0998.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-0999.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1000.mp3 2018-08-10 08:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1001.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1002.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1003.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1004.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1005.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1006.mp3 2018-08-10 08:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1007.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1008.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1009.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1010.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1011.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1012.mp3 2018-08-10 08:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1013.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1014.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1015.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1016.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1017.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1018.mp3 2018-08-10 08:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1019.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1020.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1021.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1022.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1023.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1024.mp3 2018-08-10 08:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1025.mp3 2018-08-10 08:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1026.mp3 2018-08-10 08:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1027.mp3 2018-08-10 08:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1028.mp3 2018-08-10 08:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1029.mp3 2018-08-10 08:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1030.mp3 2018-08-10 08:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1031.mp3 2018-08-10 08:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1032.mp3 2018-08-10 08:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1033.mp3 2018-08-10 08:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1034.mp3 2018-08-10 08:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1035.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1036.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1037.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1038.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1039.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1040.mp3 2018-08-10 08:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1041.mp3 2018-08-10 08:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1042.mp3 2018-08-10 08:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1043.mp3 2018-08-10 08:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1044.mp3 2018-08-10 08:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1045.mp3 2018-08-10 08:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1046.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1047.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1048.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1049.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1050.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1051.mp3 2018-08-10 08:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1052.mp3 2018-08-10 08:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1053.mp3 2018-08-10 08:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1054.mp3 2018-08-10 08:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1055.mp3 2018-08-10 08:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1056.mp3 2018-08-10 08:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1057.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1058.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1059.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1060.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1061.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1062.mp3 2018-08-10 08:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1063.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1064.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1065.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1066.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1067.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1068.mp3 2018-08-10 08:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1069.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1070.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1071.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1072.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1073.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1074.mp3 2018-08-10 08:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1075.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1076.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1077.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1078.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1079.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1080.mp3 2018-08-10 08:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1081.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1082.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1083.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1084.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1085.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1086.mp3 2018-08-10 08:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1087.mp3 2018-08-10 08:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1088.mp3 2018-08-10 08:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1089.mp3 2018-08-10 08:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1090.mp3 2018-08-10 08:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1091.mp3 2018-08-10 08:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1092.mp3 2018-08-10 08:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1093.mp3 2018-08-10 08:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1094.mp3 2018-08-10 08:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1095.mp3 2018-08-10 08:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1096.mp3 2018-08-10 08:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1097.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1098.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1099.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1100.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1101.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1102.mp3 2018-08-10 08:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1103.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1104.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1105.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1106.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1107.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1108.mp3 2018-08-10 08:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1109.mp3 2018-08-10 08:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1110.mp3 2018-08-10 08:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1111.mp3 2018-08-10 08:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1112.mp3 2018-08-10 08:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1113.mp3 2018-08-10 08:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1114.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1115.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1116.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1117.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1118.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1119.mp3 2018-08-10 08:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1120.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1121.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1122.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1123.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1124.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1125.mp3 2018-08-10 08:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1126.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1127.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1128.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1129.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1130.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1131.mp3 2018-08-10 08:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1132.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1133.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1134.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1135.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1136.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1137.mp3 2018-08-10 08:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1138.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1139.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1140.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1141.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1142.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1143.mp3 2018-08-10 08:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1144.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1145.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1146.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1147.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1148.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1149.mp3 2018-08-10 08:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1150.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1151.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1152.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1153.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1154.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1155.mp3 2018-08-10 08:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1156.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1157.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1158.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1159.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1160.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1161.mp3 2018-08-10 08:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1162.mp3 2018-08-10 08:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1163.mp3 2018-08-10 08:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1164.mp3 2018-08-10 08:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1165.mp3 2018-08-10 08:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1166.mp3 2018-08-10 08:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1167.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1168.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1169.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1170.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1171.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1172.mp3 2018-08-10 08:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1173.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1174.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1175.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1176.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1177.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1178.mp3 2018-08-10 08:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1179.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1180.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1181.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1182.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1183.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1184.mp3 2018-08-10 08:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1185.mp3 2018-08-10 08:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1186.mp3 2018-08-10 08:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1187.mp3 2018-08-10 08:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1188.mp3 2018-08-10 08:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1189.mp3 2018-08-10 08:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1190.mp3 2018-08-10 08:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1191.mp3 2018-08-10 08:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1192.mp3 2018-08-10 08:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1193.mp3 2018-08-10 08:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1194.mp3 2018-08-10 08:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1195.mp3 2018-08-10 08:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1196.mp3 2018-08-10 08:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1197.mp3 2018-08-10 08:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1198.mp3 2018-08-10 08:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1199.mp3 2018-08-10 08:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1200.mp3 2018-08-10 08:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1201.mp3 2018-08-10 08:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1202.mp3 2018-08-10 08:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1203.mp3 2018-08-10 08:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1204.mp3 2018-08-10 08:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1205.mp3 2018-08-10 08:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1206.mp3 2018-08-10 08:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1207.mp3 2018-08-10 08:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1208.mp3 2018-08-10 08:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1209.mp3 2018-08-10 08:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1210.mp3 2018-08-10 08:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1211.mp3 2018-08-10 08:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1212.mp3 2018-08-10 08:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1213.mp3 2018-08-10 08:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1214.mp3 2018-08-10 08:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1215.mp3 2018-08-10 08:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1216.mp3 2018-08-10 08:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1217.mp3 2018-08-10 08:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1218.mp3 2018-08-10 08:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1219.mp3 2018-08-10 08:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1220.mp3 2018-08-10 08:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1221.mp3 2018-08-10 08:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1222.mp3 2018-08-10 08:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1223.mp3 2018-08-10 08:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1224.mp3 2018-08-10 08:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1225.mp3 2018-08-10 08:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1226.mp3 2018-08-10 08:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1227.mp3 2018-08-10 08:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1228.mp3 2018-08-10 08:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1229.mp3 2018-08-10 08:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1230.mp3 2018-08-10 08:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1231.mp3 2018-08-10 08:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1232.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1233.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1234.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1235.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1236.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1237.mp3 2018-08-10 08:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1238.mp3 2018-08-10 08:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1239.mp3 2018-08-10 08:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1240.mp3 2018-08-10 08:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1241.mp3 2018-08-10 08:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1242.mp3 2018-08-10 08:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1243.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1244.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1245.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1246.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1247.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1248.mp3 2018-08-10 08:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1249.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1250.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1251.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1252.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1253.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1254.mp3 2018-08-10 08:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1255.mp3 2018-08-10 08:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1256.mp3 2018-08-10 08:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1257.mp3 2018-08-10 08:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1258.mp3 2018-08-10 08:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1259.mp3 2018-08-10 08:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1260.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1261.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1262.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1263.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1264.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1265.mp3 2018-08-10 08:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1266.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1267.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1268.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1269.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1270.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1271.mp3 2018-08-10 08:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1272.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1273.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1274.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1275.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1276.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1277.mp3 2018-08-10 08:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1278.mp3 2018-08-10 08:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1279.mp3 2018-08-10 08:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1280.mp3 2018-08-10 08:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1281.mp3 2018-08-10 08:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1282.mp3 2018-08-10 08:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1283.mp3 2018-08-10 08:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1284.mp3 2018-08-10 08:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1285.mp3 2018-08-10 08:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1286.mp3 2018-08-10 08:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1287.mp3 2018-08-10 08:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1288.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1289.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1290.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1291.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1292.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1293.mp3 2018-08-10 08:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1294.mp3 2018-08-10 09:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1295.mp3 2018-08-10 09:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1296.mp3 2018-08-10 09:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1297.mp3 2018-08-10 09:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1298.mp3 2018-08-10 09:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1299.mp3 2018-08-10 09:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1300.mp3 2018-08-10 09:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1301.mp3 2018-08-10 09:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1302.mp3 2018-08-10 09:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1303.mp3 2018-08-10 09:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1304.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1305.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1306.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1307.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1308.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1309.mp3 2018-08-10 09:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1310.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1311.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1312.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1313.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1314.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1315.mp3 2018-08-10 09:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1316.mp3 2018-08-10 09:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1317.mp3 2018-08-10 09:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1318.mp3 2018-08-10 09:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1319.mp3 2018-08-10 09:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1320.mp3 2018-08-10 09:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1321.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1322.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1323.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1324.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1325.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1326.mp3 2018-08-10 09:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1327.mp3 2018-08-10 09:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1328.mp3 2018-08-10 09:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1329.mp3 2018-08-10 09:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1330.mp3 2018-08-10 09:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1331.mp3 2018-08-10 14:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1332.mp3 2018-08-10 14:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1333.mp3 2018-08-10 14:54
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1334.mp3 2018-08-10 14:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1335.mp3 2018-08-10 14:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1336.mp3 2018-08-10 14:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1337.mp3 2018-08-10 14:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1338.mp3 2018-08-10 14:55
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1339.mp3 2018-08-10 14:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1340.mp3 2018-08-10 14:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1341.mp3 2018-08-10 14:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1342.mp3 2018-08-10 14:56
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1343.mp3 2018-08-10 14:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1344.mp3 2018-08-10 14:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1345.mp3 2018-08-10 14:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1346.mp3 2018-08-10 14:57
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1347.mp3 2018-08-10 14:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1348.mp3 2018-08-10 14:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1349.mp3 2018-08-10 14:58
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1350.mp3 2018-08-10 14:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1351.mp3 2018-08-10 14:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1352.mp3 2018-08-10 14:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1353.mp3 2018-08-10 14:59
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1354.mp3 2018-08-10 15:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1355.mp3 2018-08-10 15:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1356.mp3 2018-08-10 15:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1357.mp3 2018-08-10 15:00
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1358.mp3 2018-08-10 15:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1359.mp3 2018-08-10 15:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1360.mp3 2018-08-10 15:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1361.mp3 2018-08-10 15:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1362.mp3 2018-08-10 15:01
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1363.mp3 2018-08-10 15:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1364.mp3 2018-08-10 15:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1365.mp3 2018-08-10 15:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1366.mp3 2018-08-10 15:02
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1367.mp3 2018-08-10 15:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1368.mp3 2018-08-10 15:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1369.mp3 2018-08-10 15:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1370.mp3 2018-08-10 15:03
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1371.mp3 2018-08-10 15:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1372.mp3 2018-08-10 15:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1373.mp3 2018-08-10 15:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1374.mp3 2018-08-10 15:04
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1375.mp3 2018-08-10 15:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1376.mp3 2018-08-10 15:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1377.mp3 2018-08-10 15:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1378.mp3 2018-08-10 15:05
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1379.mp3 2018-08-10 15:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1380.mp3 2018-08-10 15:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1381.mp3 2018-08-10 15:06
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1382.mp3 2018-08-10 15:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1383.mp3 2018-08-10 15:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1384.mp3 2018-08-10 15:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1385.mp3 2018-08-10 15:07
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1386.mp3 2018-08-10 15:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1387.mp3 2018-08-10 15:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1388.mp3 2018-08-10 15:08
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1389.mp3 2018-08-10 15:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1390.mp3 2018-08-10 15:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1391.mp3 2018-08-10 15:09
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1392.mp3 2018-08-10 15:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1393.mp3 2018-08-10 15:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1394.mp3 2018-08-10 15:10
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1395.mp3 2018-08-10 15:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1396.mp3 2018-08-10 15:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1397.mp3 2018-08-10 15:11
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1398.mp3 2018-08-10 15:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1399.mp3 2018-08-10 15:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1400.mp3 2018-08-10 15:12
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1401.mp3 2018-08-10 15:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1402.mp3 2018-08-10 15:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1403.mp3 2018-08-10 15:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1404.mp3 2018-08-10 15:13
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1405.mp3 2018-08-10 15:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1406.mp3 2018-08-10 15:14
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1407.mp3 2018-08-10 15:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1408.mp3 2018-08-10 15:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1409.mp3 2018-08-10 15:15
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1410.mp3 2018-08-10 15:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1411.mp3 2018-08-10 15:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1412.mp3 2018-08-10 15:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1413.mp3 2018-08-10 15:16
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1414.mp3 2018-08-10 15:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1415.mp3 2018-08-10 15:17
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1416.mp3 2018-08-10 15:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1417.mp3 2018-08-10 15:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1418.mp3 2018-08-10 15:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1419.mp3 2018-08-10 15:18
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1420.mp3 2018-08-10 15:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1421.mp3 2018-08-10 15:19
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1422.mp3 2018-08-10 15:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1423.mp3 2018-08-10 15:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1424.mp3 2018-08-10 15:20
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1425.mp3 2018-08-10 15:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1426.mp3 2018-08-10 15:21
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1427.mp3 2018-08-10 15:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1428.mp3 2018-08-10 15:22
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1429.mp3 2018-08-10 15:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1430.mp3 2018-08-10 15:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1431.mp3 2018-08-10 15:23
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1432.mp3 2018-08-10 15:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1433.mp3 2018-08-10 15:24
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1434.mp3 2018-08-10 15:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1435.mp3 2018-08-10 15:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1436.mp3 2018-08-10 15:25
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1437.mp3 2018-08-10 15:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1438.mp3 2018-08-10 15:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1439.mp3 2018-08-10 15:26
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1440.mp3 2018-08-10 15:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1441.mp3 2018-08-10 15:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1442.mp3 2018-08-10 15:27
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1443.mp3 2018-08-10 15:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1444.mp3 2018-08-10 15:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1445.mp3 2018-08-10 15:28
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1446.mp3 2018-08-10 15:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1447.mp3 2018-08-10 15:29
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1448.mp3 2018-08-10 15:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1449.mp3 2018-08-10 15:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1450.mp3 2018-08-10 15:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1451.mp3 2018-08-10 15:30
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1452.mp3 2018-08-10 15:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1453.mp3 2018-08-10 15:31
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1454.mp3 2018-08-10 15:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1455.mp3 2018-08-10 15:32
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1456.mp3 2018-08-10 15:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1457.mp3 2018-08-10 15:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1458.mp3 2018-08-10 15:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1459.mp3 2018-08-10 15:33
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1460.mp3 2018-08-10 15:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1461.mp3 2018-08-10 15:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1462.mp3 2018-08-10 15:34
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1463.mp3 2018-08-10 15:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1464.mp3 2018-08-10 15:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1465.mp3 2018-08-10 15:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1466.mp3 2018-08-10 15:35
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1467.mp3 2018-08-10 15:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1468.mp3 2018-08-10 15:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1469.mp3 2018-08-10 15:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1470.mp3 2018-08-10 15:36
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1471.mp3 2018-08-10 15:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1472.mp3 2018-08-10 15:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1473.mp3 2018-08-10 15:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1474.mp3 2018-08-10 15:37
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1475.mp3 2018-08-10 15:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1476.mp3 2018-08-10 15:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1477.mp3 2018-08-10 15:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1478.mp3 2018-08-10 15:38
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1479.mp3 2018-08-10 15:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1480.mp3 2018-08-10 15:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1481.mp3 2018-08-10 15:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1482.mp3 2018-08-10 15:39
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1483.mp3 2018-08-10 15:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1484.mp3 2018-08-10 15:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1485.mp3 2018-08-10 15:40
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1486.mp3 2018-08-10 15:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1487.mp3 2018-08-10 15:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1488.mp3 2018-08-10 15:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1489.mp3 2018-08-10 15:41
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1490.mp3 2018-08-10 15:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1491.mp3 2018-08-10 15:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1492.mp3 2018-08-10 15:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1493.mp3 2018-08-10 15:42
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1494.mp3 2018-08-10 15:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1495.mp3 2018-08-10 15:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1496.mp3 2018-08-10 15:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1497.mp3 2018-08-10 15:43
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1498.mp3 2018-08-10 15:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1499.mp3 2018-08-10 15:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1500.mp3 2018-08-10 15:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1501.mp3 2018-08-10 15:44
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1502.mp3 2018-08-10 15:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1503.mp3 2018-08-10 15:45
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1504.mp3 2018-08-10 15:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1505.mp3 2018-08-10 15:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1506.mp3 2018-08-10 15:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1507.mp3 2018-08-10 15:46
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1508.mp3 2018-08-10 15:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1509.mp3 2018-08-10 15:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1510.mp3 2018-08-10 15:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1511.mp3 2018-08-10 15:47
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1512.mp3 2018-08-10 15:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1513.mp3 2018-08-10 15:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1514.mp3 2018-08-10 15:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1515.mp3 2018-08-10 15:48
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1516.mp3 2018-08-10 15:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1517.mp3 2018-08-10 15:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1518.mp3 2018-08-10 15:49
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1519.mp3 2018-08-10 15:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1520.mp3 2018-08-10 15:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1521.mp3 2018-08-10 15:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1522.mp3 2018-08-10 15:50
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1523.mp3 2018-08-10 15:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1524.mp3 2018-08-10 15:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1525.mp3 2018-08-10 15:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1526.mp3 2018-08-10 15:51
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1527.mp3 2018-08-10 15:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1528.mp3 2018-08-10 15:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1529.mp3 2018-08-10 15:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1530.mp3 2018-08-10 15:52
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1531.mp3 2018-08-10 15:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1532.mp3 2018-08-10 15:53
 • thai-thuong-kiem-ton-chuong-1533.mp3 2018-08-10 15:54
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Thiên Thần Quyết

TiKay

Cửu Long Thần Đỉnh

TiKay

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

THUYS♥️

Leave a Reply