Tiên Hiệp

Thần Mộ 2

– Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.

– Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa?


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thần Đông (Ngô Biển Quân)
 •  Chương: /512
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-mo-2-chuong-0001.mp3 2018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0002.mp3 2018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0003.mp3 2018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0004.mp3 2018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0005.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0006.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0007.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0008.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0009.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0010.mp3 2018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0011.mp3 2018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0012.mp3 2018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0013.mp3 2018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0014.mp3 2018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0015.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0016.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0017.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0018.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0019.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0020.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0021.mp3 2018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0022.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0023.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0024.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0025.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0026.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0027.mp3 2018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0028.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0029.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0030.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0031.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0032.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0033.mp3 2018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0034.mp3 2018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0035.mp3 2018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0036.mp3 2018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0037.mp3 2018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0038.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0039.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0040.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0041.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0042.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0043.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0044.mp3 2018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0045.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0046.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0047.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0048.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0049.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0050.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0051.mp3 2018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0052.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0053.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0054.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0055.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0056.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0057.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0058.mp3 2018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0059.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0060.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0061.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0062.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0063.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0064.mp3 2018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0065.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0066.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0067.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0068.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0069.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0070.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0071.mp3 2018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0072.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0073.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0074.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0075.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0076.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0077.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0078.mp3 2018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0079.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0080.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0081.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0082.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0083.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0084.mp3 2018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0085.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0086.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0087.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0088.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0089.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0090.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0091.mp3 2018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0092.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0093.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0094.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0095.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0096.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0097.mp3 2018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0098.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0099.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0100.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0101.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0102.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0103.mp3 2018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0104.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0105.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0106.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0107.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0108.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0109.mp3 2018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0110.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0111.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0112.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0113.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0114.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0115.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0116.mp3 2018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0117.mp3 2018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0118.mp3 2018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0119.mp3 2018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0120.mp3 2018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0121.mp3 2018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0122.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0123.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0124.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0125.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0126.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0127.mp3 2018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0128.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0129.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0130.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0131.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0132.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0133.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0134.mp3 2018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0135.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0136.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0137.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0138.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0139.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0140.mp3 2018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0141.mp3 2018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0142.mp3 2018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0143.mp3 2018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0144.mp3 2018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0145.mp3 2018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0146.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0147.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0148.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0149.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0150.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0151.mp3 2018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0152.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0153.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0154.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0155.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0156.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0157.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0158.mp3 2018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0159.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0160.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0161.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0162.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0163.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0164.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0165.mp3 2018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0166.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0167.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0168.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0169.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0170.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0171.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0172.mp3 2018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0173.mp3 2018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0174.mp3 2018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0175.mp3 2018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0176.mp3 2018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0177.mp3 2018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0178.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0179.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0180.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0181.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0182.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0183.mp3 2018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0184.mp3 2018-08-16 20:49
 • than-mo-2-chuong-0185.mp3 2018-08-16 20:50
 • than-mo-2-chuong-0186.mp3 2018-08-16 20:50
 • than-mo-2-chuong-0187.mp3 2018-08-16 20:51
 • than-mo-2-chuong-0188.mp3 2018-08-16 20:52
 • than-mo-2-chuong-0189.mp3 2018-08-16 20:53
 • than-mo-2-chuong-0190.mp3 2018-08-16 20:53
 • than-mo-2-chuong-0191.mp3 2018-08-16 20:54
 • than-mo-2-chuong-0192.mp3 2018-08-16 20:55
 • than-mo-2-chuong-0193.mp3 2018-08-16 20:55
 • than-mo-2-chuong-0194.mp3 2018-08-16 20:56
 • than-mo-2-chuong-0195.mp3 2018-08-16 20:57
 • than-mo-2-chuong-0196.mp3 2018-08-16 20:57
 • than-mo-2-chuong-0197.mp3 2018-08-16 22:20
 • than-mo-2-chuong-0198.mp3 2018-08-16 22:20
 • than-mo-2-chuong-0199.mp3 2018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0200.mp3 2018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0201.mp3 2018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0202.mp3 2018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0203.mp3 2018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0204.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0205.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0206.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0207.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0208.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0209.mp3 2018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0210.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0211.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0212.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0213.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0214.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0215.mp3 2018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0216.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0217.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0218.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0219.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0220.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0221.mp3 2018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0222.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0223.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0224.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0225.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0226.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0227.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0228.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0229.mp3 2018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0230.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0231.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0232.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0233.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0234.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0235.mp3 2018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0236.mp3 2018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0237.mp3 2018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0238.mp3 2018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0239.mp3 2018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0240.mp3 2018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0241.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0242.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0243.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0244.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0245.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0246.mp3 2018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0247.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0248.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0249.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0250.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0251.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0252.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0253.mp3 2018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0254.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0255.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0256.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0257.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0258.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0259.mp3 2018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0260.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0261.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0262.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0263.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0264.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0265.mp3 2018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0266.mp3 2018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0267.mp3 2018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0268.mp3 2018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0269.mp3 2018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0270.mp3 2018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0271.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0272.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0273.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0274.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0275.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0276.mp3 2018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0277.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0278.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0279.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0280.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0281.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0282.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0283.mp3 2018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0284.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0285.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0286.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0287.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0288.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0289.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0290.mp3 2018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0291.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0292.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0293.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0294.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0295.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0296.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0297.mp3 2018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0298.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0299.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0300.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0301.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0302.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0303.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0304.mp3 2018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0305.mp3 2018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0306.mp3 2018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0307.mp3 2018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0308.mp3 2018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0309.mp3 2018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0310.mp3 2018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0311.mp3 2018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0312.mp3 2018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0313.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0314.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0315.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0316.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0317.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0318.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0319.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0320.mp3 2018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0321.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0322.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0323.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0324.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0325.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0326.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0327.mp3 2018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0328.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0329.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0330.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0331.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0332.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0333.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0334.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0335.mp3 2018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0336.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0337.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0338.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0339.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0340.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0341.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0342.mp3 2018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0343.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0344.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0345.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0346.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0347.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0348.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0349.mp3 2018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0350.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0351.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0352.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0353.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0354.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0355.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0356.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0357.mp3 2018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0358.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0359.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0360.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0361.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0362.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0363.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0364.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0365.mp3 2018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0366.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0367.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0368.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0369.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0370.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0371.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0372.mp3 2018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0373.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0374.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0375.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0376.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0377.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0378.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0379.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0380.mp3 2018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0381.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0382.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0383.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0384.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0385.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0386.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0387.mp3 2018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0388.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0389.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0390.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0391.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0392.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0393.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0394.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0395.mp3 2018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0396.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0397.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0398.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0399.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0400.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0401.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0402.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0403.mp3 2018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0404.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0405.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0406.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0407.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0408.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0409.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0410.mp3 2018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0411.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0412.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0413.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0414.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0415.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0416.mp3 2018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0417.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0418.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0419.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0420.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0421.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0422.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0423.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0424.mp3 2018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0425.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0426.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0427.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0428.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0429.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0430.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0431.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0432.mp3 2018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0433.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0434.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0435.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0436.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0437.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0438.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0439.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0440.mp3 2018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0441.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0442.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0443.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0444.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0445.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0446.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0447.mp3 2018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0448.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0449.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0450.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0451.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0452.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0453.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0454.mp3 2018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0455.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0456.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0457.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0458.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0459.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0460.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0461.mp3 2018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0462.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0463.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0464.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0465.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0466.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0467.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0468.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0469.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0470.mp3 2018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0471.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0472.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0473.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0474.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0475.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0476.mp3 2018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0477.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0478.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0479.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0480.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0481.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0482.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0483.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0484.mp3 2018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0485.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0486.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0487.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0488.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0489.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0490.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0491.mp3 2018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0492.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0493.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0494.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0495.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0496.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0497.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0498.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0499.mp3 2018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0500.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0501.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0502.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0503.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0504.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0505.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0506.mp3 2018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0507.mp3 2018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0508.mp3 2018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0509.mp3 2018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0510.mp3 2018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0511.mp3 2018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0512.mp3 2018-08-17 05:35
[Total: 18    Average: 2.9/5]

Related posts

Đại Ma Vương

TiKay

Bàn Long

TiKay

Tạo Hóa Chi Môn

TiKay

3 comments

Thần Mộ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio January 15, 2018 at 10:17 pm

[…] Thần Mộ 2 […]

Reply
Hòa Thanh August 16, 2018 at 9:48 am

bỏ cái gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối đi!!!!

Reply
TinoTK August 16, 2018 at 3:31 pm

Đang fix nhé, dự tính ngày mai là xong.

Reply

Leave a Reply