Cổ Đại Ngôn Tình

Thê Tử Của Bạo Quân

Ngày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ.

Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi.

Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn.

Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.

Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài…

Converter: Đào Sindy
Editor: Team 3S
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /112
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0001.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0002.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0003.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0004.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0005.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0006.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0007.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0008.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0009.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0010.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0011.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0012.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0013.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0014.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0015.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0016.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0017.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0018.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0019.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0020.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0021.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0022.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0023.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0024.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0025.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0026.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0027.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0028.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0029.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0030.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0031.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0032.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0033.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0034.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0035.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0036.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0037.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0038.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0039.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0040.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0041.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0042.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0043.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0044.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0045.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0046.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0047.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0048.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0049.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0050.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0051.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0052.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0053.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0054.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0055.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0056.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0057.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0058.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0059.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0060.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0061.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0062.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0063.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0064.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0065.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0066.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0067.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0068.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0069.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0070.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0071.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0072.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0073.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0074.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0075.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0076.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0077.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0078.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0079.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0080.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0081.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0082.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0083.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0084.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0085.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0086.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0087.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0088.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0089.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0090.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0091.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0092.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0093.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0094.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0095.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0096.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0097.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0098.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0099.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0100.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0101.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0102.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0103.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0104.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0105.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0106.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0107.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0108.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0109.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0110.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0111.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0112.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Freud Thân Yêu

thuydemons

Ngự Thú Nữ Vương

TinoTK

Niếp Môn

TinoTK

Leave a Reply