Cổ Đại Ngôn Tình

Thê Tử Của Bạo Quân

Ngày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ.

Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi.

Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn.

Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.

Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài…

Converter: Đào Sindy
Editor: Team 3S
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /112
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0001.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0002.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0003.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0004.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0005.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0006.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0007.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0008.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0009.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0010.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0011.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0012.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0013.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0014.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0015.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0016.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0017.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0018.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0019.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0020.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0021.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0022.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0023.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0024.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0025.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0026.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0027.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0028.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0029.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0030.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0031.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0032.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0033.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0034.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0035.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0036.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0037.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0038.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0039.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0040.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0041.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0042.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0043.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0044.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0045.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0046.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0047.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0048.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0049.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0050.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0051.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0052.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0053.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0054.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0055.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0056.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0057.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0058.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0059.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0060.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0061.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0062.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0063.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0064.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0065.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0066.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0067.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0068.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0069.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0070.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0071.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0072.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0073.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0074.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0075.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0076.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0077.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0078.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0079.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0080.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0081.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0082.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0083.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0084.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0085.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0086.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0087.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0088.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0089.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0090.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0091.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0092.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0093.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0094.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0095.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0096.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0097.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0098.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0099.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0100.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0101.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0102.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0103.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0104.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0105.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0106.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0107.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0108.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0109.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0110.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0111.mp3
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0112.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nam Thần Kiêu Ngạo

TinoTK

Từ Từ Suy Lý

TinoTK

Trọng Sinh Mạt Thế: Song Sủng

THUYS♥️

Leave a Reply