Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình

Thế Vai Nữ Ảnh Đế

Gần nhất giới giải trí tuôn ra vài món đại sự.

Một, bị hủ nữ cả ngày YY Trâu Vân, Vân Dực hai vị ảnh đế thật sự muốn kết hôn.

Nhị, trở lên hai người đều không phải là công khai xuất quỹ.

Tam, quốc dân lão công Trâu Vân kỳ thật là cái muội chỉ.

Mọi người ( trợn mắt há hốc mồm.jpg): Tào nhiều vô khẩu.

—–

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, ngốc bạch ngọt

· không cần hỏi lại nữ chủ bơi lội 5 năm như thế nào không đói chết không mệt chết, nữ chủ là xuyên qua đến 5 năm sau……

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /69
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0001.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0002.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0003.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0004.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0005.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0006.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0007.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0008.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0009.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0010.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0011.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0012.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0013.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0014.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0015.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0016.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0017.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0018.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0019.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0020.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0021.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0022.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0023.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0024.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0025.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0026.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0027.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0028.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0029.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0030.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0031.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0032.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0033.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0034.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0035.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0036.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0037.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0038.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0039.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0040.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0041.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0042.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0043.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0044.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0045.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0046.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0047.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0048.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0049.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0050.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0051.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0052.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0053.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0054.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0055.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0056.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0057.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0058.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0059.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0060.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0061.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0062.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0063.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0064.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0065.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0066.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0067.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0068.mp3
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0069.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Phụ Xoay Người

THUYS♥️

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

THUYS♥️

Leave a Reply