Cổ Đại Ngôn Tình Sắc Xuyên Không

Thiên Giới Hoàng Hậu

Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE.
Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc…
Dịch: QT và Google ca ca ^^
Bản convert: Yappa- tangthuvien
Kết hợp bản convert + Raw của ngocquynh520 ()

Hoàng thượng, hưu!

Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, sức quyến rũ kinh người.

Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.

Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.

Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng  thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.

Nguồn: tamvunguyetlau.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Ngô Tiếu Tiếu
 •  Chương: /442
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0001.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0002.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0003.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0004.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0005.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0006.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0007.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0008.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0009.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0010.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0011.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0012.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0013.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0014.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0015.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0016.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0017.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0018.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0019.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0020.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0021.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0022.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0023.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0024.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0025.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0026.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0027.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0028.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0029.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0030.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0031.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0032.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0033.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0034.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0035.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0036.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0037.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0038.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0039.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0040.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0041.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0042.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0043.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0044.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0045.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0046.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0047.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0048.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0049.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0050.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0051.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0052.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0053.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0054.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0055.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0056.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0057.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0058.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0059.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0060.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0061.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0062.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0063.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0064.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0065.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0066.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0067.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0068.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0069.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0070.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0071.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0072.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0073.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0074.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0075.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0076.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0077.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0078.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0079.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0080.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0081.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0082.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0083.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0084.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0085.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0086.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0087.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0088.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0089.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0090.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0091.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0092.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0093.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0094.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0095.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0096.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0097.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0098.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0099.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0100.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0101.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0102.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0103.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0104.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0105.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0106.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0107.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0108.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0109.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0110.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0111.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0112.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0113.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0114.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0115.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0116.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0117.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0118.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0119.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0120.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0121.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0122.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0123.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0124.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0125.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0126.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0127.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0128.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0129.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0130.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0131.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0132.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0133.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0134.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0135.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0136.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0137.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0138.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0139.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0140.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0141.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0142.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0143.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0144.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0145.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0146.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0147.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0148.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0149.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0150.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0151.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0152.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0153.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0154.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0155.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0156.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0157.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0158.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0159.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0160.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0161.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0162.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0163.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0164.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0165.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0166.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0167.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0168.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0169.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0170.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0171.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0172.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0173.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0174.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0175.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0176.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0177.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0178.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0179.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0180.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0181.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0182.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0183.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0184.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0185.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0186.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0187.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0188.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0189.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0190.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0191.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0192.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0193.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0194.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0195.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0196.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0197.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0198.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0199.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0200.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0201.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0202.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0203.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0204.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0205.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0206.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0207.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0208.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0209.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0210.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0211.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0212.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0213.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0214.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0215.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0216.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0217.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0218.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0219.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0220.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0221.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0222.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0223.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0224.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0225.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0226.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0227.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0228.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0229.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0230.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0231.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0232.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0233.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0234.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0235.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0236.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0237.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0238.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0239.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0240.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0241.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0242.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0243.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0244.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0245.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0246.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0247.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0248.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0249.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0250.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0251.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0252.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0253.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0254.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0255.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0256.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0257.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0258.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0259.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0260.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0261.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0262.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0263.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0264.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0265.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0266.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0267.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0268.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0269.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0270.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0271.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0272.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0273.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0274.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0275.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0276.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0277.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0278.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0279.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0280.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0281.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0282.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0283.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0284.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0285.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0286.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0287.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0288.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0289.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0290.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0291.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0292.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0293.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0294.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0295.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0296.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0297.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0298.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0299.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0300.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0301.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0302.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0303.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0304.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0305.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0306.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0307.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0308.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0309.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0310.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0311.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0312.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0313.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0314.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0315.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0316.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0317.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0318.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0319.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0320.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0321.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0322.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0323.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0324.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0325.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0326.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0327.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0328.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0329.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0330.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0331.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0332.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0333.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0334.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0335.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0336.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0337.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0338.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0339.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0340.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0341.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0342.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0343.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0344.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0345.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0346.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0347.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0348.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0349.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0350.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0351.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0352.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0353.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0354.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0355.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0356.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0357.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0358.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0359.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0360.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0361.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0362.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0363.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0364.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0365.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0366.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0367.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0368.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0369.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0370.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0371.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0372.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0373.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0374.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0375.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0376.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0377.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0378.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0379.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0380.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0381.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0382.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0383.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0384.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0385.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0386.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0387.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0388.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0389.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0390.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0391.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0392.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0393.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0394.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0395.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0396.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0397.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0398.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0399.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0400.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0401.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0402.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0403.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0404.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0405.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0406.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0407.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0408.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0409.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0410.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0411.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0412.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0413.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0414.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0415.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0416.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0417.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0418.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0419.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0420.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0421.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0422.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0423.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0424.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0425.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0426.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0427.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0428.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0429.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0430.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0431.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0432.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0433.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0434.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0435.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0436.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0437.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0438.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0439.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0440.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0441.mp3
 • thien-gioi-hoang-hau-chuong-0442.mp3
[Total: 2    Average: 1.5/5]

Related posts

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TinoTK

Thừa Tướng Phu Nhân

TinoTK

Cá Mực Hầm Mật

thuydemons

Leave a Reply