Cổ Đại Đam Mỹ Xuyên Không

Thiên Hữu

Edit: Nấm
Beta: Haru
Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE.

Truyện Thiên hữu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là câu chuyện nói về nam chính có cơ hội xuyên về cổ đại. Hắn xuyên về triều đại nhà Thanh làm đứa con thứ bảy của Khang Hy. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi hắn xuyên về. Cuộc sống của hắn luôn mang nhiều màu sắc khác nhau mời các bạn thưởng thức và theo dõi.

Nguồn :bachhoacac.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • thien-huu-chuong-0001.mp3
 • thien-huu-chuong-0002.mp3
 • thien-huu-chuong-0003.mp3
 • thien-huu-chuong-0004.mp3
 • thien-huu-chuong-0005.mp3
 • thien-huu-chuong-0006.mp3
 • thien-huu-chuong-0007.mp3
 • thien-huu-chuong-0008.mp3
 • thien-huu-chuong-0009.mp3
 • thien-huu-chuong-0010.mp3
 • thien-huu-chuong-0011.mp3
 • thien-huu-chuong-0012.mp3
 • thien-huu-chuong-0013.mp3
 • thien-huu-chuong-0014.mp3
 • thien-huu-chuong-0015.mp3
 • thien-huu-chuong-0016.mp3
 • thien-huu-chuong-0017.mp3
 • thien-huu-chuong-0018.mp3
 • thien-huu-chuong-0019.mp3
 • thien-huu-chuong-0020.mp3
 • thien-huu-chuong-0021.mp3
 • thien-huu-chuong-0022.mp3
 • thien-huu-chuong-0023.mp3
 • thien-huu-chuong-0024.mp3
 • thien-huu-chuong-0025.mp3
 • thien-huu-chuong-0026.mp3
 • thien-huu-chuong-0027.mp3
 • thien-huu-chuong-0028.mp3
 • thien-huu-chuong-0029.mp3
 • thien-huu-chuong-0030.mp3
 • thien-huu-chuong-0031.mp3
 • thien-huu-chuong-0032.mp3
 • thien-huu-chuong-0033.mp3
 • thien-huu-chuong-0034.mp3
 • thien-huu-chuong-0035.mp3
 • thien-huu-chuong-0036.mp3
 • thien-huu-chuong-0037.mp3
 • thien-huu-chuong-0038.mp3
 • thien-huu-chuong-0039.mp3
 • thien-huu-chuong-0040.mp3
 • thien-huu-chuong-0041.mp3
 • thien-huu-chuong-0042.mp3
 • thien-huu-chuong-0043.mp3
 • thien-huu-chuong-0044.mp3
 • thien-huu-chuong-0045.mp3
 • thien-huu-chuong-0046.mp3
 • thien-huu-chuong-0047.mp3
 • thien-huu-chuong-0048.mp3
 • thien-huu-chuong-0049.mp3
 • thien-huu-chuong-0050.mp3
 • thien-huu-chuong-0051.mp3
 • thien-huu-chuong-0052.mp3
 • thien-huu-chuong-0053.mp3
 • thien-huu-chuong-0054.mp3
 • thien-huu-chuong-0055.mp3
 • thien-huu-chuong-0056.mp3
 • thien-huu-chuong-0057.mp3
 • thien-huu-chuong-0058.mp3
 • thien-huu-chuong-0059.mp3
 • thien-huu-chuong-0060.mp3
 • thien-huu-chuong-0061.mp3
 • thien-huu-chuong-0062.mp3
 • thien-huu-chuong-0063.mp3
 • thien-huu-chuong-0064.mp3
 • thien-huu-chuong-0065.mp3
 • thien-huu-chuong-0066.mp3
 • thien-huu-chuong-0067.mp3
 • thien-huu-chuong-0068.mp3
 • thien-huu-chuong-0069.mp3
 • thien-huu-chuong-0070.mp3
 • thien-huu-chuong-0071.mp3
 • thien-huu-chuong-0072.mp3
 • thien-huu-chuong-0073.mp3
 • thien-huu-chuong-0074.mp3
 • thien-huu-chuong-0075.mp3
 • thien-huu-chuong-0076.mp3
 • thien-huu-chuong-0077.mp3
 • thien-huu-chuong-0078.mp3
 • thien-huu-chuong-0079.mp3
[Total: 2    Average: 3.5/5]

Related posts

Quật Khởi Chư Thiên

TiKay

Sủng Phi Hiện Đại Sinh Hoạt

THUYS♥️

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Leave a Reply