Cổ Đại Đam Mỹ Xuyên Không

Thiên Hữu

Edit: Nấm
Beta: Haru
Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE.

Truyện Thiên hữu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là câu chuyện nói về nam chính có cơ hội xuyên về cổ đại. Hắn xuyên về triều đại nhà Thanh làm đứa con thứ bảy của Khang Hy. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi hắn xuyên về. Cuộc sống của hắn luôn mang nhiều màu sắc khác nhau mời các bạn thưởng thức và theo dõi.

Nguồn :bachhoacac.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • thien-huu-chuong-0001.mp3
 • thien-huu-chuong-0002.mp3
 • thien-huu-chuong-0003.mp3
 • thien-huu-chuong-0004.mp3
 • thien-huu-chuong-0005.mp3
 • thien-huu-chuong-0006.mp3
 • thien-huu-chuong-0007.mp3
 • thien-huu-chuong-0008.mp3
 • thien-huu-chuong-0009.mp3
 • thien-huu-chuong-0010.mp3
 • thien-huu-chuong-0011.mp3
 • thien-huu-chuong-0012.mp3
 • thien-huu-chuong-0013.mp3
 • thien-huu-chuong-0014.mp3
 • thien-huu-chuong-0015.mp3
 • thien-huu-chuong-0016.mp3
 • thien-huu-chuong-0017.mp3
 • thien-huu-chuong-0018.mp3
 • thien-huu-chuong-0019.mp3
 • thien-huu-chuong-0020.mp3
 • thien-huu-chuong-0021.mp3
 • thien-huu-chuong-0022.mp3
 • thien-huu-chuong-0023.mp3
 • thien-huu-chuong-0024.mp3
 • thien-huu-chuong-0025.mp3
 • thien-huu-chuong-0026.mp3
 • thien-huu-chuong-0027.mp3
 • thien-huu-chuong-0028.mp3
 • thien-huu-chuong-0029.mp3
 • thien-huu-chuong-0030.mp3
 • thien-huu-chuong-0031.mp3
 • thien-huu-chuong-0032.mp3
 • thien-huu-chuong-0033.mp3
 • thien-huu-chuong-0034.mp3
 • thien-huu-chuong-0035.mp3
 • thien-huu-chuong-0036.mp3
 • thien-huu-chuong-0037.mp3
 • thien-huu-chuong-0038.mp3
 • thien-huu-chuong-0039.mp3
 • thien-huu-chuong-0040.mp3
 • thien-huu-chuong-0041.mp3
 • thien-huu-chuong-0042.mp3
 • thien-huu-chuong-0043.mp3
 • thien-huu-chuong-0044.mp3
 • thien-huu-chuong-0045.mp3
 • thien-huu-chuong-0046.mp3
 • thien-huu-chuong-0047.mp3
 • thien-huu-chuong-0048.mp3
 • thien-huu-chuong-0049.mp3
 • thien-huu-chuong-0050.mp3
 • thien-huu-chuong-0051.mp3
 • thien-huu-chuong-0052.mp3
 • thien-huu-chuong-0053.mp3
 • thien-huu-chuong-0054.mp3
 • thien-huu-chuong-0055.mp3
 • thien-huu-chuong-0056.mp3
 • thien-huu-chuong-0057.mp3
 • thien-huu-chuong-0058.mp3
 • thien-huu-chuong-0059.mp3
 • thien-huu-chuong-0060.mp3
 • thien-huu-chuong-0061.mp3
 • thien-huu-chuong-0062.mp3
 • thien-huu-chuong-0063.mp3
 • thien-huu-chuong-0064.mp3
 • thien-huu-chuong-0065.mp3
 • thien-huu-chuong-0066.mp3
 • thien-huu-chuong-0067.mp3
 • thien-huu-chuong-0068.mp3
 • thien-huu-chuong-0069.mp3
 • thien-huu-chuong-0070.mp3
 • thien-huu-chuong-0071.mp3
 • thien-huu-chuong-0072.mp3
 • thien-huu-chuong-0073.mp3
 • thien-huu-chuong-0074.mp3
 • thien-huu-chuong-0075.mp3
 • thien-huu-chuong-0076.mp3
 • thien-huu-chuong-0077.mp3
 • thien-huu-chuong-0078.mp3
 • thien-huu-chuong-0079.mp3
[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Điều Giáo Đại Tống

TinoTK

Lăng Thiên Chiến Tôn

TinoTK

Hiền Thê Khó Làm

TinoTK

Leave a Reply