Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /75
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

ARCHIMEDES THÂN YÊU

thuydemons

Thê Tử Của Bạo Quân

TinoTK

Trọng Sinh Giới Giải Trí Chi Dựng Thê Ảnh Hậu

thuydemons

Leave a Reply