Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Thiên Kim Đại Chiến

 Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

“Tình yêu chính là một cuộc duyên phận

Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.

Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.

Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.

Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa.”

Nguồn : truyenfull


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /75
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0001.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0002.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0003.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0004.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0005.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0006.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0007.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0008.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0009.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0010.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0011.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0012.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0013.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0014.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0015.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0016.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0017.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0018.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0019.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0020.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0021.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0022.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0023.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0024.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0025.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0026.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0027.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0028.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0029.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0030.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0031.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0032.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0033.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0034.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0035.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0036.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0037.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0038.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0039.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0040.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0041.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0042.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0043.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0044.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0045.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0046.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0047.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0048.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0049.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0050.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0051.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0052.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0053.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0054.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0055.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0056.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0057.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0058.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0059.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0060.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0061.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0062.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0063.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0064.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0065.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0066.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0067.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0068.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0069.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0070.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0071.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0072.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0073.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0074.mp3
 • thien-kim-dai-chien-chuong-0075.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

THUYS♥️

Sủng Thê Làm Vinh

THUYS♥️

Nữ Phụ, Đừng Coi Khinh Nữ Chủ

THUYS♥️

Leave a Reply