Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Thiên Thần

“Thiên Thần” – một câu chuyện kỳ huyễn kể về một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa.

– Nam Hoàng Chi Kiếm – Trảm Tinh, phá nát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung – Tai Ách, phá tận thương khung. Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu? Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào? Mời bạn đọc tìm hiểu sẽ rõ.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hỏa Tinh Dẫn Lực
 •  Chương: /556
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-than-chuong-0001.mp3 2018-06-20 16:28
 • thien-than-chuong-0002.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0003.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0004.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0005.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0006.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0007.mp3 2018-06-20 16:29
 • thien-than-chuong-0008.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0009.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0010.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0011.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0012.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0013.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0014.mp3 2018-06-20 16:30
 • thien-than-chuong-0015.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0016.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0017.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0018.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0019.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0020.mp3 2018-06-20 16:31
 • thien-than-chuong-0021.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0022.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0023.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0024.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0025.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0026.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0027.mp3 2018-06-20 16:32
 • thien-than-chuong-0028.mp3 2018-06-20 16:33
 • thien-than-chuong-0029.mp3 2018-06-20 16:33
 • thien-than-chuong-0030.mp3 2018-06-20 16:33
 • thien-than-chuong-0031.mp3 2018-06-20 16:33
 • thien-than-chuong-0032.mp3 2018-06-20 16:33
 • thien-than-chuong-0033.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0034.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0035.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0036.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0037.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0038.mp3 2018-06-20 16:34
 • thien-than-chuong-0039.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0040.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0041.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0042.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0043.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0044.mp3 2018-06-20 16:35
 • thien-than-chuong-0045.mp3 2018-06-20 16:36
 • thien-than-chuong-0046.mp3 2018-06-20 16:36
 • thien-than-chuong-0047.mp3 2018-06-20 16:36
 • thien-than-chuong-0048.mp3 2018-06-20 16:36
 • thien-than-chuong-0049.mp3 2018-06-20 16:36
 • thien-than-chuong-0050.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0051.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0052.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0053.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0054.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0055.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0056.mp3 2018-06-20 16:37
 • thien-than-chuong-0057.mp3 2018-06-20 16:38
 • thien-than-chuong-0058.mp3 2018-06-20 16:38
 • thien-than-chuong-0059.mp3 2018-06-20 16:38
 • thien-than-chuong-0060.mp3 2018-06-20 16:38
 • thien-than-chuong-0061.mp3 2018-06-20 16:38
 • thien-than-chuong-0062.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0063.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0064.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0065.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0066.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0067.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0068.mp3 2018-06-20 16:39
 • thien-than-chuong-0069.mp3 2018-06-20 16:40
 • thien-than-chuong-0070.mp3 2018-06-20 16:40
 • thien-than-chuong-0071.mp3 2018-06-20 16:40
 • thien-than-chuong-0072.mp3 2018-06-20 16:40
 • thien-than-chuong-0073.mp3 2018-06-20 16:40
 • thien-than-chuong-0074.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0075.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0076.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0077.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0078.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0079.mp3 2018-06-20 16:41
 • thien-than-chuong-0080.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0081.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0082.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0083.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0084.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0085.mp3 2018-06-20 16:42
 • thien-than-chuong-0086.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0087.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0088.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0089.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0090.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0091.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0092.mp3 2018-06-20 16:43
 • thien-than-chuong-0093.mp3 2018-06-20 16:44
 • thien-than-chuong-0094.mp3 2018-06-20 16:44
 • thien-than-chuong-0095.mp3 2018-06-20 16:44
 • thien-than-chuong-0096.mp3 2018-06-20 16:44
 • thien-than-chuong-0097.mp3 2018-06-20 16:44
 • thien-than-chuong-0098.mp3 2018-06-20 16:45
 • thien-than-chuong-0099.mp3 2018-06-20 16:45
 • thien-than-chuong-0100.mp3 2018-06-20 16:45
 • thien-than-chuong-0101.mp3 2018-06-20 16:45
 • thien-than-chuong-0102.mp3 2018-06-20 16:45
 • thien-than-chuong-0103.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0104.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0105.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0106.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0107.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0108.mp3 2018-06-20 16:46
 • thien-than-chuong-0109.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0110.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0111.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0112.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0113.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0114.mp3 2018-06-20 16:47
 • thien-than-chuong-0115.mp3 2018-06-20 16:48
 • thien-than-chuong-0116.mp3 2018-06-20 16:48
 • thien-than-chuong-0117.mp3 2018-06-20 16:48
 • thien-than-chuong-0118.mp3 2018-06-20 16:48
 • thien-than-chuong-0119.mp3 2018-06-20 16:48
 • thien-than-chuong-0120.mp3 2018-06-20 16:49
 • thien-than-chuong-0121.mp3 2018-06-20 16:49
 • thien-than-chuong-0122.mp3 2018-06-20 16:49
 • thien-than-chuong-0123.mp3 2018-06-20 16:49
 • thien-than-chuong-0124.mp3 2018-06-20 16:49
 • thien-than-chuong-0125.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0126.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0127.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0128.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0129.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0130.mp3 2018-06-20 16:50
 • thien-than-chuong-0131.mp3 2018-06-20 16:51
 • thien-than-chuong-0132.mp3 2018-06-20 16:51
 • thien-than-chuong-0133.mp3 2018-06-20 16:51
 • thien-than-chuong-0134.mp3 2018-06-20 16:51
 • thien-than-chuong-0135.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0136.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0137.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0138.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0139.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0140.mp3 2018-06-20 16:52
 • thien-than-chuong-0141.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0142.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0143.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0144.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0145.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0146.mp3 2018-06-20 16:53
 • thien-than-chuong-0147.mp3 2018-06-20 16:54
 • thien-than-chuong-0148.mp3 2018-06-20 16:54
 • thien-than-chuong-0149.mp3 2018-06-20 16:54
 • thien-than-chuong-0150.mp3 2018-06-20 16:54
 • thien-than-chuong-0151.mp3 2018-06-20 16:54
 • thien-than-chuong-0152.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0153.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0154.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0155.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0156.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0157.mp3 2018-06-20 16:55
 • thien-than-chuong-0158.mp3 2018-06-20 16:56
 • thien-than-chuong-0159.mp3 2018-06-20 16:56
 • thien-than-chuong-0160.mp3 2018-06-20 16:56
 • thien-than-chuong-0161.mp3 2018-06-20 16:56
 • thien-than-chuong-0162.mp3 2018-06-20 16:56
 • thien-than-chuong-0163.mp3 2018-06-20 16:57
 • thien-than-chuong-0164.mp3 2018-06-20 16:57
 • thien-than-chuong-0165.mp3 2018-06-20 16:57
 • thien-than-chuong-0166.mp3 2018-06-20 16:57
 • thien-than-chuong-0167.mp3 2018-06-20 16:57
 • thien-than-chuong-0168.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0169.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0170.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0171.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0172.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0173.mp3 2018-06-20 16:58
 • thien-than-chuong-0174.mp3 2018-06-20 16:59
 • thien-than-chuong-0175.mp3 2018-06-20 16:59
 • thien-than-chuong-0176.mp3 2018-06-20 16:59
 • thien-than-chuong-0177.mp3 2018-06-20 16:59
 • thien-than-chuong-0178.mp3 2018-06-20 16:59
 • thien-than-chuong-0179.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0180.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0181.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0182.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0183.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0184.mp3 2018-06-20 17:00
 • thien-than-chuong-0185.mp3 2018-06-20 17:01
 • thien-than-chuong-0186.mp3 2018-06-20 17:01
 • thien-than-chuong-0187.mp3 2018-06-20 17:01
 • thien-than-chuong-0188.mp3 2018-06-20 17:01
 • thien-than-chuong-0189.mp3 2018-06-20 17:02
 • thien-than-chuong-0190.mp3 2018-06-20 17:02
 • thien-than-chuong-0191.mp3 2018-06-20 17:02
 • thien-than-chuong-0192.mp3 2018-06-20 17:02
 • thien-than-chuong-0193.mp3 2018-06-20 17:03
 • thien-than-chuong-0194.mp3 2018-06-20 17:03
 • thien-than-chuong-0195.mp3 2018-06-20 17:03
 • thien-than-chuong-0196.mp3 2018-06-20 17:03
 • thien-than-chuong-0197.mp3 2018-06-20 17:03
 • thien-than-chuong-0198.mp3 2018-06-20 17:04
 • thien-than-chuong-0199.mp3 2018-06-20 17:04
 • thien-than-chuong-0200.mp3 2018-06-20 17:04
 • thien-than-chuong-0201.mp3 2018-06-20 17:04
 • thien-than-chuong-0202.mp3 2018-06-20 17:05
 • thien-than-chuong-0203.mp3 2018-06-20 17:05
 • thien-than-chuong-0204.mp3 2018-06-20 17:05
 • thien-than-chuong-0205.mp3 2018-06-20 17:05
 • thien-than-chuong-0206.mp3 2018-06-20 17:05
 • thien-than-chuong-0207.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0208.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0209.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0210.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0211.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0212.mp3 2018-06-20 17:06
 • thien-than-chuong-0213.mp3 2018-06-20 17:07
 • thien-than-chuong-0214.mp3 2018-06-20 17:07
 • thien-than-chuong-0215.mp3 2018-06-20 17:07
 • thien-than-chuong-0216.mp3 2018-06-20 17:07
 • thien-than-chuong-0217.mp3 2018-06-20 17:08
 • thien-than-chuong-0218.mp3 2018-06-20 17:08
 • thien-than-chuong-0219.mp3 2018-06-20 17:08
 • thien-than-chuong-0220.mp3 2018-06-20 17:08
 • thien-than-chuong-0221.mp3 2018-06-20 17:08
 • thien-than-chuong-0222.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0223.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0224.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0225.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0226.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0227.mp3 2018-06-20 17:09
 • thien-than-chuong-0228.mp3 2018-06-20 17:10
 • thien-than-chuong-0229.mp3 2018-06-20 17:10
 • thien-than-chuong-0230.mp3 2018-06-20 17:10
 • thien-than-chuong-0231.mp3 2018-06-20 17:10
 • thien-than-chuong-0232.mp3 2018-06-20 17:10
 • thien-than-chuong-0233.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0234.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0235.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0236.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0237.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0238.mp3 2018-06-20 17:11
 • thien-than-chuong-0239.mp3 2018-06-20 17:12
 • thien-than-chuong-0240.mp3 2018-06-20 17:12
 • thien-than-chuong-0241.mp3 2018-06-20 17:12
 • thien-than-chuong-0242.mp3 2018-06-20 17:12
 • thien-than-chuong-0243.mp3 2018-06-20 17:12
 • thien-than-chuong-0244.mp3 2018-06-20 17:13
 • thien-than-chuong-0245.mp3 2018-06-20 17:13
 • thien-than-chuong-0246.mp3 2018-06-20 17:13
 • thien-than-chuong-0247.mp3 2018-06-20 17:13
 • thien-than-chuong-0248.mp3 2018-06-20 17:13
 • thien-than-chuong-0249.mp3 2018-06-20 17:14
 • thien-than-chuong-0250.mp3 2018-06-20 17:14
 • thien-than-chuong-0251.mp3 2018-06-20 17:14
 • thien-than-chuong-0252.mp3 2018-06-20 17:14
 • thien-than-chuong-0253.mp3 2018-06-20 17:15
 • thien-than-chuong-0254.mp3 2018-06-20 17:15
 • thien-than-chuong-0255.mp3 2018-06-20 17:15
 • thien-than-chuong-0256.mp3 2018-06-20 17:15
 • thien-than-chuong-0257.mp3 2018-06-20 17:15
 • thien-than-chuong-0258.mp3 2018-06-20 17:16
 • thien-than-chuong-0259.mp3 2018-06-20 17:16
 • thien-than-chuong-0260.mp3 2018-06-20 17:16
 • thien-than-chuong-0261.mp3 2018-06-20 17:16
 • thien-than-chuong-0262.mp3 2018-06-20 17:17
 • thien-than-chuong-0263.mp3 2018-06-20 17:17
 • thien-than-chuong-0264.mp3 2018-06-20 17:17
 • thien-than-chuong-0265.mp3 2018-06-20 17:17
 • thien-than-chuong-0266.mp3 2018-06-20 17:17
 • thien-than-chuong-0267.mp3 2018-06-20 17:18
 • thien-than-chuong-0268.mp3 2018-06-20 17:18
 • thien-than-chuong-0269.mp3 2018-06-20 17:18
 • thien-than-chuong-0270.mp3 2018-06-20 17:18
 • thien-than-chuong-0271.mp3 2018-06-20 17:18
 • thien-than-chuong-0272.mp3 2018-06-20 17:19
 • thien-than-chuong-0273.mp3 2018-06-20 17:19
 • thien-than-chuong-0274.mp3 2018-06-20 17:19
 • thien-than-chuong-0275.mp3 2018-06-20 17:19
 • thien-than-chuong-0276.mp3 2018-06-20 17:19
 • thien-than-chuong-0277.mp3 2018-06-20 17:20
 • thien-than-chuong-0278.mp3 2018-06-20 17:20
 • thien-than-chuong-0279.mp3 2018-06-20 17:20
 • thien-than-chuong-0280.mp3 2018-06-20 17:20
 • thien-than-chuong-0281.mp3 2018-06-20 17:20
 • thien-than-chuong-0282.mp3 2018-06-20 17:21
 • thien-than-chuong-0283.mp3 2018-06-20 17:21
 • thien-than-chuong-0284.mp3 2018-06-20 17:21
 • thien-than-chuong-0285.mp3 2018-06-20 17:21
 • thien-than-chuong-0286.mp3 2018-06-20 17:21
 • thien-than-chuong-0287.mp3 2018-06-20 17:22
 • thien-than-chuong-0288.mp3 2018-06-20 17:22
 • thien-than-chuong-0289.mp3 2018-06-20 17:22
 • thien-than-chuong-0290.mp3 2018-06-20 17:22
 • thien-than-chuong-0291.mp3 2018-06-20 17:22
 • thien-than-chuong-0292.mp3 2018-06-20 17:23
 • thien-than-chuong-0293.mp3 2018-06-20 17:23
 • thien-than-chuong-0294.mp3 2018-06-20 17:23
 • thien-than-chuong-0295.mp3 2018-06-20 17:23
 • thien-than-chuong-0296.mp3 2018-06-20 17:24
 • thien-than-chuong-0297.mp3 2018-06-20 17:24
 • thien-than-chuong-0298.mp3 2018-06-20 17:24
 • thien-than-chuong-0299.mp3 2018-06-20 17:24
 • thien-than-chuong-0300.mp3 2018-06-20 17:25
 • thien-than-chuong-0301.mp3 2018-06-20 17:25
 • thien-than-chuong-0302.mp3 2018-06-20 17:25
 • thien-than-chuong-0303.mp3 2018-06-20 17:25
 • thien-than-chuong-0304.mp3 2018-06-20 17:25
 • thien-than-chuong-0305.mp3 2018-06-20 17:26
 • thien-than-chuong-0306.mp3 2018-06-20 17:26
 • thien-than-chuong-0307.mp3 2018-06-20 17:26
 • thien-than-chuong-0308.mp3 2018-06-20 17:26
 • thien-than-chuong-0309.mp3 2018-06-20 17:26
 • thien-than-chuong-0310.mp3 2018-06-20 17:27
 • thien-than-chuong-0311.mp3 2018-06-20 17:27
 • thien-than-chuong-0312.mp3 2018-06-20 17:27
 • thien-than-chuong-0313.mp3 2018-06-20 17:27
 • thien-than-chuong-0314.mp3 2018-06-20 17:28
 • thien-than-chuong-0315.mp3 2018-06-20 17:28
 • thien-than-chuong-0316.mp3 2018-06-20 17:28
 • thien-than-chuong-0317.mp3 2018-06-20 17:28
 • thien-than-chuong-0318.mp3 2018-06-20 17:29
 • thien-than-chuong-0319.mp3 2018-06-20 17:29
 • thien-than-chuong-0320.mp3 2018-06-20 17:29
 • thien-than-chuong-0321.mp3 2018-06-20 17:29
 • thien-than-chuong-0322.mp3 2018-06-20 17:29
 • thien-than-chuong-0323.mp3 2018-06-20 17:30
 • thien-than-chuong-0324.mp3 2018-06-20 17:30
 • thien-than-chuong-0325.mp3 2018-06-20 17:30
 • thien-than-chuong-0326.mp3 2018-06-20 17:30
 • thien-than-chuong-0327.mp3 2018-06-20 17:30
 • thien-than-chuong-0328.mp3 2018-06-20 17:31
 • thien-than-chuong-0329.mp3 2018-06-20 17:31
 • thien-than-chuong-0330.mp3 2018-06-20 17:31
 • thien-than-chuong-0331.mp3 2018-06-20 17:31
 • thien-than-chuong-0332.mp3 2018-06-20 17:31
 • thien-than-chuong-0333.mp3 2018-06-20 17:32
 • thien-than-chuong-0334.mp3 2018-06-20 17:32
 • thien-than-chuong-0335.mp3 2018-06-20 17:32
 • thien-than-chuong-0336.mp3 2018-06-20 17:32
 • thien-than-chuong-0337.mp3 2018-06-20 17:33
 • thien-than-chuong-0338.mp3 2018-06-20 17:33
 • thien-than-chuong-0339.mp3 2018-06-20 17:33
 • thien-than-chuong-0340.mp3 2018-06-20 17:33
 • thien-than-chuong-0341.mp3 2018-06-20 17:33
 • thien-than-chuong-0342.mp3 2018-06-20 17:34
 • thien-than-chuong-0343.mp3 2018-06-20 17:34
 • thien-than-chuong-0344.mp3 2018-06-20 17:34
 • thien-than-chuong-0345.mp3 2018-06-20 17:35
 • thien-than-chuong-0346.mp3 2018-06-20 17:35
 • thien-than-chuong-0347.mp3 2018-06-20 17:35
 • thien-than-chuong-0348.mp3 2018-06-20 17:35
 • thien-than-chuong-0349.mp3 2018-06-20 17:36
 • thien-than-chuong-0350.mp3 2018-06-20 17:36
 • thien-than-chuong-0351.mp3 2018-06-20 17:36
 • thien-than-chuong-0352.mp3 2018-06-20 17:37
 • thien-than-chuong-0353.mp3 2018-06-20 17:37
 • thien-than-chuong-0354.mp3 2018-06-20 17:37
 • thien-than-chuong-0355.mp3 2018-06-20 17:37
 • thien-than-chuong-0356.mp3 2018-06-20 17:37
 • thien-than-chuong-0357.mp3 2018-06-20 17:38
 • thien-than-chuong-0358.mp3 2018-06-20 17:38
 • thien-than-chuong-0359.mp3 2018-06-20 17:38
 • thien-than-chuong-0360.mp3 2018-06-20 17:38
 • thien-than-chuong-0361.mp3 2018-06-20 17:38
 • thien-than-chuong-0362.mp3 2018-06-20 17:39
 • thien-than-chuong-0363.mp3 2018-06-20 17:39
 • thien-than-chuong-0364.mp3 2018-06-20 17:39
 • thien-than-chuong-0365.mp3 2018-06-20 17:39
 • thien-than-chuong-0366.mp3 2018-06-20 17:39
 • thien-than-chuong-0367.mp3 2018-06-20 17:40
 • thien-than-chuong-0368.mp3 2018-06-20 17:40
 • thien-than-chuong-0369.mp3 2018-06-20 17:40
 • thien-than-chuong-0370.mp3 2018-06-20 17:40
 • thien-than-chuong-0371.mp3 2018-06-20 17:42
 • thien-than-chuong-0372.mp3 2018-06-20 17:42
 • thien-than-chuong-0373.mp3 2018-06-20 17:42
 • thien-than-chuong-0374.mp3 2018-06-20 17:42
 • thien-than-chuong-0375.mp3 2018-06-20 17:43
 • thien-than-chuong-0376.mp3 2018-06-20 17:43
 • thien-than-chuong-0377.mp3 2018-06-20 17:43
 • thien-than-chuong-0378.mp3 2018-06-20 17:43
 • thien-than-chuong-0379.mp3 2018-06-20 17:43
 • thien-than-chuong-0380.mp3 2018-06-20 17:44
 • thien-than-chuong-0381.mp3 2018-06-20 17:44
 • thien-than-chuong-0382.mp3 2018-06-20 17:44
 • thien-than-chuong-0383.mp3 2018-06-20 17:44
 • thien-than-chuong-0384.mp3 2018-06-20 17:45
 • thien-than-chuong-0385.mp3 2018-06-20 17:45
 • thien-than-chuong-0386.mp3 2018-06-20 17:45
 • thien-than-chuong-0387.mp3 2018-06-20 17:45
 • thien-than-chuong-0388.mp3 2018-06-20 17:45
 • thien-than-chuong-0389.mp3 2018-06-20 17:46
 • thien-than-chuong-0390.mp3 2018-06-20 17:46
 • thien-than-chuong-0391.mp3 2018-06-20 17:46
 • thien-than-chuong-0392.mp3 2018-06-20 17:46
 • thien-than-chuong-0393.mp3 2018-06-20 17:47
 • thien-than-chuong-0394.mp3 2018-06-20 17:47
 • thien-than-chuong-0395.mp3 2018-06-20 17:47
 • thien-than-chuong-0396.mp3 2018-06-20 17:47
 • thien-than-chuong-0397.mp3 2018-06-20 17:48
 • thien-than-chuong-0398.mp3 2018-06-20 17:48
 • thien-than-chuong-0399.mp3 2018-06-20 17:48
 • thien-than-chuong-0400.mp3 2018-06-20 17:48
 • thien-than-chuong-0401.mp3 2018-06-20 17:49
 • thien-than-chuong-0402.mp3 2018-06-20 17:49
 • thien-than-chuong-0403.mp3 2018-06-20 17:49
 • thien-than-chuong-0404.mp3 2018-06-20 17:49
 • thien-than-chuong-0405.mp3 2018-06-20 17:50
 • thien-than-chuong-0406.mp3 2018-06-20 17:50
 • thien-than-chuong-0407.mp3 2018-06-20 17:50
 • thien-than-chuong-0408.mp3 2018-06-20 17:50
 • thien-than-chuong-0409.mp3 2018-06-20 17:50
 • thien-than-chuong-0410.mp3 2018-06-20 17:51
 • thien-than-chuong-0411.mp3 2018-06-20 17:51
 • thien-than-chuong-0412.mp3 2018-06-20 17:51
 • thien-than-chuong-0413.mp3 2018-06-20 17:51
 • thien-than-chuong-0414.mp3 2018-06-20 17:52
 • thien-than-chuong-0415.mp3 2018-06-20 17:52
 • thien-than-chuong-0416.mp3 2018-06-20 17:52
 • thien-than-chuong-0417.mp3 2018-06-20 17:52
 • thien-than-chuong-0418.mp3 2018-06-20 17:52
 • thien-than-chuong-0419.mp3 2018-06-20 17:53
 • thien-than-chuong-0420.mp3 2018-06-20 17:53
 • thien-than-chuong-0421.mp3 2018-06-20 17:53
 • thien-than-chuong-0422.mp3 2018-06-20 17:53
 • thien-than-chuong-0423.mp3 2018-06-20 17:53
 • thien-than-chuong-0424.mp3 2018-06-20 17:54
 • thien-than-chuong-0425.mp3 2018-06-20 17:54
 • thien-than-chuong-0426.mp3 2018-06-20 17:54
 • thien-than-chuong-0427.mp3 2018-06-20 17:54
 • thien-than-chuong-0428.mp3 2018-06-20 17:54
 • thien-than-chuong-0429.mp3 2018-06-20 17:55
 • thien-than-chuong-0430.mp3 2018-06-20 17:55
 • thien-than-chuong-0431.mp3 2018-06-20 17:55
 • thien-than-chuong-0432.mp3 2018-06-20 17:55
 • thien-than-chuong-0433.mp3 2018-06-20 17:55
 • thien-than-chuong-0434.mp3 2018-06-20 17:56
 • thien-than-chuong-0435.mp3 2018-06-20 17:56
 • thien-than-chuong-0436.mp3 2018-06-20 17:56
 • thien-than-chuong-0437.mp3 2018-06-20 17:56
 • thien-than-chuong-0438.mp3 2018-06-20 17:56
 • thien-than-chuong-0439.mp3 2018-06-20 17:57
 • thien-than-chuong-0440.mp3 2018-06-20 17:57
 • thien-than-chuong-0441.mp3 2018-06-20 17:57
 • thien-than-chuong-0442.mp3 2018-06-20 17:57
 • thien-than-chuong-0443.mp3 2018-06-20 17:58
 • thien-than-chuong-0444.mp3 2018-06-20 17:58
 • thien-than-chuong-0445.mp3 2018-06-20 17:58
 • thien-than-chuong-0446.mp3 2018-06-20 17:58
 • thien-than-chuong-0447.mp3 2018-06-20 17:58
 • thien-than-chuong-0448.mp3 2018-06-20 17:59
 • thien-than-chuong-0449.mp3 2018-06-20 17:59
 • thien-than-chuong-0450.mp3 2018-06-20 17:59
 • thien-than-chuong-0451.mp3 2018-06-20 17:59
 • thien-than-chuong-0452.mp3 2018-06-20 18:00
 • thien-than-chuong-0453.mp3 2018-06-20 18:00
 • thien-than-chuong-0454.mp3 2018-06-20 18:00
 • thien-than-chuong-0455.mp3 2018-06-20 18:00
 • thien-than-chuong-0456.mp3 2018-06-20 18:01
 • thien-than-chuong-0457.mp3 2018-06-20 18:01
 • thien-than-chuong-0458.mp3 2018-06-20 18:01
 • thien-than-chuong-0459.mp3 2018-06-20 18:01
 • thien-than-chuong-0460.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0461.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0462.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0463.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0464.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0465.mp3 2018-06-20 18:02
 • thien-than-chuong-0466.mp3 2018-06-20 18:03
 • thien-than-chuong-0467.mp3 2018-06-20 18:03
 • thien-than-chuong-0468.mp3 2018-06-20 18:03
 • thien-than-chuong-0469.mp3 2018-06-20 18:03
 • thien-than-chuong-0470.mp3 2018-06-20 18:04
 • thien-than-chuong-0471.mp3 2018-06-20 18:04
 • thien-than-chuong-0472.mp3 2018-06-20 18:04
 • thien-than-chuong-0473.mp3 2018-06-20 18:04
 • thien-than-chuong-0474.mp3 2018-06-20 18:04
 • thien-than-chuong-0475.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0476.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0477.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0478.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0479.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0480.mp3 2018-06-20 18:05
 • thien-than-chuong-0481.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0482.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0483.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0484.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0485.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0486.mp3 2018-06-20 18:06
 • thien-than-chuong-0487.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0488.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0489.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0490.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0491.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0492.mp3 2018-06-20 18:07
 • thien-than-chuong-0493.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0494.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0495.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0496.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0497.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0498.mp3 2018-06-20 18:08
 • thien-than-chuong-0499.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0500.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0501.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0502.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0503.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0504.mp3 2018-06-20 18:09
 • thien-than-chuong-0505.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0506.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0507.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0508.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0509.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0510.mp3 2018-06-20 18:10
 • thien-than-chuong-0511.mp3 2018-06-20 18:11
 • thien-than-chuong-0512.mp3 2018-06-20 18:11
 • thien-than-chuong-0513.mp3 2018-06-20 18:11
 • thien-than-chuong-0514.mp3 2018-06-20 18:11
 • thien-than-chuong-0515.mp3 2018-06-20 18:11
 • thien-than-chuong-0516.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0517.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0518.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0519.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0520.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0521.mp3 2018-06-20 18:12
 • thien-than-chuong-0522.mp3 2018-06-20 18:13
 • thien-than-chuong-0523.mp3 2018-06-20 18:13
 • thien-than-chuong-0524.mp3 2018-06-20 18:13
 • thien-than-chuong-0525.mp3 2018-06-20 18:13
 • thien-than-chuong-0526.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0527.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0528.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0529.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0530.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0531.mp3 2018-06-20 18:14
 • thien-than-chuong-0532.mp3 2018-06-20 18:15
 • thien-than-chuong-0533.mp3 2018-06-20 18:15
 • thien-than-chuong-0534.mp3 2018-06-20 18:15
 • thien-than-chuong-0535.mp3 2018-06-20 18:15
 • thien-than-chuong-0536.mp3 2018-06-20 18:15
 • thien-than-chuong-0537.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0538.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0539.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0540.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0541.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0542.mp3 2018-06-20 18:16
 • thien-than-chuong-0543.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0544.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0545.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0546.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0547.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0548.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0549.mp3 2018-06-20 18:17
 • thien-than-chuong-0550.mp3 2018-06-20 18:18
 • thien-than-chuong-0551.mp3 2018-06-20 18:18
 • thien-than-chuong-0552.mp3 2018-06-20 18:18
 • thien-than-chuong-0553.mp3 2018-06-20 18:18
 • thien-than-chuong-0554.mp3 2018-06-20 18:18
 • thien-than-chuong-0555.mp3 2018-06-20 18:19
 • thien-than-chuong-0556.mp3 2018-06-20 18:19
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

TiKay

Vu Sư Abe

TiKay

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

TiKay

Leave a Reply