Cổ Đại Nữ Cường Xuyên Không

Thứ Nữ Hữu Độc

Tần Giản là tác giả viết những tác phẩm tranh đấu dù theo như lời tựa thì tác giả là một người thích an nhiên, đơn giản. Khi đọc chương đầu của truyện Thứ Nữ Hữu Độc độc giả dễ lầm tưởng là một truyện đầy máu me, tranh quyền đoạt lợi nhưng theo dõi những chương tiếp theo ta sẽ hiểu được hết mạch truyện.

Đây là truyện xuyên không cổ đại, Lí Vị Ương là thứ nữ phủ thừa tướng chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Nhưng Hoàng thượng nhất kiến chung tình với tỷ tỷ Lí Trường Nhạc, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết, còn phế hai chân, tống nàng vào lãnh cung. Quá bi phẫn, nàng uống rượu độc tự vẫn.

Ai ngờ đâu được nàng trọng sinh, trở về những ngày tháng còn thiếu nữ, từ đây nàng quyết đổi thay, không bước chân vào cung cấm, nhưng chuyện tình thiên hạ đâu chỉ có thể dựa vào nàng mà đổi thay. Mẹ cả, tỷ tỷ, thứ muội đều muốn hãm hại nàng mà kẻ bạc tình kia lại một mực muốn sống muốn chết vì nàng; tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều năm còn bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy.

Nàng sẽ phải làm gì trước những khó khăn đang đối mặt. Cùng theo dõi truyện để biết được câu trả lời nhé !!!

Truyện chuyển thể thành phim có tên Cẩm Tú Vị Ương


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tần Giản
 •  Chương: /378
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0001.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0002.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0003.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0004.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0005.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0006.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0007.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0008.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0009.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0010.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0011.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0012.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0013.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0014.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0015.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0016.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0017.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0018.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0019.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0020.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0021.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0022.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0023.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0024.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0025.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0026.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0027.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0028.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0029.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0030.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0031.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0032.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0033.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0034.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0035.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0036.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0037.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0038.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0039.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0040.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0041.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0042.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0043.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0044.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0045.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0046.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0047.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0048.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0049.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0050.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0051.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0052.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0053.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0054.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0055.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0056.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0057.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0058.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0059.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0060.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0061.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0062.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0063.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0064.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0065.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0066.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0067.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0068.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0069.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0070.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0071.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0072.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0073.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0074.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0075.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0076.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0077.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0078.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0079.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0080.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0081.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0082.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0083.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0084.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0085.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0086.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0087.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0088.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0089.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0090.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0091.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0092.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0093.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0094.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0095.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0096.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0097.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0098.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0099.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0100.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0101.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0102.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0103.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0104.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0105.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0106.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0107.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0108.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0109.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0110.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0111.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0112.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0113.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0114.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0115.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0116.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0117.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0118.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0119.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0120.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0121.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0122.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0123.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0124.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0125.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0126.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0127.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0128.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0129.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0130.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0131.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0132.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0133.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0134.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0135.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0136.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0137.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0138.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0139.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0140.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0141.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0142.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0143.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0144.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0145.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0146.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0147.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0148.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0149.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0150.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0151.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0152.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0153.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0154.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0155.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0156.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0157.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0158.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0159.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0160.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0161.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0162.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0163.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0164.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0165.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0166.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0167.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0168.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0169.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0170.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0171.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0172.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0173.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0174.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0175.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0176.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0177.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0178.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0179.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0180.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0181.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0182.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0183.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0184.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0185.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0186.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0187.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0188.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0189.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0190.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0191.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0192.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0193.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0194.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0195.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0196.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0197.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0198.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0199.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0200.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0201.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0202.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0203.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0204.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0205.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0206.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0207.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0208.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0209.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0210.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0211.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0212.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0213.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0214.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0215.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0216.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0217.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0218.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0219.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0220.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0221.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0222.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0223.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0224.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0225.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0226.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0227.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0228.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0229.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0230.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0231.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0232.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0233.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0234.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0235.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0236.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0237.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0238.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0239.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0240.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0241.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0242.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0243.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0244.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0245.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0246.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0247.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0248.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0249.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0250.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0251.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0252.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0253.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0254.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0255.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0256.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0257.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0258.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0259.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0260.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0261.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0262.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0263.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0264.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0265.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0266.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0267.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0268.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0269.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0270.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0271.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0272.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0273.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0274.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0275.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0276.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0277.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0278.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0279.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0280.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0281.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0282.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0283.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0284.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0285.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0286.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0287.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0288.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0289.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0290.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0291.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0292.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0293.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0294.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0295.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0296.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0297.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0298.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0299.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0300.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0301.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0302.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0303.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0304.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0305.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0306.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0307.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0308.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0309.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0310.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0311.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0312.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0313.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0314.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0315.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0316.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0317.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0318.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0319.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0320.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0321.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0322.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0323.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0324.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0325.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0326.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0327.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0328.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0329.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0330.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0331.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0332.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0333.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0334.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0335.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0336.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0337.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0338.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0339.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0340.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0341.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0342.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0343.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0344.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0345.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0346.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0347.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0348.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0349.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0350.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0351.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0352.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0353.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0354.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0355.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0356.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0357.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0358.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0359.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0360.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0361.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0362.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0363.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0364.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0365.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0366.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0367.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0368.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0369.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0370.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0371.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0372.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0373.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0374.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0375.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0376.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0377.mp3
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0378.mp3
[Total: 8    Average: 2.9/5]

Related posts

Chưởng Môn Nhân Không Cao Hứng

THUYS♥️

Tam Quốc Chi Ta Là Hoàng Thái Tử

TiKay

Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp

TiKay

Leave a Reply