Huyền Huyễn

Tiên Nghịch

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “thần bí hạt châu”. Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?

Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết hắn làm thế nào bằng vào sức lực của chính mình từng bước tiến lên phía trước dương danh “Tu Chân Giới”.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhĩ Căn
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ly hương.
 • #2: Tiên Nhân
 • #3: Trắc thí.
 • #4: Vô tình.
 • #5: Đường về.
 • #6: Lợi thế.
 • #7: Lưu thư
 • #8: Thạch châu.
 • #9: Hạ nhai.
 • #10: Nhập môn.
 • #11: Trương Hổ.
 • #12: Tiên phù.
 • #13: Trưởng lão.
 • #14: Dị biến.
 • #15: Hoài nghi.
 • #16: Đệ tử.
 • #17: Tu tiên.
 • #18: Hồ lô.
 • #19: Trục môn.
 • #20: Cửu vân
 • #21: Linh đan.
 • #22: Tán công.
 • #23: Thập Vân.
 • #24: Tu Luyện.
 • #25: Ngưng khí.
 • #26: Sát ý.
 • #27: Tới chơi.
 • #28: Tạp vụ.
 • #29: Dâng tới tận cửa.
 • #30: Vương Hạo
 • #31: Tuyết thuỷ.
 • #32: Giao dịch.
 • #33: Khẩu quyết.
 • #34: Tập huấn.
 • #35: Hậu sơn.
 • #36: Thị phi.
 • #37: Bốn năm.
 • #38: Quang ban.
 • #39: Cụ phú.
 • #40: Khách đến.
 • #41: Ngô công.
 • #42: Ngô công ngộ địch.
 • #43: Bạn cũ.
 • #44: Lý Sơn.
 • #45: Đê tiện.
 • #46: Lão quái.
 • #47: Tỷ thí (
 • #48: Tỷ thí (
 • #49: Tỷ thí (
 • #50: Tỷ thí (
 • #51: Xuất trận (
 • #52: Xuất trận (
 • #53: Xuất trận (
 • #54: Xuất trận (
 • #55: Xuất trận (
 • #56: Xuất trận (
 • #57: Xuất trận (
 • #58: Kết Thúc
 • #59: Chất Vấn
 • #60: Trưởng Lão
 • #61: Sư Tổ
 • #62: Lai Kiếp
 • #63: Cường thế
 • #64: Rời Phái
 • #65: Tang Môn
 • #66: 800 Phiếu
 • #67: Âm Mưu
 • #68: Trảm Sát
 • #69: Khôi Lỗi Thuật
 • #70: Hồi Gia
 • #71: Lại 4 Năm
 • #72: Đoạt Cơ Pháp
 • #73: Thiên Thủy Thành
 • #74: Tai ương xì máu
 • #75: Tái ngộ cố nhân
 • #76: Phi kiếm cổ quái
 • #77: Tức Mặc Lã Nhân
 • #78: Đằng Gia Thành
 • #79: Tế luyện phi kiếm
 • #80: Huyết Luyện Pháp
 • #81: Đoạt cơ (1)
 • #82: Đoạt cơ (2)
 • #83: Đoạt cơ (3)
 • #84: Đoạt cơ (4)
 • #85: Đoạt cơ (5)
 • #86: Đống hoang tàn trong rừng
 • #87: Hoàng tuyền hàn đan
 • #88: Lam phu quái nhân
 • #89: Pháp bảo kinh nhân
 • #90: Sơ lộ dấu vết
 • #91: Cực âm linh lực
 • #92: Thi Âm tông (1)
 • #93: Thi Âm tông (2)
 • #94: Thi Âm tông (3)
 • #95: Tiến vào tông.
 • #96: Lô đỉnh
 • #97: Đại biến
 • #98: Vực ngoại chiến trường
 • #99: Thạch châu biến
 • #100: Tế luyện vỏ kiếm
 • #101: Ngọc giản hồn phách
 • #102: Điệu kiếp (1)
 • #103: Điệu kiếp (2)
 • #104: Điệu kiếp (3)
 • #105: Cực cảnh lâm thế
 • #106: Lô đỉnh.
 • #107: Mễ Lạp chi quang.
 • #108: Cố nhân.
 • #109:
 • #110: Liễu Mi.
 • #111:
 • #112:
 • #113:
 • #114:
 • #115: ??????
 • #116: Khiên cưỡng
 • #117: Vương Lâm bỏ mạng
 • #118: Ngoại Vực chiến trường
 • #119: Thần Long thức tỉnh
 • #120: Vương Lâm trở về.
 • #121: Không biết sống chết.
 • #122: Đi giết hắn.
 • #123: Ma đầu.
 • #124: Pháp tắc giới luật
 • #125: Thần thức cực cảnh
 • #126: Tha hương ngoại quốc
 • #127: Bế quan tại núi lửa.
 • #128: Phần Kim sơn mạch.
 • #129: Tự chế ma đầu (1+2)
 • #130: Nguyên anh hốt lai
 • #131: Hắn là dê béo?
 • #132: Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (1)
 • #133: Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (2)
 • #134: Cử quốc thiên di (1+2)
 • #135: Phong Vân biến sắc.
 • #136: Trung niên văn sĩ.
 • #137: Tỏa Quốc đại trận.
 • #138: Thiên Ly đan.
 • #139: Giả đan cảnh giới.(1+2)
 • #140: Tu Ma hải.(1+2)
 • #141: Đấu Tà phái. (1+2)
 • #142: Một thân bảo vật
 • #143: Ba viên hàn đan
 • #144: Kết đan (
 • #145: Kết đan (2)
 • #146: Kết đan (3)
 • #147: Kết đan (4)
 • #148: Kết đan (5)
 • #149: Kết đan (6)
 • #150: Sát
 • #151: Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh
 • #152: Sát phạt huyết lộ
 • #153: Dương oai Nam Đấu thành
 • #154: Đấu Long đại trận
 • #155: Kiếm tu tàn ảnh
 • #156: Liều mạng với hắn
 • #157: Vẻ đẹp thê lương
 • #158: Sương mù thành biển
 • #159: Lão nhân mặc thanh bào
 • #160: Tu đan
 • #161: Bát trảo thần thức
 • #162: Đạt thành hiệp nghị.
 • #163: Thần Đạo chi thuật.
 • #164: Thi hài thần bí (1+2)
 • #165: Phanh nhiên tâm động
 • #166: Cổ truyền tống trận
 • #167: Tề tụ.
 • #168: Cổ thần chi địa(
 • #169: Thủ tủy.
 • #170: Thoát ly đội ngũ (
 • #171: Ngọc giản của Lý Mộ Uyển.
 • #172: Hành Thổ chi địa (
 • #173: Đệ nhị ma đầu
 • #174: Ma đầu dị biến.
 • #175: Đoạt bảo (
 • #176: Cướp đoạt cơn lốc.
 • #177: Độc vương đỉnh (
 • #178: Cấm Sơn.
 • #179: Học tập cấm chế(
 • #180: Vận đen của Cổ Đế(
 • #181: Vố số cấm chế bạo phát (
 • #182: Cổ thần Đồ Ti (
 • #183: Dị biến xảy ra (
 • #184: Dị biến xảy ra (
 • #185: Kẻ đứng đầu huyết hải (
 • #186: Bên ngoài khí hải.
 • #187: Cổ Thần truyền thừa (
 • #188: Cổ Thần truyền thừa (
 • #189: Cổ Thần truyền thừa (
 • #190: Cổ Thần truyền thừa (
 • #191: Thần thức tử hải . (1+2+3)
 • #192: Ngoài ý liệu.
 • #193: Huyết hải phong ấn. (1+2)
 • #194: Mở phong ấn.
 • #195: Tử hải nghi điểm.
 • #196: Lật lọng.
 • #197: Chân chánh truyền thừa.
 • #198: Trọng tổ thân thể.(1+2+3)
 • #199: Cổ thần chi địa.
 • #200: Nữ tử Vân Phi.(1+2)
 • #201: Hai trăm năm.
 • #202: Giết người diệt khẩu(
 • #203: Kỳ Lân thú thành.
 • #204: Cổ kính và Cấm phiên.
 • #205: Nguyên Anh Quy Tức.
 • #206: Thiên kiếp.
 • #207: Giết người lấy đan.
 • #208: Điểm cuối của cực cảnh (
 • #209: Phương pháp không tán công.
 • #210: Ngưng luyện phân thân. (1+2)
 • #211: Vân Thiên tông. (1+2)
 • #212: Xa xỉ. (1+2)
 • #213: Cố nhân. (1+2+3)
 • #214: Phiền muộn. (1+2)
 • #215: La Nguyệt.
 • #216: Bổn tôn, hiện.
 • #217: Va chạm.
 • #218: Kiên quyết.
 • #219: Hai tháng. (1+2)
 • #220: Đan dược.
 • #221: Tu vi tiêu thăng.
 • #222: Đoạt Thiên Thất đỉnh. (1+2)
 • #223: Giải trừ phong ấn. (1+2)
 • #224: Kết Anh. (1+2)
 • #225: Cầm mà luyện đan. (1+2)
 • #226: Rời khỏi Sở quốc. (1+2+3)
 • #227: Tái ngộ cố nhân.
 • #228: Thu sủng.
 • #229: Văn thú (Yêu thú hình con muỗi)
 • #230: Sát nhân đoạt lệnh. (1+2)
 • #231: Vị trí Triệu quốc. (1+2)
 • #232: Vỏ kiếm.
 • #233: Dừng tay.
 • #234: Đằng Hóa Nguyên (
 • #235: Bởi vì hắn họ Đằng (
 • #236: Chém nghìn người (
 • #237: Vương … Vương Lâm (
 • #238: Hạch tâm tộc nhân.
 • #239: Đại thụ sắp ngã. (1+2)
 • #240: Đằng Tam.
 • #241: Vương Trác.
 • #242: Phác Nam Tử.
 • #243: Đằng Nhất.
 • #244: Diệt Đằng.
 • #245: Diệt Đằng gia (
 • #246: Diệt Đằng gia (
 • #247: Nam tử tà dị (
 • #248: Tu tinh chi tinh
 • #249: Hoá phàm
 • #250: Ngưng sát
 • #251: Quy ẩn (1 + 2)
 • #252: Pháp bảo
 • #253: Tượng khắc gỗ Giao long
 • #254: Chưa gặp bao giờ
 • #255: Đạo tặc
 • #256: Lạnh giá
 • #257: Là ngươi.
 • #258: Thích Tông
 • #259: Ý cảnh
 • #260: Tổ linh bài
 • #261: Tuổi già
 • #262: Đồ chơi làm bằng đường.
 • #263: Trăm năm hẳn là phải chết
 • #264: Thiên đạo luân hồi
 • #265: Tuyết biến.
 • #266: Tu sĩ Tuyết Vực.
 • #267: Giết người.
 • #268: Vũ Đỉnh.
 • #269: Thiên đạo vô tình.
 • #270: Thiên chi kiều nữ.
 • #271: Thập niên Hóa Thần.
 • #272: Đại Ngưu.
 • #273: Tuyết Vực giáng lâm.
 • #274: Tượng băng dưới lòng đất.
 • #275: Thương Long
 • #276: Đoạt Thổ linh.
 • #277: Hồng Điệp.
 • #278: Thiên kiếp.
 • #279: Thiên nghịch thay đổi
 • #280: Sư tôn.
 • #281: Vinh dự.
 • #282: Triệu hồi Hóa Thần.
 • #283: Đốn ngộ.
 • #284: Bác Cực.
 • #285: Xử hóa.
 • #286: Bắt đầu thay đổi.
 • #287: Chuyển thế (1 + 2)
 • #288: Vỏ kiếm đầu tiên.
 • #289: Cổ Thần tế bảo.
 • #290: Vô danh (1 + 2)
 • #291: Trở về
 • #292: Thiên đạo mở ra (1 + 2)
 • #293: Khiếp sợ
 • #294: Tiên giới bị phá nát
 • #295: Tiên giới chi khí
 • #296: Chết trong trứng nước (1)
 • #297: Chết trong trứng nước (
 • #298: Ảo ảnh
 • #299: Chiến Hồng Điệp
 • #300: Tiên ngọc
 • #301:
 • #302: Tái tham
 • #303: Lòng mang tâm tư
 • #304: Tiên giới toái phiến sụp đổ
 • #305: Du hồn đãng uy
 • #306: Nơi động phủ.
 • #307: Xạ Thần chiến xa.
 • #308: Luyến nữ thi (*)
 • #309: Chiến!
 • #310: Mảnh nhỏ trọng điệp (*)
 • #311: Tinh la bàn
 • #312: Tự chuốc lấy phiền nhiễu.
 • #313: Nữ thi rất tốt
 • #314: Phụ thể
 • #315: Đoạt thi
 • #316: Tằng Ngưu, ngươi dám giết ta!
 • #317: Người theo đạo. Sáng sinh chiều tử.
 • #318: Hai lễ vật.
 • #319: Phản chủ
 • #320: La Bàn
 • #321: Kiếm cuồng.
 • #322: Sư huynh tương lai
 • #323: Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu.
 • #324: Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình.
 • #325: Đột phá
 • #326: Ngôi sao mới ở Chu Tước quốc.
 • #327: Trở về.
 • #328: Tâm động
 • #329: Ta chính là Vương Lâm.(1)
 • #330: Ta chính là Vương Lâm.(2)
 • #331: Lỗ mãng?
 • #332: Ở ẩn.
 • #333: Nhà mới
 • #334: Bạt sơn
 • #335: Tu sĩ Hóa Thần của Luyện Khí Các
 • #336: Phương thuốc lục phẩm.
 • #337: Không tha
 • #338: Lý Mộ Uyển
 • #339: Đầu thai sống lại.
 • #340: Sứ giả Chu Tước quốc.
 • #341: Chu Tước sơn ba lần đưa tin.
 • #342: Dã Nhân dư nghiệt.
 • #343: Chu Tước quốc.
 • #344: Còn nhớ rõ Cự Phú sao.
 • #345: Dã nhân
 • #346: Thuật Chú Sư.
 • #347: Tiên Di Tộc
 • #348: Luân Hồi Thụ
 • #349: Nửa canh giờ.
 • #350: Uy lực của Xạ Thần Xa
 • #351: Chạy trốn
 • #352: Phù khôi
 • #353: Thuộc tính Mộc
 • #354: Cắt đứt đường lui của ngươi.
 • #355: Dư nhân
 • #356: Ly khai
 • #357: Thúc thúc
 • #358: Tư Đồ Nam
 • #359: Chủ nhân Băng Tuyết Thần Điện (*)
 • #360: Ước định mười năm (1)
 • #361: Ước định mười năm (2)
 • #362: Chu Tước quốc.
 • #363: Trận chiến với Hồng Điệp.
 • #364: Côn Cực tiên.
 • #365: Chiến xa nộ.
 • #366: Uy lực của ý cảnh.
 • #367: Âm mưu sơ hiện.
 • #368: Liễu My và Kiền Phong.
 • #369: Đại kiếp.
 • #370: Nguyên nhân.
 • #371: Lưỡng bại câu thương.
 • #372: Phàm nhân.
 • #373: Hỏa Vân trại.
 • #374:
 • #375: Vật dưới nước.
 • #376: Luyện Hồn tông.
 • #377: Ngày tất niên.
 • #378: Tụ linh.
 • #379: Điên cuồng khôi phục (1)
 • #380: Điên cuồng khôi phục (
 • #381: Truy tìm.
 • #382: Lần đầu giao phong.
 • #383: Cực cảnh và tử chú thuật.
 • #384: Nội môn Luyện Hồn tông
 • #385: Hồn Thiên tam pháp.
 • #386: Kim sắc hồn phiên.
 • #387: Gặp lại Liễu My lần hai..
 • #388: Chiến chủ hồn.
 • #389: Thu Kỳ Lân hồn phiên.
 • #390: Tiểu hữu! Lão phu chờ ngươi đã lâu.
 • #391: Ba phần đại lễ. .
 • #392: Vân tước.
 • #393: Lục cấp tu chân quốc.
 • #394: Nhất tự ra oai.
 • #395: Anh biến kỳ và Vương Lâm chân chính.
 • #396: Người có tư chất cao nhất Chu Tước tinh.
 • #397: Thập ức tôn hồn phiên..
 • #398: Cự ma tộc.
 • #399: Lựa chọn của Sất Hổ.
 • #400: Lão tổ xuất hiện.
 • #401: Hứa Lập Quốc.
 • #402: Chu Vũ Thái.
 • #403: Diệt lão tổ.
 • #404: Mỵ Cơ.
 • #405: Chu Như.
 • #406: Tiểu Bạch.
 • #407: Kinh biến.
 • #408: Thiên đạo lai lâm.
 • #409: Thiên ý trêu người.
 • #410: Đạo tâm.
 • #411: Anh biến.
 • #412: Cố nhân.
 • #413: Dư bảo.
 • #414: Thủy tổ.
 • #415: Cự phú.
 • #416: Anh biến.
 • #417: Truyền thống.
 • #418: Cuộc chiến thứ hai của di tiên tộc.
 • #419: Uy lực thực sự của thập ức tôn hồn phiên.
 • #420: Đệ nhị Chu Tước. Tư Đồ Nam?
 • #421: Kiền Phong.
 • #422: Anh biến (chung).
 • #423: Chu Tước tử.
 • #424: Thông minh sao bằng bậc đế vương.
 • #425: Tư Đồ Nam.
 • #426: Đồng tử.
 • #427: Tu tinh chi tinh.
 • #428: Tổ linh thụ.
 • #429: Tiểu Bắc Viêm Cực.
 • #430: Bí mật của Tu Tinh Chi Tinh
 • #431: Chấp hành giả (
 • #432: Chấp hành giả (
 • #433: Cưu chiếm thước sào.
 • #434: Tổ phù đầu cốt.
 • #435: Tam tổ là nàng.
 • #436: Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ(
 • #437: Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ(
 • #438: Người khổng lồ bên dưới Thi Âm Tông.
 • #439: Tào Nhất Đấu.
 • #440: Cứu ta ...
 • #441: Lôi Cát.
 • #442: Bất đồng.
 • #443: Trên Vấn Đỉnh. .
 • #444: Sự điên cuồng của Chu Tước Tử (
 • #445: Sự điên cuồng của Chu Tước Tử (
 • #446: Người này là ai?
 • #447: Linh hồn trên vùng đất khô cằn.
 • #448: Mộ Dung Vân.
 • #449: Tế Đàn
 • #450: Xinh không thể tả được! (1)
 • #451: Xinh không thể tả được! (2)
 • #452: Gặp Liễu Mi lần thứ ba
 • #453: Một huyễn cuối cùng.
 • #454: Thiên huyễn tình dục đạo
 • #455: Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển
 • #456: Đoạt hồn (1)
 • #457: Đoạt hồn (2)
 • #458: Sứ giả của Thác Lâm
 • #459: Kỳ bảo! (1)
 • #460: Kỳ bảo! (2)
 • #461: Hồng Điệp
 • #462: Đỏ bừng
 • #463: Như điệp.
 • #464: Tề tụ
 • #465: Người lòng dạ sắt đá.
 • #466: Kim giáp đại hán.
 • #467: Sát khí.(1)
 • #468: Sát khí.(2)
 • #469: Diệp Vô Ưu.
 • #470: Cướp đoạt.
 • #471: Kế thừa Chu Tước (
 • #472: Kế thừa Chu Tước (
 • #473: Chiến Kiền Phong.
 • #474: Sát khí của Thác Sâm.
 • #475: Sứ Giả Tu Chân Liên Minh (1)
 • #476: Sứ Giả Tu Chân Liên Minh (2)
 • #477: Bức màn Chu Tước.
 • #478: Một năm.
 • #479: Duyên phận đã hết.
 • #480: Luyện bảo.
 • #481: Chu Tước tinh.
 • #482: Giao Dịch Tinh.
 • #483: Khôn Mộc Thạch.
 • #484: Bạch Vi (
 • #485: Bạch Vi (
 • #486: Hành trình một mình.
 • #487: Tới Thiên Vận Tinh.
 • #488: Vấn đạo (1)
 • #489: Vấn đạo (2)
 • #490: Đạo!!
 • #491: Tiểu đệ ra tay trước.
 • #492: Ương ngạnh.
 • #493: Tử Lâm Các.
 • #494: Hóa ma chỉ (1)
 • #495: Hóa ma chỉ (2)
 • #496: Thiên Vận Tử.
 • #497: Tiên thuật.
 • #498: Thiên Vận Thất Tử.
 • #499: Kiếm ý.
 • #500: Khốn địa tu luyện.
 • #501: Thọ yến.
 • #502: Tử khí đông lai.
 • #503: Xông vào yến tiệc.
 • #504: Cổ yêu.
 • #505: Cửu chuyển luyện tiên quyết.
 • #506: Tôn trưởng lão!
 • #507: Hắn!
 • #508: Gặp lại Lăng Thiên Hầu
 • #509: Dẫn Tiên thuật!
 • #510: Triệu Hân Mộng.
 • #511: Tử hệ Lão Lục.
 • #512: Chiến Vấn Đỉnh!
 • #513: Toái Tiên chi địa
 • #514: Ý cảnh nhập thể!
 • #515: Hơn một người!
 • #516: Sát Lục Tiên quyết
 • #517: Huyền Uyên Phái
 • #518: Sứ giả.
 • #519: Địa Ma Bắc Giới.
 • #520: Văn thú tiến hoá
 • #521: Cửu Lê Trùng
 • #522: Vỡ! Nát!
 • #523: Chiến!
 • #524: Giết!
 • #525: Kim linh.
 • #526: Mục tiêu - Đông Hải!
 • #527: Vì sao Đông Hải.
 • #528: Hành trình của Tham Lang.
 • #529: Tâm tư của Tham Lang.
 • #530: Thủy triều.
 • #531: Lệnh bài.
 • #532: Đông Hải yêu linh.
 • #533: Sơn cốc.
 • #534: Trưởng lão trong cốc.
 • #535: Phá trận.
 • #536: Hoàng Long.
 • #537: Thiên Yêu quận.
 • #538: Hắc y nam tử
 • #539: Sinh chi lạc ấn
 • #540: Ma Cấm
 • #541: Gạt Bỏ.
 • #542: Sưu hồn thuật.
 • #543: Thủy cảnh.
 • #544: Luyện Hồn tân tông.
 • #545: Yêu lực kết tinh.
 • #546: Thập tam.
 • #547: Tán hồn dưỡng phách.
 • #548: Chiến thư.
 • #549:
 • #550:
 • #551:
 • #552: Rời đi. (1)
 • #553: Rời đi. (2)
 • #554: Khảo nghiệm của Yêu Tương.
 • #555: Ngộ trong chiến đấu.
 • #556: Ma niệm.
 • #557: Thống lĩnh.
 • #558: Yêu binh.
 • #559: Doanh trại Hắc Giáp Quân.
 • #560: Sự im lặng đáng sợ.
 • #561: Lập uy.
 • #562: Diêu Tích Tuyết.
 • #563: Giao dịch.
 • #564: Huyết Hồn đan.
 • #565: Tiên tinh.
 • #566: Sáu nét kim phù.
 • #567: Ba ký tự hợp làm một..
 • #568: Xoay chuyển càn khôn.(1)
 • #569: Xoay chuyển càn khôn.(2)
 • #570: Xoay chuyển càn khôn.(3)
 • #571: Khu vườn.
 • #572: Ngủ say.
 • #573: Thu hoạch.
 • #574: Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn.
 • #575: Cứu Thập Tam.
 • #576: Cứu Thập Tam(
 • #577: Một chưởng.
 • #578: Hổ Bào, lão già và áo giáp.
 • #579: Hỏi Diêu Tích Tuyết.
 • #580: Người quen.
 • #581: Loạn kinh đô.
 • #582: Tiếng đàn.
 • #583: Cố cười.
 • #584: Sát lục tiên quyết.(1)
 • #585: Sát lục tiên quyết.(2)
 • #586: Sát lục tiên quyết.(3)
 • #587: Đế Kiếm ủy khuất.
 • #588: Toàn lực ra tay với ta.
 • #589: Hoạt động ngầm.
 • #590: Sát lục đạo!!
 • #591: Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(1)
 • #592: Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(2)
 • #593: Cuộc chiến Yêu Tướng.
 • #594: Ngươi, bước ra khỏi hàng.
 • #595: Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (1)
 • #596: Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (2)
 • #597: Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (1)
 • #598: Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (2)
 • #599: Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (3)
 • #600: Đánh cuộc.(1)
 • #601: Đánh cuộc.(2)
 • #602: Ngôn xuất pháp tùy.
 • #603: Thiên soái động dung.
 • #604: Ta phải Vấn Đỉnh.
 • #605: Nghịch.
 • #606: Kim giáp đã chết!.
 • #607: Thiên kiếp đơn giản nhất.
 • #608: Thiên uy.
 • #609: Yêu Cổ..
 • #610: Vấn Đỉnh Chi Tinh (
 • #611: Vấn Đỉnh Chi Tinh (
 • #612: Vấn Đỉnh sơ kỳ.
 • #613: Thăng Tiên Quả.
 • #614:
 • #615: Chiến Ý.
 • #616: Có sát khí.
 • #617: Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền.
 • #618: Yêu vệ (
 • #619: Yêu vệ (
 • #620: Thanh tỉnh..
 • #621: Ngưng hóa tuyền hồn.
 • #622: Huyết Hồn đan.
 • #623: Cổ Yêu huyết ảnh. (1)
 • #624: Cổ Yêu huyết ảnh. (2)
 • #625: Đại công cáo thành.
 • #626: Chu Tước đệ nhất mạc.
 • #627: Đệ nhị nguyên thần.
 • #628: Kiếm khí của Tử Thử..
 • #629: Ba đạo kiếm khí.
 • #630: Hướng đi của Tham Lang.
 • #631: Tiên đế Thanh Lâm (
 • #632: Tiên đế Thanh Lâm (
 • #633: Đạo phong ấn thứ hai.
 • #634: Biến hóa, Ngân Giác Lôi Thú.
 • #635: Xuống dưới cho ta!
 • #636: Vật của tiên giới.
 • #637: Nhất đại tông sư!
 • #638: Tiên thú chi lương.
 • #639: Van ngươi Khốn Tiên võng.
 • #640: Trói hắn!
 • #641: Thanh Sương
 • #642: Thân phận của nữ thi áo trắng.
 • #643: Xuất quan.
 • #644: Trăm vạn đạo Sát Lục khí!
 • #645: Cuộc chiến với Cổ Yêu!
 • #646: Thân ảnh màu xám
 • #647: Đồng bạn của nó.
 • #648: Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử.
 • #649: Tên nhà quê.
 • #650: Tự tìm đau khổ.
 • #651: Vị trí của Chu Dật.
 • #652: Vị trí phong ấn.
 • #653: Cứu Chu Dật.
 • #654: Tâm tử
 • #655: Bản mệnh kiếm khí của Chu Dật.
 • #656: Đại lễ!
 • #657: Vân Tiên đạo lữ
 • #658: Sương tím! Văn thú!
 • #659: Cơ trí của Vương Lâm
 • #660: Sương tím hợp lại.
 • #661: Quyết đoán.
 • #662: Thần thông của Tham Lang.
 • #663: Đỉnh.
 • #664: Thái cổ Lôi Long..
 • #665: Thiên soái động dung.
 • #666: Nguyên thần biến dị.
 • #667: Áo xám.
 • #668: Luyện chế Tiên Vệ..
 • #669: Khôi lỗi hùng mạnh.
 • #670: Tai họa ngầm của Sát Lục Tiên Quyết.
 • #671: Đệ tam thức.
 • #672: Gỡ bỏ bí mật của bức tranh.
 • #673: Gỡ bỏ bí mật của bức tranh.(2)
 • #674: Lão quái hàng lâm.
 • #675: Rời đi.
 • #676: Sơ nhập La Vân
 • #677: Mi nhi.
 • #678: Mưu Ngọc
 • #679: Tôn lão
 • #680: Bỏ Qua
 • #681: Cảnh Báo
 • #682: Nữ giả nam.
 • #683: Pháp bảo đặc biệt nhằm vào Vương Lâm
 • #684: Người bốn năm trước.
 • #685: Tôn Thái.
 • #686: Trên sinh tử chính là nhân quả.
 • #687: Tiên phong khinh phất, thụ dục bất tĩnh.
 • #688: Nhân quả tuần hoàn, tầm sinh tầm tử.
 • #689: Vân hà hữu kim, ngũ hành khuyết nhất.
 • #690: Thính vũ, hồi ức tri mi.
 • #691: Tư Đồ Nam lại bế quan.
 • #692: Huyễn Mi tới gần (
 • #693: Huyễn Mi tới gần (
 • #694: Lang yên khởi.
 • #695: Tới rồi.
 • #696: Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo.
 • #697: Pháp bảo đặc thù của Liễu Mi.
 • #698: Vương Bình.
 • #699: Đạo nghĩa.
 • #700: Kinh thối Thiên Quỳ Tử (
 • #701: Kinh thối Thiên Quỳ Tử (
 • #702: Huyễn gia phân liệt !
 • #703: Trảm La Quyết !
 • #704: Tán Ma xuất hiện.
 • #705: Cắn nuốt.
 • #706: Cát bụi trở về với cát bụi.
 • #707: Cả đời không cần tu đạo.
 • #708: Tháo giáp.
 • #709: Rời đi.
 • #710: Thăng hoa.
 • #711: Thanh Nghi.
 • #712: Chỉ một lần thôi.
 • #713: Yêu cầu của Vương Bình
 • #714: Chia lìa
 • #715: Năm tháng
 • #716: Mẫu thân
 • #717: Sứ giả Lôi Tiên Điện chân chính.
 • #718: Kinh biến.
 • #719: Tu vi
 • #720: Im mồm.
 • #721: Thần thông bước thứ hai.
 • #722: Một đời luân hồi, chấm dứt…
 • #723: Tiên vệ thứ hai.
 • #724: Tham Lang đáng thương.
 • #725: Bản tiên thuật thiếu của Vương Lâm.
 • #726: Bản tôn, Thác Sâm, Chu Như.
 • #727: Tu đạo bước thứ bốn…
 • #728: Phụ thuộc.
 • #729: Bài tiết.
 • #730: Tiểu bảo vật của Tham Lang.
 • #731: Rút xương cốt của Vọng Nguyệt.
 • #732: Vọng Nguyệt thức tỉnh.
 • #733: Trốn trốn trốn!
 • #734: Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần
 • #735: Chạy đằng trời!
 • #736: Lôi ngục.
 • #737: Thiên nghịch hấp thu và bảo vật của Tham Lang!
 • #738: Thiên Nghịch viên mãn.
 • #739: Thiên Nghịch triệu tập.
 • #740: Thiên Nghịch kinh biến.
 • #741: Tầm đạo giả, vong sinh tri tử, hám nhĩ….(
 • #742: Thấy được bước thứ ba.
 • #743: Người thứ nhất dựa vào
 • #744: Lôi nguyên ngưng tụ.
 • #745: Quy luật của sấm sét.
 • #746: Nghi ngờ bên tai.
 • #747: Lão tử rất lợi hại đấy.
 • #748: Tu chân tinh của ta.
 • #749: Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh.
 • #750: Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (1)
 • #751: Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (2)
 • #752: Đoạt Lôi Đỉnh.
 • #753: Có lợi hơn rất nhiều.
 • #754: Chưa ai từng làm.
 • #755: Lôi Tiên Giới.
 • #756: Người có duyên.
 • #757: Muốn giết người !
 • #758: Đông Lâm Hứa gia
 • #759: Tuyệt luân, đạo niệm chi chiến.
 • #760: Cưu chiếm thước sào.
 • #761: Ma Liên.
 • #762: Lý Nguyên!
 • #763: Mũi kiếm.
 • #764: Rất tốt, rất tốt.
 • #765: Bao nhiêu thành...
 • #766: Thiêu đốt.
 • #767: Gây khó dễ.
 • #768: Chuôi kiếm và mũi kiếm.
 • #769: Nô ấn.
 • #770: Huyết Tổ tới.
 • #771: Nhân quả.
 • #772: Bộ giáp bằng da Cổ Thần.
 • #773: Kinh biến.
 • #774: Cạm bẫy (1)
 • #775: Cạm bẫy (2)
 • #776: Thú cốt.
 • #777: Tiên nhân di vật.
 • #778: Sắp xếp chuẩn xác.
 • #779: Rốt cục đến đây.
 • #780: Thí Tiên.
 • #781: Cơ duyên (
 • #782: Cơ duyên (
 • #783: Thức tỉnh.
 • #784: Huyết tinh (1)
 • #785: Huyết tinh (2)
 • #786: Bảo vật thiên luyện.
 • #787: Âm Hư.
 • #788: Phản kích.
 • #789: Lòng tin.
 • #790: Diêu gia (1)
 • #791: Diêu gia (2)
 • #792: Diêu gia (3)
 • #793: Mười ba ngày.
 • #794: Tử mẫu đạo khô.
 • #795: Hắc động.
 • #796: Cấm địa nghìn trượng, người vào - chết.
 • #797: Hứa Mộc.
 • #798: Kịch biến.
 • #799: Cực Cảnh lại xuất hiện.
 • #800: Chiến Không Liệt.
 • #801: Tư cách.
 • #802: Tư cách cửu phẩm tiên quân.
 • #803: Thần thông của tiên đế.
 • #804: Thu tàng phẩm các.
 • #805: Sống lại.
 • #806: Ai cũng không thể rời khỏi.
 • #807: Tôn chủ, ra tay đi (1)
 • #808: Tôn chủ, ra tay đi (2)
 • #809: Ra tay
 • #810: Hỏa, viêm, diễm.
 • #811: Mục đích.
 • #812: Vùng đất gần viễn cổ tiên vực nhất.
 • #813: Viêm Lôi Tử.
 • #814: Tiên Quân Thanh Thủy.
 • #815: Hiệp định.
 • #816: Sư huynh?
 • #817: Lao ra!
 • #818: Lao ra!
 • #819: Lao ra!
 • #820: Lực lượng cầu sinh.
 • #821: Đại ân không bao giờ quên.
 • #822: Cuối ranh giới.
 • #823: Thượng tiên.
 • #824: Tộc tiên tuyển.
 • #825: Vụ thú.
 • #826: Huyền Âm đỉnh.
 • #827: Tiểu truyền tống trận.
 • #828: Bẩy cái ký hiệu.
 • #829: Bộ tộc thấp hèn.
 • #830: Cánh bướm. (1)
 • #831: Cánh bướm. (2)
 • #832: Cổ thần bì giáp.
 • #833: Toái Tiên ấn, xuất thế!
 • #834: Tháp Sơn, tiên vệ.
 • #835: Quan tài pha lê.
 • #836: Cốt.
 • #837: Tị Thiên Quan (1)
 • #838: Tị Thiên Quan (2)
 • #839: Tị Thiên Quan (3)
 • #840: Hai sự kiện lớn.
 • #841: Hứa Mộc!
 • #842: Hai nén hương.
 • #843: Diêu Trường Không.
 • #844: Tâm tư Huyết Thần Tử (1)
 • #845: Tâm tư Huyết Thần Tử (2)
 • #846: Tâm tư Huyết Thần Tử (3)
 • #847: Diêu Băng Vân.
 • #848: Ma Đạo Tử.
 • #849: Cửu Tuyệt Tổn Thần trận!
 • #850: Kế hoạch lớn.
 • #851: Vọng Nguyệt.
 • #852: Sự hưng phấn của Vọng Nguyệt.
 • #853: Thức tỉnh.
 • #854: Viêm Lôi Tử tái hiện!
 • #855: Khí tức Bì giáp.
 • #856: Bí mật của Vọng Nguyệt !
 • #857: Đỉnh.
 • #858: Băng Vân.
 • #859: Phong ấn hoàn mỹ.
 • #860: Kêu gọi trong cơ thể Vọng Nguyệt.
 • #861: Cổ Thần toái tinh.
 • #862: Phong ấn Vọng Nguyệt (1)
 • #863: Trở lại Thanh Linh Tinh.
 • #864: Thôn phệ.
 • #865: Mộng đạo.
 • #866: Ngươi đã minh ngộ?
 • #867: Thay đổi
 • #868: Đạo của Diêu Băng Vân
 • #869: Lui một bước
 • #870: Nguyên lực thay đổi
 • #871: Khuy Niết.
 • #872: Huyết Thần Tử! (Thượng)
 • #873: Huyết Thần Tử! (Hạ)
 • #874: Huyết Yến
 • #875: Ngươi không có tư cách.
 • #876: Phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh.
 • #877: Vãi đậu thành binh
 • #878: Bước thứ ba (Thượng)
 • #879: Bước thứ ba (Hạ)
 • #880: Mục tiêu một trăm lẻ tám tiên
 • #881: Tiến đến.
 • #882: Cái ta muốn là vị trí thứ nhất
 • #883: Đền ơn
 • #884: Cửu Khúc Thiên Đao
 • #885: Lão tử thua rồi
 • #886: Người cuối cùng
 • #887: Hứa gia ở Đông Lâm Tinh
 • #888: Tây Tử Phượng
 • #889: Không đủ tư cách (1)
 • #890: Không đủ tư cách (2)
 • #891: Thần Thức Thuật
 • #892: Thanh Thủy bênh vực.
 • #893: Hài đồng.
 • #894: Mèo nào cắn mỉu nào.
 • #895: Quyền lực sử dụng sấm sét.
 • #896: Thiên Chi Quan.
 • #897: Con mắt thứ ba tiến hóa
 • #898: Nhất Đường Thiên.
 • #899: Lôi diệt.
 • #900: Con mắt thứ ba.
 • #901: Phong Tiên..
 • #902: Uyển Nhi (1+2)
 • #903: Ta đồng ý.
 • #904: Bức tường không gian mở ra.
 • #905: Đông Lâm tinh.
 • #906: Sinh cơ.
 • #907: Món quà của Thanh Thủy.
 • #908: Tư Đồ Nam xuất quan.
 • #909: Chu Tước Tinh.
 • #910: Pho tượng Vương Lâm.
 • #911: Trở về.
 • #912: Đồng tử đầu to
 • #913: Tôi tớ
 • #914: Về nhà
 • #915: Cảm ơn các ngươi
 • #916: Đại Vương triều
 • #917: Nổi giận
 • #918: Thi Âm Tông
 • #919: Phong tảo tàn diệp
 • #920: Lôi Cát.
 • #921: Phó điện chủ của Oán Điện (
 • #922: Phó điện chủ của Oán Điện (
 • #923: Giải quyết nhân quả (
 • #924: Giải quyết nhân quả (
 • #925: Giải quyết nhân quả (
 • #926: Tìm bí mật của Tiên Di tộc.
 • #927: Hình phạt tiên nhân.
 • #928: Hoàng Long tiến đến.
 • #929: Danh sách Chu Tước
 • #930: Bỏ đi
 • #931: Cho ngươi một kỳ tích
 • #932: Hợp thể cực mạnh
 • #933: Sát Vực Giới
 • #934: Hỏi tội
 • #935: Hoán Vũ
 • #936: Đồ la kế hoạch
 • #937: Mười tám tầng địa ngục
 • #938: Cái giá lớn của liên minh
 • #939: La Thiên phản kích
 • #940: Chu Thiên (thượng)
 • #941: Chu Thiên (trung)
 • #942: Chu Thiên (hạ)
 • #943: Ngọc giản màu xanh
 • #944: Cực Hiền Thiên
 • #945: Đầu danh trạng
 • #946: Công lớn
 • #947: Bách vạn thú huyết tỏa thiên thần
 • #948: Cự ma ngàn trượng nổ tung
 • #949: Chàng không nhận ra thiếp
 • #950: Ngũ hành Kim Thi
 • #951: Của Vương Lâm ta!
 • #952: Liên Minh Trưởng lão đoàn
 • #953: Thứ Không Niết!
 • #954: Cổ Thần khí
 • #955: Thanh Thuỷ tới
 • #956: Tiến nhập Nguyệt khẩu
 • #957: Lôi Thú uất ức
 • #958: Ngư ông
 • #959: Hoạ địa vi lao
 • #960: Cổ Thần Khôi lỗi thuật
 • #961: Lực lượng truyền thừa
 • #962: Vương tộc Cổ Thần
 • #963: Pháp khí của vương tộc
 • #964: Nghịch Thiên Châu chấn động
 • #965: Thiên đạo?
 • #966: Nghịch Thiên Châu lại tái hiện
 • #967: Bí ẩn
 • #968: Mục đồng tay chỉ Hạnh Hoa Thôn
 • #969: Tư cách
 • #970: Bức tranh chữ “chiến” huyền bí
 • #971: U Minh Dẫn Lộ
 • #972: Sát Vực Giới
 • #973: Khuất phục cho ta
 • #974: tung tích Tịch Niết
 • #975: Trâm cài tóc
 • #976: Thiếu gia
 • #977: Đệ tử nội tông Thi Âm tông
 • #978: Phấn y nữ tử
 • #979: Tiến tới
 • #980: Tán thành
 • #981: Bí mật Thiên Vận Tử
 • #982: Căn nguyên ban đầu
 • #983: Vương Lâm xấu hổ
 • #984: Hứa Lập Quốc thích nhất
 • #985: Trần đạo tam tử
 • #986: Hóa thù thành bạn
 • #987: Linh Nhi
 • #988: Hiểu ra chân tướng
 • #989: Làm Thiên Vận Tử sai lầm một lần
 • #990: Nhất chỉ soán thiên vận
 • #991: Tiến tới
 • #992: phá chỉ
 • #993: Bế tắc.
 • #994: Thiên Vận Tử áo xám.
 • #995: Nghịch âm dương.
 • #996: Côn Hư thánh nữ.
 • #997: Kinh hồn.
 • #998: Thiên Nghịch lại mở ra (P
 • #999: Thiên Nghịch lại mở ra (P
 • #1000: Đường hẹp.
 • #1001: Phù Phong Tử (P
 • #1002: Phù Phong Tử (P
 • #1003: Còn nhớ Linh nhi?.
 • #1004: Thanh quang thuẫn.
 • #1005: Thần thông bảo mệnh của Cổ Thần.
 • #1006: Mộng như luân hồi.
 • #1007: Bảo Bình.
 • #1008: Thủy Cảnh.
 • #1009: Thần thông Tàn Dạ.
 • #1010: Tàn dạ chi lực.
 • #1011: Một khắc tối cường.
 • #1012: Cướp người.
 • #1013: Gặp lại (P
 • #1014: Gặp lại (P
 • #1015: Độc.
 • #1016: Say.
 • #1017: Hồn.
 • #1018: Đã đến.
 • #1019: Hư Không Tử.
 • #1020: Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (
 • #1021: Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (
 • #1022: Tượng đá màu đen quỷ dị.
 • #1023: Phân thân thứ hai (
 • #1024: Phân thân thứ hai (
 • #1025: Ủy thác của Đế Quân.
 • #1026: Sâu bên trong Tiên phủ.
 • #1027: Hoa Tiên.
 • #1028: Nguy cơ.
 • #1029: Cảnh cáo.
 • #1030: Táng hoa.
 • #1031: Pho tượng của ai.
 • #1032: Hoa Phi.
 • #1033: Tiên Linh Thiên Cảnh.
 • #1034: Cửu Long.
 • #1035: Ma ảnh.
 • #1036: Truy.
 • #1037: Truy(
 • #1038: Đại mạc cô yên.
 • #1039: Phạm Thiên(P
 • #1040: Phạm Thiên(P
 • #1041: Phạm Thiên(P
 • #1042: Thanh Lâm?.
 • #1043: Chu Tước thức tỉnh
 • #1044: Sụp đổ!(1)
 • #1045: Phá bình lao ra
 • #1046: Nơi ấy chôn tiên
 • #1047: Thánh tổ của Phù Tộc
 • #1048: Thanh Lâm, ngươi gạt ta
 • #1049: Chu Tước Thánh Tinh
 • #1050: Định thân thuật
 • #1051: Điểu tán
 • #1052: Thật giả vĩnh hằng
 • #1053: Khô Phù
 • #1054: Sai lầm rồi
 • #1055: Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(1)
 • #1056: Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(2)
 • #1057: Thế hệ(2)
 • #1058: Tên gọi của ngươi
 • #1059: Gặp lại
 • #1060: Khuy Niết đỉnh phong
 • #1061: Liễu Mi.(1)
 • #1062: Liễu Mi.(2)
 • #1063: Dưới hố sâu
 • #1064: Thiết kiếm.
 • #1065: Hiểm trung thủ kiếm.
 • #1066: Thử Không Niết (1)
 • #1067: Thử Không Niết (2)
 • #1068: Sát Khí Của Hư Không Tử
 • #1069: Phản Kháng
 • #1070: Chí Bảo
 • #1071: Bảo vật của Vương Mỗ, có giỏi thì tới
 • #1072: Đệ lục tầng
 • #1073: Chu Dật tái hiện
 • #1074: Thân phận của Vân Tiên đạo lữ
 • #1075: Hư Không Tử đổ mồ hôi lạnh
 • #1076: Bức áp Hư Không Tử
 • #1077: Sơn băng (1)
 • #1078: Sơn băng (2)
 • #1079: Biến cố tầng thứ tám
 • #1080: Thiên Hồn đạo
 • #1081: Một quyền kinh thiên
 • #1082: Cổ Ma Tháp Già
 • #1083: Cổ Ma Chi Uy (1)
 • #1084: Cổ Ma Chi Uy (2)
 • #1085: Một câu trước đoạt xá
 • #1086: Thân phận người áo đen
 • #1087: Tam tộc đoàn tụ
 • #1088: Tam tộc đoàn tụ (2)
 • #1089: Cổ chi tam tộc đoàn tụ.(3)
 • #1090:
 • #1091:
 • #1092:
 • #1093:
 • #1094: Tiến đến
 • #1095: Tàn dạ, thần thông mạnh nhất
 • #1096: Liều mạng
 • #1097: Lực lượng chưởng tôn
 • #1098: Chân linh dung hợp
 • #1099: Quyết chiến bắt đầu
 • #1100: Sư đồ chi chiến
 • #1101: Tháp Sơn hiện thân
 • #1102: Mộc Băng Mi
 • #1103: Không cần nàng cứu
 • #1104: Mộng hồi viễn cổ
 • #1105: Mộng hồi viễn cổ (2)
 • #1106: Tứ thánh khí
 • #1107: Nghiệt duyên
 • #1108: Hai năm.
 • #1109: Tin tức về Thanh Thủy.
 • #1110: Cửu Huyền đệ nhất biến
 • #1111: Tân Thánh Hoàng
 • #1112: Tân Thánh Hoàng(2)
 • #1113: Mặc Trí tái hiện
 • #1114: Oai lực ba thế hỏa nguyên lực!
 • #1115: Tính toán của Vương Lâm.
 • #1116: Ngươi muốn Vương Lâm?
 • #1117: Nhận lỗi!
 • #1118: Không biết thi này có thể thứ mấy?
 • #1119: Bí mật kinh thiên(1)
 • #1120: Bí mật kinh thiên(2)
 • #1121: Đoạn Kiếm
 • #1122: Ngoại Nhân
 • #1123: Vũ Giới Mở Ra
 • #1124: Thần thông Sơn Băng
 • #1125: Sát khí
 • #1126: Vân hải
 • #1127: Thiên kiếp
 • #1128: Sơn Băng
 • #1129: Nhất Sơn Nhị Băng
 • #1130: Tranh đoạt với Thiên
 • #1131: Khí tức của viễn cổ tiên vực
 • #1132: Thánh Hoàng qua đời
 • #1133: Vũ giới mở ra
 • #1134: Tác Sâm
 • #1135: Vũ Giới kêu cứu
 • #1136: Phá phong
 • #1137: Máu thiên đạo!
 • #1138: Tôn điện.
 • #1139: Thanh Sương.
 • #1140: Truyền đạo.
 • #1141: Cổ Ma đạo văn.
 • #1142: Yên lặng.
 • #1143: Tân Vũ giới.
 • #1144: Nỗi lo không chốn dung thân.
 • #1145: Chu Như
 • #1146: Xin lỗi
 • #1147: Ly biệt
 • #1148: Cát Cùng
 • #1149: Chiến đấu với Cát Cùng
 • #1150: Một đầu!
 • #1151: Cái chết của phân thân
 • #1152: Thượng tôn
 • #1153: Thi Âm Bát Vương
 • #1154: Bị thương
 • #1155: Vô Cực Tử
 • #1156: Tam tổn thất kiếp
 • #1157: Thác Sâm xuất hiện
 • #1158: Sức mạnh của Cổ Thần
 • #1159: Trốn tới nơi đất khách
 • #1160: Tuyết
 • #1161: Mưa
 • #1162: Tằng Ngưu
 • #1163: Quy Nguyên Tông
 • #1164: Lữ Yên Phỉ
 • #1165: Tinh hồn
 • #1166: Tử khí Tây lai
 • #1167: Cầu vồng
 • #1168: Một sợi lông
 • #1169: Hy vọng Thiên Nghịch viên mãn lần thứ hai
 • #1170: Sự đau lòng của Tôn Vân
 • #1171: Man Hoang đại lục
 • #1172: Điều động và điều khiển
 • #1173: Kinh biến
 • #1174: Tới nhanh lắm
 • #1175: Trong sơn cốc
 • #1176: Làm chuyện đại sự phải bình tĩnh
 • #1177: Hết sức căng thẳng
 • #1178: Liên trảm
 • #1179: Rời khỏi vòng xoáy
 • #1180: Nhất tổn lưỡng kiếp
 • #1181: Ngưng tụ thần cốt
 • #1182: Uy
 • #1183: Lý Thiến Mai
 • #1184: Nuốt đan mà đạo lại mờ mịt
 • #1185: Kẻ bị đánh sẽ trúng thương
 • #1186: Tha tội
 • #1187: Ba vấn đề
 • #1188: Lô Vân Tòng không thể bằng
 • #1189: Thiên chỉ là lời bịa đặt
 • #1190: Quay đầu mỉm cười
 • #1191: Tinh vực cấp chín thần bí ở phía sau
 • #1192: Ngươi là ai?
 • #1193: Chuyện gì?
 • #1194: Khó hiểu
 • #1195: Toái Niết tụ hội
 • #1196: Gió muốn bùng lên
 • #1197: Ngươi đã tới chậm
 • #1198: Đệ tử môn phái Thần Tông
 • #1199: Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ
 • #1200: Thần Ma Giáp
 • #1201: Tư cách
 • #1202: Quần ma tụ hội
 • #1203: Cao chót vót
 • #1204: Vân Hồn Tử đâu rồi?
 • #1205: Thế giới bảy màu
 • #1206: Đừng cử động
 • #1207: Dâng tặng tu chân hành
 • #1208: Cửu Bộ Phong Tiên Trận
 • #1209: Nên làm như thế
 • #1210: Thu hoạch
 • #1211: Đạo Kinh
 • #1212: Thương Tùng Tử quá nhiều bảo vật
 • #1213: Bình ngọc dưới bộ hài cốt
 • #1214: Thiên Vận lại tái hiện
 • #1215: Tam Xoa Kích
 • #1216: Huyết chiến với Thương Tùng Tử.
 • #1217: Phá La Bàn.
 • #1218: Đinh bảy màu.
 • #1219: Bí mật của Tư Mã Mặc.
 • #1220: Chưởng Tôn
 • #1221: Đan dược
 • #1222: Nghe đạo
 • #1223: Đạo tán
 • #1224: Thủ hộ
 • #1225: Loại đạo
 • #1226: Đạo tủy
 • #1227: Thiên Đạo Kế.
 • #1228: Ngạo.
 • #1229: Ta là tu sĩ, vì sao phải ngại một trận chiến?
 • #1230: Lôi? Hỏa?
 • #1231: Quy ước Thái Cổ
 • #1232: Có thể sao?
 • #1233: Chu Tước lam sắc.
 • #1234: Thanh Long Thánh Hoàng.
 • #1235: Phong Diệt tộc.
 • #1236: Đạo thuật.
 • #1237: Thiết Trụ.
 • #1238: Hương vị tuyệt vời.
 • #1239: Những cây hoa bảy màu.
 • #1240: Thức tỉnh.
 • #1241: Trận pháp Phong giới.
 • #1242: Bát Linh tái hiện.
 • #1243: Chủ nhân của Thiên Nghịch.
 • #1244: Thân phận chủ nhân của Phong.
 • #1245: Sự kính sợ của Vân Hồn Tử.
 • #1246: Kinh biến.
 • #1247: Lòng bàn tay.
 • #1248: Ngón tay vỡ.
 • #1249: Ngươi là chưởng tôn.
 • #1250: Phúc hữu trăm năm trước.
 • #1251: Lão phu Lưu Kim Bưu!!
 • #1252: Phong tiên giới!
 • #1253: Mạnh mẽ!
 • #1254: Con rết lửa.
 • #1255: Kinh sợ.
 • #1256: Phong động.
 • #1257: Nghênh đón.
 • #1258: Tập hợp Văn Thú màu đỏ thẫm.
 • #1259: Một Văn Thú Vương khác.
 • #1260: Tới gần.
 • #1261: Tân vương.
 • #1262: Quy Nguyên Tông.
 • #1263: Lý Thiến Mai.
 • #1264: Hắn đến đây sao.
 • #1265: Sau Tàn Dạ.
 • #1266: Chín luồng quy tắc.
 • #1267: Lưu Nguyệt.
 • #1268: Một lần hít thở là trăm năm.
 • #1269: Nghịch Văn Thú.
 • #1270: Văn Vương biến dị.
 • #1271: Thu hoạch.
 • #1272: Mộc Băng Mi.
 • #1273: Tung hoành Vô Cực (1)
 • #1274: Tung hoành Vô Cực (2)
 • #1275: Tung hoành Vô Cực (3)
 • #1276: Tung hoành Vô Cực (4)
 • #1277: Tung hoành Vô Cực (5)
 • #1278: Tung hoành Vô Cực (6)
 • #1279: Tung hoành Vô Cực (7)
 • #1280: Tung hoành Vô Cực (8)
 • #1281: Tung hoành Vô Cực (9)
 • #1282: Tung hoành Vô Cực (
 • #1283: Ẩn hiện sinh tử kiếp.
 • #1284: Sát kiếp đến từ Thần Tông.
 • #1285: Ta đã trở lại.
 • #1286: Cá và chim.
 • #1287: Ta hiểu.
 • #1288: Kinh biến.
 • #1289: Một đường sinh cơ.
 • #1290: Ngươi là Lưu Kim Bưu sao?
 • #1291: Thiên Nghịch biến mất.
 • #1292: Không còn nhà (
 • #1293: Không còn nhà (
 • #1294: Đợi ngươi đến.
 • #1295: Xạ Thần Xa lại tái hiện.
 • #1296: Tiến đến.
 • #1297: Biến sắc.
 • #1298: Bốn cảnh giới của Đệ Tam Bộ.
 • #1299: Phản kích
 • #1300: Sống lại.
 • #1301: Một trăm quyền.
 • #1302: Bị thương.
 • #1303: Ba luồng bản nguyên.
 • #1304: Ngọc của Phong Giới.
 • #1305: Đại tạo hóa bắt đầu.
 • #1306: Phong Giới tôn sư.
 • #1307: Bảy Dặm
 • #1308: Thức tỉnh! (1)
 • #1309: Thức tỉnh! (2)
 • #1310: Ngàn vạn người không ngăn nổi!
 • #1311: Uy danh mười năm trước
 • #1312: Cường giả vi tôn!
 • #1313: Một câu nói.
 • #1314: Cái khe Yêu Tông.
 • #1315: Thân ảnh áo trắng trong hồng quang.
 • #1316: Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!
 • #1317: Đạo thuật.
 • #1318: Manh mối của Lý Thiến Mai.
 • #1319: Tiếng kêu dài!
 • #1320: Xông ra!!!
 • #1321: Mở phong ấn!
 • #1322: Cấp mười ba.
 • #1323: Tế đàn của Cổ Thần.
 • #1324: Thiên kiếp giáng xuống.
 • #1325: Một tay che trời.
 • #1326: Phong giới đại trận.
 • #1327: Cửu cung bát quái.
 • #1328: Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa.
 • #1329: Cực cảnh sinh ra.
 • #1330: Thôn Linh Phệ Thể Tuyệt Thiên đại pháp!
 • #1331: Thác Sâm
 • #1332: Truy sát
 • #1333: Liên hệ
 • #1334: Trận chiến định mệnh (1)
 • #1335: Trận chiến định mệnh (2)
 • #1336: Trận chiến định mệnh (3)
 • #1337: Trận chiến định mệnh (4)
 • #1338: Trận chiến định mệnh (5)
 • #1339: Đưa nàng cho ta.
 • #1340: Nối lại...
 • #1341: Bạch y nữ tử.
 • #1342: Lựa chọn.
 • #1343: Dung.
 • #1344: Bức tường ngăn cách bước thứ ba.
 • #1345: Dị biến.
 • #1346: Hương hoả.
 • #1347: Ra khỏi Lam Ti.
 • #1348: Hình chiếu phân thân.
 • #1349: Truy sát.
 • #1350: Âm mưu.
 • #1351: Đoạt xá.
 • #1352: Thiểm lôi bảng (
 • #1353: Thiểm lôi bảng (
 • #1354: Vì tiền bối
 • #1355: Kình địch
 • #1356: Thế này mới là sống chứ!
 • #1357: Suy đoán đáng sợ
 • #1358: Lôi tinh điện.
 • #1359: Chính thức tiến lên Thiểm Lôi Bảng
 • #1360: Bí mật Thiểm Lôi Tộc
 • #1361: Giết Chu Thiên Tử
 • #1362: Không có ý tốt
 • #1363: Đây là thiên kiếp sao?
 • #1364: Ta chính là thiên kiếp
 • #1365: Con đường lôi tu đại năng
 • #1366: Mồi nhử
 • #1367: Tán Linh Thượng Nhân
 • #1368: Tận cùng thiên địa
 • #1369: Chủ nhân ở đâu?
 • #1370: Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc
 • #1371: Thất kiếm trảm thiên sơn
 • #1372: Truyền thuyết
 • #1373: Trụ tinh thần sụp đổ
 • #1374: Xuống cho ta
 • #1375: Sứ giả thiên đạo xuất hiện
 • #1376: Thời gian yên bình
 • #1377: Thái Cổ Tinh Thần Lệnh
 • #1378: Ba hình ảnh
 • #1379: Cực cảnh năm màu
 • #1380: Tư Mặc Tử
 • #1381: Cánh cửa Không Chi
 • #1382: Sấm sét vang trời
 • #1383: Nhận lầm người
 • #1384: Ta không thể nhịn
 • #1385: Viêm hỏa dị tinh
 • #1386: Tư Mặc Tử tới rồi
 • #1387: Sơ ngộ Hỏa tước
 • #1388: Có dám đánh một trận
 • #1389: Đại tông sư
 • #1390: Đại đế
 • #1391: Bốn nhịp thở
 • #1392: Thiếu đế
 • #1393: Cố nhân
 • #1394: Tham Lang
 • #1395: Chim sợ cành cong
 • #1396: Thu bảo
 • #1397: Đầu mối
 • #1398: Không phải sợ
 • #1399: Thân phận và lai lịch pho tượng
 • #1400: Lừa đảo
 • #1401: Chu Tước đời thứ sáu
 • #1402: Lại là bảy màu
 • #1403: Gió nổi
 • #1404: Sóng dâng
 • #1405: Thình thịch
 • #1406: Hoàng mao nha đầu
 • #1407: Cổ hồn cấm
 • #1408: Hồ tâm tàng nguyệt
 • #1409: Câu rồng
 • #1410: Chu Tước lão tổ
 • #1411: Dùng lực chứng đạo
 • #1412: Lão Chu Tước bao che
 • #1413: Phù sinh nhược mộng
 • #1414: Nhược hồn bi
 • #1415: Ta không muốn
 • #1416: Nghiệp hỏa hồn trung khởi
 • #1417: Lang yên thương hương nhiên
 • #1418: Kinh biến
 • #1419: Tỉnh giấc lần thứ tư
 • #1420: Chín màu hợp nhất
 • #1421: Thiên Nghịch chi biến
 • #1422: Vang dội Điên Lạc
 • #1423: Cổ mộ chi địa... khai
 • #1424: Tam đại nghiệt tước
 • #1425: Tu hành như chưởng
 • #1426: Cũng có thể
 • #1427: Tới đây
 • #1428: Chiến
 • #1429: Hương hỏa nhất bái
 • #1430: Phong hương hỏa giới
 • #1431: Nhân tài
 • #1432: Mộng đạo chủng ma
 • #1433: Có lẽ sẽ có một ngày
 • #1434: Chia tay
 • #1435: Quyết tâm
 • #1436: Ý tưởng điên cuồng
 • #1437: Mò trăng đáy giếng
 • #1438: Mở ô diệt thế
 • #1439: Ngày này đã tới
 • #1440: Tình và ân
 • #1441: Hắn có phải là Chưởng Tôn không?
 • #1442: Phụng Thiên Lang
 • #1443: Vương Lâm phục kích
 • #1444: Cổ mộ mở ra
 • #1445: Âm mưu đáng sợ
 • #1446: Tam tỷ, tứ muội
 • #1447: Tình ngữ, sát kiếp
 • #1448: Ba người, ba người lại ba người
 • #1449: Nghe đồn, nghe đồn lại nghe đồn
 • #1450: Cơ hội trị thương
 • #1451: Tu sĩ hư hỏa
 • #1452: Địch tới
 • #1453: Nhị giai mộ thai
 • #1454: Bọ ngựa rình ve sầu
 • #1455: Ai là hoàng tước
 • #1456: Thừa dịp giết người
 • #1457: Bí mật ngôi mộ cổ
 • #1458: Ban cho tên Cổ Nô Tử
 • #1459: Câu trả lời
 • #1460: Đại Hoang Lão Độc
 • #1461: Lạnh lùng nhìn trời
 • #1462: Chia rẽ
 • #1463: Đòn sát thủ
 • #1464: Bàn tay khổng lồ tái hiện
 • #1465: Ba lần sát cơ
 • #1466: Thêm một cái?
 • #1467: Giả thiết
 • #1468: Ban thưởng đạo
 • #1469: Bốn niềm vui
 • #1470: Chế địch
 • #1471: Phá vỡ quy tắc
 • #1472: Gian lận
 • #1473: 1361) Gian lận
 • #1474: Người nào nhanh hơn!
 • #1475: Cổ Yêu còn sống.
 • #1476: Một cái vỗ tay
 • #1477: Kịch biến trong cổ mộ
 • #1478: Mượn khí thế!
 • #1479: Truyền thừa (1)
 • #1480: Truyền thừa (2)
 • #1481: Truyền thừa (3)
 • #1482: Thất Tinh Cổ Thần
 • #1483: Sức Mạnh Của Một Tiếng Rống
 • #1484: Chủ động
 • #1485: Trận Chiến Định Mệnh Thứ 2
 • #1486: Trận chiến định mệnh thứ hai! (2)
 • #1487: Đạo Cổ truyền thừa
 • #1488: Về nhà!
 • #1489: La Thiên chuẩn bị cho cuộc chiến
 • #1490: Gặp lại cố nhân
 • #1491: Hôm nay mây giăng mưa đổ
 • #1492: Đông Lâm Tinh Hướng gia!
 • #1493: Việc này không ngại!
 • #1494: Sai lầm của Lỗ Phu Tử!
 • #1495: Viễn cổ chiếu viết
 • #1496: Thần trưởng lão!
 • #1497: Vãng tích hồng nhan mộng
 • #1498: Sớm mai mông lung lệ
 • #1499: Tây Tử quên mong tình
 • #1500: Nhằm vào Lỗ Phu Tử!
 • #1501: Hôm nay mây giăng mưa đổ
 • #1502: Văn đấu
 • #1503: Không ngại thử một lần
 • #1504: Linh Động hiện
 • #1505: Không phải chỉ có một
 • #1506: Những Người Đó
 • #1507: Vương Tộc Yêu Đao
 • #1508: Một Chém Hết Ân Oán
 • #1509: Tai Hoạ Ngầm Của Thất Thải Giới
 • #1510: Tuổi Già Thoái Chí
 • #1511: Săn U Minh Thú (1)
 • #1512: Săn U Minh Thú (2)
 • #1513: Săn U Minh Thú (3)
 • #1514: Săn U Minh Thú (4)
 • #1515: Luyện!
 • #1516: Bổn mệnh thú
 • #1517: Tế đàn của phong diệt tộc
 • #1518: Hèn hạ
 • #1519: Một trận chiến này
 • #1520: Vinh quang của vân hải
 • #1521: Yếu Yếu Yếu!
 • #1522: Chiếc chuông vàng
 • #1523: Cơn lốc màu vàng
 • #1524: Bọ ngựa ngáng xe
 • #1525: Phong Tôn!!
 • #1526: Một trận chiến nhập giới
 • #1527: Phá trận
 • #1528: Không thể lui
 • #1529: Phản kích
 • #1530: Linh thần
 • #1531: Thử sam, phi sam! (1)
 • #1532: Ba đạo phong ấn!
 • #1533: Thất bại!
 • #1534: Nắm lấy Khai Thiên Phủ!
 • #1535: Chôn cất không có người thương tiếc!
 • #1536: Nam Chiếu Vong
 • #1537: La Thiên, Triệu Hà Động
 • #1538: Nữ tu Triệu Hà
 • #1539: Trận chiến kết thúc
 • #1540: Cây cung của Lý Quảng
 • #1541: Cung ở nơi này
 • #1542: Chiến lão quỷ!
 • #1543: U Minh thức tỉnh
 • #1544: Tìm kiếm
 • #1545: Người điên!
 • #1546: Bổn vương nghỉ thôi
 • #1547: Thân thể bất diệt của Tiên Tộc
 • #1548: Kim thiên hắc địa
 • #1549: Cổ Quốc tam tính
 • #1550: Thần thông
 • #1551: Hơi vô sỉ rồi
 • #1552: Kinh hãi
 • #1553: Nhận ta làm đồ đệ đi
 • #1554: Rời đi
 • #1555: Ba bảo vật
 • #1556: Ta đã trở về rồi
 • #1557: Biến hóa trong vài thập niên
 • #1558: Dư uy của Vương Lâm
 • #1559: Hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát
 • #1560: Long Bàn Tử
 • #1561: Sơn Hà Đồ
 • #1562: Ngươi nói cái gì
 • #1563: Trọng Huyền Tử
 • #1564: Huyền Vũ
 • #1565: Thanh Thủy
 • #1566: Ánh mắt cổ quái
 • #1567: Rút cọc
 • #1568: Thân ảnh bảy màu
 • #1569: Đa tạ
 • #1570: Rượu mạnh
 • #1571: Rượu mạnh
 • #1572: Triệu Hà
 • #1573: Đạo quả thứ ba!
 • #1574: Thập Tam
 • #1575: Ngươi là Chu Tử Hồng
 • #1576: Tiếng gào thét của người điên
 • #1577: Ta không làm gì hết!
 • #1578: Thu thập ác nô
 • #1579: Chu Tước Tinh
 • #1580: Lá rụng về cội
 • #1581: Lá rụng về cội (2)
 • #1582: Ôn lại chuyện xưa
 • #1583: Thanh ti hồn
 • #1584: Bí mật tầng mười chín
 • #1585: Khởi đầu
 • #1586: Nguyên nhân
 • #1587: Vực ngoại
 • #1588: Thiên biến
 • #1589: Sát kiếp của Phong Tôn
 • #1590: Kịch chiến
 • #1591: Giết một người
 • #1592: Âm nguyệt hữu tình
 • #1593: Tiên nhân bất diệt thể
 • #1594: Thiên Tôn đoạt xá
 • #1595: Uy lực của một tiễn
 • #1596: Tiên, cổ phân
 • #1597: Ân đoạn
 • #1598: Sinh tử
 • #1599: Mộng tiên hay là tiên mộng
 • #1600: Mộng như nhân sinh
 • #1601: Vẫn chưa tỉnh lại
 • #1602: Nhân sinh như trò đùa, ta là ai?
 • #1603: Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai
 • #1604: Quay đầu nhìn lại luân hồi tại
 • #1605: Người của Luyện Hồn Tông
 • #1606: Quả của Luyện Hồn tông
 • #1607: Một câu nói mấy trăm năm trước
 • #1608: Một lần ước hẹn
 • #1609: Tô Đạo
 • #1610: Mười năm
 • #1611: Thư nhà
 • #1612: Ngươi dám
 • #1613: Nhà dưới Hằng Nhạc Sơn
 • #1614: Hoài trung lão phụ minh (1)
 • #1615: Liễu Mi, Mi nghĩa là lông mày
 • #1616: Khách đến từ Tuyết Vực
 • #1617: Lý Mộ Uyển
 • #1618: Một ánh mắt
 • #1619: Mộng hỏi bản thân
 • #1620: Duyên khởi không
 • #1621: Hồng nhan
 • #1622: Hội ngộ với bản thân
 • #1623: Mộng tỉnh (hóa phàm chung)
 • #1624: Nhân Quả ấn
 • #1625: Trước mặt chúng tu không môn hiện
 • #1626: Bổn nguyên xuất, vạn nhân kinh
 • #1627: Nơi đây là Tiên Cương đại lục
 • #1628: Mở cửa chính là bậc toàn năng
 • #1629: Một tiếng lôi đình bốn biển ầm vang
 • #1630: Mở cửa một bước thành danh
 • #1631: Vạn Không Cốt Môn
 • #1632: Xuất thủ đại đạo
 • #1633: Hư Thần Thiên Tôn
 • #1634: Bước thứ ba giương cung
 • #1635: Khôi phục bảo vật cũ
 • #1636: Người thứ ba
 • #1637: Kiếp của ta!
 • #1638: Huyễn Chân Kiếp
 • #1639: Không chịu nổi một đòn
 • #1640: Phong Mệnh Hoàn
 • #1641: Viễn cổ tiên vực
 • #1642: Bổn ngã kiếp
 • #1643: Trảm bổn ngã
 • #1644: Một động phủ
 • #1645: Chúa tể vận mệnh
 • #1646: Tàn tiên chữa thương
 • #1647: Định Không Thuật
 • #1648: Phong ấn hiện
 • #1649: Ký ức tiên nhân
 • #1650: Thất Đạo Tông
 • #1651: Tiên nhân là phải như vậy
 • #1652: Hổ khiếu sơn hà
 • #1653: Kỵ hổ bất hạ
 • #1654: Tĩnh!
 • #1655: Giao dịch
 • #1656: Cùng Tư Đồ say một trận
 • #1657: Đảm đương
 • #1658: Rất yên tĩnh
 • #1659: Còn chưa đủ
 • #1660: Chém bước thứ ba
 • #1661: Phương pháp
 • #1662: Mạnh mẽ
 • #1663: Hướng về La Thiên
 • #1664: Nữ nhi của Thanh Thủy
 • #1665: Chưởng Tôn hiện !
 • #1666: Đại bộc phát!
 • #1667: Quyết chiến (nhất)
 • #1668: Quyết chiến (nhị)
 • #1669: Quyết chiến (tam)
 • #1670: Quyết chiến (tứ)
 • #1671: Hồi phục
 • #1672: Bát phi
 • #1673: Hủy trận
 • #1674: Tân kỷ nguyên
 • #1675: Khai ích
 • #1676: Tế bái
 • #1677: Lập lại thế giới
 • #1678: Thuộc về Tây Tử một năm
 • #1679: Rượu còn chưa đủ ấm
 • #1680: Viễn cổ mãnh thú
 • #1681: Là mắt trái sao
 • #1682: Cổ tộc chiến ấn
 • #1683: Diệp Mịch không có con trai !
 • #1684: Tê thiên (1)
 • #1685: Một năm
 • #1686: Lý Thiến Mai gầy gò
 • #1687: Hai năm lại sáu tháng
 • #1688: Hay là tiếp nhận đi
 • #1689: Gặp lại Văn thú
 • #1690: Phát hiện ngoài ý muốn
 • #1691: Mũi kiếm tiến vào Tiên Cương
 • #1692: Người từ bên ngoài tới
 • #1693: Tiến bước nghịch tiên
 • #1694: Tiên long hiển đạo
 • #1695: Một con rắn
 • #1696: Tiểu Hồng
 • #1697: Viễn Cổ tiên vực mở ra
 • #1698: Cút ra mau
 • #1699: Lực lượng hai cung
 • #1700: Tuyệt đối không sai
 • #1701: Tuyệt đối không sai
 • #1702: Ước định năm đó
 • #1703: Đạo nhân bảy màu đã tới
 • #1704: Phàn San Mộng
 • #1705: Ba hồn bảy phách
 • #1706: Phản khách
 • #1707: Mặt quỷ trên cánh buồm
 • #1708: Giả dối sao !
 • #1709: Huyễn trung huyễn
 • #1710: Quyết định
 • #1711: Nguyên nhân
 • #1712: Rống chấn Thất Thải
 • #1713: Tham Lang tái hiện
 • #1714: Ký ức đau lòng hiện ra
 • #1715: Bát tinh Đạo Cổ hiện ra
 • #1716: Cổ Mạch Thương Khung Huyết
 • #1717: Chờ mong tại Tiên Cương
 • #1718: Người đầu tiên
 • #1719: Hoàng Tôn đố kỵ
 • #1720: Một tia hồn phách
 • #1721: Cổ Đạo nghịch
 • #1722: Tam mệnh thuật
 • #1723: Trảm tam thân
 • #1724: Cấm chế bổn nguyên
 • #1725: Mộc ti như tắc
 • #1726: Tính Thiên Vận Tử
 • #1727: Thiên Vận Tử
 • #1728: Luân hồi nhất thể
 • #1729: Quỷ dị
 • #1730: Thiên Vận Tử ngươi có thể sao
 • #1731: Thiên Vận Tử Trúng kế
 • #1732: Thân phận của hắn
 • #1733: Thiên Đạo
 • #1734: Bổn tôn của Thiên Vận Tử
 • #1735: Tư cách trục lộc (1)
 • #1736: Ngưng tụ bổn nguyên
 • #1737: Ngăn trở
 • #1738: Huyền La nhập phủ
 • #1739: Ngũ hành tinh
 • #1740: Đại địa bổn nguyên
 • #1741: Quân Hỏa như gia
 • #1742: Hóa ra hắn tên là Vương Lâm
 • #1743: Càn khôn nhất tích(1)
 • #1744: Đại ân như vậy
 • #1745: Bộ đạp tí đoạn
 • #1746: Cửu chuyển tâm luân
 • #1747: Duy tâm cố động
 • #1748: Thân tình dẫn tâm
 • #1749: Tai vách mạch rừng
 • #1750: Song hành khải
 • #1751: Huyền La Đại Thiên Tôn
 • #1752: Một ngày đặc biệt
 • #1753: Hạnh phúc trong mộng ảo
 • #1754: Tìm kiếm hồn thứ ba
 • #1755: Thất phách tương ứng
 • #1756: Tam hồn quy vị
 • #1757: Hồn thứ ba là hắn
 • #1758: Hồn thứ ba là hắn
 • #1759: Không Diệt sơ hiện
 • #1760: Động phủ mở ra
 • #1761: Nhân tụ
 • #1762: Cuộc săn
 • #1763: Ba trăm tàn giới
 • #1764: Định quy tắc
 • #1765: Tử Hà
 • #1766: Đánh cuộc
 • #1767: Ván cờ
 • #1768: Một đao chờ sẵn
 • #1769: Bảy màu đã tới
 • #1770: Tâm cơ
 • #1771: Thất phục sát
 • #1772: Tiểu quyết chiến
 • #1773: Phục sát động
 • #1774: Thất thải kiếp
 • #1775: Đạo Phi xuất hiện
 • #1776: Đông Lâm tông
 • #1777: Tàn thần dục đoạt
 • #1778: Cánh tay trái của Diệp Mịch
 • #1779: Lại tới cổ mộ
 • #1780: Dĩ ti chi khôi
 • #1781: Ngươi có dám đường đường đánh một trận
 • #1782: Huyền La xuất thủ
 • #1783: Con thú cùng đường
 • #1784: Hồn Chưởng Tôn
 • #1785: Cổ mộ truyền thừa
 • #1786: Quần chiến Chiến lão quỷ
 • #1787: Tâm động lôi âm
 • #1788: Đạo cổ vô tiên
 • #1789: Vũ lạc đông lâm thanh yên khởi
 • #1790: Vân Đạo càn khôn nghịch!
 • #1791: Thôn vân thổ vụ nhất môn hiện
 • #1792: Càn khôn đệ nhất quan
 • #1793: Tô Đạo nhất biến thiên địa băng
 • #1794: Đông Lâm Trì nội ngư long biến!
 • #1795: Phần sí dục tầm Tiên Cương mộng (l)
 • #1796: Ôm quyền nhất bái trần thổ tán
 • #1797: Ta và thê tử quyết không rời nhau
 • #1798: Vô hối hệt năm xưa
 • #1799: Tâm trạng lúc biệt ly
 • #1800: Long hoàng nhất hiện Tiên Cương khai
 • #1801: Tứ linh mở đường Mộng Đạo
 • #1802: Hôm nay Vương mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai!
 • #1803: Gặp nhau ở Tiên Cương đại lục
 • #1804: Một tiếng sư tôn bảo vệ Đạo Cổ nhất mạch
 • #1805: Hoàng tông nhất niệm họa căn hiện
 • #1806: Ý chí quật cường!
 • #1807: Bạch quang kỳ dị
 • #1808: Phân thân mạnh nhất!
 • #1809: Tiên Cương rung động!
 • #1810: Tiên Cương đại lục, ta tới rồi!
 • #1811: Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối
 • #1812: Mang hung thần về phủ
 • #1813: Địa hỏa biến
 • #1814: Trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương đại lục!
 • #1815: Lão Tổ trở về!
 • #1816: Vấn đề Không Gian trữ vật
 • #1817: Nhớ tới Tham Lang!
 • #1818: Đại bổ!
 • #1819: Đỗ Thanh hoảng sợ!
 • #1820: Quần long nhất tước thôn địa mạch!
 • #1821: Khiến Đỗ Thanh kinh hãi!
 • #1822: Vương Lâm so bổn nguyên
 • #1823: Quá gian xảo!
 • #1824: Cảm ứng của Huyền La
 • #1825: Ngưng tụ bổn nguyên chân thân!
 • #1826: Nuối tiếc chân thân
 • #1827: Thanh Ngưu chân nhân
 • #1828: Không biết lượng sức?
 • #1829: Tuyết trên Thiên Sơn
 • #1830: Đại Hồn Môn
 • #1831: Tha hương gặp cố nhân
 • #1832: Địa hỏa chủ mạch!
 • #1833: Thiếu phụ tính sai!
 • #1834: Tỏ rõ ý chí!
 • #1835: Tiên Tổ bát cực!
 • #1836: Phân thân kinh khủng!
 • #1837: Bốn chữ!
 • #1838: Trưởng lão Đại Hồn Môn!
 • #1839: Thiên Ngưu tử hồn!
 • #1840: Khắc chết hắn đi!
 • #1841: Hồn diễn đạo lôi!
 • #1842: Tàn hồn!
 • #1843: Đánh cuộc!
 • #1844: Muốn đạp bước tận trời xanh
 • #1845: Lại đánh cuộc một lần!
 • #1846: Phân thân trấn áp!
 • #1847: Hồn Diễn Đạo!
 • #1848: Ba phần lễ vật
 • #1849: Bổn nguyên thứ tám!
 • #1850: Cực Thiên thảo nguyên
 • #1851: Kinh biến!
 • #1852: Tu sĩ Lục Ma!
 • #1853: Đột phá!
 • #1854: Gặp lại cố nhân!
 • #1855: Thiên tài Đông Châu Vân Không!
 • #1856: Lần đầu gặp mặt!
 • #1857: Hồi mã thương!
 • #1858: Ẩn nấp
 • #1859: Đan Hải tiên đan
 • #1860: Tiên đan băng!
 • #1861: Hồn Nhất Lệnh
 • #1862: Dự đoán
 • #1863: Quỷ ám
 • #1864: Lữ Văn Nhiễm
 • #1865: Thiên Ngưu tam huyệt
 • #1866: Giết tới!
 • #1867: Lưu Chi Nguyên
 • #1868: Phục kiếp!
 • #1869: Người tên Vương Lâm
 • #1870: Khách không mời!
 • #1871: Tâm trạng trong đêm
 • #1872: Hứa Đức Tài
 • #1873: Thôn Thiên Đạo!
 • #1874: Kim thiền thoát xác
 • #1875: Vây Hứa!
 • #1876: Đèn lồng!
 • #1877: Tốc Thần Quyết
 • #1878: Trương Đạo Tông!
 • #1879: Kịch biến!
 • #1880: Hồn Khải!
 • #1881: Ta không đồng ý!
 • #1882: Đầu lâu!
 • #1883: Thẹn quá hóa giận!
 • #1884: Hồn Khải nhận chủ
 • #1885: Giết Lữ Văn Nhiễm!
 • #1886: Thất Thải tam biến!
 • #1887: Tàn Dạ biến!
 • #1888: Tín thuật!
 • #1889: Hồn Khải tán
 • #1890: Kế hoạch tuyệt mật!
 • #1891: Kẻ hư hỏng
 • #1892: Bất công!
 • #1893: Phản bội Thiên Ngưu Châu!
 • #1894: Thiên Ngưu đỉnh dương
 • #1895: Câu nói kia!
 • #1896: Bồi thường, ban thưởng
 • #1897: Ngăn trở
 • #1898: Lời thề!
 • #1899: Đạo Ma Tông chủ!
 • #1900: Kiếp nạn? Cơ duyên?
 • #1901: Tá lôi mạt thần
 • #1902: Tích mộng thành chân!
 • #1903: Có mưu đồ!
 • #1904: Nhất tràng tuế nguyệt niên hoa
 • #1905: Bản nguyên thứ chín
 • #1906: Cơ duyên điên cuồng!
 • #1907: Lục Ma Lô!
 • #1908: Khí tuyệt!
 • #1909: Dâng hiến!
 • #1910: Tu vi bạo tăng!
 • #1911: Lôi!
 • #1912: Trên đài nhìn Huyền Kiếp!
 • #1913: Yếu!
 • #1914: Huyền Kiếp làm gì được!
 • #1915: Hồn tam kiếp!
 • #1916: Không Kiếp! (1)
 • #1917: Không Kiếp! (2)
 • #1918: Đại môn Thiên Nghịch!
 • #1919: Thiếu một!
 • #1920: Kim, thiên, dược!
 • #1921: Kiếp nạn của Đạo Ma Tông!
 • #1922: Hai châu quyết chiến
 • #1923: Thánh chỉ tới!
 • #1924: Lão tổ Hải Long!
 • #1925: Dám nghịch chỉ?
 • #1926: Trước mắt tối sầm!
 • #1927: Thiên Tôn tới!
 • #1928: Tiên Tộc Đại Thiên Tôn
 • #1929: Thân thể chính là đạo!
 • #1930: Mặc Hồn Khải!
 • #1931: Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết!
 • #1932: Nơi Thiên Tôn thí luyện
 • #1933: Một cố nhân
 • #1934: Gặp lại
 • #1935: Đợi được thu phong
 • #1936: Thiên Môn
 • #1937: Năm mươi năm
 • #1938: Thiên Tôn Niết
 • #1939: Xông lên
 • #1940: Hải Tử
 • #1941: Không phải sinh linh Tiên Cương!
 • #1942: Khuôn mặt!
 • #1943: Đoạn chưởng!
 • #1944: Chuyển biến!
 • #1945: Một nam một nữ
 • #1946: Bàn tay này của ai!
 • #1947: Nửa trượng
 • #1948: Cho Đại Thiên Tôn nhìn thấy!
 • #1949: Cố chấp bất hối
 • #1950: Kim Bưu đại tiên!
 • #1951: Man thiên quá hải!
 • #1952: Chủ nhân nhà ta
 • #1953: Ngươi là ai!
 • #1954: Dưới màn mưa
 • #1955: Mộng chướng luân hồi
 • #1956: Tử Tông
 • #1957: Khí tức của Thiên Vận Tử!
 • #1958: Bong bóng tan biến
 • #1959: Đông Lâm Trì
 • #1960: Thái Sơ và Mặc Diệt
 • #1961: Lại tới!
 • #1962: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (1)
 • #1963: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (2)
 • #1964: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (3)
 • #1965: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (4)
 • #1966: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (5)
 • #1967: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (6)
 • #1968: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (7)
 • #1969: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (8)
 • #1970: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (9)
 • #1971: Không xông lên nữa sao!
 • #1972: Quay ngược lại!
 • #1973: Là ai!
 • #1974: Đuổi lại!
 • #1975: Đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn!
 • #1976: Nhìn thấy chưa?
 • #1977: Đại Thiên Tôn mời chào
 • #1978: Tiểu Vương Lâm!
 • #1979: Giả, giả đó
 • #1980: Âm mưu của Tiên Hoàng!
 • #1981: Tiên Tộc đệ nhất thành!
 • #1982: Lý Phủ!
 • #1983: Tên!
 • #1984: Bạch Phát Dược Thiên Tôn!
 • #1985: Nếp nhăn năm tháng
 • #1986: Tiên Hoàng tứ bảo!
 • #1987: Người điên!
 • #1988: Giết chóc ẩn trong gió tuyết!
 • #1989: Phố dài!
 • #1990: Huyết chiến!
 • #1991: Không đi!
 • #1992: Vương Lâm tóc đen!
 • #1993: Hải Tử trầm mặc
 • #1994: Trên núi có hổ!
 • #1995: Đi tới!
 • #1996: Quốc sư!
 • #1997: Tin ta một lần!
 • #1998: Tiên lô hóa sơn!
 • #1999: Tiên sơn!
 • #2000: Hắn, Liên Vân Quyết!
 • #2001: Giải phong ấn Điệu Vong Tộc!
 • #2002: Sự tự tin của Tiên Hoàng!
 • #2003: Năm Đại Thiên Tôn!
 • #2004: Quốc sư thật sự!
 • #2005: Trớ Thuật!
 • #2006: Vật này, người này, Vương mỗ đều muốn!
 • #2007: Làm càn!
 • #2008: Đại Thiên Tôn chi dương!
 • #2009: Lưu lại Đạo Phi!
 • #2010: Khúc chung nhân tán không sầu mạc!
 • #2011: Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ!
 • #2012: Biển
 • #2013: Đường lối
 • #2014: Sứ đoàn Đạo Cổ
 • #2015: Kế Đô hoàng tử
 • #2016: Người con gái tên Tống Trí!
 • #2017: Một chiếc lá che mắt
 • #2018: Đường lui!
 • #2019: Một vái lư hương, hoàng tôn biến sắc
 • #2020: Nhất bôi nhiệt trà noàn như gia.(l)
 • #2021: Sư tôn như cha!
 • #2022: Tiếng chuông trên đỉnh Cổ Đạo Sơn
 • #2023: Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên!
 • #2024: Hắn là ai...
 • #2025: Ngàn năm một thuở!
 • #2026: Cửu Khúc Tam Tướng
 • #2027: Cửu Khúc Tam Tướng (2)
 • #2028: Yêu cầu tới từ hoàng cung
 • #2029: Một chỉ của Cổ Tổ
 • #2030: Phong khởi Đạo Cổ!
 • #2031: Dạ yến
 • #2032: Yên lặng quay đầu!
 • #2033: Trùng quan nhất nộ! (1)
 • #2034: Trùng quan nhất nộ! (2)(*)
 • #2035: Trùng quan nhất nộ! (3)
 • #2036: Trùng quan nhất nộ!(4)
 • #2037: Trùng quan nhất nộ! (5)
 • #2038: Trùng quan nhất nộ! (6)
 • #2039: Trùng quan nhất nộ! (7)
 • #2040: Trùng quan nhất nộ! (8)
 • #2041: Trùng quan nhất nộ!(9)
 • #2042: Trùng quan nhất nộ! (10)
 • #2043: Trùng quan nhất nộ! (kết)
 • #2044: Cái chết của hoàng tôn!
 • #2045: Cố nhân...
 • #2046: Hoàng tôn tương lai
 • #2047: Đạo Cổ quốc sư
 • #2048: Phá giới
 • #2049: Thái Cổ Thần Cảnh
 • #2050: Định đoạt.
 • #2051: Không nói ra miệng.
 • #2052: Ngày mai.
 • #2053: Hồn hoàn chỉnh
 • #2054: Thời gian
 • #2055: Thiên địa dị tượng!
 • #2056: Chân thân dung hợp!
 • #2057: Hình Phạt Lục Mặc!
 • #2058: Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo!
 • #2059: Một trăm linh tám sinh linh khẩn cầu!
 • #2060: Dừng bước!
 • #2061: Hắc, bạch, kim!
 • #2062: Mười mặt trời!
 • #2063: Chiến Tống Thiên!
 • #2064: Thành toàn!
 • #2065: Tam Tổn nhị kiếp
 • #2066: Cổ Đạo tam phân thần!
 • #2067: Hoàn mỹ!
 • #2068: Thất bại
 • #2069: Thân ảnh kia...
 • #2070: Từng thấy
 • #2071: Thiên địa...
 • #2072: Rời khỏi.
 • #2073: Trận chiến đầu tiên của tiên cương!
 • #2074: Khu vụ.
 • #2075: Đạp Thiên Nhất Bộ!
 • #2076: Toàn bộ Cửu Khúc Tam Tướng.
 • #2077: Ước định.
 • #2078: Tìm không được...
 • #2079: Vui sướng và trách nhiệm.
 • #2080: Ti Nam!
 • #2081: Ngươi là Tư Đồ Nam!
 • #2082: Thanh hồng trong mưa.
 • #2083: Tâm vong, tất vong.
 • #2084: Động phủ giới.
 • #2085: Xích Hồn Tử!
 • #2086: Ước định.
 • #2087: Nằm mơ.
 • #2088: Quen biết Đạo Nhất!
 • #2089: Hai điểm...
 • #2090: Khi lại mở mắt ra.
 • #2091: Cái gì là chân tướng.
 • #2092: Tới biển.
 • #2093: Kinh biến.
 • #2094: Nữ tử Đông Mai.
 • #2095: Thiếu một người.
 • #2096: Luân hồi ở chỗ này.
 • #2097: Uyển nhi, tinh lại đi!
 • #2098: Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 4.2]

Related posts

Nghịch Thiên

TiKay

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Vũ Luyện Điên Phong

TiKay

Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên

TiKay

Thần Đạo Đan Tôn

TiKay

Huyền Huyễn: Vô Hạn Giết Chóc

TiKay

Leave a Reply