Tiên Hiệp

Tiên Phủ Chi Duyên

Diệp Thần là võ quốc thư viện một tiểu nhân vật, ở thư các nội trong lúc vô tình được đến một bộ 《 tiên phủ 》 cổ họa quyển trục, từ nay về sau bước trên tu tiên đường.

Đây là phần tiếp nối của bộ Tử phủ tiên duyên sau khi Diệp Tần đã chuyển thế trọng tu. Nghe giới thiệu thì có lẽ sẽ lại có một mối tình giữa anh thư sinh nghèo và tiểu thư nhà giàu giống bộ trước như của Diệp Tần và Băng Nhi trong lần chuyển thế này

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bách Lý Tỳ
 •  Chương: /299
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0001.mp3 2019-08-10 15:24
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0002.mp3 2019-08-10 15:24
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0003.mp3 2019-08-10 15:24
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0004.mp3 2019-08-10 15:24
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0005.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0006.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0007.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0008.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0009.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0010.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0011.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0012.mp3 2019-08-10 15:25
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0013.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0014.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0015.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0016.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0017.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0018.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0019.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0020.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0021.mp3 2019-08-10 15:26
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0022.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0023.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0024.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0025.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0026.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0027.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0028.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0029.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0030.mp3 2019-08-10 15:27
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0031.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0032.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0033.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0034.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0035.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0036.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0037.mp3 2019-08-10 15:28
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0038.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0039.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0040.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0041.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0042.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0043.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0044.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0045.mp3 2019-08-10 15:29
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0046.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0047.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0048.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0049.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0050.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0051.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0052.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0053.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0054.mp3 2019-08-10 15:30
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0055.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0056.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0057.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0058.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0059.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0060.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0061.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0062.mp3 2019-08-10 15:31
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0063.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0064.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0065.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0066.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0067.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0068.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0069.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0070.mp3 2019-08-10 15:32
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0071.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0072.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0073.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0074.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0075.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0076.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0077.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0078.mp3 2019-08-10 15:33
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0079.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0080.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0081.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0082.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0083.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0084.mp3 2019-08-10 15:34
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0085.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0086.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0087.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0088.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0089.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0090.mp3 2019-08-10 15:35
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0091.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0092.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0093.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0094.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0095.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0096.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0097.mp3 2019-08-10 15:36
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0098.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0099.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0100.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0101.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0102.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0103.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0104.mp3 2019-08-10 15:37
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0105.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0106.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0107.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0108.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0109.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0110.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0111.mp3 2019-08-10 15:38
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0112.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0113.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0114.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0115.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0116.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0117.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0118.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0119.mp3 2019-08-10 15:39
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0120.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0121.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0122.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0123.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0124.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0125.mp3 2019-08-10 15:40
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0126.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0127.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0128.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0129.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0130.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0131.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0132.mp3 2019-08-10 15:41
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0133.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0134.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0135.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0136.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0137.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0138.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0139.mp3 2019-08-10 15:42
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0140.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0141.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0142.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0143.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0144.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0145.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0146.mp3 2019-08-10 15:43
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0147.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0148.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0149.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0150.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0151.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0152.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0153.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0154.mp3 2019-08-10 15:44
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0155.mp3 2019-08-10 15:45
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0156.mp3 2019-08-10 15:45
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0157.mp3 2019-08-10 15:45
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0158.mp3 2019-08-10 15:45
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0159.mp3 2019-08-10 15:45
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0160.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0161.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0162.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0163.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0164.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0165.mp3 2019-08-10 15:46
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0166.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0167.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0168.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0169.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0170.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0171.mp3 2019-08-10 15:47
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0172.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0173.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0174.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0175.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0176.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0177.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0178.mp3 2019-08-10 15:48
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0179.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0180.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0181.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0182.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0183.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0184.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0185.mp3 2019-08-10 15:49
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0186.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0187.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0188.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0189.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0190.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0191.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0192.mp3 2019-08-10 15:50
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0193.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0194.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0195.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0196.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0197.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0198.mp3 2019-08-10 15:51
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0199.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0200.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0201.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0202.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0203.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0204.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0205.mp3 2019-08-10 15:52
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0206.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0207.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0208.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0209.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0210.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0211.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0212.mp3 2019-08-10 15:53
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0213.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0214.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0215.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0216.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0217.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0218.mp3 2019-08-10 15:54
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0219.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0220.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0221.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0222.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0223.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0224.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0225.mp3 2019-08-10 15:55
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0226.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0227.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0228.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0229.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0230.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0231.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0232.mp3 2019-08-10 15:56
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0233.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0234.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0235.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0236.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0237.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0238.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0239.mp3 2019-08-10 15:57
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0240.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0241.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0242.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0243.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0244.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0245.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0246.mp3 2019-08-10 15:58
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0247.mp3 2019-08-10 15:59
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0248.mp3 2019-08-10 15:59
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0249.mp3 2019-08-10 15:59
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0250.mp3 2019-08-10 15:59
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0251.mp3 2019-08-10 15:59
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0252.mp3 2019-08-10 16:00
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0253.mp3 2019-08-10 16:00
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0254.mp3 2019-08-10 16:00
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0255.mp3 2019-08-10 16:00
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0256.mp3 2019-08-10 16:00
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0257.mp3 2019-08-10 16:01
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0258.mp3 2019-08-10 16:01
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0259.mp3 2019-08-10 16:01
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0260.mp3 2019-08-10 16:01
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0261.mp3 2019-08-10 16:01
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0262.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0263.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0264.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0265.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0266.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0267.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0268.mp3 2019-08-10 16:02
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0269.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0270.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0271.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0272.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0273.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0274.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0275.mp3 2019-08-10 16:03
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0276.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0277.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0278.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0279.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0280.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0281.mp3 2019-08-10 16:04
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0282.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0283.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0284.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0285.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0286.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0287.mp3 2019-08-10 16:05
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0288.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0289.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0290.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0291.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0292.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0293.mp3 2019-08-10 16:06
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0294.mp3 2019-08-10 16:07
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0295.mp3 2019-08-10 16:07
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0296.mp3 2019-08-10 16:07
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0297.mp3 2019-08-10 16:07
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0298.mp3 2019-08-10 16:07
 • tien-phu-chi-duyen-chuong-0299.mp3 2019-08-10 16:07
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Luyện Kim Cuồng Triều

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Tru Tiên

TiKay

Leave a Reply