Xuyên Không

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Thế kỷ 21 ngành kỹ thuật nam, vượt qua cổ đại trở thành một tên thư sinh nghèo. Trong đại não thế mà chứa một cái thư viện, các loại tri thức cái gì cần có đều có!

Đời này không nói phong Hầu bái Tướng, làm sao cũng phải làm cái đại quan chơi đùa a?

Đón mới lên mặt trời mới mọc, Lý Dịch phát ra ý nguyện, dũng cảm phóng ra ở cái thế giới này bước đầu tiên.

“Đứng lại!” Ngựa cao to phía trên, một tuyệt sắc nữ tử thân mang trang phục, tinh tế dò xét một phen, phất tay nhẹ vẫy:

“Trói!” Sau lưng hung ác sơn tặc xông lên. . .

Đêm động phòng hoa chúc, nhìn lấy đẩy cửa tiến đến tuyệt sắc nữ tử. . . Lý Dịch chí nguyện phát sinh nho nhỏ cải biến.

Quan cư nhất phẩm, tính là gì? phong Hầu bái Tướng, không có ý nghĩa! Ta nhưng là muốn trở thành sơn tặc Vương nam nhân!

Converter: ๖ۣۜQuân ๖ۣۜVô ๖ۣۜTà


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vinh Tiểu Vinh
 •  Chương: /1192
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0001.mp3 2018-08-19 06:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0002.mp3 2018-08-19 06:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0003.mp3 2018-08-19 06:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0004.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0005.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0006.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0007.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0008.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0009.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0010.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0011.mp3 2018-08-19 06:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0012.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0013.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0014.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0015.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0016.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0017.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0018.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0019.mp3 2018-08-19 06:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0020.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0021.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0022.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0023.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0024.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0025.mp3 2018-08-19 06:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0026.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0027.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0028.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0029.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0030.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0031.mp3 2018-08-19 06:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0032.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0033.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0034.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0035.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0036.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0037.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0038.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0039.mp3 2018-08-19 06:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0040.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0041.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0042.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0043.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0044.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0045.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0046.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0047.mp3 2018-08-19 06:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0048.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0049.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0050.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0051.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0052.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0053.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0054.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0055.mp3 2018-08-19 06:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0056.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0057.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0058.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0059.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0060.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0061.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0062.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0063.mp3 2018-08-19 06:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0064.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0065.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0066.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0067.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0068.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0069.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0070.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0071.mp3 2018-08-19 06:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0072.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0073.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0074.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0075.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0076.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0077.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0078.mp3 2018-08-19 06:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0079.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0080.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0081.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0082.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0083.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0084.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0085.mp3 2018-08-19 06:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0086.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0087.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0088.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0089.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0090.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0091.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0092.mp3 2018-08-19 06:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0093.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0094.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0095.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0096.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0097.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0098.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0099.mp3 2018-08-19 06:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0100.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0101.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0102.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0103.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0104.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0105.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0106.mp3 2018-08-19 06:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0107.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0108.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0109.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0110.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0111.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0112.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0113.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0114.mp3 2018-08-19 06:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0115.mp3 2018-08-19 06:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0116.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0117.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0118.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0119.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0120.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0121.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0122.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0123.mp3 2018-08-19 06:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0124.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0125.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0126.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0127.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0128.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0129.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0130.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0131.mp3 2018-08-19 06:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0132.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0133.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0134.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0135.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0136.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0137.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0138.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0139.mp3 2018-08-19 06:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0140.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0141.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0142.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0143.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0144.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0145.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0146.mp3 2018-08-19 06:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0147.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0148.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0149.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0150.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0151.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0152.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0153.mp3 2018-08-19 06:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0154.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0155.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0156.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0157.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0158.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0159.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0160.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0161.mp3 2018-08-19 06:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0162.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0163.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0164.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0165.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0166.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0167.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0168.mp3 2018-08-19 06:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0169.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0170.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0171.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0172.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0173.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0174.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0175.mp3 2018-08-19 06:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0176.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0177.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0178.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0179.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0180.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0181.mp3 2018-08-19 07:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0182.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0183.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0184.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0185.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0186.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0187.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0188.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0189.mp3 2018-08-19 07:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0190.mp3 2018-08-19 07:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0191.mp3 2018-08-19 07:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0192.mp3 2018-08-19 07:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0193.mp3 2018-08-19 07:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0194.mp3 2018-08-19 07:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0195.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0196.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0197.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0198.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0199.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0200.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0201.mp3 2018-08-19 07:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0202.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0203.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0204.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0205.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0206.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0207.mp3 2018-08-19 07:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0208.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0209.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0210.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0211.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0212.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0213.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0214.mp3 2018-08-19 07:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0215.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0216.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0217.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0218.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0219.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0220.mp3 2018-08-19 07:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0221.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0222.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0223.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0224.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0225.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0226.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0227.mp3 2018-08-19 07:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0228.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0229.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0230.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0231.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0232.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0233.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0234.mp3 2018-08-19 07:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0235.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0236.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0237.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0238.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0239.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0240.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0241.mp3 2018-08-19 07:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0242.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0243.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0244.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0245.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0246.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0247.mp3 2018-08-19 07:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0248.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0249.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0250.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0251.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0252.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0253.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0254.mp3 2018-08-19 07:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0255.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0256.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0257.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0258.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0259.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0260.mp3 2018-08-19 07:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0261.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0262.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0263.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0264.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0265.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0266.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0267.mp3 2018-08-19 07:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0268.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0269.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0270.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0271.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0272.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0273.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0274.mp3 2018-08-19 07:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0275.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0276.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0277.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0278.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0279.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0280.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0281.mp3 2018-08-19 07:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0282.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0283.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0284.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0285.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0286.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0287.mp3 2018-08-19 07:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0288.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0289.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0290.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0291.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0292.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0293.mp3 2018-08-19 07:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0294.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0295.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0296.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0297.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0298.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0299.mp3 2018-08-19 07:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0300.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0301.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0302.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0303.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0304.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0305.mp3 2018-08-19 07:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0306.mp3 2018-08-19 07:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0307.mp3 2018-08-19 07:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0308.mp3 2018-08-19 07:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0309.mp3 2018-08-19 07:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0310.mp3 2018-08-19 07:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0311.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0312.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0313.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0314.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0315.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0316.mp3 2018-08-19 07:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0317.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0318.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0319.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0320.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0321.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0322.mp3 2018-08-19 07:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0323.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0324.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0325.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0326.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0327.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0328.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0329.mp3 2018-08-19 07:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0330.mp3 2018-08-19 07:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0331.mp3 2018-08-19 07:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0332.mp3 2018-08-19 07:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0333.mp3 2018-08-19 07:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0334.mp3 2018-08-19 07:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0335.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0336.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0337.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0338.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0339.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0340.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0341.mp3 2018-08-19 07:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0342.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0343.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0344.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0345.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0346.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0347.mp3 2018-08-19 07:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0348.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0349.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0350.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0351.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0352.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0353.mp3 2018-08-19 07:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0354.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0355.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0356.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0357.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0358.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0359.mp3 2018-08-19 07:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0360.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0361.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0362.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0363.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0364.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0365.mp3 2018-08-19 07:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0366.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0367.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0368.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0369.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0370.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0371.mp3 2018-08-19 07:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0372.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0373.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0374.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0375.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0376.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0377.mp3 2018-08-19 07:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0378.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0379.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0380.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0381.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0382.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0383.mp3 2018-08-19 07:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0384.mp3 2018-08-19 07:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0385.mp3 2018-08-19 07:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0386.mp3 2018-08-19 07:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0387.mp3 2018-08-19 07:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0388.mp3 2018-08-19 07:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0389.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0390.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0391.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0392.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0393.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0394.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0395.mp3 2018-08-19 07:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0396.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0397.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0398.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0399.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0400.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0401.mp3 2018-08-19 07:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0402.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0403.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0404.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0405.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0406.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0407.mp3 2018-08-19 07:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0408.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0409.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0410.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0411.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0412.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0413.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0414.mp3 2018-08-19 07:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0415.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0416.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0417.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0418.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0419.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0420.mp3 2018-08-19 07:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0421.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0422.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0423.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0424.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0425.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0426.mp3 2018-08-19 07:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0427.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0428.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0429.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0430.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0431.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0432.mp3 2018-08-19 07:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0433.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0434.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0435.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0436.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0437.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0438.mp3 2018-08-19 07:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0439.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0440.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0441.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0442.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0443.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0444.mp3 2018-08-19 07:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0445.mp3 2018-08-19 07:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0446.mp3 2018-08-19 07:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0447.mp3 2018-08-19 07:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0448.mp3 2018-08-19 07:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0449.mp3 2018-08-19 07:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0450.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0451.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0452.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0453.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0454.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0455.mp3 2018-08-19 07:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0456.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0457.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0458.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0459.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0460.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0461.mp3 2018-08-19 07:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0462.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0463.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0464.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0465.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0466.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0467.mp3 2018-08-19 07:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0468.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0469.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0470.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0471.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0472.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0473.mp3 2018-08-19 07:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0474.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0475.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0476.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0477.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0478.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0479.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0480.mp3 2018-08-19 07:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0481.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0482.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0483.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0484.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0485.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0486.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0487.mp3 2018-08-19 07:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0488.mp3 2018-08-19 07:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0489.mp3 2018-08-19 07:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0490.mp3 2018-08-19 07:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0491.mp3 2018-08-19 07:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0492.mp3 2018-08-19 07:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0493.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0494.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0495.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0496.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0497.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0498.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0499.mp3 2018-08-19 07:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0500.mp3 2018-08-19 07:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0501.mp3 2018-08-19 07:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0502.mp3 2018-08-19 07:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0503.mp3 2018-08-19 07:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0504.mp3 2018-08-19 07:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0505.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0506.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0507.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0508.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0509.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0510.mp3 2018-08-19 07:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0511.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0512.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0513.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0514.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0515.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0516.mp3 2018-08-19 07:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0517.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0518.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0519.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0520.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0521.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0522.mp3 2018-08-19 07:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0523.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0524.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0525.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0526.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0527.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0528.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0529.mp3 2018-08-19 07:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0530.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0531.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0532.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0533.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0534.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0535.mp3 2018-08-19 07:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0536.mp3 2018-08-19 07:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0537.mp3 2018-08-19 07:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0538.mp3 2018-08-19 07:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0539.mp3 2018-08-19 07:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0540.mp3 2018-08-19 07:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0541.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0542.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0543.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0544.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0545.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0546.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0547.mp3 2018-08-19 07:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0548.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0549.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0550.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0551.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0552.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0553.mp3 2018-08-19 08:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0554.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0555.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0556.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0557.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0558.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0559.mp3 2018-08-19 08:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0560.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0561.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0562.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0563.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0564.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0565.mp3 2018-08-19 08:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0566.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0567.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0568.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0569.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0570.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0571.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0572.mp3 2018-08-19 08:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0573.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0574.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0575.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0576.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0577.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0578.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0579.mp3 2018-08-19 08:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0580.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0581.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0582.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0583.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0584.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0585.mp3 2018-08-19 08:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0586.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0587.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0588.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0589.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0590.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0591.mp3 2018-08-19 08:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0592.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0593.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0594.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0595.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0596.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0597.mp3 2018-08-19 08:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0598.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0599.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0600.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0601.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0602.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0603.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0604.mp3 2018-08-19 08:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0605.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0606.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0607.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0608.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0609.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0610.mp3 2018-08-19 08:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0611.mp3 2018-08-19 08:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0612.mp3 2018-08-19 08:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0613.mp3 2018-08-19 08:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0614.mp3 2018-08-19 08:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0615.mp3 2018-08-19 08:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0616.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0617.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0618.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0619.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0620.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0621.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0622.mp3 2018-08-19 08:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0623.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0624.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0625.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0626.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0627.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0628.mp3 2018-08-19 08:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0629.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0630.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0631.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0632.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0633.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0634.mp3 2018-08-19 08:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0635.mp3 2018-08-19 08:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0636.mp3 2018-08-19 08:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0637.mp3 2018-08-19 08:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0638.mp3 2018-08-19 08:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0639.mp3 2018-08-19 08:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0640.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0641.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0642.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0643.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0644.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0645.mp3 2018-08-19 08:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0646.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0647.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0648.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0649.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0650.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0651.mp3 2018-08-19 08:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0652.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0653.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0654.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0655.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0656.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0657.mp3 2018-08-19 08:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0658.mp3 2018-08-19 08:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0659.mp3 2018-08-19 08:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0660.mp3 2018-08-19 08:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0661.mp3 2018-08-19 08:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0662.mp3 2018-08-19 08:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0663.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0664.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0665.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0666.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0667.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0668.mp3 2018-08-19 08:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0669.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0670.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0671.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0672.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0673.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0674.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0675.mp3 2018-08-19 08:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0676.mp3 2018-08-19 08:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0677.mp3 2018-08-19 08:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0678.mp3 2018-08-19 08:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0679.mp3 2018-08-19 08:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0680.mp3 2018-08-19 08:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0681.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0682.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0683.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0684.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0685.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0686.mp3 2018-08-19 08:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0687.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0688.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0689.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0690.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0691.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0692.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0693.mp3 2018-08-19 08:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0694.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0695.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0696.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0697.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0698.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0699.mp3 2018-08-19 08:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0700.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0701.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0702.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0703.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0704.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0705.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0706.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0707.mp3 2018-08-19 08:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0708.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0709.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0710.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0711.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0712.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0713.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0714.mp3 2018-08-19 08:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0715.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0716.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0717.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0718.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0719.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0720.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0721.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0722.mp3 2018-08-19 08:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0723.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0724.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0725.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0726.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0727.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0728.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0729.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0730.mp3 2018-08-19 08:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0731.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0732.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0733.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0734.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0735.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0736.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0737.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0738.mp3 2018-08-19 08:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0739.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0740.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0741.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0742.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0743.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0744.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0745.mp3 2018-08-19 08:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0746.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0747.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0748.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0749.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0750.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0751.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0752.mp3 2018-08-19 08:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0753.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0754.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0755.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0756.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0757.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0758.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0759.mp3 2018-08-19 08:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0760.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0761.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0762.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0763.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0764.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0765.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0766.mp3 2018-08-19 08:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0767.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0768.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0769.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0770.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0771.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0772.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0773.mp3 2018-08-19 08:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0774.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0775.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0776.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0777.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0778.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0779.mp3 2018-08-19 08:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0780.mp3 2018-08-19 08:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0781.mp3 2018-08-19 08:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0782.mp3 2018-08-19 08:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0783.mp3 2018-08-19 08:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0784.mp3 2018-08-19 08:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0785.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0786.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0787.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0788.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0789.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0790.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0791.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0792.mp3 2018-08-19 08:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0793.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0794.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0795.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0796.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0797.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0798.mp3 2018-08-19 08:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0799.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0800.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0801.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0802.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0803.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0804.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0805.mp3 2018-08-19 08:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0806.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0807.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0808.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0809.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0810.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0811.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0812.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0813.mp3 2018-08-19 08:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0814.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0815.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0816.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0817.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0818.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0819.mp3 2018-08-19 08:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0820.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0821.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0822.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0823.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0824.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0825.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0826.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0827.mp3 2018-08-19 08:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0828.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0829.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0830.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0831.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0832.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0833.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0834.mp3 2018-08-19 08:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0835.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0836.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0837.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0838.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0839.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0840.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0841.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0842.mp3 2018-08-19 08:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0843.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0844.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0845.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0846.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0847.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0848.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0849.mp3 2018-08-19 08:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0850.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0851.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0852.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0853.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0854.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0855.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0856.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0857.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0858.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0859.mp3 2018-08-19 08:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0860.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0861.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0862.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0863.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0864.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0865.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0866.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0867.mp3 2018-08-19 08:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0868.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0869.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0870.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0871.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0872.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0873.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0874.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0875.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0876.mp3 2018-08-19 08:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0877.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0878.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0879.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0880.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0881.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0882.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0883.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0884.mp3 2018-08-19 08:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0885.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0886.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0887.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0888.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0889.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0890.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0891.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0892.mp3 2018-08-19 08:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0893.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0894.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0895.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0896.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0897.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0898.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0899.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0900.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0901.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0902.mp3 2018-08-19 08:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0903.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0904.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0905.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0906.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0907.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0908.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0909.mp3 2018-08-19 08:52
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0910.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0911.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0912.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0913.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0914.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0915.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0916.mp3 2018-08-19 08:53
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0917.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0918.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0919.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0920.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0921.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0922.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0923.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0924.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0925.mp3 2018-08-19 08:54
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0926.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0927.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0928.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0929.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0930.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0931.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0932.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0933.mp3 2018-08-19 08:55
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0934.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0935.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0936.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0937.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0938.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0939.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0940.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0941.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0942.mp3 2018-08-19 08:56
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0943.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0944.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0945.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0946.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0947.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0948.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0949.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0950.mp3 2018-08-19 08:57
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0951.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0952.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0953.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0954.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0955.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0956.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0957.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0958.mp3 2018-08-19 08:58
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0959.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0960.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0961.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0962.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0963.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0964.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0965.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0966.mp3 2018-08-19 08:59
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0967.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0968.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0969.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0970.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0971.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0972.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0973.mp3 2018-08-19 09:00
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0974.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0975.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0976.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0977.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0978.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0979.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0980.mp3 2018-08-19 09:01
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0981.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0982.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0983.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0984.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0985.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0986.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0987.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0988.mp3 2018-08-19 09:02
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0989.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0990.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0991.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0992.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0993.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0994.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0995.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0996.mp3 2018-08-19 09:03
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0997.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0998.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-0999.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1000.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1001.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1002.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1003.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1004.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1005.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1006.mp3 2018-08-19 09:04
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1007.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1008.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1009.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1010.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1011.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1012.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1013.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1014.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1015.mp3 2018-08-19 09:05
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1016.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1017.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1018.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1019.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1020.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1021.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1022.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1023.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1024.mp3 2018-08-19 09:06
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1025.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1026.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1027.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1028.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1029.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1030.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1031.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1032.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1033.mp3 2018-08-19 09:07
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1034.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1035.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1036.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1037.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1038.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1039.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1040.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1041.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1042.mp3 2018-08-19 09:08
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1043.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1044.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1045.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1046.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1047.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1048.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1049.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1050.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1051.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1052.mp3 2018-08-19 09:09
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1053.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1054.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1055.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1056.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1057.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1058.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1059.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1060.mp3 2018-08-19 09:10
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1061.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1062.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1063.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1064.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1065.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1066.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1067.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1068.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1069.mp3 2018-08-19 09:11
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1070.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1071.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1072.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1073.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1074.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1075.mp3 2018-08-19 09:12
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1076.mp3 2018-08-19 09:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1077.mp3 2018-08-19 09:13
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1078.mp3 2018-08-19 09:14
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1079.mp3 2018-08-19 09:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1080.mp3 2018-08-19 09:15
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1081.mp3 2018-08-19 09:16
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1082.mp3 2018-08-19 09:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1083.mp3 2018-08-19 09:17
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1084.mp3 2018-08-19 09:18
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1085.mp3 2018-08-19 09:19
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1086.mp3 2018-08-19 09:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1087.mp3 2018-08-19 09:20
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1088.mp3 2018-08-19 09:21
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1089.mp3 2018-08-19 09:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1090.mp3 2018-08-19 09:22
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1091.mp3 2018-08-19 09:23
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1092.mp3 2018-08-19 09:24
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1093.mp3 2018-08-19 09:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1094.mp3 2018-08-19 09:25
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1095.mp3 2018-08-19 09:26
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1096.mp3 2018-08-19 09:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1097.mp3 2018-08-19 09:27
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1098.mp3 2018-08-19 09:28
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1099.mp3 2018-08-19 09:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1100.mp3 2018-08-19 09:29
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1101.mp3 2018-08-19 09:30
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1102.mp3 2018-08-19 09:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1103.mp3 2018-08-19 09:31
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1104.mp3 2018-08-19 09:32
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1105.mp3 2018-08-19 09:33
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1106.mp3 2018-08-19 09:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1107.mp3 2018-08-19 09:34
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1108.mp3 2018-08-19 09:35
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1109.mp3 2018-08-19 09:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1110.mp3 2018-08-19 09:36
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1111.mp3 2018-08-19 09:37
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1112.mp3 2018-08-19 09:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1113.mp3 2018-08-19 09:38
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1114.mp3 2018-08-19 09:39
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1115.mp3 2018-08-19 09:40
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1116.mp3 2018-08-19 09:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1117.mp3 2018-08-19 09:41
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1118.mp3 2018-08-19 09:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1119.mp3 2018-08-19 09:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1120.mp3 2018-08-19 09:42
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1121.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1122.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1123.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1124.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1125.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1126.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1127.mp3 2018-08-19 09:43
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1128.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1129.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1130.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1131.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1132.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1133.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1134.mp3 2018-08-19 09:44
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1135.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1136.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1137.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1138.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1139.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1140.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1141.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1142.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1143.mp3 2018-08-19 09:45
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1144.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1145.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1146.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1147.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1148.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1149.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1150.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1151.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1152.mp3 2018-08-19 09:46
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1153.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1154.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1155.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1156.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1157.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1158.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1159.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1160.mp3 2018-08-19 09:47
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1161.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1162.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1163.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1164.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1165.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1166.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1167.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1168.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1169.mp3 2018-08-19 09:48
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1170.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1171.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1172.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1173.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1174.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1175.mp3 2018-08-19 09:49
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1176.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1177.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1178.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1179.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1180.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1181.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1182.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1183.mp3 2018-08-19 09:50
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1184.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1185.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1186.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1187.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1188.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1189.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1190.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1191.mp3 2018-08-19 09:51
 • tieu-dao-tieu-thu-sinh-chuong-1192.mp3 2018-08-19 09:52
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

THUYS♥️

Cực Đạo Kỵ Sĩ

TiKay

Khuynh Tẫn Triền Miên

TiKay

Leave a Reply