Cổ Đại Ngôn Tình

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Hạ Quảng Hàn 夏广寒
Convert: eirlysa (tangthuvien.com)
Edit: Miss Porcupine

Mong muốn của nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành khi được ép gả gấp cho một mỹ nam yếu đuối, khăn voan đỏ cũng không thế giấu được nụ cười gian đắc ý vì vui sướng của nàng…
Nhưng khi khăn voan mở ra, nàng mới chợt sửng sốt bất ngờ.
Người trước mắt sao lại là… Hắn?!
“Sao lại là ngươi?” Nàng thù hận vô cùng hỏi.
“Ngươi hy vọng là ai?” Mắt của hắn bắn ra vạn tia sáng sắc lạnh.
“Liễu Liễu đâu?” Nàng quan tâm chú rể ở chỗ nào là rất bình thường đi!
“Ta vứt vào nhà xí rồi” Mũi hắn tiếp tục phun khí lạnh.
“Ách…” Miệng của nàng há hốc thật to, có thể nhét… vào một cái bánh bao!


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Hạ Quảng Hàn
 •  Chương: /84
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0001.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0002.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0003.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0004.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0005.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0006.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0007.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0008.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0009.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0010.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0011.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0012.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0013.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0014.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0015.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0016.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0017.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0018.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0019.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0020.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0021.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0022.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0023.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0024.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0025.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0026.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0027.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0028.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0029.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0030.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0031.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0032.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0033.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0034.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0035.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0036.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0037.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0038.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0039.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0040.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0041.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0042.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0043.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0044.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0045.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0046.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0047.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0048.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0049.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0050.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0051.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0052.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0053.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0054.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0055.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0056.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0057.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0058.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0059.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0060.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0061.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0062.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0063.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0064.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0065.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0066.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0067.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0068.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0069.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0070.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0071.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0072.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0073.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0074.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0075.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0076.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0077.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0078.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0079.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0080.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0081.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0082.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0083.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0084.mp3
[Total: 1    Average: 2/5]

Related posts

Hợp Đồng Quân Hôn

TiKay

Trọng sinh học bá nữ thần

THUYS♥️

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

THUYS♥️

Leave a Reply