Cổ Đại Ngôn Tình

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Hạ Quảng Hàn 夏广寒
Convert: eirlysa (tangthuvien.com)
Edit: Miss Porcupine

Mong muốn của nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành khi được ép gả gấp cho một mỹ nam yếu đuối, khăn voan đỏ cũng không thế giấu được nụ cười gian đắc ý vì vui sướng của nàng…
Nhưng khi khăn voan mở ra, nàng mới chợt sửng sốt bất ngờ.
Người trước mắt sao lại là… Hắn?!
“Sao lại là ngươi?” Nàng thù hận vô cùng hỏi.
“Ngươi hy vọng là ai?” Mắt của hắn bắn ra vạn tia sáng sắc lạnh.
“Liễu Liễu đâu?” Nàng quan tâm chú rể ở chỗ nào là rất bình thường đi!
“Ta vứt vào nhà xí rồi” Mũi hắn tiếp tục phun khí lạnh.
“Ách…” Miệng của nàng há hốc thật to, có thể nhét… vào một cái bánh bao!


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Hạ Quảng Hàn
 •  Chương: /84
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0001.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0002.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0003.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0004.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0005.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0006.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0007.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0008.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0009.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0010.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0011.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0012.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0013.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0014.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0015.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0016.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0017.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0018.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0019.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0020.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0021.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0022.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0023.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0024.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0025.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0026.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0027.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0028.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0029.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0030.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0031.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0032.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0033.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0034.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0035.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0036.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0037.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0038.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0039.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0040.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0041.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0042.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0043.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0044.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0045.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0046.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0047.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0048.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0049.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0050.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0051.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0052.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0053.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0054.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0055.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0056.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0057.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0058.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0059.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0060.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0061.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0062.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0063.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0064.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0065.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0066.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0067.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0068.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0069.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0070.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0071.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0072.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0073.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0074.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0075.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0076.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0077.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0078.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0079.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0080.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0081.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0082.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0083.mp3
 • tinh-phi-dac-y-chuong-0084.mp3
[Total: 1    Average: 2/5]

Related posts

Liệt Hỏa Như Ca

TinoTK

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

TinoTK

Thê Tử Của Bạo Quân

TinoTK

Leave a Reply