Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Tinh Tế Dược Sư

Đường Hân là liên bang đệ nhất dược sư, sau khi chết xuyên qua đến song song thế giới, tính toán dựa trong đầu mấy trăm cái phương thuốc làm giàu bôn khá giả.

Trong lúc vô tình cứu cao lãnh ( mặt ngoài ) nam thần làm hộ vệ.

Nam thần tỏ vẻ, hắn chẳng những đánh thắng được lưu manh, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, còn đi vào phòng ngủ.

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, nhẹ nhàng ngốc bạch ngọt

· tác giả viết văn tự tiêu khiển tự nhạc, không mừng trực tiếp điểm X, không tiếp thu phản đối ý kiến

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /68
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0001.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0002.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0003.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0004.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0005.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0006.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0007.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0008.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0009.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0010.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0011.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0012.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0013.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0014.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0015.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0016.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0017.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0018.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0019.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0020.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0021.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0022.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0023.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0024.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0025.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0026.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0027.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0028.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0029.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0030.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0031.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0032.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0033.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0034.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0035.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0036.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0037.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0038.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0039.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0040.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0041.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0042.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0043.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0044.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0045.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0046.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0047.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0048.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0049.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0050.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0051.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0052.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0053.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0054.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0055.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0056.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0057.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0058.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0059.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0060.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0061.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0062.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0063.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0064.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0065.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0066.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0067.mp3
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0068.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chiêu Diêu

TiKay

Đạo Tình

TiKay

Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

THUYS♥️

Leave a Reply