Ngôn Tình Nữ Cường Sắc

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE
Editor: Hạ Nguyên

Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người.

Trích đoạn ngắn:

“Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương.

Ngôn Tiêu áp môi vào tai Quan Dược: “Anh không dám làm gì tôi hay là không muốn, hửm?”

“Không muốn.” Quan Dược dương như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có hứng thú với cô!”

Nửa phút im lặng, Ngôn Tiêu khẽ nói: “Anh chờ đấy…”

Nguồn: wattpad.com/user/July_Hoang


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0001.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0002.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0003.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0004.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0005.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0006.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0007.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0008.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0009.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0010.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0011.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0012.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0013.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0014.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0015.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0016.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0017.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0018.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0019.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0020.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0021.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0022.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0023.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0024.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0025.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0026.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0027.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0028.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0029.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0030.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0031.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0032.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0033.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0034.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0035.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0036.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0037.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0038.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0039.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0040.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0041.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0042.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0043.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0044.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0045.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0046.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0047.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0048.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0049.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0050.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0051.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0052.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0053.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0054.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0055.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0056.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0057.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0058.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0059.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0060.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0061.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0062.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0063.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0064.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0065.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0066.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0067.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0068.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0069.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0070.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0071.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0072.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0073.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0074.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0075.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0076.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0077.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0078.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0079.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tô Tần

thuydemons

Thần Y Quý Nữ: Thịnh Sủng Thất Hoàng Phi

TinoTK

Sư Phụ Như Phu

TinoTK

Leave a Reply