Ngôn Tình Nữ Cường Sắc

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE
Editor: Hạ Nguyên

Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người.

Trích đoạn ngắn:

“Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương.

Ngôn Tiêu áp môi vào tai Quan Dược: “Anh không dám làm gì tôi hay là không muốn, hửm?”

“Không muốn.” Quan Dược dương như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có hứng thú với cô!”

Nửa phút im lặng, Ngôn Tiêu khẽ nói: “Anh chờ đấy…”

Nguồn: wattpad.com/user/July_Hoang


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0001.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0002.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0003.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0004.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0005.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0006.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0007.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0008.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0009.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0010.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0011.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0012.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0013.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0014.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0015.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0016.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0017.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0018.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0019.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0020.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0021.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0022.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0023.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0024.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0025.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0026.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0027.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0028.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0029.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0030.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0031.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0032.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0033.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0034.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0035.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0036.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0037.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0038.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0039.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0040.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0041.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0042.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0043.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0044.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0045.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0046.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0047.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0048.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0049.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0050.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0051.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0052.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0053.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0054.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0055.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0056.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0057.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0058.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0059.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0060.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0061.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0062.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0063.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0064.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0065.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0066.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0067.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0068.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0069.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0070.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0071.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0072.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0073.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0074.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0075.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0076.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0077.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0078.mp3
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0079.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Liệt Hỏa Như Ca

TinoTK

Nam Thần Quá Sẽ Liêu [Xuyên nhanh]

thuydemons

Băng Qua Địa Ngục

TinoTK

Leave a Reply