Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Converter: Ngocquynh520
Editor: TieuKhang

Nội dung truyện kể về một cô gái nhà nghèo giỏi giang mang mối tình đơn phương với một người con trai suốt từ thời còn đi học đến khi trưởng thành.

Cô là người con gái có tính tình ngay thẳng và thật thà, rất có hiếu với cha và thương yêu chị gái mình. Tuy nhà nghèo nhưng cô luôn cố gắng chăm chỉ học hành, hằng ngày phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù lao động làm lụng vất vả cỡ nào đi nào, cô vẫn vui vẻ lạc quan chứ không hề oán thán hay chùng bước trước số phận…

Rồi số phận đẩy đưa, vì muốn có tiền để chữa bệnh thận cho chị mà cô gái nhỏ ấy phải bán mình để trang trải chi phí, trả nợ cho cha, nhưng nghiệt ngã thay người cô phải bán mình lại là người mà cô từng yêu thầm bao nhiêu năm qua….

Và rồi cuộc đời cô gái ấy sẽ ra sao…. Cô ấy sẽ phải đối đầu với vận mệnh cay đắng này như thế nào? Và liệu số phận có mỉm cười với cô ấy???

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Đoan Mộc Ngâm Ngâm
 •  Chương: /194
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0001.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0002.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0003.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0004.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0005.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0006.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0007.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0008.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0009.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0010.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0011.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0012.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0013.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0014.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0015.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0016.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0017.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0018.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0019.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0020.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0021.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0022.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0023.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0024.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0025.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0026.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0027.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0028.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0029.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0030.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0031.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0032.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0033.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0034.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0035.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0036.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0037.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0038.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0039.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0040.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0041.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0042.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0043.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0044.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0045.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0046.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0047.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0048.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0049.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0050.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0051.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0052.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0053.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0054.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0055.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0056.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0057.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0058.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0059.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0060.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0061.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0062.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0063.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0064.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0065.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0066.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0067.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0068.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0069.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0070.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0071.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0072.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0073.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0074.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0075.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0076.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0077.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0078.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0079.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0080.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0081.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0082.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0083.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0084.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0085.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0086.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0087.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0088.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0089.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0090.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0091.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0092.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0093.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0094.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0095.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0096.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0097.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0098.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0099.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0100.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0101.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0102.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0103.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0104.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0105.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0106.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0107.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0108.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0109.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0110.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0111.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0112.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0113.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0114.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0115.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0116.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0117.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0118.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0119.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0120.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0121.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0122.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0123.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0124.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0125.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0126.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0127.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0128.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0129.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0130.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0131.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0132.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0133.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0134.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0135.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0136.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0137.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0138.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0139.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0140.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0141.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0142.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0143.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0144.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0145.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0146.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0147.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0148.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0149.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0150.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0151.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0152.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0153.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0154.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0155.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0156.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0157.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0158.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0159.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0160.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0161.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0162.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0163.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0164.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0165.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0166.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0167.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0168.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0169.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0170.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0171.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0172.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0173.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0174.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0175.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0176.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0177.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0178.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0179.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0180.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0181.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0182.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0183.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0184.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0185.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0186.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0187.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0188.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0189.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0190.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0191.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0192.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0193.mp3
 • tong-giam-doc-tha-toi-di-chuong-0194.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Truy Tìm Ký Ức

TiKay

Chọc Tức Vợ Yêu – Mua Một Tặng Một

TiKay

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai: Trúc Mã Đại Thúc, Muốn Ôm Một Cái

THUYS♥️

Leave a Reply