Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

An Nhàn từ địa cầu xuyên qua đến tu chân thế giới, cẩn trọng tu luyện thành một người linh dược sư, lại ở độ kiếp khi uống lộn thuốc, làm cho thân thể phát sinh dị biến, lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là một ngàn tám trăm năm về sau.

Tu chân văn minh phay đứt gãy, thế giới đại biến dạng, nàng cũng bởi vì dược vật nguyên nhân, mất đi nữ tính đặc thù, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có thể từ hoa cỏ trung hấp thu linh lực.

Từ đây, An Nhàn đi lên một cái lấy hoa nhập đạo tu hành chi lộ.

Nàng luyện dược, đối trị liệu bệnh tâm thần có kỳ hiệu.

Nàng loại hoa, đang ở kế hoạch chiếm lĩnh thế giới.

Nàng là muốn trở thành quốc dân “Nam” thần nữ nhân.

Nàng không cẩn thận liêu đến thật · nam thần, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình bẻ cong.

【 tương lai tu chân, nữ giả nam trang, tô sảng HE. 】

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /179
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0001.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0002.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0003.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0004.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0005.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0006.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0007.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0008.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0009.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0010.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0011.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0012.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0013.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0014.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0015.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0016.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0017.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0018.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0019.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0020.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0021.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0022.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0023.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0024.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0025.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0026.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0027.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0028.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0029.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0030.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0031.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0032.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0033.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0034.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0035.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0036.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0037.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0038.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0039.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0040.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0041.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0042.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0043.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0044.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0045.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0046.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0047.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0048.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0049.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0050.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0051.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0052.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0053.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0054.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0055.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0056.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0057.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0058.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0059.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0060.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0061.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0062.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0063.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0064.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0065.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0066.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0067.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0068.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0069.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0070.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0071.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0072.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0073.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0074.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0075.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0076.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0077.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0078.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0079.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0080.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0081.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0082.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0083.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0084.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0085.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0086.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0087.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0088.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0089.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0090.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0091.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0092.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0093.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0094.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0095.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0096.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0097.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0098.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0099.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0100.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0101.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0102.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0103.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0104.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0105.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0106.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0107.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0108.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0109.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0110.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0111.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0112.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0113.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0114.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0115.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0116.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0117.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0118.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0119.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0120.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0121.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0122.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0123.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0124.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0125.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0126.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0127.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0128.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0129.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0130.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0131.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0132.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0133.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0134.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0135.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0136.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0137.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0138.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0139.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0140.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0141.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0142.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0143.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0144.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0145.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0146.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0147.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0148.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0149.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0150.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0151.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0152.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0153.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0154.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0155.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0156.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0157.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0158.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0159.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0160.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0161.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0162.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0163.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0164.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0165.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0166.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0167.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0168.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0169.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0170.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0171.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0172.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0173.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0174.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0175.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0176.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0177.mp3
 • tro-thanh-nam-than-nu-nhan-chuong-0178.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Slytherin Ma Chú Vương Tử

TiKay

Tương Lai Chi Tinh Tế Nam Thần

THUYS♥️

Đế Bá

TiKay

Leave a Reply