Dị Giới Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Phế Tài Nghịch Thế

Kiếp trước, nàng sinh hoang đường, chết uất ức.

Trọng sinh một đời, nàng tuyệt không sẽ làm đồng dạng bi tình trình diễn!

Phế tài lại như thế nào? Nàng làm theo nghịch thiên đấu tàn nhẫn!

Thiên tài lại như thế nào? Hết thảy đều đem trở thành nàng đá kê chân!

Ha hả, kiếp trước tính kế nàng người chờ, nghiền xương thành tro mới là các ngươi kết cục!

--------

Xem một cái phế tài như thế nào ở con đường tu tiên thượng thành công nghịch tập ~

Bổn văn nhiệt huyết, càng có phúc hắc manh sủng, thích liền không cần do dự thêm tiến ngươi kệ sách đi!

Ngài trong tay quý giá một trương đề cử phiếu cũng là đối ta lớn nhất duy trì!

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phiêu l Nhu
 •  Chương: /328
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0001.mp3 2018-12-20 12:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0002.mp3 2018-12-20 13:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0003.mp3 2018-12-20 13:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0004.mp3 2018-12-20 13:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0005.mp3 2018-12-20 13:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0006.mp3 2018-12-20 13:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0007.mp3 2018-12-20 13:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0008.mp3 2018-12-20 13:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0009.mp3 2018-12-20 13:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0010.mp3 2018-12-20 13:04
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0011.mp3 2018-12-20 13:05
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0012.mp3 2018-12-20 13:05
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0013.mp3 2018-12-20 13:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0014.mp3 2018-12-20 13:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0015.mp3 2018-12-20 13:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0016.mp3 2018-12-20 13:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0017.mp3 2018-12-20 13:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0018.mp3 2018-12-20 13:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0019.mp3 2018-12-20 13:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0020.mp3 2018-12-20 13:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0021.mp3 2018-12-20 13:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0022.mp3 2018-12-20 13:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0023.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0024.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0025.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0026.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0027.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0028.mp3 2018-12-20 13:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0029.mp3 2018-12-20 13:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0030.mp3 2018-12-20 13:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0031.mp3 2018-12-20 13:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0032.mp3 2018-12-20 13:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0033.mp3 2018-12-20 13:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0034.mp3 2018-12-20 13:12
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0035.mp3 2018-12-20 13:12
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0036.mp3 2018-12-20 13:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0037.mp3 2018-12-20 13:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0038.mp3 2018-12-20 13:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0039.mp3 2018-12-20 13:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0040.mp3 2018-12-20 13:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0041.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0042.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0043.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0044.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0045.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0046.mp3 2018-12-20 13:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0047.mp3 2018-12-20 13:15
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0048.mp3 2018-12-20 13:15
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0049.mp3 2018-12-20 13:15
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0050.mp3 2018-12-20 13:15
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0051.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0052.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0053.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0054.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0055.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0056.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0057.mp3 2018-12-20 13:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0058.mp3 2018-12-20 13:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0059.mp3 2018-12-20 13:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0060.mp3 2018-12-20 13:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0061.mp3 2018-12-20 13:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0062.mp3 2018-12-20 13:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0063.mp3 2018-12-20 13:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0064.mp3 2018-12-20 13:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0065.mp3 2018-12-20 13:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0066.mp3 2018-12-20 13:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0067.mp3 2018-12-20 13:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0068.mp3 2018-12-20 13:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0069.mp3 2018-12-20 13:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0070.mp3 2018-12-20 13:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0071.mp3 2018-12-20 13:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0072.mp3 2018-12-20 13:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0073.mp3 2018-12-20 13:22
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0074.mp3 2018-12-20 13:22
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0075.mp3 2018-12-20 13:22
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0076.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0077.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0078.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0079.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0080.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0081.mp3 2018-12-20 13:23
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0082.mp3 2018-12-20 13:24
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0083.mp3 2018-12-20 13:24
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0084.mp3 2018-12-20 13:24
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0085.mp3 2018-12-20 13:24
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0086.mp3 2018-12-20 13:24
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0087.mp3 2018-12-20 13:25
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0088.mp3 2018-12-20 13:25
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0089.mp3 2018-12-20 13:25
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0090.mp3 2018-12-20 13:25
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0091.mp3 2018-12-20 13:25
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0092.mp3 2018-12-20 13:26
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0093.mp3 2018-12-20 13:26
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0094.mp3 2018-12-20 13:26
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0095.mp3 2018-12-20 13:26
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0096.mp3 2018-12-20 13:27
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0097.mp3 2018-12-20 13:27
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0098.mp3 2018-12-20 13:27
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0099.mp3 2018-12-20 13:28
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0100.mp3 2018-12-20 13:28
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0101.mp3 2018-12-20 13:28
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0102.mp3 2018-12-20 13:28
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0103.mp3 2018-12-20 13:28
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0104.mp3 2018-12-20 13:29
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0105.mp3 2018-12-20 13:29
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0106.mp3 2018-12-20 13:29
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0107.mp3 2018-12-20 13:29
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0108.mp3 2018-12-20 13:29
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0109.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0110.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0111.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0112.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0113.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0114.mp3 2018-12-20 13:30
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0115.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0116.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0117.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0118.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0119.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0120.mp3 2018-12-20 13:31
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0121.mp3 2018-12-20 13:32
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0122.mp3 2018-12-20 13:32
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0123.mp3 2018-12-20 13:32
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0124.mp3 2018-12-20 13:32
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0125.mp3 2018-12-20 13:32
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0126.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0127.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0128.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0129.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0130.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0131.mp3 2018-12-20 13:33
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0132.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0133.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0134.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0135.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0136.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0137.mp3 2018-12-20 13:34
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0138.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0139.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0140.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0141.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0142.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0143.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0144.mp3 2018-12-20 13:35
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0145.mp3 2018-12-20 13:36
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0146.mp3 2018-12-20 13:36
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0147.mp3 2018-12-20 13:36
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0148.mp3 2018-12-20 13:36
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0149.mp3 2018-12-20 13:36
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0150.mp3 2018-12-20 13:37
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0151.mp3 2018-12-20 13:37
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0152.mp3 2018-12-20 13:37
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0153.mp3 2018-12-20 13:37
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0154.mp3 2018-12-20 13:37
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0155.mp3 2018-12-20 13:38
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0156.mp3 2018-12-20 13:38
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0157.mp3 2018-12-20 13:38
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0158.mp3 2018-12-20 13:39
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0159.mp3 2018-12-20 13:39
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0160.mp3 2018-12-20 13:39
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0161.mp3 2018-12-20 13:39
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0162.mp3 2018-12-20 13:40
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0163.mp3 2018-12-20 13:40
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0164.mp3 2018-12-20 13:40
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0165.mp3 2018-12-20 13:40
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0166.mp3 2018-12-20 13:41
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0167.mp3 2018-12-20 13:41
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0168.mp3 2018-12-20 13:41
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0169.mp3 2018-12-20 13:41
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0170.mp3 2018-12-20 13:41
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0171.mp3 2018-12-20 13:42
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0172.mp3 2018-12-20 13:42
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0173.mp3 2018-12-20 13:42
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0174.mp3 2018-12-20 13:42
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0175.mp3 2018-12-20 13:42
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0176.mp3 2018-12-20 13:43
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0177.mp3 2018-12-20 13:43
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0178.mp3 2018-12-20 13:43
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0179.mp3 2018-12-20 13:43
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0180.mp3 2018-12-20 13:45
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0181.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0182.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0183.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0184.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0185.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0186.mp3 2018-12-20 13:46
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0187.mp3 2018-12-20 13:47
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0188.mp3 2018-12-20 13:47
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0189.mp3 2018-12-20 13:47
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0190.mp3 2018-12-20 13:47
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0191.mp3 2018-12-20 13:47
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0192.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0193.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0194.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0195.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0196.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0197.mp3 2018-12-20 13:48
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0198.mp3 2018-12-20 13:49
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0199.mp3 2018-12-20 13:49
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0200.mp3 2018-12-20 13:49
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0201.mp3 2018-12-20 13:49
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0202.mp3 2018-12-20 13:49
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0203.mp3 2018-12-20 13:50
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0204.mp3 2018-12-20 13:50
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0205.mp3 2018-12-20 13:50
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0206.mp3 2018-12-20 13:52
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0207.mp3 2018-12-20 13:52
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0208.mp3 2018-12-20 13:52
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0209.mp3 2018-12-20 13:52
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0210.mp3 2018-12-20 13:52
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0211.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0212.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0213.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0214.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0215.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0216.mp3 2018-12-20 13:53
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0217.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0218.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0219.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0220.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0221.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0222.mp3 2018-12-20 13:54
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0223.mp3 2018-12-20 13:55
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0224.mp3 2018-12-20 13:55
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0225.mp3 2018-12-20 13:55
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0226.mp3 2018-12-20 13:55
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0227.mp3 2018-12-20 13:55
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0228.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0229.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0230.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0231.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0232.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0233.mp3 2018-12-20 13:56
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0234.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0235.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0236.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0237.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0238.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0239.mp3 2018-12-20 13:57
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0240.mp3 2018-12-20 13:58
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0241.mp3 2018-12-20 13:58
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0242.mp3 2018-12-20 13:58
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0243.mp3 2018-12-20 13:58
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0244.mp3 2018-12-20 13:58
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0245.mp3 2018-12-20 13:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0246.mp3 2018-12-20 13:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0247.mp3 2018-12-20 13:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0248.mp3 2018-12-20 13:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0249.mp3 2018-12-20 13:59
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0250.mp3 2018-12-20 14:00
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0251.mp3 2018-12-20 14:00
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0252.mp3 2018-12-20 14:00
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0253.mp3 2018-12-20 14:00
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0254.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0255.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0256.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0257.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0258.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0259.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0260.mp3 2018-12-20 14:01
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0261.mp3 2018-12-20 14:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0262.mp3 2018-12-20 14:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0263.mp3 2018-12-20 14:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0264.mp3 2018-12-20 14:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0265.mp3 2018-12-20 14:02
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0266.mp3 2018-12-20 14:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0267.mp3 2018-12-20 14:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0268.mp3 2018-12-20 14:03
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0269.mp3 2018-12-20 14:04
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0270.mp3 2018-12-20 14:05
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0271.mp3 2018-12-20 14:05
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0272.mp3 2018-12-20 14:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0273.mp3 2018-12-20 14:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0274.mp3 2018-12-20 14:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0275.mp3 2018-12-20 14:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0276.mp3 2018-12-20 14:06
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0277.mp3 2018-12-20 14:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0278.mp3 2018-12-20 14:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0279.mp3 2018-12-20 14:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0280.mp3 2018-12-20 14:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0281.mp3 2018-12-20 14:07
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0282.mp3 2018-12-20 14:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0283.mp3 2018-12-20 14:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0284.mp3 2018-12-20 14:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0285.mp3 2018-12-20 14:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0286.mp3 2018-12-20 14:08
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0287.mp3 2018-12-20 14:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0288.mp3 2018-12-20 14:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0289.mp3 2018-12-20 14:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0290.mp3 2018-12-20 14:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0291.mp3 2018-12-20 14:09
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0292.mp3 2018-12-20 14:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0293.mp3 2018-12-20 14:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0294.mp3 2018-12-20 14:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0295.mp3 2018-12-20 14:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0296.mp3 2018-12-20 14:10
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0297.mp3 2018-12-20 14:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0298.mp3 2018-12-20 14:11
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0299.mp3 2018-12-20 14:12
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0300.mp3 2018-12-20 14:12
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0301.mp3 2018-12-20 14:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0302.mp3 2018-12-20 14:13
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0303.mp3 2018-12-20 14:14
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0304.mp3 2018-12-20 14:15
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0305.mp3 2018-12-20 14:16
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0306.mp3 2018-12-20 14:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0307.mp3 2018-12-20 14:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0308.mp3 2018-12-20 14:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0309.mp3 2018-12-20 14:17
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0310.mp3 2018-12-20 14:18
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0311.mp3 2018-12-20 14:18
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0312.mp3 2018-12-20 14:18
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0313.mp3 2018-12-20 14:18
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0314.mp3 2018-12-20 14:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0315.mp3 2018-12-20 14:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0316.mp3 2018-12-20 14:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0317.mp3 2018-12-20 14:19
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0318.mp3 2018-12-20 14:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0319.mp3 2018-12-20 14:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0320.mp3 2018-12-20 14:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0321.mp3 2018-12-20 14:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0322.mp3 2018-12-20 14:20
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0323.mp3 2018-12-20 14:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0324.mp3 2018-12-20 14:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0325.mp3 2018-12-20 14:21
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0326.mp3 2018-12-20 14:22
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0327.mp3 2018-12-20 14:22
 • trong-sinh-chi-phe-tai-nghich-the-chuong-0328.mp3 2018-12-20 14:22
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

TiKay

Trở Về Mạt Thế: Nữ Xứng Muốn Nghịch Tập

THUYS♥️

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

TiKay

Leave a Reply