Dị Năng Hiện Đại Mạt Thế Nam Sinh Trọng Sinh

Trọng Sinh Dị Năng Chúa Tể

Trọng sinh dị năng chúa tể tóm tắt: Hắc ám thời đại buông xuống, không biết vị diện cái khe, đột nhiên xuất hiện ở địa cầu, quái vật xâm lấn, dã thú biến dị, nhân loại từ bá chủ địa vị, lưu lạc vì chuỗi thực vật thấp nhất đoan.

Trăm năm sau, nhân loại tiến hóa ra mạnh nhất tam đại chức nghiệp: Dị năng giả, cổ võ giả, súng ống giả.

Tần phong, một cái hắc ám thời đại cô nhi, vừa mới thức tỉnh cao nhất dị năng đã bị hãm hại, lay lắt thèm suyễn tại đây mạt thế tồn tại mười năm.

Sau đó, hắn trọng sinh……

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tần Tiểu Từ
 •  Chương: /1104
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0001.mp3 2018-12-26 11:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0002.mp3 2018-12-26 11:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0003.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0004.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0005.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0006.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0007.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0008.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0009.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0010.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0011.mp3 2018-12-26 11:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0012.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0013.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0014.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0015.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0016.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0017.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0018.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0019.mp3 2018-12-26 11:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0020.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0021.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0022.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0023.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0024.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0025.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0026.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0027.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0028.mp3 2018-12-26 11:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0029.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0030.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0031.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0032.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0033.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0034.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0035.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0036.mp3 2018-12-26 11:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0037.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0038.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0039.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0040.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0041.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0042.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0043.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0044.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0045.mp3 2018-12-26 11:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0046.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0047.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0048.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0049.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0050.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0051.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0052.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0053.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0054.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0055.mp3 2018-12-26 11:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0056.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0057.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0058.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0059.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0060.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0061.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0062.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0063.mp3 2018-12-26 11:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0064.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0065.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0066.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0067.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0068.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0069.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0070.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0071.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0072.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0073.mp3 2018-12-26 11:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0074.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0075.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0076.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0077.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0078.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0079.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0080.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0081.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0082.mp3 2018-12-26 11:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0083.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0084.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0085.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0086.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0087.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0088.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0089.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0090.mp3 2018-12-26 11:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0091.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0092.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0093.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0094.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0095.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0096.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0097.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0098.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0099.mp3 2018-12-26 11:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0100.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0101.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0102.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0103.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0104.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0105.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0106.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0107.mp3 2018-12-26 11:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0108.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0109.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0110.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0111.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0112.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0113.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0114.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0115.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0116.mp3 2018-12-26 11:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0117.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0118.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0119.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0120.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0121.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0122.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0123.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0124.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0125.mp3 2018-12-26 11:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0126.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0127.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0128.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0129.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0130.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0131.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0132.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0133.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0134.mp3 2018-12-26 11:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0135.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0136.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0137.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0138.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0139.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0140.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0141.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0142.mp3 2018-12-26 11:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0143.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0144.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0145.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0146.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0147.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0148.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0149.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0150.mp3 2018-12-26 11:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0151.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0152.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0153.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0154.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0155.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0156.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0157.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0158.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0159.mp3 2018-12-26 11:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0160.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0161.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0162.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0163.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0164.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0165.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0166.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0167.mp3 2018-12-26 11:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0168.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0169.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0170.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0171.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0172.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0173.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0174.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0175.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0176.mp3 2018-12-26 11:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0177.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0178.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0179.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0180.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0181.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0182.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0183.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0184.mp3 2018-12-26 11:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0185.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0186.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0187.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0188.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0189.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0190.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0191.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0192.mp3 2018-12-26 11:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0193.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0194.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0195.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0196.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0197.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0198.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0199.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0200.mp3 2018-12-26 11:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0201.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0202.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0203.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0204.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0205.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0206.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0207.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0208.mp3 2018-12-26 11:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0209.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0210.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0211.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0212.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0213.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0214.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0215.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0216.mp3 2018-12-26 11:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0217.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0218.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0219.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0220.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0221.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0222.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0223.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0224.mp3 2018-12-26 11:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0225.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0226.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0227.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0228.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0229.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0230.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0231.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0232.mp3 2018-12-26 11:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0233.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0234.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0235.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0236.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0237.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0238.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0239.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0240.mp3 2018-12-26 11:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0241.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0242.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0243.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0244.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0245.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0246.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0247.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0248.mp3 2018-12-26 11:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0249.mp3 2018-12-26 11:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0250.mp3 2018-12-26 11:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0251.mp3 2018-12-26 11:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0252.mp3 2018-12-26 11:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0253.mp3 2018-12-26 11:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0254.mp3 2018-12-26 11:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0255.mp3 2018-12-26 11:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0256.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0257.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0258.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0259.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0260.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0261.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0262.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0263.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0264.mp3 2018-12-26 11:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0265.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0266.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0267.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0268.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0269.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0270.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0271.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0272.mp3 2018-12-26 11:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0273.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0274.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0275.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0276.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0277.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0278.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0279.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0280.mp3 2018-12-26 11:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0281.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0282.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0283.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0284.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0285.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0286.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0287.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0288.mp3 2018-12-26 11:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0289.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0290.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0291.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0292.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0293.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0294.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0295.mp3 2018-12-26 12:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0296.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0297.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0298.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0299.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0300.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0301.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0302.mp3 2018-12-26 12:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0303.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0304.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0305.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0306.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0307.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0308.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0309.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0310.mp3 2018-12-26 12:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0311.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0312.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0313.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0314.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0315.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0316.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0317.mp3 2018-12-26 12:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0318.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0319.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0320.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0321.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0322.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0323.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0324.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0325.mp3 2018-12-26 12:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0326.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0327.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0328.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0329.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0330.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0331.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0332.mp3 2018-12-26 12:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0333.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0334.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0335.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0336.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0337.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0338.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0339.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0340.mp3 2018-12-26 12:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0341.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0342.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0343.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0344.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0345.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0346.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0347.mp3 2018-12-26 12:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0348.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0349.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0350.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0351.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0352.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0353.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0354.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0355.mp3 2018-12-26 12:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0356.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0357.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0358.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0359.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0360.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0361.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0362.mp3 2018-12-26 12:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0363.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0364.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0365.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0366.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0367.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0368.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0369.mp3 2018-12-26 12:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0370.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0371.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0372.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0373.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0374.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0375.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0376.mp3 2018-12-26 12:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0377.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0378.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0379.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0380.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0381.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0382.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0383.mp3 2018-12-26 12:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0384.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0385.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0386.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0387.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0388.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0389.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0390.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0391.mp3 2018-12-26 12:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0392.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0393.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0394.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0395.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0396.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0397.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0398.mp3 2018-12-26 12:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0399.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0400.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0401.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0402.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0403.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0404.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0405.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0406.mp3 2018-12-26 12:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0407.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0408.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0409.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0410.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0411.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0412.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0413.mp3 2018-12-26 12:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0414.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0415.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0416.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0417.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0418.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0419.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0420.mp3 2018-12-26 12:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0421.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0422.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0423.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0424.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0425.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0426.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0427.mp3 2018-12-26 12:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0428.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0429.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0430.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0431.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0432.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0433.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0434.mp3 2018-12-26 12:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0435.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0436.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0437.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0438.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0439.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0440.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0441.mp3 2018-12-26 12:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0442.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0443.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0444.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0445.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0446.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0447.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0448.mp3 2018-12-26 12:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0449.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0450.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0451.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0452.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0453.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0454.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0455.mp3 2018-12-26 12:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0456.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0457.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0458.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0459.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0460.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0461.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0462.mp3 2018-12-26 12:23
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0463.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0464.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0465.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0466.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0467.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0468.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0469.mp3 2018-12-26 12:24
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0470.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0471.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0472.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0473.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0474.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0475.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0476.mp3 2018-12-26 12:25
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0477.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0478.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0479.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0480.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0481.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0482.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0483.mp3 2018-12-26 12:26
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0484.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0485.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0486.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0487.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0488.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0489.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0490.mp3 2018-12-26 12:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0491.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0492.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0493.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0494.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0495.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0496.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0497.mp3 2018-12-26 12:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0498.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0499.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0500.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0501.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0502.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0503.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0504.mp3 2018-12-26 12:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0505.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0506.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0507.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0508.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0509.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0510.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0511.mp3 2018-12-26 12:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0512.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0513.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0514.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0515.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0516.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0517.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0518.mp3 2018-12-26 12:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0519.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0520.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0521.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0522.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0523.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0524.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0525.mp3 2018-12-26 12:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0526.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0527.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0528.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0529.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0530.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0531.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0532.mp3 2018-12-26 12:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0533.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0534.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0535.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0536.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0537.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0538.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0539.mp3 2018-12-26 12:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0540.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0541.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0542.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0543.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0544.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0545.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0546.mp3 2018-12-26 12:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0547.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0548.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0549.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0550.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0551.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0552.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0553.mp3 2018-12-26 12:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0554.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0555.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0556.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0557.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0558.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0559.mp3 2018-12-26 12:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0560.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0561.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0562.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0563.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0564.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0565.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0566.mp3 2018-12-26 12:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0567.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0568.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0569.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0570.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0571.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0572.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0573.mp3 2018-12-26 12:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0574.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0575.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0576.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0577.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0578.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0579.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0580.mp3 2018-12-26 12:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0581.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0582.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0583.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0584.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0585.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0586.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0587.mp3 2018-12-26 12:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0588.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0589.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0590.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0591.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0592.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0593.mp3 2018-12-26 12:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0594.mp3 2018-12-26 16:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0595.mp3 2018-12-26 16:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0596.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0597.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0598.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0599.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0600.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0601.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0602.mp3 2018-12-26 16:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0603.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0604.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0605.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0606.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0607.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0608.mp3 2018-12-26 16:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0609.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0610.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0611.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0612.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0613.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0614.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0615.mp3 2018-12-26 16:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0616.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0617.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0618.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0619.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0620.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0621.mp3 2018-12-26 16:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0622.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0623.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0624.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0625.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0626.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0627.mp3 2018-12-26 16:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0628.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0629.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0630.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0631.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0632.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0633.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0634.mp3 2018-12-26 16:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0635.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0636.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0637.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0638.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0639.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0640.mp3 2018-12-26 16:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0641.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0642.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0643.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0644.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0645.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0646.mp3 2018-12-26 16:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0647.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0648.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0649.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0650.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0651.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0652.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0653.mp3 2018-12-26 16:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0654.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0655.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0656.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0657.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0658.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0659.mp3 2018-12-26 16:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0660.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0661.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0662.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0663.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0664.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0665.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0666.mp3 2018-12-26 16:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0667.mp3 2018-12-26 16:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0668.mp3 2018-12-26 16:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0669.mp3 2018-12-26 16:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0670.mp3 2018-12-26 16:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0671.mp3 2018-12-26 16:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0672.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0673.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0674.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0675.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0676.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0677.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0678.mp3 2018-12-26 16:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0679.mp3 2018-12-26 16:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0680.mp3 2018-12-26 16:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0681.mp3 2018-12-26 16:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0682.mp3 2018-12-26 16:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0683.mp3 2018-12-26 16:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0684.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0685.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0686.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0687.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0688.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0689.mp3 2018-12-26 16:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0690.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0691.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0692.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0693.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0694.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0695.mp3 2018-12-26 16:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0696.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0697.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0698.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0699.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0700.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0701.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0702.mp3 2018-12-26 16:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0703.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0704.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0705.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0706.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0707.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0708.mp3 2018-12-26 16:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0709.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0710.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0711.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0712.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0713.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0714.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0715.mp3 2018-12-26 16:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0716.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0717.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0718.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0719.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0720.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0721.mp3 2018-12-26 16:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0722.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0723.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0724.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0725.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0726.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0727.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0728.mp3 2018-12-26 16:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0729.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0730.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0731.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0732.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0733.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0734.mp3 2018-12-26 16:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0735.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0736.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0737.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0738.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0739.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0740.mp3 2018-12-26 16:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0741.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0742.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0743.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0744.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0745.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0746.mp3 2018-12-26 16:59
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0747.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0748.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0749.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0750.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0751.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0752.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0753.mp3 2018-12-26 17:00
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0754.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0755.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0756.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0757.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0758.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0759.mp3 2018-12-26 17:01
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0760.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0761.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0762.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0763.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0764.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0765.mp3 2018-12-26 17:02
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0766.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0767.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0768.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0769.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0770.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0771.mp3 2018-12-26 17:03
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0772.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0773.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0774.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0775.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0776.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0777.mp3 2018-12-26 17:04
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0778.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0779.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0780.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0781.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0782.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0783.mp3 2018-12-26 17:05
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0784.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0785.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0786.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0787.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0788.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0789.mp3 2018-12-26 17:06
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0790.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0791.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0792.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0793.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0794.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0795.mp3 2018-12-26 17:07
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0796.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0797.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0798.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0799.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0800.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0801.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0802.mp3 2018-12-26 17:08
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0803.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0804.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0805.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0806.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0807.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0808.mp3 2018-12-26 17:09
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0809.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0810.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0811.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0812.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0813.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0814.mp3 2018-12-26 17:10
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0815.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0816.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0817.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0818.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0819.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0820.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0821.mp3 2018-12-26 17:11
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0822.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0823.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0824.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0825.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0826.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0827.mp3 2018-12-26 17:12
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0828.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0829.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0830.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0831.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0832.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0833.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0834.mp3 2018-12-26 17:13
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0835.mp3 2018-12-26 17:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0836.mp3 2018-12-26 17:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0837.mp3 2018-12-26 17:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0838.mp3 2018-12-26 17:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0839.mp3 2018-12-26 17:14
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0840.mp3 2018-12-27 04:34
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0841.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0842.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0843.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0844.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0845.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0846.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0847.mp3 2018-12-27 04:35
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0848.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0849.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0850.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0851.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0852.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0853.mp3 2018-12-27 04:36
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0854.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0855.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0856.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0857.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0858.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0859.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0860.mp3 2018-12-27 04:37
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0861.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0862.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0863.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0864.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0865.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0866.mp3 2018-12-27 04:38
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0867.mp3 2018-12-27 04:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0868.mp3 2018-12-27 04:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0869.mp3 2018-12-27 04:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0870.mp3 2018-12-27 04:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0871.mp3 2018-12-27 04:39
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0872.mp3 2018-12-27 04:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0873.mp3 2018-12-27 04:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0874.mp3 2018-12-27 04:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0875.mp3 2018-12-27 04:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0876.mp3 2018-12-27 04:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0877.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0878.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0879.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0880.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0881.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0882.mp3 2018-12-27 04:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0883.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0884.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0885.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0886.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0887.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0888.mp3 2018-12-27 04:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0889.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0890.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0891.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0892.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0893.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0894.mp3 2018-12-27 04:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0895.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0896.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0897.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0898.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0899.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0900.mp3 2018-12-27 04:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0901.mp3 2018-12-27 04:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0902.mp3 2018-12-27 04:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0903.mp3 2018-12-27 04:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0904.mp3 2018-12-27 04:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0905.mp3 2018-12-27 04:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0906.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0907.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0908.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0909.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0910.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0911.mp3 2018-12-27 04:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0912.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0913.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0914.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0915.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0916.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0917.mp3 2018-12-27 04:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0918.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0919.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0920.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0921.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0922.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0923.mp3 2018-12-27 04:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0924.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0925.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0926.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0927.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0928.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0929.mp3 2018-12-27 04:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0930.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0931.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0932.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0933.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0934.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0935.mp3 2018-12-27 04:50
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0936.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0937.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0938.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0939.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0940.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0941.mp3 2018-12-27 04:51
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0942.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0943.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0944.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0945.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0946.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0947.mp3 2018-12-27 04:52
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0948.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0949.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0950.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0951.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0952.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0953.mp3 2018-12-27 04:53
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0954.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0955.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0956.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0957.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0958.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0959.mp3 2018-12-27 04:54
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0960.mp3 2018-12-27 04:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0961.mp3 2018-12-27 04:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0962.mp3 2018-12-27 04:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0963.mp3 2018-12-27 04:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0964.mp3 2018-12-27 04:55
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0965.mp3 2018-12-27 04:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0966.mp3 2018-12-27 04:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0967.mp3 2018-12-27 04:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0968.mp3 2018-12-27 04:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0969.mp3 2018-12-27 04:56
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0970.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0971.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0972.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0973.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0974.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0975.mp3 2018-12-27 04:57
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0976.mp3 2018-12-27 04:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0977.mp3 2018-12-27 04:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0978.mp3 2018-12-27 04:58
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0979.mp3 2018-12-27 07:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0980.mp3 2018-12-27 07:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0981.mp3 2018-12-27 07:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0982.mp3 2018-12-27 07:40
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0983.mp3 2018-12-27 07:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0984.mp3 2018-12-27 07:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0985.mp3 2018-12-27 07:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0986.mp3 2018-12-27 07:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0987.mp3 2018-12-27 07:41
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0988.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0989.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0990.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0991.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0992.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0993.mp3 2018-12-27 07:42
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0994.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0995.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0996.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0997.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0998.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-0999.mp3 2018-12-27 07:43
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1000.mp3 2018-12-27 07:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1001.mp3 2018-12-27 07:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1002.mp3 2018-12-27 07:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1003.mp3 2018-12-27 07:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1004.mp3 2018-12-27 07:44
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1005.mp3 2018-12-27 07:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1006.mp3 2018-12-27 07:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1007.mp3 2018-12-27 07:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1008.mp3 2018-12-27 07:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1009.mp3 2018-12-27 07:45
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1010.mp3 2018-12-27 07:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1011.mp3 2018-12-27 07:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1012.mp3 2018-12-27 07:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1013.mp3 2018-12-27 07:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1014.mp3 2018-12-27 07:46
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1015.mp3 2018-12-27 07:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1016.mp3 2018-12-27 07:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1017.mp3 2018-12-27 07:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1018.mp3 2018-12-27 07:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1019.mp3 2018-12-27 07:47
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1020.mp3 2018-12-27 07:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1021.mp3 2018-12-27 07:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1022.mp3 2018-12-27 07:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1023.mp3 2018-12-27 07:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1024.mp3 2018-12-27 07:48
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1025.mp3 2018-12-27 07:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1026.mp3 2018-12-27 07:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1027.mp3 2018-12-27 07:49
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1028.mp3 2018-12-27 08:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1029.mp3 2018-12-27 08:15
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1030.mp3 2018-12-27 08:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1031.mp3 2018-12-27 08:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1032.mp3 2018-12-27 08:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1033.mp3 2018-12-27 08:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1034.mp3 2018-12-27 08:16
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1035.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1036.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1037.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1038.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1039.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1040.mp3 2018-12-27 08:17
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1041.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1042.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1043.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1044.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1045.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1046.mp3 2018-12-27 08:18
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1047.mp3 2018-12-27 08:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1048.mp3 2018-12-27 08:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1049.mp3 2018-12-27 08:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1050.mp3 2018-12-27 08:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1051.mp3 2018-12-27 08:19
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1052.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1053.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1054.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1055.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1056.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1057.mp3 2018-12-27 08:20
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1058.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1059.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1060.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1061.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1062.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1063.mp3 2018-12-27 08:21
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1064.mp3 2018-12-27 08:22
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1065.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1066.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1067.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1068.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1069.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1070.mp3 2018-12-27 09:27
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1071.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1072.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1073.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1074.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1075.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1076.mp3 2018-12-27 09:28
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1077.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1078.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1079.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1080.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1081.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1082.mp3 2018-12-27 09:29
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1083.mp3 2018-12-27 09:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1084.mp3 2018-12-27 09:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1085.mp3 2018-12-27 09:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1086.mp3 2018-12-27 09:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1087.mp3 2018-12-27 09:30
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1088.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1089.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1090.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1091.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1092.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1093.mp3 2018-12-27 09:31
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1094.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1095.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1096.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1097.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1098.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1099.mp3 2018-12-27 09:32
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1100.mp3 2018-12-27 09:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1101.mp3 2018-12-27 09:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1102.mp3 2018-12-27 09:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1103.mp3 2018-12-27 09:33
 • trong-sinh-di-nang-chua-te-chuong-1104.mp3 2018-12-27 09:33
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thâu Hương Cao Thủ

TiKay

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

THUYS♥️

Quỷ Nhãn Quốc Y là Thần Côn

THUYS♥️

Leave a Reply