Đô Thị Sắc Trọng Sinh

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Hắn có biệt danh là Bóng(Shadow), là đệ nhất cao thủ của Long Tổ. Cũng giống như các truyện trọng sanh khác hắn bị chính chiến hữu của mình phản bội -> giết chết. Hắn trọng sanh vào một gã hoàn khố công tử là Tiêu Thu Phong là con trai duy nhất của Phong Chính tập đoàn.

Với một thân phận mới nhưng hắn vẫn còn đầy đủ trí nhớ và võ công của đời trước hắn sẽ làm gì để trả thù??


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cửu Nguyệt Dương Quang
 •  Chương: /585
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0001.mp3 2018-05-09 04:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0002.mp3 2018-05-09 04:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0003.mp3 2018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0004.mp3 2018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0005.mp3 2018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0006.mp3 2018-05-09 04:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0007.mp3 2018-05-09 04:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0008.mp3 2018-05-09 04:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0009.mp3 2018-05-09 04:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0010.mp3 2018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0011.mp3 2018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0012.mp3 2018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0013.mp3 2018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0014.mp3 2018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0015.mp3 2018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0016.mp3 2018-05-09 04:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0017.mp3 2018-05-09 04:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0018.mp3 2018-05-09 04:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0019.mp3 2018-05-09 04:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0020.mp3 2018-05-09 04:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0021.mp3 2018-05-09 04:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0022.mp3 2018-05-09 04:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0023.mp3 2018-05-09 04:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0024.mp3 2018-05-09 04:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0025.mp3 2018-05-09 04:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0026.mp3 2018-05-09 04:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0027.mp3 2018-05-09 04:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0028.mp3 2018-05-09 04:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0029.mp3 2018-05-09 04:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0030.mp3 2018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0031.mp3 2018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0032.mp3 2018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0033.mp3 2018-05-09 05:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0034.mp3 2018-05-09 05:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0035.mp3 2018-05-09 05:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0036.mp3 2018-05-09 05:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0037.mp3 2018-05-09 05:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0038.mp3 2018-05-09 05:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0039.mp3 2018-05-09 05:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0040.mp3 2018-05-09 05:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0041.mp3 2018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0042.mp3 2018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0043.mp3 2018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0044.mp3 2018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0045.mp3 2018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0046.mp3 2018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0047.mp3 2018-05-09 05:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0048.mp3 2018-05-09 05:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0049.mp3 2018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0050.mp3 2018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0051.mp3 2018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0052.mp3 2018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0053.mp3 2018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0054.mp3 2018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0055.mp3 2018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0056.mp3 2018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0057.mp3 2018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0058.mp3 2018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0059.mp3 2018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0060.mp3 2018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0061.mp3 2018-05-09 05:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0062.mp3 2018-05-09 05:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0063.mp3 2018-05-09 05:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0064.mp3 2018-05-09 05:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0065.mp3 2018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0066.mp3 2018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0067.mp3 2018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0068.mp3 2018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0069.mp3 2018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0070.mp3 2018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0071.mp3 2018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0072.mp3 2018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0073.mp3 2018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0074.mp3 2018-05-09 05:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0075.mp3 2018-05-09 05:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0076.mp3 2018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0077.mp3 2018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0078.mp3 2018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0079.mp3 2018-05-09 05:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0080.mp3 2018-05-09 05:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0081.mp3 2018-05-09 05:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0082.mp3 2018-05-09 05:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0083.mp3 2018-05-09 05:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0084.mp3 2018-05-09 05:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0085.mp3 2018-05-09 05:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0086.mp3 2018-05-09 05:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0087.mp3 2018-05-09 05:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0088.mp3 2018-05-09 05:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0089.mp3 2018-05-09 05:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0090.mp3 2018-05-09 05:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0091.mp3 2018-05-09 05:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0092.mp3 2018-05-09 05:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0093.mp3 2018-05-09 05:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0094.mp3 2018-05-09 05:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0095.mp3 2018-05-09 05:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0096.mp3 2018-05-09 05:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0097.mp3 2018-05-09 05:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0098.mp3 2018-05-09 05:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0099.mp3 2018-05-09 05:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0100.mp3 2018-05-09 05:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0101.mp3 2018-05-09 05:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0102.mp3 2018-05-09 05:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0103.mp3 2018-05-09 05:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0104.mp3 2018-05-09 05:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0105.mp3 2018-05-09 06:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0106.mp3 2018-05-09 06:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0107.mp3 2018-05-09 06:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0108.mp3 2018-05-09 06:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0109.mp3 2018-05-09 06:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0110.mp3 2018-05-09 06:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0111.mp3 2018-05-09 06:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0112.mp3 2018-05-09 06:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0113.mp3 2018-05-09 06:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0114.mp3 2018-05-09 06:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0115.mp3 2018-05-09 06:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0116.mp3 2018-05-09 06:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0117.mp3 2018-05-09 06:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0118.mp3 2018-05-09 06:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0119.mp3 2018-05-09 06:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0120.mp3 2018-05-09 06:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0121.mp3 2018-05-09 06:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0122.mp3 2018-05-09 06:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0123.mp3 2018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0124.mp3 2018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0125.mp3 2018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0126.mp3 2018-05-09 06:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0127.mp3 2018-05-09 06:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0128.mp3 2018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0129.mp3 2018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0130.mp3 2018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0131.mp3 2018-05-09 06:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0132.mp3 2018-05-09 06:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0133.mp3 2018-05-09 06:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0134.mp3 2018-05-09 06:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0135.mp3 2018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0136.mp3 2018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0137.mp3 2018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0138.mp3 2018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0139.mp3 2018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0140.mp3 2018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0141.mp3 2018-05-09 06:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0142.mp3 2018-05-09 06:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0143.mp3 2018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0144.mp3 2018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0145.mp3 2018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0146.mp3 2018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0147.mp3 2018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0148.mp3 2018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0149.mp3 2018-05-09 06:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0150.mp3 2018-05-09 06:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0151.mp3 2018-05-09 06:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0152.mp3 2018-05-09 06:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0153.mp3 2018-05-09 06:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0154.mp3 2018-05-09 06:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0155.mp3 2018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0156.mp3 2018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0157.mp3 2018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0158.mp3 2018-05-09 06:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0159.mp3 2018-05-09 06:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0160.mp3 2018-05-09 06:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0161.mp3 2018-05-09 06:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0162.mp3 2018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0163.mp3 2018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0164.mp3 2018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0165.mp3 2018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0166.mp3 2018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0167.mp3 2018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0168.mp3 2018-05-09 06:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0169.mp3 2018-05-09 06:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0170.mp3 2018-05-09 06:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0171.mp3 2018-05-09 06:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0172.mp3 2018-05-09 06:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0173.mp3 2018-05-09 06:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0174.mp3 2018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0175.mp3 2018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0176.mp3 2018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0177.mp3 2018-05-09 06:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0178.mp3 2018-05-09 06:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0179.mp3 2018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0180.mp3 2018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0181.mp3 2018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0182.mp3 2018-05-09 06:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0183.mp3 2018-05-09 06:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0184.mp3 2018-05-09 06:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0185.mp3 2018-05-09 06:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0186.mp3 2018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0187.mp3 2018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0188.mp3 2018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0189.mp3 2018-05-09 06:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0190.mp3 2018-05-09 06:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0191.mp3 2018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0192.mp3 2018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0193.mp3 2018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0194.mp3 2018-05-09 06:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0195.mp3 2018-05-09 06:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0196.mp3 2018-05-09 06:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0197.mp3 2018-05-09 06:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0198.mp3 2018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0199.mp3 2018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0200.mp3 2018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0201.mp3 2018-05-09 06:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0202.mp3 2018-05-09 06:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0203.mp3 2018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0204.mp3 2018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0205.mp3 2018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0206.mp3 2018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0207.mp3 2018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0208.mp3 2018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0209.mp3 2018-05-09 06:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0210.mp3 2018-05-09 06:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0211.mp3 2018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0212.mp3 2018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0213.mp3 2018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0214.mp3 2018-05-09 06:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0215.mp3 2018-05-09 06:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0216.mp3 2018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0217.mp3 2018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0218.mp3 2018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0219.mp3 2018-05-09 07:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0220.mp3 2018-05-09 07:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0221.mp3 2018-05-09 07:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0222.mp3 2018-05-09 07:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0223.mp3 2018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0224.mp3 2018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0225.mp3 2018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0226.mp3 2018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0227.mp3 2018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0228.mp3 2018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0229.mp3 2018-05-09 07:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0230.mp3 2018-05-09 07:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0231.mp3 2018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0232.mp3 2018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0233.mp3 2018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0234.mp3 2018-05-09 07:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0235.mp3 2018-05-09 07:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0236.mp3 2018-05-09 07:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0237.mp3 2018-05-09 07:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0238.mp3 2018-05-09 07:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0239.mp3 2018-05-09 07:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0240.mp3 2018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0241.mp3 2018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0242.mp3 2018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0243.mp3 2018-05-09 07:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0244.mp3 2018-05-09 07:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0245.mp3 2018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0246.mp3 2018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0247.mp3 2018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0248.mp3 2018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0249.mp3 2018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0250.mp3 2018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0251.mp3 2018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0252.mp3 2018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0253.mp3 2018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0254.mp3 2018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0255.mp3 2018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0256.mp3 2018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0257.mp3 2018-05-09 07:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0258.mp3 2018-05-09 07:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0259.mp3 2018-05-09 07:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0260.mp3 2018-05-09 07:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0261.mp3 2018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0262.mp3 2018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0263.mp3 2018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0264.mp3 2018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0265.mp3 2018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0266.mp3 2018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0267.mp3 2018-05-09 07:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0268.mp3 2018-05-09 07:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0269.mp3 2018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0270.mp3 2018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0271.mp3 2018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0272.mp3 2018-05-09 07:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0273.mp3 2018-05-09 07:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0274.mp3 2018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0275.mp3 2018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0276.mp3 2018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0277.mp3 2018-05-09 07:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0278.mp3 2018-05-09 07:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0279.mp3 2018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0280.mp3 2018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0281.mp3 2018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0282.mp3 2018-05-09 07:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0283.mp3 2018-05-09 07:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0284.mp3 2018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0285.mp3 2018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0286.mp3 2018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0287.mp3 2018-05-09 07:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0288.mp3 2018-05-09 07:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0289.mp3 2018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0290.mp3 2018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0291.mp3 2018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0292.mp3 2018-05-09 07:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0293.mp3 2018-05-09 07:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0294.mp3 2018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0295.mp3 2018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0296.mp3 2018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0297.mp3 2018-05-09 07:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0298.mp3 2018-05-09 07:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0299.mp3 2018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0300.mp3 2018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0301.mp3 2018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0302.mp3 2018-05-09 07:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0303.mp3 2018-05-09 07:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0304.mp3 2018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0305.mp3 2018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0306.mp3 2018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0307.mp3 2018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0308.mp3 2018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0309.mp3 2018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0310.mp3 2018-05-09 07:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0311.mp3 2018-05-09 07:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0312.mp3 2018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0313.mp3 2018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0314.mp3 2018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0315.mp3 2018-05-09 07:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0316.mp3 2018-05-09 07:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0317.mp3 2018-05-09 07:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0318.mp3 2018-05-09 07:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0319.mp3 2018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0320.mp3 2018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0321.mp3 2018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0322.mp3 2018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0323.mp3 2018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0324.mp3 2018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0325.mp3 2018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0326.mp3 2018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0327.mp3 2018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0328.mp3 2018-05-09 07:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0329.mp3 2018-05-09 07:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0330.mp3 2018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0331.mp3 2018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0332.mp3 2018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0333.mp3 2018-05-09 07:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0334.mp3 2018-05-09 07:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0335.mp3 2018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0336.mp3 2018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0337.mp3 2018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0338.mp3 2018-05-09 07:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0339.mp3 2018-05-09 07:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0340.mp3 2018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0341.mp3 2018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0342.mp3 2018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0343.mp3 2018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0344.mp3 2018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0345.mp3 2018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0346.mp3 2018-05-09 07:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0347.mp3 2018-05-09 07:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0348.mp3 2018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0349.mp3 2018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0350.mp3 2018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0351.mp3 2018-05-09 07:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0352.mp3 2018-05-09 07:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0353.mp3 2018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0354.mp3 2018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0355.mp3 2018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0356.mp3 2018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0357.mp3 2018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0358.mp3 2018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0359.mp3 2018-05-09 07:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0360.mp3 2018-05-09 07:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0361.mp3 2018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0362.mp3 2018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0363.mp3 2018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0364.mp3 2018-05-09 07:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0365.mp3 2018-05-09 07:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0366.mp3 2018-05-09 07:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0367.mp3 2018-05-09 07:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0368.mp3 2018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0369.mp3 2018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0370.mp3 2018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0371.mp3 2018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0372.mp3 2018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0373.mp3 2018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0374.mp3 2018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0375.mp3 2018-05-09 08:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0376.mp3 2018-05-09 08:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0377.mp3 2018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0378.mp3 2018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0379.mp3 2018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0380.mp3 2018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0381.mp3 2018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0382.mp3 2018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0383.mp3 2018-05-09 08:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0384.mp3 2018-05-09 08:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0385.mp3 2018-05-09 08:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0386.mp3 2018-05-09 08:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0387.mp3 2018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0388.mp3 2018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0389.mp3 2018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0390.mp3 2018-05-09 08:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0391.mp3 2018-05-09 08:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0392.mp3 2018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0393.mp3 2018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0394.mp3 2018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0395.mp3 2018-05-09 08:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0396.mp3 2018-05-09 08:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0397.mp3 2018-05-09 08:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0398.mp3 2018-05-09 08:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0399.mp3 2018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0400.mp3 2018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0401.mp3 2018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0402.mp3 2018-05-09 08:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0403.mp3 2018-05-09 08:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0404.mp3 2018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0405.mp3 2018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0406.mp3 2018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0407.mp3 2018-05-09 08:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0408.mp3 2018-05-09 08:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0409.mp3 2018-05-09 08:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0410.mp3 2018-05-09 08:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0411.mp3 2018-05-09 08:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0412.mp3 2018-05-09 08:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0413.mp3 2018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0414.mp3 2018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0415.mp3 2018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0416.mp3 2018-05-09 08:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0417.mp3 2018-05-09 08:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0418.mp3 2018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0419.mp3 2018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0420.mp3 2018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0421.mp3 2018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0422.mp3 2018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0423.mp3 2018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0424.mp3 2018-05-09 08:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0425.mp3 2018-05-09 08:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0426.mp3 2018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0427.mp3 2018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0428.mp3 2018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0429.mp3 2018-05-09 08:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0430.mp3 2018-05-09 08:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0431.mp3 2018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0432.mp3 2018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0433.mp3 2018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0434.mp3 2018-05-09 08:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0435.mp3 2018-05-09 08:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0436.mp3 2018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0437.mp3 2018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0438.mp3 2018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0439.mp3 2018-05-09 08:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0440.mp3 2018-05-09 08:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0441.mp3 2018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0442.mp3 2018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0443.mp3 2018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0444.mp3 2018-05-09 08:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0445.mp3 2018-05-09 08:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0446.mp3 2018-05-09 08:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0447.mp3 2018-05-09 08:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0448.mp3 2018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0449.mp3 2018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0450.mp3 2018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0451.mp3 2018-05-09 08:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0452.mp3 2018-05-09 08:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0453.mp3 2018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0454.mp3 2018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0455.mp3 2018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0456.mp3 2018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0457.mp3 2018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0458.mp3 2018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0459.mp3 2018-05-09 08:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0460.mp3 2018-05-09 08:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0461.mp3 2018-05-09 08:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0462.mp3 2018-05-09 08:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0463.mp3 2018-05-09 08:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0464.mp3 2018-05-09 08:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0465.mp3 2018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0466.mp3 2018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0467.mp3 2018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0468.mp3 2018-05-09 08:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0469.mp3 2018-05-09 08:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0470.mp3 2018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0471.mp3 2018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0472.mp3 2018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0473.mp3 2018-05-09 08:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0474.mp3 2018-05-09 08:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0475.mp3 2018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0476.mp3 2018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0477.mp3 2018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0478.mp3 2018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0479.mp3 2018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0480.mp3 2018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0481.mp3 2018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0482.mp3 2018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0483.mp3 2018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0484.mp3 2018-05-09 08:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0485.mp3 2018-05-09 08:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0486.mp3 2018-05-09 08:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0487.mp3 2018-05-09 08:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0488.mp3 2018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0489.mp3 2018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0490.mp3 2018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0491.mp3 2018-05-09 08:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0492.mp3 2018-05-09 08:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0493.mp3 2018-05-09 08:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0494.mp3 2018-05-09 08:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0495.mp3 2018-05-09 08:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0496.mp3 2018-05-09 08:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0497.mp3 2018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0498.mp3 2018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0499.mp3 2018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0500.mp3 2018-05-09 08:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0501.mp3 2018-05-09 08:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0502.mp3 2018-05-09 08:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0503.mp3 2018-05-09 08:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0504.mp3 2018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0505.mp3 2018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0506.mp3 2018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0507.mp3 2018-05-09 08:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0508.mp3 2018-05-09 08:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0509.mp3 2018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0510.mp3 2018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0511.mp3 2018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0512.mp3 2018-05-09 08:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0513.mp3 2018-05-09 08:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0514.mp3 2018-05-09 08:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0515.mp3 2018-05-09 08:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0516.mp3 2018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0517.mp3 2018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0518.mp3 2018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0519.mp3 2018-05-09 09:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0520.mp3 2018-05-09 09:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0521.mp3 2018-05-09 09:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0522.mp3 2018-05-09 09:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0523.mp3 2018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0524.mp3 2018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0525.mp3 2018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0526.mp3 2018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0527.mp3 2018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0528.mp3 2018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0529.mp3 2018-05-09 09:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0530.mp3 2018-05-09 09:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0531.mp3 2018-05-09 09:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0532.mp3 2018-05-09 09:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0533.mp3 2018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0534.mp3 2018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0535.mp3 2018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0536.mp3 2018-05-09 09:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0537.mp3 2018-05-09 09:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0538.mp3 2018-05-09 09:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0539.mp3 2018-05-09 09:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0540.mp3 2018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0541.mp3 2018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0542.mp3 2018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0543.mp3 2018-05-09 09:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0544.mp3 2018-05-09 09:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0545.mp3 2018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0546.mp3 2018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0547.mp3 2018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0548.mp3 2018-05-09 09:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0549.mp3 2018-05-09 09:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0550.mp3 2018-05-09 09:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0551.mp3 2018-05-09 09:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0552.mp3 2018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0553.mp3 2018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0554.mp3 2018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0555.mp3 2018-05-09 09:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0556.mp3 2018-05-09 09:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0557.mp3 2018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0558.mp3 2018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0559.mp3 2018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0560.mp3 2018-05-09 09:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0561.mp3 2018-05-09 09:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0562.mp3 2018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0563.mp3 2018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0564.mp3 2018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0565.mp3 2018-05-09 09:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0566.mp3 2018-05-09 09:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0567.mp3 2018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0568.mp3 2018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0569.mp3 2018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0570.mp3 2018-05-09 09:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0571.mp3 2018-05-09 09:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0572.mp3 2018-05-09 09:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0573.mp3 2018-05-09 09:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0574.mp3 2018-05-09 09:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0575.mp3 2018-05-09 09:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0576.mp3 2018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0577.mp3 2018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0578.mp3 2018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0579.mp3 2018-05-09 09:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0580.mp3 2018-05-09 09:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0581.mp3 2018-05-09 09:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0582.mp3 2018-05-09 09:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0583.mp3 2018-05-09 09:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0584.mp3 2018-05-09 09:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0585.mp3 2018-05-09 09:28
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Trọng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

THUYS♥️

Nữ Thần Trở Về

TiKay

Leave a Reply