Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Thanh Xuân Vườn Trường Trọng Sinh

Trọng Sinh : Liêu Muội Ký Sự

Cố Phán trọng sinh trở lại sơ trung, chỉ là một cái người trưởng thành lại nỗ lực trang nộn, trong xương cốt cũng không giống học sinh trung học.

Nàng đơn giản vâng theo bản tâm sinh hoạt, kết quả một không cẩn thận liêu đảo một đám người ——

Từ sơ nhất học muội, đến Chủ Nhiệm Giáo Dục.

# xã hội ta Cố tỷ, người mỹ chiêu số dã #

* ngôn tình văn, hữu nghị ( liêu muội ) là chủ, luyến ái vì phụ.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Toan Duẩn Kê Bì Thang
 •  Chương: /217
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0001.mp3 2019-04-29 15:54
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0002.mp3 2019-04-29 15:55
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0003.mp3 2019-04-29 15:55
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0004.mp3 2019-04-29 15:56
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0005.mp3 2019-04-29 15:56
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0006.mp3 2019-04-29 15:56
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0007.mp3 2019-04-29 15:56
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0008.mp3 2019-04-29 15:56
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0009.mp3 2019-04-29 15:57
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0010.mp3 2019-04-29 15:57
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0011.mp3 2019-04-29 15:57
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0012.mp3 2019-04-29 15:57
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0013.mp3 2019-04-29 15:58
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0014.mp3 2019-04-29 15:58
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0015.mp3 2019-04-29 15:58
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0016.mp3 2019-04-29 15:58
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0017.mp3 2019-04-29 15:59
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0018.mp3 2019-04-29 15:59
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0019.mp3 2019-04-29 15:59
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0020.mp3 2019-04-29 15:59
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0021.mp3 2019-04-29 16:00
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0022.mp3 2019-04-29 16:00
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0023.mp3 2019-04-29 16:00
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0024.mp3 2019-04-29 16:00
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0025.mp3 2019-04-29 16:01
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0026.mp3 2019-04-29 16:01
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0027.mp3 2019-04-29 16:01
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0028.mp3 2019-04-29 16:01
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0029.mp3 2019-04-29 16:01
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0030.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0031.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0032.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0033.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0034.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0035.mp3 2019-04-29 16:02
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0036.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0037.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0038.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0039.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0040.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0041.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0042.mp3 2019-04-29 16:03
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0043.mp3 2019-04-29 16:04
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0044.mp3 2019-04-29 16:04
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0045.mp3 2019-04-29 16:04
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0046.mp3 2019-04-29 16:04
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0047.mp3 2019-04-29 16:05
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0048.mp3 2019-04-29 16:05
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0049.mp3 2019-04-29 16:05
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0050.mp3 2019-04-29 16:06
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0051.mp3 2019-04-29 16:06
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0052.mp3 2019-04-29 16:06
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0053.mp3 2019-04-29 16:07
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0054.mp3 2019-04-29 16:07
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0055.mp3 2019-04-29 16:07
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0056.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0057.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0058.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0059.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0060.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0061.mp3 2019-04-29 16:08
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0062.mp3 2019-04-29 16:09
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0063.mp3 2019-04-29 16:09
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0064.mp3 2019-04-29 16:09
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0065.mp3 2019-04-29 16:09
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0066.mp3 2019-04-29 16:10
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0067.mp3 2019-04-29 16:10
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0068.mp3 2019-04-29 16:10
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0069.mp3 2019-04-29 16:10
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0070.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0071.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0072.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0073.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0074.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0075.mp3 2019-04-29 16:11
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0076.mp3 2019-04-29 16:12
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0077.mp3 2019-04-29 16:12
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0078.mp3 2019-04-29 16:12
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0079.mp3 2019-04-29 16:12
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0080.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0081.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0082.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0083.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0084.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0085.mp3 2019-04-29 16:13
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0086.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0087.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0088.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0089.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0090.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0091.mp3 2019-04-29 16:14
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0092.mp3 2019-04-29 16:15
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0093.mp3 2019-04-29 16:15
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0094.mp3 2019-04-29 16:15
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0095.mp3 2019-04-29 16:15
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0096.mp3 2019-04-29 16:15
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0097.mp3 2019-04-29 16:16
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0098.mp3 2019-04-29 16:16
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0099.mp3 2019-04-29 16:16
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0100.mp3 2019-04-29 16:17
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0101.mp3 2019-04-29 16:17
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0102.mp3 2019-04-29 16:17
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0103.mp3 2019-04-29 16:17
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0104.mp3 2019-04-29 16:18
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0105.mp3 2019-04-29 16:18
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0106.mp3 2019-04-29 16:18
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0107.mp3 2019-04-29 16:18
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0108.mp3 2019-04-29 16:18
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0109.mp3 2019-04-29 16:19
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0110.mp3 2019-04-29 16:19
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0111.mp3 2019-04-29 16:19
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0112.mp3 2019-04-29 16:19
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0113.mp3 2019-04-29 16:20
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0114.mp3 2019-04-29 16:20
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0115.mp3 2019-04-29 16:22
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0116.mp3 2019-04-29 16:22
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0117.mp3 2019-04-29 16:22
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0118.mp3 2019-04-29 16:22
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0119.mp3 2019-04-29 16:22
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0120.mp3 2019-04-29 16:23
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0121.mp3 2019-04-29 16:23
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0122.mp3 2019-04-29 16:23
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0123.mp3 2019-04-29 16:23
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0124.mp3 2019-04-29 16:23
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0125.mp3 2019-04-29 16:24
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0126.mp3 2019-04-29 16:24
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0127.mp3 2019-04-29 16:24
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0128.mp3 2019-04-29 16:24
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0129.mp3 2019-04-29 16:25
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0130.mp3 2019-04-29 16:25
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0131.mp3 2019-04-29 16:25
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0132.mp3 2019-04-29 16:25
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0133.mp3 2019-04-29 16:26
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0134.mp3 2019-04-29 16:26
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0135.mp3 2019-04-29 16:26
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0136.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0137.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0138.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0139.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0140.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0141.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0142.mp3 2019-04-29 16:27
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0143.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0144.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0145.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0146.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0147.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0148.mp3 2019-04-29 16:28
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0149.mp3 2019-04-29 16:29
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0150.mp3 2019-04-29 16:29
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0151.mp3 2019-04-29 16:29
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0152.mp3 2019-04-29 16:30
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0153.mp3 2019-04-29 16:30
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0154.mp3 2019-04-29 16:30
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0155.mp3 2019-04-29 16:30
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0156.mp3 2019-04-29 16:31
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0157.mp3 2019-04-29 16:31
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0158.mp3 2019-04-29 16:31
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0159.mp3 2019-04-29 16:31
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0160.mp3 2019-04-29 16:31
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0161.mp3 2019-04-29 16:32
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0162.mp3 2019-04-29 16:32
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0163.mp3 2019-04-29 16:32
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0164.mp3 2019-04-29 16:33
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0165.mp3 2019-04-29 16:33
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0166.mp3 2019-04-29 16:33
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0167.mp3 2019-04-29 16:33
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0168.mp3 2019-04-29 16:34
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0169.mp3 2019-04-29 16:34
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0170.mp3 2019-04-29 16:34
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0171.mp3 2019-04-29 16:34
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0172.mp3 2019-04-29 16:34
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0173.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0174.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0175.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0176.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0177.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0178.mp3 2019-04-29 16:35
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0179.mp3 2019-04-29 16:36
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0180.mp3 2019-04-29 16:36
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0181.mp3 2019-04-29 16:36
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0182.mp3 2019-04-29 16:36
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0183.mp3 2019-04-29 16:37
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0184.mp3 2019-04-29 16:37
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0185.mp3 2019-04-29 16:37
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0186.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0187.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0188.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0189.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0190.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0191.mp3 2019-04-29 16:38
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0192.mp3 2019-04-29 16:39
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0193.mp3 2019-04-29 16:39
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0194.mp3 2019-04-29 16:39
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0195.mp3 2019-04-29 16:39
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0196.mp3 2019-04-29 16:40
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0197.mp3 2019-04-29 16:40
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0198.mp3 2019-04-29 16:40
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0199.mp3 2019-04-29 16:40
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0200.mp3 2019-04-29 16:40
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0201.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0202.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0203.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0204.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0205.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0206.mp3 2019-04-29 16:41
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0207.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0208.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0209.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0210.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0211.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0212.mp3 2019-04-29 16:42
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0213.mp3 2019-04-29 16:43
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0214.mp3 2019-04-29 16:43
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0215.mp3 2019-04-29 16:43
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0216.mp3 2019-04-29 16:44
 • trong-sinh-lieu-muoi-ky-su-chuong-0217.mp3 2019-04-29 16:44
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Dị Năng Trọng Sinh: Thiên Tài Thiếu Nữ Bói Toán Sư

THUYS♥️

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TiKay

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Leave a Reply