Dị Năng Mạt Thế Nữ Cường Trọng Sinh Võng Du

Trọng Sinh Tận Thế Trò Chơi

Tận thế đột kích, địa cầu khẩn cấp khởi động chân thật trò chơi, kỳ vọng có thể giữ lại nhân loại mồi lửa cùng hy vọng. Tuyệt đối chân thật, trò chơi nội chết, người chết.

Thượng một đời, đến từ cổ đại võ công cao thủ Tiêu Vũ nghỉ vì bảo tự thân bí mật trường kiếm độc hành, cuối cùng né qua đại quyết chiến, chỉ có nàng một người sống đến cuối cùng.

Này một đời, nàng tưởng thay đổi……

Lực lượng hình nữ chủ VS trí lực hình nam chủ

Nguồn :WIKIDICH 


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cẩm Bình Thiều Quang
 •  Chương: /70
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0001.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0002.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0003.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0004.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0005.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0006.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0007.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0008.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0009.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0010.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0011.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0012.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0013.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0014.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0015.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0016.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0017.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0018.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0019.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0020.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0021.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0022.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0023.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0024.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0025.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0026.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0027.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0028.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0029.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0030.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0031.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0032.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0033.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0034.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0035.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0036.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0037.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0038.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0039.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0040.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0041.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0042.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0043.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0044.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0045.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0046.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0047.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0048.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0049.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0050.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0051.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0052.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0053.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0054.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0055.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0056.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0057.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0058.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0059.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0060.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0061.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0062.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0063.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0064.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0065.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0066.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0067.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0068.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0069.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0070.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

TiKay

Huyển Đế Trở Về

TiKay

Danh Môn Trưởng Nữ

TiKay

Leave a Reply