Dị Năng Mạt Thế Nữ Cường Trọng Sinh Võng Du

Trọng Sinh Tận Thế Trò Chơi

Tận thế đột kích, địa cầu khẩn cấp khởi động chân thật trò chơi, kỳ vọng có thể giữ lại nhân loại mồi lửa cùng hy vọng. Tuyệt đối chân thật, trò chơi nội chết, người chết.

Thượng một đời, đến từ cổ đại võ công cao thủ Tiêu Vũ nghỉ vì bảo tự thân bí mật trường kiếm độc hành, cuối cùng né qua đại quyết chiến, chỉ có nàng một người sống đến cuối cùng.

Này một đời, nàng tưởng thay đổi……

Lực lượng hình nữ chủ VS trí lực hình nam chủ

Nguồn :WIKIDICH 


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cẩm Bình Thiều Quang
 •  Chương: /70
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0001.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0002.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0003.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0004.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0005.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0006.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0007.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0008.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0009.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0010.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0011.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0012.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0013.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0014.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0015.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0016.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0017.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0018.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0019.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0020.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0021.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0022.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0023.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0024.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0025.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0026.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0027.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0028.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0029.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0030.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0031.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0032.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0033.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0034.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0035.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0036.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0037.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0038.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0039.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0040.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0041.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0042.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0043.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0044.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0045.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0046.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0047.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0048.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0049.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0050.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0051.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0052.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0053.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0054.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0055.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0056.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0057.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0058.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0059.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0060.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0061.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0062.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0063.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0064.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0065.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0066.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0067.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0068.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0069.mp3
 • trong-sinh-tan-the-tro-choi-chuong-0070.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thí Thiên Nhận

TinoTK

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

TinoTK

Ảnh Hậu Trọng Sinh Chi Hào Môn Manh Thê

thuydemons

Leave a Reply