Dị Năng Hiện Đại Linh Dị Nữ Cường Trọng Sinh

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

Hạ Thược nhân cứu một vị rơi vào hồ băng lão nhân, trọng sinh trở về thời thơ ấu.

Này một đời, nhân sinh thượng ở trên vạch xuất phát.

Này một đời, nàng quyết định làm lại từ đầu, thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh.

Lại không nghĩ rằng, nhân xá mình cứu người việc thiện, nàng được đến một loại đặc thù năng lực —— Thiên nhãn.

Từ đây, xem người quá khứ tương lai, đoạn người sinh tử tiền đồ —— Đoán đâu trúng đó! Cũng không hư ngôn.

Chẳng lẽ, đời này phải làm thần côn?

Này không giống người thường nhân sinh hảo có áp lực, ai từng tưởng nàng thế nhưng nơi chốn nở hoa.

Từ đây, thương trường thành tựu một đoạn thần thoại truyền kỳ.

Từ đây, chính giới xuất hiện vị một mặt khó cầu nhân vật thần bí.

Từ đây, hắc đạo phát ra liên hợp lệnh, có một người, bất luận cái gì dưới tình huống đều không thể chọc.

Từ đây, huyền học một mạch nhiều một vị tổ sư.

… Người này sinh tuy rằng cùng tưởng tượng trung kém có điểm xa, nhưng là, giống như hỗn đến cũng không tệ lắm?

*

Bổn văn vì nữ chủ trưởng thành sử, phi NP, đô thị dốc lòng, sảng văn xuất sắc!

Thích xem sảng văn thân, thích xem nữ cường thân, xin yên tâm tiến đi!

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •   Phượng Kim
 •  Chương: /431
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0001.mp3 2019-01-18 19:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0002.mp3 2019-01-18 19:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0003.mp3 2019-01-18 19:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0004.mp3 2019-01-18 19:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0005.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0006.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0007.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0008.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0009.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0010.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0011.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0012.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0013.mp3 2019-01-18 19:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0014.mp3 2019-01-18 19:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0015.mp3 2019-01-18 19:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0016.mp3 2019-01-18 19:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0017.mp3 2019-01-18 19:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0018.mp3 2019-01-18 19:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0019.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0020.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0021.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0022.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0023.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0024.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0025.mp3 2019-01-18 19:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0026.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0027.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0028.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0029.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0030.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0031.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0032.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0033.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0034.mp3 2019-01-18 19:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0035.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0036.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0037.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0038.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0039.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0040.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0041.mp3 2019-01-18 19:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0042.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0043.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0044.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0045.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0046.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0047.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0048.mp3 2019-01-18 19:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0049.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0050.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0051.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0052.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0053.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0054.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0055.mp3 2019-01-18 19:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0056.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0057.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0058.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0059.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0060.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0061.mp3 2019-01-18 19:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0062.mp3 2019-01-18 19:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0063.mp3 2019-01-18 19:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0064.mp3 2019-01-18 19:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0065.mp3 2019-01-18 19:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0066.mp3 2019-01-18 19:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0067.mp3 2019-01-18 19:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0068.mp3 2019-01-18 19:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0069.mp3 2019-01-18 19:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0070.mp3 2019-01-18 19:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0071.mp3 2019-01-18 19:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0072.mp3 2019-01-18 19:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0073.mp3 2019-01-18 19:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0074.mp3 2019-01-18 19:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0075.mp3 2019-01-18 19:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0076.mp3 2019-01-18 19:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0077.mp3 2019-01-18 19:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0078.mp3 2019-01-18 19:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0079.mp3 2019-01-18 19:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0080.mp3 2019-01-18 19:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0081.mp3 2019-01-18 19:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0082.mp3 2019-01-18 19:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0083.mp3 2019-01-18 19:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0084.mp3 2019-01-18 19:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0085.mp3 2019-01-18 19:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0086.mp3 2019-01-18 19:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0087.mp3 2019-01-18 19:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0088.mp3 2019-01-18 19:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0089.mp3 2019-01-18 19:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0090.mp3 2019-01-18 19:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0091.mp3 2019-01-18 19:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0092.mp3 2019-01-18 19:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0093.mp3 2019-01-18 19:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0094.mp3 2019-01-18 19:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0095.mp3 2019-01-18 19:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0096.mp3 2019-01-18 19:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0097.mp3 2019-01-18 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0098.mp3 2019-01-18 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0099.mp3 2019-01-18 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0100.mp3 2019-01-18 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0101.mp3 2019-01-18 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0102.mp3 2019-01-18 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0103.mp3 2019-01-18 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0104.mp3 2019-01-18 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0105.mp3 2019-01-18 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0106.mp3 2019-01-18 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0107.mp3 2019-01-18 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0108.mp3 2019-01-18 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0109.mp3 2019-01-18 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0110.mp3 2019-01-18 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0111.mp3 2019-01-18 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0112.mp3 2019-01-18 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0113.mp3 2019-01-18 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0114.mp3 2019-01-18 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0115.mp3 2019-01-18 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0116.mp3 2019-01-18 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0117.mp3 2019-01-18 20:05
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0118.mp3 2019-01-18 20:05
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0119.mp3 2019-01-18 20:05
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0120.mp3 2019-01-18 20:06
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0121.mp3 2019-01-18 20:06
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0122.mp3 2019-01-18 20:06
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0123.mp3 2019-01-18 20:06
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0124.mp3 2019-01-18 20:06
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0125.mp3 2019-01-18 20:07
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0126.mp3 2019-01-18 20:07
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0127.mp3 2019-01-18 20:07
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0128.mp3 2019-01-18 20:07
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0129.mp3 2019-01-18 20:07
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0130.mp3 2019-01-18 20:08
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0131.mp3 2019-01-18 20:08
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0132.mp3 2019-01-18 20:08
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0133.mp3 2019-01-18 20:08
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0134.mp3 2019-01-18 20:08
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0135.mp3 2019-01-18 20:09
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0136.mp3 2019-01-18 20:09
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0137.mp3 2019-01-18 20:09
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0138.mp3 2019-01-18 20:09
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0139.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0140.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0141.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0142.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0143.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0144.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0145.mp3 2019-01-18 20:10
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0146.mp3 2019-01-18 20:11
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0147.mp3 2019-01-18 20:11
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0148.mp3 2019-01-18 20:11
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0149.mp3 2019-01-18 20:11
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0150.mp3 2019-01-18 20:11
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0151.mp3 2019-01-18 20:12
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0152.mp3 2019-01-18 20:12
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0153.mp3 2019-01-18 20:12
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0154.mp3 2019-01-18 20:12
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0155.mp3 2019-01-18 20:12
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0156.mp3 2019-01-18 20:13
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0157.mp3 2019-01-18 20:13
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0158.mp3 2019-01-18 20:13
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0159.mp3 2019-01-18 20:13
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0160.mp3 2019-01-18 20:13
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0161.mp3 2019-01-18 20:14
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0162.mp3 2019-01-18 20:14
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0163.mp3 2019-01-18 20:14
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0164.mp3 2019-01-18 20:14
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0165.mp3 2019-01-18 20:14
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0166.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0167.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0168.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0169.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0170.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0171.mp3 2019-01-18 20:15
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0172.mp3 2019-01-18 20:16
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0173.mp3 2019-01-18 20:16
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0174.mp3 2019-01-18 20:16
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0175.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0176.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0177.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0178.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0179.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0180.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0181.mp3 2019-01-18 20:17
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0182.mp3 2019-01-18 20:18
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0183.mp3 2019-01-18 20:18
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0184.mp3 2019-01-18 20:18
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0185.mp3 2019-01-18 20:18
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0186.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0187.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0188.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0189.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0190.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0191.mp3 2019-01-18 20:19
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0192.mp3 2019-01-18 20:20
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0193.mp3 2019-01-18 20:20
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0194.mp3 2019-01-18 20:20
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0195.mp3 2019-01-18 20:20
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0196.mp3 2019-01-18 20:20
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0197.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0198.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0199.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0200.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0201.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0202.mp3 2019-01-18 20:21
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0203.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0204.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0205.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0206.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0207.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0208.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0209.mp3 2019-01-18 20:22
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0210.mp3 2019-01-18 20:23
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0211.mp3 2019-01-18 20:23
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0212.mp3 2019-01-18 20:24
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0213.mp3 2019-01-20 10:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0214.mp3 2019-01-20 10:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0215.mp3 2019-01-20 10:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0216.mp3 2019-01-20 10:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0217.mp3 2019-01-20 10:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0218.mp3 2019-01-20 10:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0219.mp3 2019-01-20 10:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0220.mp3 2019-01-20 10:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0221.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0222.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0223.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0224.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0225.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0226.mp3 2019-01-20 10:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0227.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0228.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0229.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0230.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0231.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0232.mp3 2019-01-20 10:40
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0233.mp3 2019-01-20 10:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0234.mp3 2019-01-20 10:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0235.mp3 2019-01-20 10:41
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0236.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0237.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0238.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0239.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0240.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0241.mp3 2019-01-20 10:42
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0242.mp3 2019-01-20 10:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0243.mp3 2019-01-20 10:43
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0244.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0245.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0246.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0247.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0248.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0249.mp3 2019-01-20 10:44
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0250.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0251.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0252.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0253.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0254.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0255.mp3 2019-01-20 10:45
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0256.mp3 2019-01-20 10:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0257.mp3 2019-01-20 10:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0258.mp3 2019-01-20 10:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0259.mp3 2019-01-20 10:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0260.mp3 2019-01-20 10:46
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0261.mp3 2019-01-20 10:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0262.mp3 2019-01-20 10:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0263.mp3 2019-01-20 10:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0264.mp3 2019-01-20 10:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0265.mp3 2019-01-20 10:47
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0266.mp3 2019-01-20 10:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0267.mp3 2019-01-20 10:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0268.mp3 2019-01-20 10:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0269.mp3 2019-01-20 10:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0270.mp3 2019-01-20 10:48
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0271.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0272.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0273.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0274.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0275.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0276.mp3 2019-01-20 10:49
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0277.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0278.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0279.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0280.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0281.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0282.mp3 2019-01-20 10:50
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0283.mp3 2019-01-20 10:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0284.mp3 2019-01-20 10:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0285.mp3 2019-01-20 10:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0286.mp3 2019-01-20 10:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0287.mp3 2019-01-20 10:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0288.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0289.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0290.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0291.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0292.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0293.mp3 2019-01-20 10:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0294.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0295.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0296.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0297.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0298.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0299.mp3 2019-01-20 10:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0300.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0301.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0302.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0303.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0304.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0305.mp3 2019-01-20 10:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0306.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0307.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0308.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0309.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0310.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0311.mp3 2019-01-20 10:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0312.mp3 2019-01-20 10:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0313.mp3 2019-01-20 10:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0314.mp3 2019-01-20 10:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0315.mp3 2019-01-20 10:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0316.mp3 2019-01-20 10:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0317.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0318.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0319.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0320.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0321.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0322.mp3 2019-01-20 10:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0323.mp3 2019-01-20 10:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0324.mp3 2019-01-20 10:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0325.mp3 2019-01-20 10:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0326.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0327.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0328.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0329.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0330.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0331.mp3 2019-01-20 14:26
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0332.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0333.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0334.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0335.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0336.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0337.mp3 2019-01-20 14:27
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0338.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0339.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0340.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0341.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0342.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0343.mp3 2019-01-20 14:28
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0344.mp3 2019-01-20 14:29
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0345.mp3 2019-01-20 14:29
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0346.mp3 2019-01-20 14:29
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0347.mp3 2019-01-20 14:29
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0348.mp3 2019-01-20 14:29
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0349.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0350.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0351.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0352.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0353.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0354.mp3 2019-01-20 14:30
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0355.mp3 2019-01-20 14:31
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0356.mp3 2019-01-20 14:31
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0357.mp3 2019-01-20 14:31
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0358.mp3 2019-01-20 14:31
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0359.mp3 2019-01-20 14:31
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0360.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0361.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0362.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0363.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0364.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0365.mp3 2019-01-20 14:32
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0366.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0367.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0368.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0369.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0370.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0371.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0372.mp3 2019-01-20 14:33
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0373.mp3 2019-01-20 14:34
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0374.mp3 2019-01-20 14:34
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0375.mp3 2019-01-20 14:34
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0376.mp3 2019-01-20 14:34
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0377.mp3 2019-01-20 14:34
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0378.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0379.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0380.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0381.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0382.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0383.mp3 2019-01-20 14:35
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0384.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0385.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0386.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0387.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0388.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0389.mp3 2019-01-20 14:36
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0390.mp3 2019-01-20 14:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0391.mp3 2019-01-20 14:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0392.mp3 2019-01-20 14:37
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0393.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0394.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0395.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0396.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0397.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0398.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0399.mp3 2019-01-20 14:38
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0400.mp3 2019-01-20 14:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0401.mp3 2019-01-20 14:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0402.mp3 2019-01-20 14:39
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0403.mp3 2019-01-20 15:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0404.mp3 2019-01-20 15:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0405.mp3 2019-01-20 15:51
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0406.mp3 2019-01-20 15:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0407.mp3 2019-01-20 15:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0408.mp3 2019-01-20 15:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0409.mp3 2019-01-20 15:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0410.mp3 2019-01-20 15:52
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0411.mp3 2019-01-20 15:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0412.mp3 2019-01-20 15:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0413.mp3 2019-01-20 15:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0414.mp3 2019-01-20 15:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0415.mp3 2019-01-20 15:53
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0416.mp3 2019-01-20 15:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0417.mp3 2019-01-20 15:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0418.mp3 2019-01-20 15:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0419.mp3 2019-01-20 15:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0420.mp3 2019-01-20 15:54
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0421.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0422.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0423.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0424.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0425.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0426.mp3 2019-01-20 15:55
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0427.mp3 2019-01-20 15:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0428.mp3 2019-01-20 15:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0429.mp3 2019-01-20 15:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0430.mp3 2019-01-20 15:56
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0431.mp3 2019-01-20 19:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0432.mp3 2019-01-20 19:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0433.mp3 2019-01-20 19:57
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0434.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0435.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0436.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0437.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0438.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0439.mp3 2019-01-20 19:58
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0440.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0441.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0442.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0443.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0444.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0445.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0446.mp3 2019-01-20 19:59
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0447.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0448.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0449.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0450.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0451.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0452.mp3 2019-01-20 20:00
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0453.mp3 2019-01-20 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0454.mp3 2019-01-20 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0455.mp3 2019-01-20 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0456.mp3 2019-01-20 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0457.mp3 2019-01-20 20:01
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0458.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0459.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0460.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0461.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0462.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0463.mp3 2019-01-20 20:02
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0464.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0465.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0466.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0467.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0468.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0469.mp3 2019-01-20 20:03
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0470.mp3 2019-01-20 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0471.mp3 2019-01-20 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0472.mp3 2019-01-20 20:04
 • trong-sinh-thien-tai-than-con-chuong-0473.mp3 2019-01-20 20:04
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TiKay

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Cuộc Chiến Bản Thảo

TiKay

Leave a Reply