Ngôn Tình Trọng Sinh

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trước khi trọng sinh.

“Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giống hệt tiểu bạch thỏ, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Có thể cút được thì cút xa ra, đừng có xuất hiện trước mặt ta.” Vẻ mặt Tô Mộ tịch ghét bỏ.

Sau khi trọng sinh.

“Tịch nhi, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, tiểu bạch thỏ Hiên Viên Hạo Thành khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Được, chúng ta cùng chơi trò hay, được không?” Tô Mộ Tịch cười thần bí.

“Chơi cái gì hay?” Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong.

“Chúng ta chơi trò sinh cục cưng ra, gọi chàng là cha, được không?” Nói xong liền buông rèm giường.

“Được! Tịch, Tịch nhi, sao nàng lại cởi quần áo của Thành nhi? Tịch nhi, ta có thể hôn nàng không?”

“Ừ…”

Nguồn CV: Tàng Thư Viện
Edit: Moon, Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ …
Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành.
Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Phượng Vân
 •  Chương: /89
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0001.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0002.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0003.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0004.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0005.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0006.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0007.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0008.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0009.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0010.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0011.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0012.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0013.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0014.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0015.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0016.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0017.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0018.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0019.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0020.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0021.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0022.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0023.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0024.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0025.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0026.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0027.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0028.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0029.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0030.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0031.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0032.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0033.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0034.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0035.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0036.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0037.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0038.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0039.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0040.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0041.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0042.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0043.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0044.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0045.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0046.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0047.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0048.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0049.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0050.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0051.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0052.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0053.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0054.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0055.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0056.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0057.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0058.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0059.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0060.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0061.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0062.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0063.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0064.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0065.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0066.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0067.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0068.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0069.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0070.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0071.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0072.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0073.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0074.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0075.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0076.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0077.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0078.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0079.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0080.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0081.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0082.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0083.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0084.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0085.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0086.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0087.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0088.mp3
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0089.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Kiều Thiếp

TinoTK

Nói Yêu Em 99 Lần

TinoTK

Chọc Tức Vợ Yêu – Mua Một Tặng Một

TinoTK

Leave a Reply