Huyền Huyễn Trọng Sinh

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Đệ nhất Thiên Kiêu Đan Tôn, bởi vì luyện chế Sinh Tử Luân Hồi Đan vẫn lạc, hồn phách trọng sinh với bình thường thiếu niên Phương Lâm trong cơ thể, từ nay Phương Lâm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đan Đạo thiên tài?

Ở ta đường đường Đan Tôn trước mặt, ngươi chính là đống cặn bả! Võ đạo thiên tài? Đến đến, nếm thử một chút ngươi Phương đại sư luyện chế đan dược. Đan Tôn con đường, gập ghềnh lận đận, Cửu Đỉnh trên, là vì tuyệt Đỉnh!

Converter: ✫Sói✫ᴳᵒˡᵈᵉⁿᴮᵒʸ


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vạn Cổ Thanh Liên
 •  Chương: /1966
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0001.mp3 2018-08-20 23:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0002.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0003.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0004.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0005.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0006.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0007.mp3 2018-08-20 23:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0008.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0009.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0010.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0011.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0012.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0013.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0014.mp3 2018-08-20 23:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0015.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0016.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0017.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0018.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0019.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0020.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0021.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0022.mp3 2018-08-20 23:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0023.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0024.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0025.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0026.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0027.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0028.mp3 2018-08-20 23:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0029.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0030.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0031.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0032.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0033.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0034.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0035.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0036.mp3 2018-08-20 23:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0037.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0038.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0039.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0040.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0041.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0042.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0043.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0044.mp3 2018-08-20 23:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0045.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0046.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0047.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0048.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0049.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0050.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0051.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0052.mp3 2018-08-20 23:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0053.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0054.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0055.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0056.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0057.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0058.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0059.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0060.mp3 2018-08-20 23:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0061.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0062.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0063.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0064.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0065.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0066.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0067.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0068.mp3 2018-08-20 23:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0069.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0070.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0071.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0072.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0073.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0074.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0075.mp3 2018-08-20 23:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0076.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0077.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0078.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0079.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0080.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0081.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0082.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0083.mp3 2018-08-20 23:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0084.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0085.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0086.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0087.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0088.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0089.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0090.mp3 2018-08-20 23:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0091.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0092.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0093.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0094.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0095.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0096.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0097.mp3 2018-08-20 23:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0098.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0099.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0100.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0101.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0102.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0103.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0104.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0105.mp3 2018-08-20 23:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0106.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0107.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0108.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0109.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0110.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0111.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0112.mp3 2018-08-20 23:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0113.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0114.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0115.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0116.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0117.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0118.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0119.mp3 2018-08-20 23:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0120.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0121.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0122.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0123.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0124.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0125.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0126.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0127.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0128.mp3 2018-08-20 23:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0129.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0130.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0131.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0132.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0133.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0134.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0135.mp3 2018-08-20 23:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0136.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0137.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0138.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0139.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0140.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0141.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0142.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0143.mp3 2018-08-20 23:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0144.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0145.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0146.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0147.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0148.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0149.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0150.mp3 2018-08-20 23:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0151.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0152.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0153.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0154.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0155.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0156.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0157.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0158.mp3 2018-08-20 23:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0159.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0160.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0161.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0162.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0163.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0164.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0165.mp3 2018-08-20 23:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0166.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0167.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0168.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0169.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0170.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0171.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0172.mp3 2018-08-20 23:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0173.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0174.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0175.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0176.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0177.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0178.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0179.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0180.mp3 2018-08-20 23:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0181.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0182.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0183.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0184.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0185.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0186.mp3 2018-08-20 23:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0187.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0188.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0189.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0190.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0191.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0192.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0193.mp3 2018-08-20 23:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0194.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0195.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0196.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0197.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0198.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0199.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0200.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0201.mp3 2018-08-20 23:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0202.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0203.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0204.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0205.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0206.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0207.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0208.mp3 2018-08-20 23:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0209.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0210.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0211.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0212.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0213.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0214.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0215.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0216.mp3 2018-08-20 23:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0217.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0218.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0219.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0220.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0221.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0222.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0223.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0224.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0225.mp3 2018-08-20 23:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0226.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0227.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0228.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0229.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0230.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0231.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0232.mp3 2018-08-20 23:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0233.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0234.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0235.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0236.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0237.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0238.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0239.mp3 2018-08-20 23:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0240.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0241.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0242.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0243.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0244.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0245.mp3 2018-08-20 23:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0246.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0247.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0248.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0249.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0250.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0251.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0252.mp3 2018-08-20 23:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0253.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0254.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0255.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0256.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0257.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0258.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0259.mp3 2018-08-20 23:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0260.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0261.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0262.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0263.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0264.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0265.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0266.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0267.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0268.mp3 2018-08-20 23:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0269.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0270.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0271.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0272.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0273.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0274.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0275.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0276.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0277.mp3 2018-08-20 23:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0278.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0279.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0280.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0281.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0282.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0283.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0284.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0285.mp3 2018-08-20 23:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0286.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0287.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0288.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0289.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0290.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0291.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0292.mp3 2018-08-20 23:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0293.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0294.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0295.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0296.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0297.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0298.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0299.mp3 2018-08-20 23:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0300.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0301.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0302.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0303.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0304.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0305.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0306.mp3 2018-08-20 23:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0307.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0308.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0309.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0310.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0311.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0312.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0313.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0314.mp3 2018-08-20 23:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0315.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0316.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0317.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0318.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0319.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0320.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0321.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0322.mp3 2018-08-20 23:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0323.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0324.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0325.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0326.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0327.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0328.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0329.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0330.mp3 2018-08-20 23:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0331.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0332.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0333.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0334.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0335.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0336.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0337.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0338.mp3 2018-08-20 23:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0339.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0340.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0341.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0342.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0343.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0344.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0345.mp3 2018-08-20 23:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0346.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0347.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0348.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0349.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0350.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0351.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0352.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0353.mp3 2018-08-20 23:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0354.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0355.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0356.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0357.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0358.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0359.mp3 2018-08-21 00:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0360.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0361.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0362.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0363.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0364.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0365.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0366.mp3 2018-08-21 00:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0367.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0368.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0369.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0370.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0371.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0372.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0373.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0374.mp3 2018-08-21 00:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0375.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0376.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0377.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0378.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0379.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0380.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0381.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0382.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0383.mp3 2018-08-21 00:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0384.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0385.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0386.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0387.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0388.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0389.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0390.mp3 2018-08-21 00:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0391.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0392.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0393.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0394.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0395.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0396.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0397.mp3 2018-08-21 00:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0398.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0399.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0400.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0401.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0402.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0403.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0404.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0405.mp3 2018-08-21 00:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0406.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0407.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0408.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0409.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0410.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0411.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0412.mp3 2018-08-21 00:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0413.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0414.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0415.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0416.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0417.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0418.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0419.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0420.mp3 2018-08-21 00:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0421.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0422.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0423.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0424.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0425.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0426.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0427.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0428.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0429.mp3 2018-08-21 00:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0430.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0431.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0432.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0433.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0434.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0435.mp3 2018-08-21 00:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0436.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0437.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0438.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0439.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0440.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0441.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0442.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0443.mp3 2018-08-21 00:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0444.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0445.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0446.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0447.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0448.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0449.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0450.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0451.mp3 2018-08-21 00:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0452.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0453.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0454.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0455.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0456.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0457.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0458.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0459.mp3 2018-08-21 00:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0460.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0461.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0462.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0463.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0464.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0465.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0466.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0467.mp3 2018-08-21 00:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0468.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0469.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0470.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0471.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0472.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0473.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0474.mp3 2018-08-21 00:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0475.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0476.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0477.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0478.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0479.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0480.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0481.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0482.mp3 2018-08-21 00:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0483.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0484.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0485.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0486.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0487.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0488.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0489.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0490.mp3 2018-08-21 00:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0491.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0492.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0493.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0494.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0495.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0496.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0497.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0498.mp3 2018-08-21 00:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0499.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0500.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0501.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0502.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0503.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0504.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0505.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0506.mp3 2018-08-21 00:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0507.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0508.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0509.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0510.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0511.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0512.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0513.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0514.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0515.mp3 2018-08-21 00:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0516.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0517.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0518.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0519.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0520.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0521.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0522.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0523.mp3 2018-08-21 00:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0524.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0525.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0526.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0527.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0528.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0529.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0530.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0531.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0532.mp3 2018-08-21 00:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0533.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0534.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0535.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0536.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0537.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0538.mp3 2018-08-21 00:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0539.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0540.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0541.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0542.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0543.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0544.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0545.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0546.mp3 2018-08-21 00:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0547.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0548.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0549.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0550.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0551.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0552.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0553.mp3 2018-08-21 00:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0554.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0555.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0556.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0557.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0558.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0559.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0560.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0561.mp3 2018-08-21 00:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0562.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0563.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0564.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0565.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0566.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0567.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0568.mp3 2018-08-21 00:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0569.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0570.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0571.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0572.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0573.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0574.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0575.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0576.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0577.mp3 2018-08-21 00:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0578.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0579.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0580.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0581.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0582.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0583.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0584.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0585.mp3 2018-08-21 00:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0586.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0587.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0588.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0589.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0590.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0591.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0592.mp3 2018-08-21 00:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0593.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0594.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0595.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0596.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0597.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0598.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0599.mp3 2018-08-21 00:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0600.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0601.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0602.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0603.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0604.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0605.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0606.mp3 2018-08-21 00:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0607.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0608.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0609.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0610.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0611.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0612.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0613.mp3 2018-08-21 00:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0614.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0615.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0616.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0617.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0618.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0619.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0620.mp3 2018-08-21 00:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0621.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0622.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0623.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0624.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0625.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0626.mp3 2018-08-21 00:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0627.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0628.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0629.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0630.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0631.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0632.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0633.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0634.mp3 2018-08-21 00:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0635.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0636.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0637.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0638.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0639.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0640.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0641.mp3 2018-08-21 00:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0642.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0643.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0644.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0645.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0646.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0647.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0648.mp3 2018-08-21 00:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0649.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0650.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0651.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0652.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0653.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0654.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0655.mp3 2018-08-21 00:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0656.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0657.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0658.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0659.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0660.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0661.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0662.mp3 2018-08-21 00:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0663.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0664.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0665.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0666.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0667.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0668.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0669.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0670.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0671.mp3 2018-08-21 00:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0672.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0673.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0674.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0675.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0676.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0677.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0678.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0679.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0680.mp3 2018-08-21 00:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0681.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0682.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0683.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0684.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0685.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0686.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0687.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0688.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0689.mp3 2018-08-21 00:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0690.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0691.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0692.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0693.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0694.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0695.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0696.mp3 2018-08-21 00:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0697.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0698.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0699.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0700.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0701.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0702.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0703.mp3 2018-08-21 00:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0704.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0705.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0706.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0707.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0708.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0709.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0710.mp3 2018-08-21 00:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0711.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0712.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0713.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0714.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0715.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0716.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0717.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0718.mp3 2018-08-21 00:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0719.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0720.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0721.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0722.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0723.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0724.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0725.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0726.mp3 2018-08-21 00:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0727.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0728.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0729.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0730.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0731.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0732.mp3 2018-08-21 00:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0733.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0734.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0735.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0736.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0737.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0738.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0739.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0740.mp3 2018-08-21 00:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0741.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0742.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0743.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0744.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0745.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0746.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0747.mp3 2018-08-21 00:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0748.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0749.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0750.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0751.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0752.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0753.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0754.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0755.mp3 2018-08-21 00:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0756.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0757.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0758.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0759.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0760.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0761.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0762.mp3 2018-08-21 00:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0763.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0764.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0765.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0766.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0767.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0768.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0769.mp3 2018-08-21 00:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0770.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0771.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0772.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0773.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0774.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0775.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0776.mp3 2018-08-21 00:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0777.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0778.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0779.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0780.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0781.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0782.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0783.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0784.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0785.mp3 2018-08-21 00:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0786.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0787.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0788.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0789.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0790.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0791.mp3 2018-08-21 00:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0792.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0793.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0794.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0795.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0796.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0797.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0798.mp3 2018-08-21 00:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0799.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0800.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0801.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0802.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0803.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0804.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0805.mp3 2018-08-21 00:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0806.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0807.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0808.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0809.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0810.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0811.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0812.mp3 2018-08-21 01:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0813.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0814.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0815.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0816.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0817.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0818.mp3 2018-08-21 01:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0819.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0820.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0821.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0822.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0823.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0824.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0825.mp3 2018-08-21 01:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0826.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0827.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0828.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0829.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0830.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0831.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0832.mp3 2018-08-21 01:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0833.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0834.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0835.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0836.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0837.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0838.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0839.mp3 2018-08-21 01:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0840.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0841.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0842.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0843.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0844.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0845.mp3 2018-08-21 01:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0846.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0847.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0848.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0849.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0850.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0851.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0852.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0853.mp3 2018-08-21 01:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0854.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0855.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0856.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0857.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0858.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0859.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0860.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0861.mp3 2018-08-21 01:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0862.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0863.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0864.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0865.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0866.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0867.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0868.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0869.mp3 2018-08-21 01:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0870.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0871.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0872.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0873.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0874.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0875.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0876.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0877.mp3 2018-08-21 01:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0878.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0879.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0880.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0881.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0882.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0883.mp3 2018-08-21 01:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0884.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0885.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0886.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0887.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0888.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0889.mp3 2018-08-21 01:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0890.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0891.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0892.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0893.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0894.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0895.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0896.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0897.mp3 2018-08-21 01:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0898.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0899.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0900.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0901.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0902.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0903.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0904.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0905.mp3 2018-08-21 01:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0906.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0907.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0908.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0909.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0910.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0911.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0912.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0913.mp3 2018-08-21 01:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0914.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0915.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0916.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0917.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0918.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0919.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0920.mp3 2018-08-21 01:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0921.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0922.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0923.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0924.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0925.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0926.mp3 2018-08-21 01:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0927.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0928.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0929.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0930.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0931.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0932.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0933.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0934.mp3 2018-08-21 01:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0935.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0936.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0937.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0938.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0939.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0940.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0941.mp3 2018-08-21 01:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0942.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0943.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0944.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0945.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0946.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0947.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0948.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0949.mp3 2018-08-21 01:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0950.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0951.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0952.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0953.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0954.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0955.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0956.mp3 2018-08-21 01:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0957.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0958.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0959.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0960.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0961.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0962.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0963.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0964.mp3 2018-08-21 01:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0965.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0966.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0967.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0968.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0969.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0970.mp3 2018-08-21 01:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0971.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0972.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0973.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0974.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0975.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0976.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0977.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0978.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0979.mp3 2018-08-21 01:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0980.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0981.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0982.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0983.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0984.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0985.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0986.mp3 2018-08-21 01:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0987.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0988.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0989.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0990.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0991.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0992.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0993.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0994.mp3 2018-08-21 01:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0995.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0996.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0997.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0998.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-0999.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1000.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1001.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1002.mp3 2018-08-21 01:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1003.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1004.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1005.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1006.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1007.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1008.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1009.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1010.mp3 2018-08-21 01:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1011.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1012.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1013.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1014.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1015.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1016.mp3 2018-08-21 01:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1017.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1018.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1019.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1020.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1021.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1022.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1023.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1024.mp3 2018-08-21 01:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1025.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1026.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1027.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1028.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1029.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1030.mp3 2018-08-21 01:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1031.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1032.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1033.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1034.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1035.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1036.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1037.mp3 2018-08-21 01:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1038.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1039.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1040.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1041.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1042.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1043.mp3 2018-08-21 01:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1044.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1045.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1046.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1047.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1048.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1049.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1050.mp3 2018-08-21 01:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1051.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1052.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1053.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1054.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1055.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1056.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1057.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1058.mp3 2018-08-21 01:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1059.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1060.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1061.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1062.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1063.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1064.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1065.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1066.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1067.mp3 2018-08-21 01:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1068.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1069.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1070.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1071.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1072.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1073.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1074.mp3 2018-08-21 01:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1075.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1076.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1077.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1078.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1079.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1080.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1081.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1082.mp3 2018-08-21 01:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1083.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1084.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1085.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1086.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1087.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1088.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1089.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1090.mp3 2018-08-21 01:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1091.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1092.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1093.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1094.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1095.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1096.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1097.mp3 2018-08-21 01:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1098.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1099.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1100.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1101.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1102.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1103.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1104.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1105.mp3 2018-08-21 01:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1106.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1107.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1108.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1109.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1110.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1111.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1112.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1113.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1114.mp3 2018-08-21 01:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1115.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1116.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1117.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1118.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1119.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1120.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1121.mp3 2018-08-21 01:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1122.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1123.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1124.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1125.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1126.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1127.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1128.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1129.mp3 2018-08-21 01:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1130.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1131.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1132.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1133.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1134.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1135.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1136.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1137.mp3 2018-08-21 01:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1138.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1139.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1140.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1141.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1142.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1143.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1144.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1145.mp3 2018-08-21 01:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1146.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1147.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1148.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1149.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1150.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1151.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1152.mp3 2018-08-21 01:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1153.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1154.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1155.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1156.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1157.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1158.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1159.mp3 2018-08-21 01:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1160.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1161.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1162.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1163.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1164.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1165.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1166.mp3 2018-08-21 01:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1167.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1168.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1169.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1170.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1171.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1172.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1173.mp3 2018-08-21 01:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1174.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1175.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1176.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1177.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1178.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1179.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1180.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1181.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1182.mp3 2018-08-21 01:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1183.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1184.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1185.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1186.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1187.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1188.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1189.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1190.mp3 2018-08-21 01:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1191.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1192.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1193.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1194.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1195.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1196.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1197.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1198.mp3 2018-08-21 01:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1199.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1200.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1201.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1202.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1203.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1204.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1205.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1206.mp3 2018-08-21 01:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1207.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1208.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1209.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1210.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1211.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1212.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1213.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1214.mp3 2018-08-21 01:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1215.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1216.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1217.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1218.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1219.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1220.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1221.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1222.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1223.mp3 2018-08-21 01:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1224.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1225.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1226.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1227.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1228.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1229.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1230.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1231.mp3 2018-08-21 01:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1232.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1233.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1234.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1235.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1236.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1237.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1238.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1239.mp3 2018-08-21 01:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1240.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1241.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1242.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1243.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1244.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1245.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1246.mp3 2018-08-21 01:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1247.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1248.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1249.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1250.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1251.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1252.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1253.mp3 2018-08-21 01:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1254.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1255.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1256.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1257.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1258.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1259.mp3 2018-08-21 02:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1260.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1261.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1262.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1263.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1264.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1265.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1266.mp3 2018-08-21 02:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1267.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1268.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1269.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1270.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1271.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1272.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1273.mp3 2018-08-21 02:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1274.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1275.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1276.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1277.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1278.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1279.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1280.mp3 2018-08-21 02:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1281.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1282.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1283.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1284.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1285.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1286.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1287.mp3 2018-08-21 02:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1288.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1289.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1290.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1291.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1292.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1293.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1294.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1295.mp3 2018-08-21 02:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1296.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1297.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1298.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1299.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1300.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1301.mp3 2018-08-21 02:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1302.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1303.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1304.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1305.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1306.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1307.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1308.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1309.mp3 2018-08-21 02:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1310.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1311.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1312.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1313.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1314.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1315.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1316.mp3 2018-08-21 02:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1317.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1318.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1319.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1320.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1321.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1322.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1323.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1324.mp3 2018-08-21 02:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1325.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1326.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1327.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1328.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1329.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1330.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1331.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1332.mp3 2018-08-21 02:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1333.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1334.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1335.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1336.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1337.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1338.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1339.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1340.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1341.mp3 2018-08-21 02:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1342.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1343.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1344.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1345.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1346.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1347.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1348.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1349.mp3 2018-08-21 02:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1350.mp3 2018-08-21 02:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1351.mp3 2018-08-21 02:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1352.mp3 2018-08-21 02:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1353.mp3 2018-08-21 02:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1354.mp3 2018-08-21 02:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1355.mp3 2018-08-21 02:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1356.mp3 2018-08-21 02:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1357.mp3 2018-08-21 02:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1358.mp3 2018-08-21 02:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1359.mp3 2018-08-21 02:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1360.mp3 2018-08-21 02:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1361.mp3 2018-08-21 02:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1362.mp3 2018-08-21 02:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1363.mp3 2018-08-21 02:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1364.mp3 2018-08-21 02:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1365.mp3 2018-08-21 02:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1366.mp3 2018-08-21 02:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1367.mp3 2018-08-21 02:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1368.mp3 2018-08-21 02:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1369.mp3 2018-08-21 02:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1370.mp3 2018-08-21 02:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1371.mp3 2018-08-21 02:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1372.mp3 2018-08-21 02:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1373.mp3 2018-08-21 02:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1374.mp3 2018-08-21 02:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1375.mp3 2018-08-21 02:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1376.mp3 2018-08-21 02:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1377.mp3 2018-08-21 02:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1378.mp3 2018-08-21 02:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1379.mp3 2018-08-21 02:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1380.mp3 2018-08-21 02:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1381.mp3 2018-08-21 02:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1382.mp3 2018-08-21 02:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1383.mp3 2018-08-21 02:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1384.mp3 2018-08-21 02:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1385.mp3 2018-08-21 02:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1386.mp3 2018-08-21 02:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1387.mp3 2018-08-21 02:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1388.mp3 2018-08-21 02:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1389.mp3 2018-08-21 02:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1390.mp3 2018-08-21 02:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1391.mp3 2018-08-21 02:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1392.mp3 2018-08-21 02:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1393.mp3 2018-08-21 02:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1394.mp3 2018-08-21 02:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1395.mp3 2018-08-21 02:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1396.mp3 2018-08-21 02:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1397.mp3 2018-08-21 02:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1398.mp3 2018-08-21 02:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1399.mp3 2018-08-21 02:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1400.mp3 2018-08-21 02:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1401.mp3 2018-08-21 02:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1402.mp3 2018-08-21 02:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1403.mp3 2018-08-21 02:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1404.mp3 2018-08-21 02:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1405.mp3 2018-08-21 02:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1406.mp3 2018-08-21 02:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1407.mp3 2018-08-21 02:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1408.mp3 2018-08-21 02:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1409.mp3 2018-08-21 02:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1410.mp3 2018-08-21 02:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1411.mp3 2018-08-21 02:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1412.mp3 2018-08-21 02:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1413.mp3 2018-08-21 02:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1414.mp3 2018-08-21 02:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1415.mp3 2018-08-21 02:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1416.mp3 2018-08-21 02:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1417.mp3 2018-08-21 02:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1418.mp3 2018-08-21 02:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1419.mp3 2018-08-21 03:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1420.mp3 2018-08-21 03:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1421.mp3 2018-08-21 03:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1422.mp3 2018-08-21 03:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1423.mp3 2018-08-21 03:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1424.mp3 2018-08-21 03:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1425.mp3 2018-08-21 03:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1426.mp3 2018-08-21 03:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1427.mp3 2018-08-21 03:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1428.mp3 2018-08-21 03:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1429.mp3 2018-08-21 03:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1430.mp3 2018-08-21 03:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1431.mp3 2018-08-21 03:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1432.mp3 2018-08-21 03:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1433.mp3 2018-08-21 03:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1434.mp3 2018-08-21 03:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1435.mp3 2018-08-21 03:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1436.mp3 2018-08-21 03:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1437.mp3 2018-08-21 03:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1438.mp3 2018-08-21 03:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1439.mp3 2018-08-21 03:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1440.mp3 2018-08-21 03:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1441.mp3 2018-08-21 03:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1442.mp3 2018-08-21 03:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1443.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1444.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1445.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1446.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1447.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1448.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1449.mp3 2018-08-21 03:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1450.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1451.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1452.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1453.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1454.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1455.mp3 2018-08-21 03:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1456.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1457.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1458.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1459.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1460.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1461.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1462.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1463.mp3 2018-08-21 03:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1464.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1465.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1466.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1467.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1468.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1469.mp3 2018-08-21 03:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1470.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1471.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1472.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1473.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1474.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1475.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1476.mp3 2018-08-21 03:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1477.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1478.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1479.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1480.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1481.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1482.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1483.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1484.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1485.mp3 2018-08-21 03:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1486.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1487.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1488.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1489.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1490.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1491.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1492.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1493.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1494.mp3 2018-08-21 03:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1495.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1496.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1497.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1498.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1499.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1500.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1501.mp3 2018-08-21 03:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1502.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1503.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1504.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1505.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1506.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1507.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1508.mp3 2018-08-21 03:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1509.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1510.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1511.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1512.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1513.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1514.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1515.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1516.mp3 2018-08-21 03:23
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1517.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1518.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1519.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1520.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1521.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1522.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1523.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1524.mp3 2018-08-21 03:24
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1525.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1526.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1527.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1528.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1529.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1530.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1531.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1532.mp3 2018-08-21 03:25
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1533.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1534.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1535.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1536.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1537.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1538.mp3 2018-08-21 03:26
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1539.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1540.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1541.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1542.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1543.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1544.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1545.mp3 2018-08-21 03:27
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1546.mp3 2018-08-21 03:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1547.mp3 2018-08-21 03:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1548.mp3 2018-08-21 03:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1549.mp3 2018-08-21 03:28
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1550.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1551.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1552.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1553.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1554.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1555.mp3 2018-08-21 03:29
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1556.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1557.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1558.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1559.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1560.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1561.mp3 2018-08-21 03:30
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1562.mp3 2018-08-21 03:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1563.mp3 2018-08-21 03:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1564.mp3 2018-08-21 03:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1565.mp3 2018-08-21 03:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1566.mp3 2018-08-21 03:31
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1567.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1568.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1569.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1570.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1571.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1572.mp3 2018-08-21 03:32
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1573.mp3 2018-08-21 03:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1574.mp3 2018-08-21 03:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1575.mp3 2018-08-21 03:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1576.mp3 2018-08-21 03:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1577.mp3 2018-08-21 03:33
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1578.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1579.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1580.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1581.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1582.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1583.mp3 2018-08-21 03:34
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1584.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1585.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1586.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1587.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1588.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1589.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1590.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1591.mp3 2018-08-21 03:35
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1592.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1593.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1594.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1595.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1596.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1597.mp3 2018-08-21 03:36
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1598.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1599.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1600.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1601.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1602.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1603.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1604.mp3 2018-08-21 03:37
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1605.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1606.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1607.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1608.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1609.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1610.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1611.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1612.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1613.mp3 2018-08-21 03:38
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1614.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1615.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1616.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1617.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1618.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1619.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1620.mp3 2018-08-21 03:39
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1621.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1622.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1623.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1624.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1625.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1626.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1627.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1628.mp3 2018-08-21 03:40
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1629.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1630.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1631.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1632.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1633.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1634.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1635.mp3 2018-08-21 03:41
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1636.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1637.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1638.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1639.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1640.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1641.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1642.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1643.mp3 2018-08-21 03:42
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1644.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1645.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1646.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1647.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1648.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1649.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1650.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1651.mp3 2018-08-21 03:43
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1652.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1653.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1654.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1655.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1656.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1657.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1658.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1659.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1660.mp3 2018-08-21 03:44
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1661.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1662.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1663.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1664.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1665.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1666.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1667.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1668.mp3 2018-08-21 03:45
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1669.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1670.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1671.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1672.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1673.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1674.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1675.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1676.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1677.mp3 2018-08-21 03:46
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1678.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1679.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1680.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1681.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1682.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1683.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1684.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1685.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1686.mp3 2018-08-21 03:47
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1687.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1688.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1689.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1690.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1691.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1692.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1693.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1694.mp3 2018-08-21 03:48
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1695.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1696.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1697.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1698.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1699.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1700.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1701.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1702.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1703.mp3 2018-08-21 03:49
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1704.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1705.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1706.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1707.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1708.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1709.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1710.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1711.mp3 2018-08-21 03:50
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1712.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1713.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1714.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1715.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1716.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1717.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1718.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1719.mp3 2018-08-21 03:51
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1720.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1721.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1722.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1723.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1724.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1725.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1726.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1727.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1728.mp3 2018-08-21 03:52
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1729.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1730.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1731.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1732.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1733.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1734.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1735.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1736.mp3 2018-08-21 03:53
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1737.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1738.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1739.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1740.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1741.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1742.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1743.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1744.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1745.mp3 2018-08-21 03:54
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1746.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1747.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1748.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1749.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1750.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1751.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1752.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1753.mp3 2018-08-21 03:55
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1754.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1755.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1756.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1757.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1758.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1759.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1760.mp3 2018-08-21 03:56
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1761.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1762.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1763.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1764.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1765.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1766.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1767.mp3 2018-08-21 03:57
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1768.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1769.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1770.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1771.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1772.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1773.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1774.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1775.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1776.mp3 2018-08-21 03:58
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1777.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1778.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1779.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1780.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1781.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1782.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1783.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1784.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1785.mp3 2018-08-21 03:59
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1786.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1787.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1788.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1789.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1790.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1791.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1792.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1793.mp3 2018-08-21 04:00
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1794.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1795.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1796.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1797.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1798.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1799.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1800.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1801.mp3 2018-08-21 04:01
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1802.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1803.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1804.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1805.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1806.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1807.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1808.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1809.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1810.mp3 2018-08-21 04:02
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1811.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1812.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1813.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1814.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1815.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1816.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1817.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1818.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1819.mp3 2018-08-21 04:03
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1820.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1821.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1822.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1823.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1824.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1825.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1826.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1827.mp3 2018-08-21 04:04
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1828.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1829.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1830.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1831.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1832.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1833.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1834.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1835.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1836.mp3 2018-08-21 04:05
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1837.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1838.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1839.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1840.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1841.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1842.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1843.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1844.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1845.mp3 2018-08-21 04:06
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1846.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1847.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1848.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1849.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1850.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1851.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1852.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1853.mp3 2018-08-21 04:07
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1854.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1855.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1856.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1857.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1858.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1859.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1860.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1861.mp3 2018-08-21 04:08
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1862.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1863.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1864.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1865.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1866.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1867.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1868.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1869.mp3 2018-08-21 04:09
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1870.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1871.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1872.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1873.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1874.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1875.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1876.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1877.mp3 2018-08-21 04:10
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1878.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1879.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1880.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1881.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1882.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1883.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1884.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1885.mp3 2018-08-21 04:11
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1886.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1887.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1888.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1889.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1890.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1891.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1892.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1893.mp3 2018-08-21 04:12
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1894.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1895.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1896.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1897.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1898.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1899.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1900.mp3 2018-08-21 04:13
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1901.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1902.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1903.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1904.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1905.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1906.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1907.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1908.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1909.mp3 2018-08-21 04:14
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1910.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1911.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1912.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1913.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1914.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1915.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1916.mp3 2018-08-21 04:15
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1917.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1918.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1919.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1920.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1921.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1922.mp3 2018-08-21 04:16
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1923.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1924.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1925.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1926.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1927.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1928.mp3 2018-08-21 04:17
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1929.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1930.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1931.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1932.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1933.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1934.mp3 2018-08-21 04:18
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1935.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1936.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1937.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1938.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1939.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1940.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1941.mp3 2018-08-21 04:19
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1942.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1943.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1944.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1945.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1946.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1947.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1948.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1949.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1950.mp3 2018-08-21 04:20
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1951.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1952.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1953.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1954.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1955.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1956.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1957.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1958.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1959.mp3 2018-08-21 04:21
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1960.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1961.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1962.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1963.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1964.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1965.mp3 2018-08-21 04:22
 • tuyet-dinh-dan-ton-chuong-1966.mp3 2018-08-21 04:22
[Total: 2    Average: 4.5/5]

Related posts

Linh Võ Đế Tôn

TiKay

Đại Ma Vương

TiKay

Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

TiKay

2 comments

Lê Xuân Khang August 30, 2018 at 11:49 pm

Koh. Co auto next

Reply
TinoTK August 31, 2018 at 8:20 pm

Auto next control bằng javascript. Bạn kiểm tra lại trình duyệt xem có bật javascript không.

Reply

Leave a Reply