Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

Tiêu Vũ chết sau, hệ thống nói đưa nàng một lần trọng sinh cơ hội.

Tiêu Vũ cười to tiếp thu, chờ nàng xuyên thư sau, nàng chỉ nghĩ đối hệ thống dựng ngón giữa.

Ngươi đặc sao chưa nói, nguyên chủ cơ hồ tê liệt.

Ngươi đặc sao chưa nói, nguyên chủ đương mẹ.

Ngươi thậm chí chưa nói, nguyên chủ hài tử chẳng những là vai ác…… Còn nữ vai ác cùng nam vai ác đều là nàng hài tử.

Nằm ở trên giường bệnh, nhìn trước mặt tiểu nam hài, tiêu vũ người da đen dấu chấm hỏi mặt.

Hệ thống: Ta đặc sao dám nói sao!

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Da Thanh Oa
 •  Chương: /122
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0001.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0002.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0003.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0004.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0005.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0006.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0007.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0008.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0009.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0010.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0011.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0012.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0013.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0014.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0015.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0016.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0017.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0018.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0019.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0020.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0021.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0022.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0023.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0024.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0025.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0026.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0027.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0028.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0029.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0030.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0031.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0032.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0033.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0034.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0035.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0036.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0037.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0038.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0039.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0040.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0041.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0042.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0043.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0044.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0045.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0046.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0047.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0048.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0049.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0050.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0051.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0052.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0053.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0054.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0055.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0056.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0057.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0058.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0059.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0060.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0061.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0062.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0063.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0064.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0065.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0066.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0067.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0068.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0069.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0070.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0071.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0072.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0073.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0074.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0075.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0076.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0077.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0078.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0079.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0080.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0081.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0082.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0083.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0084.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0085.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0086.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0087.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0088.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0089.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0090.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0091.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0092.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0093.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0094.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0095.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0096.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0097.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0098.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0099.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0100.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0101.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0102.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0103.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0104.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0105.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0106.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0107.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0108.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0109.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0110.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0111.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0112.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0113.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0114.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0115.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0116.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0117.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0118.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0119.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0120.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0121.mp3
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0122.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Toàn Năng Ảnh Hậu Sủng Manh Phu

THUYS♥️

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

THUYS♥️

Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa

TiKay

Leave a Reply