Huyền Huyễn Tiên Hiệp Xuyên Không

Vạn Tôn Kiếm Đế

Tuyệt đại Kiếm Đế, cửu thế luân hồi. Một thế này, tất cả ngăn cản tại trước người hết thảy, đều đem một kiếm trảm chi! Một thế này, muốn vĩnh sinh! Phàm nghịch chúng ta, cuối cùng rồi sẽ chết đi.

Converter: ๖➻❥ツŠmįℓęツ ๖

Nguồn: Truyện CV


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Kịch Độc Lệ Chi
 •  Chương: /533
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • van-ton-kiem-de-chuong-0001.mp3 2018-10-19 05:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0002.mp3 2018-10-19 05:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0003.mp3 2018-10-19 05:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0004.mp3 2018-10-19 05:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0005.mp3 2018-10-19 05:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0006.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0007.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0008.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0009.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0010.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0011.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0012.mp3 2018-10-19 05:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0013.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0014.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0015.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0016.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0017.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0018.mp3 2018-10-19 05:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0019.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0020.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0021.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0022.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0023.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0024.mp3 2018-10-19 05:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0025.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0026.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0027.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0028.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0029.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0030.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0031.mp3 2018-10-19 05:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0032.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0033.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0034.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0035.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0036.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0037.mp3 2018-10-19 05:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0038.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0039.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0040.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0041.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0042.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0043.mp3 2018-10-19 06:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0044.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0045.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0046.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0047.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0048.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0049.mp3 2018-10-19 06:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0050.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0051.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0052.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0053.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0054.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0055.mp3 2018-10-19 06:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0056.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0057.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0058.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0059.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0060.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0061.mp3 2018-10-19 06:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0062.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0063.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0064.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0065.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0066.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0067.mp3 2018-10-19 06:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0068.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0069.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0070.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0071.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0072.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0073.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0074.mp3 2018-10-19 06:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0075.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0076.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0077.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0078.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0079.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0080.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0081.mp3 2018-10-19 06:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0082.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0083.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0084.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0085.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0086.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0087.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0088.mp3 2018-10-19 06:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0089.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0090.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0091.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0092.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0093.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0094.mp3 2018-10-19 06:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0095.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0096.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0097.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0098.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0099.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0100.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0101.mp3 2018-10-19 06:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0102.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0103.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0104.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0105.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0106.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0107.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0108.mp3 2018-10-19 06:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0109.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0110.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0111.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0112.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0113.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0114.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0115.mp3 2018-10-19 06:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0116.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0117.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0118.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0119.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0120.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0121.mp3 2018-10-19 06:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0122.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0123.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0124.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0125.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0126.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0127.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0128.mp3 2018-10-19 06:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0129.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0130.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0131.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0132.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0133.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0134.mp3 2018-10-19 06:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0135.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0136.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0137.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0138.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0139.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0140.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0141.mp3 2018-10-19 06:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0142.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0143.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0144.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0145.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0146.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0147.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0148.mp3 2018-10-19 06:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0149.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0150.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0151.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0152.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0153.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0154.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0155.mp3 2018-10-19 06:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0156.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0157.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0158.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0159.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0160.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0161.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0162.mp3 2018-10-19 06:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0163.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0164.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0165.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0166.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0167.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0168.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0169.mp3 2018-10-19 06:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0170.mp3 2018-10-19 06:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0171.mp3 2018-10-19 06:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0172.mp3 2018-10-19 06:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0173.mp3 2018-10-19 06:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0174.mp3 2018-10-19 06:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0175.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0176.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0177.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0178.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0179.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0180.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0181.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0182.mp3 2018-10-19 06:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0183.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0184.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0185.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0186.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0187.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0188.mp3 2018-10-19 06:22
 • van-ton-kiem-de-chuong-0189.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0190.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0191.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0192.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0193.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0194.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0195.mp3 2018-10-19 06:23
 • van-ton-kiem-de-chuong-0196.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0197.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0198.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0199.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0200.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0201.mp3 2018-10-19 06:24
 • van-ton-kiem-de-chuong-0202.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0203.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0204.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0205.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0206.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0207.mp3 2018-10-19 06:25
 • van-ton-kiem-de-chuong-0208.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0209.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0210.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0211.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0212.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0213.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0214.mp3 2018-10-19 06:26
 • van-ton-kiem-de-chuong-0215.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0216.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0217.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0218.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0219.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0220.mp3 2018-10-19 06:27
 • van-ton-kiem-de-chuong-0221.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0222.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0223.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0224.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0225.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0226.mp3 2018-10-19 06:28
 • van-ton-kiem-de-chuong-0227.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0228.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0229.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0230.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0231.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0232.mp3 2018-10-19 06:29
 • van-ton-kiem-de-chuong-0233.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0234.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0235.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0236.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0237.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0238.mp3 2018-10-19 06:30
 • van-ton-kiem-de-chuong-0239.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0240.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0241.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0242.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0243.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0244.mp3 2018-10-19 06:31
 • van-ton-kiem-de-chuong-0245.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0246.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0247.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0248.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0249.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0250.mp3 2018-10-19 06:32
 • van-ton-kiem-de-chuong-0251.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0252.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0253.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0254.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0255.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0256.mp3 2018-10-19 06:33
 • van-ton-kiem-de-chuong-0257.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0258.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0259.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0260.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0261.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0262.mp3 2018-10-19 06:34
 • van-ton-kiem-de-chuong-0263.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0264.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0265.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0266.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0267.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0268.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0269.mp3 2018-10-19 06:35
 • van-ton-kiem-de-chuong-0270.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0271.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0272.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0273.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0274.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0275.mp3 2018-10-19 06:36
 • van-ton-kiem-de-chuong-0276.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0277.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0278.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0279.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0280.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0281.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0282.mp3 2018-10-19 06:37
 • van-ton-kiem-de-chuong-0283.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0284.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0285.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0286.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0287.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0288.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0289.mp3 2018-10-19 06:38
 • van-ton-kiem-de-chuong-0290.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0291.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0292.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0293.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0294.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0295.mp3 2018-10-19 06:39
 • van-ton-kiem-de-chuong-0296.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0297.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0298.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0299.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0300.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0301.mp3 2018-10-19 06:40
 • van-ton-kiem-de-chuong-0302.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0303.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0304.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0305.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0306.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0307.mp3 2018-10-19 06:41
 • van-ton-kiem-de-chuong-0308.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0309.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0310.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0311.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0312.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0313.mp3 2018-10-19 06:42
 • van-ton-kiem-de-chuong-0314.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0315.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0316.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0317.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0318.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0319.mp3 2018-10-19 06:43
 • van-ton-kiem-de-chuong-0320.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0321.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0322.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0323.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0324.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0325.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0326.mp3 2018-10-19 06:44
 • van-ton-kiem-de-chuong-0327.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0328.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0329.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0330.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0331.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0332.mp3 2018-10-19 06:45
 • van-ton-kiem-de-chuong-0333.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0334.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0335.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0336.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0337.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0338.mp3 2018-10-19 06:46
 • van-ton-kiem-de-chuong-0339.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0340.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0341.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0342.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0343.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0344.mp3 2018-10-19 06:47
 • van-ton-kiem-de-chuong-0345.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0346.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0347.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0348.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0349.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0350.mp3 2018-10-19 06:48
 • van-ton-kiem-de-chuong-0351.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0352.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0353.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0354.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0355.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0356.mp3 2018-10-19 06:49
 • van-ton-kiem-de-chuong-0357.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0358.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0359.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0360.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0361.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0362.mp3 2018-10-19 06:50
 • van-ton-kiem-de-chuong-0363.mp3 2018-10-19 06:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0364.mp3 2018-10-19 06:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0365.mp3 2018-10-19 06:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0366.mp3 2018-10-19 06:51
 • van-ton-kiem-de-chuong-0367.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0368.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0369.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0370.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0371.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0372.mp3 2018-10-19 06:52
 • van-ton-kiem-de-chuong-0373.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0374.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0375.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0376.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0377.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0378.mp3 2018-10-19 06:53
 • van-ton-kiem-de-chuong-0379.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0380.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0381.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0382.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0383.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0384.mp3 2018-10-19 06:54
 • van-ton-kiem-de-chuong-0385.mp3 2018-10-19 06:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0386.mp3 2018-10-19 06:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0387.mp3 2018-10-19 06:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0388.mp3 2018-10-19 06:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0389.mp3 2018-10-19 06:55
 • van-ton-kiem-de-chuong-0390.mp3 2018-10-19 06:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0391.mp3 2018-10-19 06:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0392.mp3 2018-10-19 06:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0393.mp3 2018-10-19 06:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0394.mp3 2018-10-19 06:56
 • van-ton-kiem-de-chuong-0395.mp3 2018-10-19 06:57
 • van-ton-kiem-de-chuong-0396.mp3 2018-10-19 06:57
 • van-ton-kiem-de-chuong-0397.mp3 2018-10-19 06:57
 • van-ton-kiem-de-chuong-0398.mp3 2018-10-19 06:57
 • van-ton-kiem-de-chuong-0399.mp3 2018-10-19 06:57
 • van-ton-kiem-de-chuong-0400.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0401.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0402.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0403.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0404.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0405.mp3 2018-10-19 06:58
 • van-ton-kiem-de-chuong-0406.mp3 2018-10-19 06:59
 • van-ton-kiem-de-chuong-0407.mp3 2018-10-19 06:59
 • van-ton-kiem-de-chuong-0408.mp3 2018-10-19 06:59
 • van-ton-kiem-de-chuong-0409.mp3 2018-10-19 06:59
 • van-ton-kiem-de-chuong-0410.mp3 2018-10-19 06:59
 • van-ton-kiem-de-chuong-0411.mp3 2018-10-19 07:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0412.mp3 2018-10-19 07:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0413.mp3 2018-10-19 07:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0414.mp3 2018-10-19 07:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0415.mp3 2018-10-19 07:00
 • van-ton-kiem-de-chuong-0416.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0417.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0418.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0419.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0420.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0421.mp3 2018-10-19 07:01
 • van-ton-kiem-de-chuong-0422.mp3 2018-10-19 07:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0423.mp3 2018-10-19 07:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0424.mp3 2018-10-19 07:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0425.mp3 2018-10-19 07:02
 • van-ton-kiem-de-chuong-0426.mp3 2018-10-19 07:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0427.mp3 2018-10-19 07:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0428.mp3 2018-10-19 07:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0429.mp3 2018-10-19 07:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0430.mp3 2018-10-19 07:03
 • van-ton-kiem-de-chuong-0431.mp3 2018-10-19 07:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0432.mp3 2018-10-19 07:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0433.mp3 2018-10-19 07:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0434.mp3 2018-10-19 07:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0435.mp3 2018-10-19 07:04
 • van-ton-kiem-de-chuong-0436.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0437.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0438.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0439.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0440.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0441.mp3 2018-10-19 07:05
 • van-ton-kiem-de-chuong-0442.mp3 2018-10-19 07:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0443.mp3 2018-10-19 07:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0444.mp3 2018-10-19 07:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0445.mp3 2018-10-19 07:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0446.mp3 2018-10-19 07:06
 • van-ton-kiem-de-chuong-0447.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0448.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0449.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0450.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0451.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0452.mp3 2018-10-19 07:07
 • van-ton-kiem-de-chuong-0453.mp3 2018-10-19 07:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0454.mp3 2018-10-19 07:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0455.mp3 2018-10-19 07:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0456.mp3 2018-10-19 07:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0457.mp3 2018-10-19 07:08
 • van-ton-kiem-de-chuong-0458.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0459.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0460.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0461.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0462.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0463.mp3 2018-10-19 07:09
 • van-ton-kiem-de-chuong-0464.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0465.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0466.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0467.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0468.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0469.mp3 2018-10-19 07:10
 • van-ton-kiem-de-chuong-0470.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0471.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0472.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0473.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0474.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0475.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0476.mp3 2018-10-19 07:11
 • van-ton-kiem-de-chuong-0477.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0478.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0479.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0480.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0481.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0482.mp3 2018-10-19 07:12
 • van-ton-kiem-de-chuong-0483.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0484.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0485.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0486.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0487.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0488.mp3 2018-10-19 07:13
 • van-ton-kiem-de-chuong-0489.mp3 2018-10-19 07:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0490.mp3 2018-10-19 07:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0491.mp3 2018-10-19 07:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0492.mp3 2018-10-19 07:14
 • van-ton-kiem-de-chuong-0493.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0494.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0495.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0496.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0497.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0498.mp3 2018-10-19 07:15
 • van-ton-kiem-de-chuong-0499.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0500.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0501.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0502.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0503.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0504.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0505.mp3 2018-10-19 07:16
 • van-ton-kiem-de-chuong-0506.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0507.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0508.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0509.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0510.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0511.mp3 2018-10-19 07:17
 • van-ton-kiem-de-chuong-0512.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0513.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0514.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0515.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0516.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0517.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0518.mp3 2018-10-19 07:18
 • van-ton-kiem-de-chuong-0519.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0520.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0521.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0522.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0523.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0524.mp3 2018-10-19 07:19
 • van-ton-kiem-de-chuong-0525.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0526.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0527.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0528.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0529.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0530.mp3 2018-10-19 07:20
 • van-ton-kiem-de-chuong-0531.mp3 2018-10-19 07:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0532.mp3 2018-10-19 07:21
 • van-ton-kiem-de-chuong-0533.mp3 2018-10-19 07:21
[Total: 2    Average: 4/5]

Related posts

Hoàng Tộc

TiKay

Đột Nhiên Vô Địch

TiKay

Mạt Thế Chi Ôn Dao

THUYS♥️

Leave a Reply