Hiện Đại Ngôn Tình

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /47
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0001.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0002.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0003.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0004.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0005.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0006.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0007.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0008.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0009.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0010.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0011.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0012.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0013.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0014.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0015.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0016.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0017.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0018.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0019.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0020.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0021.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0022.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0023.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0024.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0025.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0026.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0027.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0028.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0029.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0030.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0031.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0032.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0033.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0034.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0035.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0036.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0037.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0038.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0039.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0040.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0041.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0042.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0043.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0044.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0045.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0046.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0047.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ngự Thú Nữ Vương

TinoTK

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

TinoTK

Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

TinoTK

Leave a Reply