Hiện Đại Ngôn Tình

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /47
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0001.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0002.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0003.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0004.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0005.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0006.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0007.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0008.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0009.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0010.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0011.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0012.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0013.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0014.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0015.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0016.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0017.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0018.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0019.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0020.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0021.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0022.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0023.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0024.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0025.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0026.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0027.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0028.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0029.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0030.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0031.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0032.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0033.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0034.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0035.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0036.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0037.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0038.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0039.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0040.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0041.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0042.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0043.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0044.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0045.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0046.mp3
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0047.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Hận Em Một Kiếp

TiKay

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

THUYS♥️

Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

TiKay

Leave a Reply