Dị Năng Hài Hước Hiện Đại Linh Dị

Xác Chết Của Ta Phóng Đãng Không Kềm Chế Được

Nàng là một khối có thể hoạt động thi thể, không có tim đập, không có hô hấp, không có mạch đập, không có nhiệt độ cơ thể, mỗi ngày đều ở tự hỏi như thế nào chống phân huỷ, bổ thủy nộn da, dưỡng trắng bảo trì sức sống.

Làm sauna phao suối nước nóng lưu thông máu, uống đương quy táo đỏ canh gà bổ khí, ăn rau dưa hoa quả bổ thủy, hằng ngày rèn luyện, phòng ngừa cốt chất tơi, thời khắc động não, phòng ngừa tư duy xơ cứng, nàng lập chí làm một khối khỏe mạnh bảo vệ môi trường vô ô nhiễm hảo thi thể.

————-

Tag: Ảo tưởng không gian ngọt văn sảng văn

Vai chính: An Bộ ┃ vai phụ: Giản Ninh Huyên ┃ cái khác: Hệ thống, sảng văn, ngọt văn, cốt truyện lưu

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /151
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0001.mp3 2018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0002.mp3 2018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0003.mp3 2018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0004.mp3 2018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0005.mp3 2018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0006.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0007.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0008.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0009.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0010.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0011.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0012.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0013.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0014.mp3 2018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0015.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0016.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0017.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0018.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0019.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0020.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0021.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0022.mp3 2018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0023.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0024.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0025.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0026.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0027.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0028.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0029.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0030.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0031.mp3 2018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0032.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0033.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0034.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0035.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0036.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0037.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0038.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0039.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0040.mp3 2018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0041.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0042.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0043.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0044.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0045.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0046.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0047.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0048.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0049.mp3 2018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0050.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0051.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0052.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0053.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0054.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0055.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0056.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0057.mp3 2018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0058.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0059.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0060.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0061.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0062.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0063.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0064.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0065.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0066.mp3 2018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0067.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0068.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0069.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0070.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0071.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0072.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0073.mp3 2018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0074.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0075.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0076.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0077.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0078.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0079.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0080.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0081.mp3 2018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0082.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0083.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0084.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0085.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0086.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0087.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0088.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0089.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0090.mp3 2018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0091.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0092.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0093.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0094.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0095.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0096.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0097.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0098.mp3 2018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0099.mp3 2018-11-18 09:53
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0100.mp3 2018-11-18 09:53
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0101.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0102.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0103.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0104.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0105.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0106.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0107.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0108.mp3 2018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0109.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0110.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0111.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0112.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0113.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0114.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0115.mp3 2018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0116.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0117.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0118.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0119.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0120.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0121.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0122.mp3 2018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0123.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0124.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0125.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0126.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0127.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0128.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0129.mp3 2018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0130.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0131.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0132.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0133.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0134.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0135.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0136.mp3 2018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0137.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0138.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0139.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0140.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0141.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0142.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0143.mp3 2018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0144.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0145.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0146.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0147.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0148.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0149.mp3 2018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0150.mp3 2018-11-18 12:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0151.mp3 2018-11-18 12:51
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chưởng Môn Nhân Không Cao Hứng

THUYS♥️

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Sủng Phi Hiện Đại Sinh Hoạt

THUYS♥️

Leave a Reply