Ngôn Tình Xuyên Không

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Giang Đường có chút xui xẻo.

Nàng xuyên qua, lão công là Ất nữ trong trò chơi tội ác tày trời vai ác, cuối cùng nhân bá chiếm nữ chủ mà bị chính phái nam chủ làm cho cửa nát nhà tan, phi thường thê thảm.

Trừ lần đó ra, nàng đại nhi tử sẽ là tương lai BOSS; con thứ hai là tàn nhẫn tiểu bá vương, ngay cả nhỏ nhất tiểu nữ nhi đều là tâm tư xảo trá, không học vấn không nghề nghiệp tương lai pháo hôi!

Giang Đường thực bắt cấp, nếu nàng thật là vai ác lão bà, như vậy dựa theo cốt truyện, nàng sẽ ở một năm sau sinh bệnh qua đời.

Giang Đường nhìn vai ác lão công, xoa xoa tay nhỏ tay nói: “Huynh đệ, chúng ta ly hôn đi, hài tử về ngươi, tài sản về ta.”

Vai ác lão công: “????”

Quyển sách lại danh 《 cả nhà đều là đại vai ác, trừ bỏ ta 》《 như thế nào khuyên toàn bộ gia tộc hoàn lương? 》

Tag: Hoan hỉ oan gia xuyên qua thời không giới giải trí dốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Đường ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Manh

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cẩm Chanh
 •  Chương: /148
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0001.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0002.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0003.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0004.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0005.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0006.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0007.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0008.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0009.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0010.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0011.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0012.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0013.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0014.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0015.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0016.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0017.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0018.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0019.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0020.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0021.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0022.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0023.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0024.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0025.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0026.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0027.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0028.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0029.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0030.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0031.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0032.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0033.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0034.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0035.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0036.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0037.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0038.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0039.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0040.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0041.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0042.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0043.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0044.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0045.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0046.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0047.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0048.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0049.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0050.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0051.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0052.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0053.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0054.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0055.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0056.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0057.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0058.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0059.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0060.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0061.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0062.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0063.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0064.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0065.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0066.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0067.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0068.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0069.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0070.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0071.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0072.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0073.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0074.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0075.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0076.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0077.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0078.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0079.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0080.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0081.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0082.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0083.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0084.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0085.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0086.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0087.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0088.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0089.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0090.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0091.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0092.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0093.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0094.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0095.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0096.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0097.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0098.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0099.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0100.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0101.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0102.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0103.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0104.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0105.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0106.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0107.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0108.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0109.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0110.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0111.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0112.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0113.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0114.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0115.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0116.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0117.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0118.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0119.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0120.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0121.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0122.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0123.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0124.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0125.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0126.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0127.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0128.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0129.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0130.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0131.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0132.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0133.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0134.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0135.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0136.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0137.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0138.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0139.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0140.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0141.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0142.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0143.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0144.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0145.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0146.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0147.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0148.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0149.mp3
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0150.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thần Ma Cung Ứng Thương

TiKay

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

THUYS♥️

Leave a Reply