Huyền HuyễnTiên Hiệp

Bàn Long

Cốt truyện diễn ra ở thế giới của các ma pháp sư và kiếm sĩ. Chàng thanh niên Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sinh ra trong gia đình mang dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc trong Tứ đại thần thú gia tộc. Với thiên phú tu luyện kinh người vươn lên, tới đỉnh cao tại Ngọc Lan đại lục sau đó phi thăng đến Chí cao vị diện tranh đấu với các vị chúa tể-những người đứng đầu của các vị diện này…


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiểu trấn đích tào thần
 • #2: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Thượng)
 • #3: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Hạ)
 • #4: Trưởng thành (Thượng)
 • #5: Trưởng thành (Hạ)
 • #6: Bàn Long giới chỉ (Thượng)
 • #7: Bàn Long giới chỉ (Hạ)
 • #8: Ma thú Tấn mãnh long (Thượng)
 • #9: Ma thú Tấn mãnh long (Hạ)
 • #10: Hỏa xà chi vũ (Thượng)
 • #11: Hỏa xà chi vũ (Hạ)
 • #12: Cường giả chi tâm (Thượng)
 • #13: Cường giả chi tâm (Hạ)
 • #14: Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)
 • #15: Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)
 • #16: Tai nạn (Thượng)
 • #17: Tai nạn (Hạ)
 • #18: Bàn Long chi linh (thượng)
 • #19: Bàn Long chi linh (Hạ)
 • #20: Địa hệ ma pháp (Thượng)
 • #21: Địa hệ ma pháp (Hạ)
 • #22: Xuân khứ thu lai (Thượng)
 • #23: Xuân khứ thu lai (Hạ)
 • #24: Ma thú "Ảnh Thử"
 • #25: Bổn biện pháp (Thượng)
 • #26: Bổn biện pháp (Hạ)
 • #27: Học viện Ân Tư Đặc
 • #28: Ảnh thử 'Bối Bối' (Thượng)
 • #29: Ảnh thử 'Bối Bối' (hạ)
 • #30: Phân Lai thành
 • #31: Ma pháp trắc thí (Thượng)
 • #32: Ma pháp trắc thí (hạ)
 • #33: Long huyết mật điển (Thượng)
 • #34: Long huyết mật điển (hạ)
 • #35: Nhắc nhở
 • #36: Thiên tài tập trung địa
 • #37: Tứ huynh đệ (Thượng)
 • #38: Tứ huynh đệ (hạ)
 • #39: Phong hệ ma pháp
 • #40: Học tập sinh nhai (Thượng)
 • #41: Học tập sinh nhai (hạ)
 • #42: Ai là Đệ Nhất? (Thượng)
 • #43: Ai là Đệ Nhất? (hạ)
 • #44: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Thượng)
 • #45: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (hạ)
 • #46: Kinh hỉ
 • #47: Bình Đao Lưu phái
 • #48: Lục niên
 • #49: Thạch điêu tác phẩm
 • #50: Hoa Đức Lập tửu điếm
 • #51: Bích Thủy thiên đường đích dạ
 • #52: Giới cách (Thượng)
 • #53: Giới cách (Hạ)
 • #54: Thỉnh
 • #55: Lộ đồ (Thượng)
 • #56: Lộ đồ (hạ)
 • #57: Ma Thú sơn mạch (Thượng)
 • #58: Ma Thú sơn mạch (hạ)
 • #59: Quần lang (Thượng)
 • #60: Quần lang (hạ)
 • #61: Nguy kỵ (Thượng)
 • #62: Nguy kỵ (hạ)
 • #63: Tàn khốc (Thượng)
 • #64: Tàn khốc (hạ)
 • #65: Bối Bối đích thực lực (Thượng)
 • #66: Bối Bối đích thực lực (hạ)
 • #67: Hắc sắc đoản nhận (Thượng)
 • #68: Hắc sắc đoản nhận (hạ)
 • #69: Mê vụ sơn cốc (Thượng)
 • #70: Mê vụ sơn cốc (hạ)
 • #71: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)
 • #72: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (hạ)
 • #73: Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)
 • #74: Dạ phong trung đích tử sắc (hạ)
 • #75: Quy hương (Thượng)
 • #76: Quy hương (hạ)
 • #77: Hoắc Cách
 • #78: Thạch điêu giới cách
 • #79: Đông thiên lý đích mân côi (Thượng)
 • #80: Đông thiên lý đích mân côi (hạ)
 • #81: Cao thủ như vân (Thượng)
 • #82: Cao thủ như vân (hạ)
 • #83: Vết rách (Thượng)
 • #84: Vết rách (hạ)
 • #85: Kiến diện
 • #86: Thê lương tuyết
 • #87: Thập thiên thập dạ
 • #88: Dịch hóa
 • #89: Tái nhập Mê vụ sơn cốc
 • #90: Thượng thiên vô môn
 • #91: U thâm địa huyệt
 • #92: Cức bối thiết giáp long
 • #93: Ngoan
 • #94: Long tinh chi biến
 • #95: Long huyết chiến sĩ
 • #96: Thần bí ma pháp trận
 • #97: Tứ đại chí cao vị diện
 • #98: Thống phá thiên liễu
 • #99: Thạch điêu tông sư?
 • #100: Luyện kiếm
 • #101: Thân thỉnh tất nghiệp
 • #102: Lịch sử đệ nhị
 • #103: Nhân vật thượng tầng Ngọc Lan đại lục
 • #104: Bảng giá
 • #105: Địa vị
 • #106: Khuyết tiễn
 • #107: Phẫn nộ
 • #108: Lão giáo quan
 • #109: Phách mại
 • #110: Thiên giới
 • #111: Đắc thủ
 • #112: Quy hương
 • #113: Trần phong vãn sự
 • #114: Quyết định
 • #115: Trấn nhỏ tề tựu
 • #116: Trò chuyện trong đêm
 • #117: Tước vị
 • #118: Ma pháp thư tịch
 • #119: Tử thương thảm trọng
 • #120: Sát ý quá nặng
 • #121: Đính hôn
 • #122: Nắm bắt
 • #123: Bối hậu đích nhân vật
 • #124: Điều tra
 • #125: Bí mật bại lộ
 • #126: Nhập ngục
 • #127: Ủy khuất
 • #128: Để tuyến
 • #129: Thỉnh cầu
 • #130: Bái phỏng
 • #131: Sát lục chi vương
 • #132: Độc dược
 • #133: Thẩm phán
 • #134: Cự ngạch đích phạt kim
 • #135: Dong huyết độc
 • #136: Đột phá
 • #137: Dược phấn thành
 • #138: Thiết kế
 • #139: Tửu
 • #140: Mẫu thân đích sinh tử
 • #141: Đa thiểu, sát đa thiểu
 • #142: Tử, dã yếu sát
 • #143: Ngã bất cam tâm
 • #144: Tuyệt cảnh
 • #145: Hy vọng sinh tồn
 • #146: Thần sủng buông xuống
 • #147: Hắn phải chết
 • #148: Bàn chân to
 • #149: Hủy diệt chi nhật (thượng)
 • #150: Hủy diệt chi nhật (hạ)
 • #151: Thần cấp cường giả
 • #152: Thương hoàng đào thoán
 • #153: Chích thủ
 • #154: Không gian giới chỉ
 • #155: Thảm huống
 • #156: Hắc hoàn cự hình mãng xà
 • #157: Cứu nhân
 • #158: Trọng bảo
 • #159: Hách Tư Thành
 • #160: Tử Diệm Chiến sĩ Gia tộc
 • #161: Khai Lô
 • #162: Trọng kiếm Vô Phong
 • #163: Đoạn thủ
 • #164: Bình tức
 • #165: Nguyên ủy
 • #166: Vận mệnh
 • #167: Mất mát
 • #168: Điên cuồng
 • #169: Tĩnh lặng
 • #170: Ly khai
 • #171: Bôn lôi
 • #172: Đại địa khiếu lang
 • #173: Sát lục
 • #174: Bóng đen
 • #175: Thần bí hắc báo
 • #176: Tái thứ biến thân
 • #177: Tốc độ chi chiến
 • #178: Xuất sơn
 • #179: Áo Lợi Duy Á
 • #180: Nhất kiếm
 • #181: Thủ
 • #182: Hắc Thạch thành
 • #183: Thuyết phục
 • #184: Tiếp liên thứ sát
 • #185: Dược sư
 • #186: Ngọc Lan hà
 • #187: Độc khí phiêu đãng
 • #188: Xích Nhĩ quận thành
 • #189: Khám nhà
 • #190: Hạ thiên lý đích nhất bả hỏa
 • #191: Lễ vật
 • #192: Đại địa
 • #193: Hồng y đại giáo chủ
 • #194: Tái Tư Lặc
 • #195: Cường cường liên hợp
 • #196: Thản thành tương kiến
 • #197: Giáo đình đích bí mật
 • #198: Tỷ muội hoa
 • #199: Điều tra
 • #200: Ngũ niên chi ước
 • #201: Dạ tiềm
 • #202: Quyết định Chương
 • #203: Tứ huynh đệ đích lộ
 • #204: Tuyệt cảnh
 • #205: Đại địa áo nghĩa
 • #206: Cường giả chân chính
 • #207: Bất tử chiến sĩ
 • #208: Đối sách của giáo đình
 • #209: Du du tuế nguyệt
 • #210: Bất Tử chiến sĩ biến thân
 • #211: Bách trọng lãng uy lực
 • #212: Phó ước
 • #213: Tề tụ Ba Tư Nhĩ
 • #214: Lân cư
 • #215: Hạ lạt thủ
 • #216: Kế hoa cải biến
 • #217: Thiên sứ chiến trận
 • #218: Tứ dực Thiên sứ
 • #219: Thánh vực Long huyết chiến sĩ
 • #220: Ước định
 • #221: Ốc Đốn
 • #222: Bối Lỗ Đặc gia tộc
 • #223: Khách nhân
 • #224: Thân truyền đệ tử
 • #225: Thánh vực cuộc chiến
 • #226: Ma tinh hạch
 • #227: Lại là Thánh vực
 • #228: Bố Lỗ Mặc đích thỉnh cầu
 • #229: Huynh đệ gặp nhau
 • #230: Hậu thuẫn kiên cố
 • #231: Tinh thần lực đột phá
 • #232: Khiêu khích
 • #233: Đồ Lục đao
 • #234: Đấu võ trường
 • #235: Quyết chiến
 • #236: Trọng thủ
 • #237: Thiên tài Kiếm thánh
 • #238: Lâm Lôi đấu Áo Lợi Duy Á
 • #239: Hai đại thiên tài
 • #240: Khiêu chiến
 • #241: Đông như trẩy hội
 • #242: Khải Lan đến
 • #243: Thiên tài giao lưu
 • #244: Kết quả
 • #245: Quà mừng
 • #246: Thu hoạch
 • #247: Dị vị diện cường giả
 • #248: Lựa chọn
 • #249: Vũ Thần môn
 • #250: Đại sư huynh
 • #251: Vũ Thần triệu kiến
 • #252: Mạch động thủ hộ
 • #253: Áo Lợi Duy Á đấu Hắc Đức Sâm
 • #254: Kiên nhược bàn thạch
 • #255: Thời gian, địa điểm
 • #256: Ngọc Lan đế quốc đặc sứ
 • #257: Địch Lỵ Á
 • #258: Thập niên hậu đích kiến diện
 • #259: Địch Lỵ Á bảo hộ thần
 • #260: Vạn chúng kỳ đãi
 • #261: Thảm liệt
 • #262: Chấn hám
 • #263: Danh thanh viễn bá
 • #264: Hỗn loạn chi lĩnh
 • #265: Lôi Nặc đích nguy cơ
 • #266: Hôn lễ thượng đích ngạc háo
 • #267: Sự thực
 • #268: Chân tướng bị che giấu
 • #269: Bí mật của Ngọc Lan đại lục
 • #270: Vũ Thần đích nhắc nhở
 • #271: Đông nam hành tỉnh
 • #272: Thi thể
 • #273: Nô đãi
 • #274: Tàn nhẫn
 • #275: Hạ lệnh
 • #276: Lập túc Hỗn loạn chi lĩnh
 • #277: Chưởng quản
 • #278: Thần bí đích san thôn
 • #279: Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á
 • #280: Địch Lỵ Á hòa Lâm Lôi
 • #281: Lưỡng phong tín
 • #282: Thế lực khuếch trương
 • #283: Chiến tranh cơ khí
 • #284: Xuất phát
 • #285: Lão tam?
 • #286: Đức Tư Lê
 • #287: Thánh ma đạo đích khả phạ
 • #288: Thiết tha
 • #289: Tử tâm ba
 • #290: Mệnh lệnh hạ đạt
 • #291: Sậu biến
 • #292: Lâm Lôi quy lai
 • #293: Vẫn lạc
 • #294: Kịch chiến Ô Sâm Nặc
 • #295: Ba Lỗ Khắc
 • #296: Quy túc
 • #297: Địch Lỵ Á, giá cấp ngã ba
 • #298: Vương quốc
 • #299: Tiếp liên đáo lai
 • #300: Quang minh pháp tắc
 • #301: Tứ phương tụ tập
 • #302: Đại hôn
 • #303: Na nhất dạ
 • #304: Thập nhị niên đạn chỉ quá
 • #305: Lam tâm thảo, Long huyết
 • #306: Kịch chiến
 • #307: Khuất phục
 • #308: Vinh diệu
 • #309: Phát hiện
 • #310: Ma tinh thạch quáng mạch
 • #311: Liên hợp
 • #312: Điều binh khiển tướng
 • #313: Vận chuyển công cụ
 • #314: Triệu tập lệnh
 • #315: Thông đạo
 • #316: Ma tinh pháo chi uy
 • #317: Bạo nộ
 • #318: Tử chiến
 • #319: Máy xay thịt
 • #320: Để bài
 • #321: Nhất tràng tai nan
 • #322: Thử triều tai ương
 • #323: Mời gặp
 • #324: Vô sỉ
 • #325: Trở mặt
 • #326: Chúng Thánh vẫn lạc
 • #327: Bối Lỗ Đặc
 • #328: Đế quốc thành lập
 • #329: Đột phá
 • #330: Bối Bối đích thân thế
 • #331: Thần cấp ma thú
 • #332: Bối Bối đích phục cừu
 • #333: Tề tụ
 • #334: Kim chúc thành bảo
 • #335: Tam điều thông đạo
 • #336: Mộ địa điêu khắc
 • #337: Tiểu tâm dực dực
 • #338: Thực vật sinh mệnh
 • #339: Ba xà tỉnh liễu
 • #340: Chân đích tỉnh liễu, tai nan giáng lâm
 • #341: Tuyết địa thế giới
 • #342: Mộ địa bát niên
 • #343: Hỏa diễm quân vương
 • #344: Thông đạo sở tại
 • #345: Thệ tử nhất kích
 • #346: Tam kiện thần khí
 • #347: Ma thú xuất mã
 • #348: Mẫu hoàng 'Lạp Sa Bối Nhĩ'
 • #349: Tái sinh
 • #350: Khoái, Mạn
 • #351: Vạn kiếm hợp nhất, sinh mệnh nguyên châu
 • #352: Bước vào tầng thứ tám
 • #353: Tà Nhãn vương giả
 • #354: Chủ nhân hiếu khách
 • #355: Ngân thiết ma nhân
 • #356: Thâm Uyên Đao Ma
 • #357: Thánh ma đạo
 • #358: Chúng thần mộ địa
 • #359: Huyết nhiễm địa để
 • #360: Sinh tử
 • #361: Chết?
 • #362: Đào sinh
 • #363: Lấy một địch trăm vạn
 • #364: Thần cách
 • #365: Muốn Thần cách?
 • #366: Lời tiên đoán của Bối Lỗ Đặc
 • #367: Hồi gia
 • #368: Thành Thần
 • #369: Phân Phối bảo vật
 • #370: Đại tác động
 • #371: Cuộc chiến diệt thế 5000 năm trước
 • #372: Sát hướng Thánh đảo
 • #373: Mạt nhật hàng lâm
 • #374: Đại lục mang chiến trận
 • #375: Phủ xuống
 • #376: Kỳ Cát Tháp đại nhân!
 • #377: Nhất dạ
 • #378: Chuyện xấu.
 • #379: Bắt đầu tiềm tu
 • #380: Da Lỗ bái phỏng
 • #381: Đột biến
 • #382: Năm năm
 • #383: Tông giáo thần bí
 • #384: Chỉ dẫn
 • #385: Khống chế
 • #386: Da Lỗ
 • #387: Hồn Ti
 • #388: Lâm Lôi thành thần
 • #389: Nguyên tố Hải dương
 • #390: Tử huyết, Bàn long
 • #391: Tất tu khứ
 • #392: Bàn Long giới chỉ
 • #393: Bính tử
 • #394: Đại vu sư đích di vật
 • #395: Thần cách phân phối
 • #396: Hắc Lỗ
 • #397: Thần cấp cường giả 'Mục Ba'
 • #398: Thần khí cùng thần
 • #399: Nạn dân triều
 • #400: Giang đỉnh
 • #401: Trảo nha
 • #402: Áo Lợi Duy Á tới
 • #403: Bác sa đại đê
 • #404: Bồi tiếu kiểm?
 • #405: Sấm đại họa liễu!
 • #406: Vị diện ngục giam
 • #407: Rời đi
 • #408: Biến thiên
 • #409: Càn rỡ
 • #410: Thanh âm
 • #411: Truyền thuyết
 • #412: Thúc thủ tựu cầm
 • #413: Vẫn lạc
 • #414: Cập thì
 • #415: Căn cơ
 • #416: Thần cách của Đức Tư Lê
 • #417: Quyết định của Đức Tư Lê
 • #418: Ngàn năm chi kỳ
 • #419: Nhị cường liên thủ
 • #420: Không cam lòng
 • #421: Chiết phản
 • #422: Truyền âm
 • #423: Bối Bối thành thần
 • #424: Huyền áo cao đê
 • #425: Vô địch đích thượng vị thần
 • #426: Tứ đại trung vị thần
 • #427: Chấn nhiếp
 • #428: Tát Địch Tư Tháp
 • #429: Tử vong sơn mạch
 • #430: Tử vong áo bí
 • #431: Quê quán
 • #432: Chủ nhân Đồng La sơn
 • #433: Đồng La Sơn
 • #434: Nguyên tố đích tu luyện
 • #435: Sở vị 'thiết tha'
 • #436: Đại địa mạch động
 • #437: Địa và phong
 • #438: Nộ khí nan bình
 • #439: Hắc ám hòa hỏa diễm
 • #440: Bái kiến
 • #441: Bí mật
 • #442: Vì gia tộc
 • #443: Quy đồ kiếp sát
 • #444: Họa xà thêm túc
 • #445: Khê thủy, đại dương?
 • #446: Sậu biến
 • #447: Thực lực của Bối Lỗ Đặc
 • #448: Lạc cực sinh bi
 • #449: Chỉ có một người
 • #450: U Lam Phủ
 • #451: Kính nguyệt nhai
 • #452: Mặc thạch
 • #453: Hắc Long bộ lạc
 • #454: Đế Dực thành
 • #455: Ác ma huân chương
 • #456: Nhãn hồng
 • #457: Huyết chiến
 • #458: Thích giả sinh tồn
 • #459: Xử xử gian hiểm
 • #460: Đế Dực thành đích tam tọa thành bảo
 • #461: Tầng ba
 • #462: Luyện hóa trong nháy mắt
 • #463: Muốn động thủ sao?
 • #464: Ác Ma Thành bảo
 • #465: Đế Dực Ác Ma
 • #466: Trung vị thần cảnh giới
 • #467: Huyền ảo dung hợp, thực lực đại tiến
 • #468: Nguyệt lượng hồ
 • #469: Phấn hồng sắc đích vụ
 • #470: Pháo hôi
 • #471: Hỗn loạn
 • #472: Tử thần khôi lỗi
 • #473: Nguyệt lượng chỉ hoàn
 • #474: Hắc Y Vệ
 • #475: Không đường thoát
 • #476: Ngươi không thể giết ta
 • #477: Giới ca giả đắc
 • #478: Điên cuồng trả thù
 • #479: Sám hối chi hỏa
 • #480: Thanh điểm
 • #481: Hộ tống nhiệm vụ
 • #482: Ác ma tề tụ
 • #483: Tử thương thảm trọng
 • #484: Thử
 • #485: Người đông thế mạnh
 • #486: Kiếm ý
 • #487: Sa mạc cổ bảo
 • #488: Thủ xá
 • #489: Trùng trùng nguy cơ
 • #490: Giọt nước mưa màu xanh
 • #491: Gặp lại
 • #492: Bí mật
 • #493: Phong đích đột phá
 • #494: Lại cố dong
 • #495: Núi lửa nóng cháy
 • #496: Tin tức của Áo Lợi Duy Á
 • #497: Màu vàng nham tương
 • #498: Trọng bảo chi tranh
 • #499: Tát Lạc Mông đích nộ hỏa
 • #500: Vẫn
 • #501: Lệnh bài
 • #502: Chủ thần lực
 • #503: Giọt nước, Chủ thần lực
 • #504: Trảm sát
 • #505: Lĩnh ngộ
 • #506: Ức vạn năm áp bức
 • #507: Xuất phát hay lưu lại
 • #508: Họa từ Thiên hàng
 • #509: Hỏa nguyên tố
 • #510: Tử Tinh sơn mạch
 • #511: Vụ hải
 • #512: Phúc họa
 • #513: Tử quang trùng thiên
 • #514: Quỷ dị vụ hải
 • #515: Thượng vị thần
 • #516: Tử Tinh Quái thú
 • #517: Bạo phong động
 • #518: Cứu người
 • #519: Ấu thú
 • #520: Chạy trối chết
 • #521: Cuộc sống tại Tử tinh sơn mạch
 • #522: Bị nhốt năm trăm năm
 • #523: 108
 • #524: Hắc thạch
 • #525: Thập niên thải tập
 • #526: Bão hòa
 • #527: Xuất hải
 • #528: Nam nhân cường đại
 • #529: Đao phong hải đảo (thượng)
 • #530: Đao phong hải đảo (hạ)
 • #531: Hắc Thạch lao ngục
 • #532: Tâm linh cảm ngộ
 • #533: Cam Mông Đình
 • #534: Thì ra là hắn
 • #535: Đại chiến
 • #536: Vô pháp nhận chủ
 • #537: 20 năm phiêu bạt
 • #538: Mịch La Đảo
 • #539: Lão thục nhân
 • #540: Giao phong
 • #541: Huyết sắc Mịch La lệnh
 • #542: Vũ Thần, Hi Tắc
 • #543: Có hài tử?
 • #544: Ta muốn nó phải chết
 • #545: Kẻ cản ta sẽ chết
 • #546: Trời long đất lở
 • #547: Sống chết hai con đường
 • #548: Trưởng lão áo bào màu đỏ
 • #549: Hình ảnh nổi
 • #550: Nơi bí mật dưới lòng đất
 • #551: Bí mật
 • #552: Chạy đâu cho thoát
 • #553: Búa lớn
 • #554: Thống lĩnh luyện ngục
 • #555: Chủ thần uy năng
 • #556: Tu luyện tốc độ
 • #557: Về Đến U Lam Phủ
 • #558: Thanh Long nhất tộc
 • #559: Bắt lại
 • #560: Ba Lỗ Khắc
 • #561: Tối nhược tiểu đích chi mạch
 • #562: Gia Tộc nguy cơ
 • #563: Tông từ tẩy lễ huyền bí
 • #564: Tám mươi năm
 • #565: Hóa long trì
 • #566: Tông từ tẩy lễ huyền bí
 • #567: 'Long Ngâm' đích uy lực
 • #568: Tham lam
 • #569: Ước chiến
 • #570: sinh tử chiến
 • #571: Bất lưu tình!
 • #572: Uy tín
 • #573: Trừng phạt
 • #574: Trưởng lão
 • #575: Trưởng lão tập hội
 • #576: Đại trưởng lão
 • #577: Ấm áp
 • #578: Tiếp lệnh
 • #579: Đưa ta một đoạn đường
 • #580: Huyết sái trường không
 • #581: Linh hồn hỗn loạn
 • #582: Tứ dư
 • #583: Tự do
 • #584: Liên thủ
 • #585: Vi sát
 • #586: Chủ thần chi lực đích đối chiến
 • #587: Trộm gà không xong mất nắm gạo
 • #588: Bất cam tâm đích Bố La
 • #589: Bát đại tộc trưởng
 • #590: Đại uy hiếp
 • #591: Quyết định
 • #592: Yên tĩnh và điên cuồng
 • #593: Cực mạnh công kích
 • #594: Viên không liệt
 • #595: Phản bội
 • #596: Thần bí lai khách
 • #597: Không ai
 • #598: Uy Địch
 • #599: Thuận đường
 • #600: Kịch chiến
 • #601: Một người không lưu
 • #602: Cầu cứu
 • #603: Tính kế
 • #604: Ba tháng
 • #605: Sanh, Tử!
 • #606: Thủ đoạn của Bối Lỗ Đặc
 • #607: Hai giọt chủ thần lực
 • #608: Diễn kịch
 • #609: Trốn không thoát
 • #610: Bối Lỗ Đặc đích giảo hoạt
 • #611: Sinh lực
 • #612: Nguy hiểm
 • #613: Không cam lòng
 • #614: Đoán sai
 • #615: Đại động tĩnh
 • #616: Quần chiến
 • #617: Đinh trong mắt
 • #618: Chuyển ky
 • #619: Uy năng
 • #620: Loại binh khí nào?
 • #621: Lưu ảnh
 • #622: Theo đuổi
 • #623: Thiết Đao hạp
 • #624: Trở lại Ngọc Lan đại lục
 • #625: Hai ngàn năm, thương hải tang điền
 • #626: Di ngôn
 • #627: Khoáng thế kỳ bảo
 • #628: Chiến!
 • #629: Tử vong phương thức
 • #630: Kinh hãi
 • #631: Sơ nhập Minh giới
 • #632: Bắc Hài phủ
 • #633: Tái Nhân Đặc
 • #634: Chịu chết
 • #635: U Minh sơn
 • #636: U Minh Quả
 • #637: Hồng phát thiếu nữ
 • #638: Đề tỉnh, Rắn và cây
 • #639: Bị lạc
 • #640: Lục xà
 • #641: Giết chóc trong khu vực sương xám!
 • #642: Tình huống quỷ dị
 • #643: May hay Rủi?
 • #644: U Minh quả xuất hiện
 • #645: Lựa chọn
 • #646: Chủ thần sứ giả
 • #647: Hậu quả
 • #648: Vô địch
 • #649: Không có năng lực
 • #650: Chúa tể tử vong
 • #651: Minh giới chi tâm
 • #652: Dục vọng
 • #653: Diễm Cốt sơn
 • #654: Mục tiêu
 • #655: Xích Nham lĩnh chủ
 • #656: Quật khởi
 • #657: Không thể ngăn cản
 • #658: Mồi lửa
 • #659: Phong vân tụ hội
 • #660: Cuộc chiến đỉnh phong
 • #661: Tuyệt chiêu cuối cùng
 • #662: Thắng thua
 • #663: Bốn màu huy chương
 • #664: Nguy cơ
 • #665: Đến nơi!
 • #666: Lựa chọn
 • #667: Hạ sát thủ
 • #668: Hắc Mặc Tư
 • #669: Danh tiếng
 • #670: Vô tâm sáp liễu
 • #671: Trữ tĩnh đích tâm
 • #672: Kiến liễu tựu đào
 • #673: 60 năm ở chiến trường vị diện
 • #674: Nhóm ba người
 • #675: Một khởi đầu mới
 • #676: Thiên phú thần thông
 • #677: Trận chiến đấu tiên
 • #678: Biến hoá
 • #679: Năm trăm năm
 • #680: Một đối bốn
 • #681: Hồ lô
 • #682: Đệ nhất gia tộc
 • #683: Đây là cái gì?
 • #684: Chém giết
 • #685: So sánh sự tiêu hao
 • #686: Tảng đá
 • #687: Lấy máu nhận chủ Hoàng Quan
 • #688: Tuyệt chiêu
 • #689: Thốn địa xích thiên
 • #690: Thanh Hỏa
 • #691: Ý chí
 • #692: Ý chí phong phát
 • #693: Ác mộng phủ xuống
 • #694: Giết chết
 • #695: Kết quả
 • #696: Tổ hợp
 • #697: Chiến đấu chưa chấm dứt
 • #698: Không muốn sống?
 • #699: Lâm Lôi chết
 • #700: Sinh tử một đường
 • #701: Kiên cường
 • #702: Thuế biến, phá kiển thành điệp
 • #703: Con đường tới đỉnh phong
 • #704: Linh hồn lực!
 • #705: Thời gian trôi qua
 • #706: Tinh Hà cường giả tụ họp
 • #707: Yêu cầu của Bối Bối
 • #708: Đại quyết chiến
 • #709: Thực lực của Lâm Lôi
 • #710: Tinh hà quyết chiến
 • #711: Tuyệt chiêu tối hậu
 • #712: Tiêu điểm
 • #713: Ai sống? Ai chết?
 • #714: Quy đồ
 • #715: Khắp nơi quy tụ
 • #716: Phụ tử
 • #717: Chạy trốn kiếp nạn
 • #718: Thực lực
 • #719: Sự biến hóa của gia tộc
 • #720: Cự tuyệt
 • #721: Chí cao thần khí
 • #722: Áo Lợi Duy Á
 • #723: Đi chỗ nào trước?
 • #724: Bác trữ
 • #725: Cả ba cùng sai
 • #726: Thiên Sơn phủ chủ
 • #727: Bất tử?
 • #728: Chín khối linh châu huyền bí
 • #729: Thực giả
 • #730: Chủ Thần giáng lâm
 • #731: Một mạng
 • #732: Dò xét
 • #733: Khôi hài
 • #734: Trang giấy
 • #735: Thiên niên tuế nguyệt
 • #736: Tứ Thần lực dung hợp
 • #737: Thực thực giả giả
 • #738: Hồng Lăng Tinh Toản
 • #739: Thân phận
 • #740: Mãnh liệt
 • #741: Tranh đoạt
 • #742: Yếu hại
 • #743: Hý lộng
 • #744: Cầu xin tha thứ
 • #745: Chí cao Thần Giám
 • #746: Chúa Tể giáng lâm
 • #747: Liều chết! Chuyển ngoặt!
 • #748: Chúng thần giáng lâm
 • #749: Ẩn tàng thực lực
 • #750: Uy Bức
 • #751: Chín đại cường giả
 • #752: Thẩm thấu
 • #753: Sư Tâm Thành
 • #754: Phù điêu
 • #755: Hồng Lăng Tinh Toản xuất hiện
 • #756: Chuẩn bị 2 phương án
 • #757: Thực lực đáng sợ của Lâm Lôi
 • #758: Khí thế và Chết lặng
 • #759: Chạy đi đâu?
 • #760: Thực lực thực sự của Bối Lỗ Đặc
 • #761: Chủ thần?
 • #762: Chặn giết
 • #763: Thành công
 • #764: Tính mạng chí cao thần
 • #765: Tầng thứ mười tám
 • #766: Chân tướng vạn năm trước
 • #767: Chủ Thần Lâm Lôi
 • #768: Sáng tạo ma pháp, dung hợp chủ thần!
 • #769: Ký thác
 • #770: Long Huyết đại lục
 • #771: Khẩn cầu
 • #772: Năm nghìn năm
 • #773: Kiếm ý
 • #774: Liệp sát, phong khởi
 • #775: Thực lực sơ hiện
 • #776: Trừng phạt
 • #777: Chủ thần tụ tập
 • #778: Ý niệm tham lam
 • #779: Vô tội
 • #780: Mười trận thắng liên tiếp ban thưởng
 • #781: Thần thú Ô Côn
 • #782: Yêu cầu của Áo Phu
 • #783: Động thủ, giết!
 • #784: Ngoài ý liệu
 • #785: Quân bài tẩy
 • #786: Thần thiên sứ 12 cánh
 • #787: Chín trận thắng liên tiếp
 • #788: Trở lại Quang minh thần vị diện
 • #789: Cái giá phải trả
 • #790: Trí nhớ
 • #791: Bắt đầu hành động
 • #792: Phong liệp giả
 • #793: Chủ thần sứ giả
 • #794: Gặp lại
 • #795: Điểm nghi vấn
 • #796: Bố Lạp tộc
 • #797: Luân hồi
 • #798: Thiên niên
 • #799: Tối chung quyết chiến
 • #800: Đoạt mục
 • #801: Hoang ngôn
 • #802: Lửa giận của Lâm Lôi
 • #803: Chúa tể chi chiến
 • #804: Chẳng lẽ hắn là...?
 • #805: Địa hoả thuỷ phong
 • #806: Đại kết cục (thượng)
 • #807: Địa hoả thuỷ phong
 • #808: Đại kết cục (thượng)
 • #809: Đại kết cục (hạ)
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.1]

Related posts

Tiên Đạo Kiếm Các

TiKay

Sau Khi Trọng Sinh Ta Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

TiKay

Độ Kiếp Sau Khi Thất Bại Ta Trợ Nhân Vật Phản Diện Làm Trái

TiKay

Ta Sủng Thú Dung Hợp Hệ Thống

TiKay

Bất Tử Tiên Đế

TiKay

Dụ Yêu Trò Chơi: Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương

THUYS♥️

3 comments

Thốn Mang – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 8, 2018 at 6:08 pm

[…] gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác […]

Reply
Thần Ấn Vương Tọa | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio May 7, 2018 at 3:15 am

[…] – Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam. Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm. Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như qidian … thì tác phẩm Thần Ấn Vương Tọa có thể sánh với Bàn Long. […]

Reply
Anonymous May 8, 2018 at 6:07 pm

4.5

Reply

Leave a Reply