Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Bàn Long

Cốt truyện diễn ra ở thế giới của các ma pháp sư và kiếm sĩ. Chàng thanh niên Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sinh ra trong gia đình mang dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc trong Tứ đại thần thú gia tộc. Với thiên phú tu luyện kinh người vươn lên, tới đỉnh cao tại Ngọc Lan đại lục sau đó phi thăng đến Chí cao vị diện tranh đấu với các vị chúa tể-những người đứng đầu của các vị diện này…


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  Chương: /809
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ban-long-chuong-0001.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0002.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0003.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0004.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0005.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0006.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0007.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0008.mp3 2018-01-09 23:27
 • ban-long-chuong-0009.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0010.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0011.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0012.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0013.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0014.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0015.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0016.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0017.mp3 2018-01-09 23:28
 • ban-long-chuong-0018.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0019.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0020.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0021.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0022.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0023.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0024.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0025.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0026.mp3 2018-01-09 23:29
 • ban-long-chuong-0027.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0028.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0029.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0030.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0031.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0032.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0033.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0034.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0035.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0036.mp3 2018-01-09 23:30
 • ban-long-chuong-0037.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0038.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0039.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0040.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0041.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0042.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0043.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0044.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0045.mp3 2018-01-09 23:31
 • ban-long-chuong-0046.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0047.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0048.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0049.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0050.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0051.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0052.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0053.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0054.mp3 2018-01-09 23:32
 • ban-long-chuong-0055.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0056.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0057.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0058.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0059.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0060.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0061.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0062.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0063.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0064.mp3 2018-01-09 23:33
 • ban-long-chuong-0065.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0066.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0067.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0068.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0069.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0070.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0071.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0072.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0073.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0074.mp3 2018-01-09 23:34
 • ban-long-chuong-0075.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0076.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0077.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0078.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0079.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0080.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0081.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0082.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0083.mp3 2018-01-09 23:35
 • ban-long-chuong-0084.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0085.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0086.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0087.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0088.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0089.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0090.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0091.mp3 2018-01-09 23:36
 • ban-long-chuong-0092.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0093.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0094.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0095.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0096.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0097.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0098.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0099.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0100.mp3 2018-01-09 23:37
 • ban-long-chuong-0101.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0102.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0103.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0104.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0105.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0106.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0107.mp3 2018-01-09 23:38
 • ban-long-chuong-0108.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0109.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0110.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0111.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0112.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0113.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0114.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0115.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0116.mp3 2018-01-09 23:39
 • ban-long-chuong-0117.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0118.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0119.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0120.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0121.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0122.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0123.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0124.mp3 2018-01-09 23:40
 • ban-long-chuong-0125.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0126.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0127.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0128.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0129.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0130.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0131.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0132.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0133.mp3 2018-01-09 23:41
 • ban-long-chuong-0134.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0135.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0136.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0137.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0138.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0139.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0140.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0141.mp3 2018-01-09 23:42
 • ban-long-chuong-0142.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0143.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0144.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0145.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0146.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0147.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0148.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0149.mp3 2018-01-09 23:43
 • ban-long-chuong-0150.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0151.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0152.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0153.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0154.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0155.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0156.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0157.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0158.mp3 2018-01-09 23:44
 • ban-long-chuong-0159.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0160.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0161.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0162.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0163.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0164.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0165.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0166.mp3 2018-01-09 23:45
 • ban-long-chuong-0167.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0168.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0169.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0170.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0171.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0172.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0173.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0174.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0175.mp3 2018-01-09 23:46
 • ban-long-chuong-0176.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0177.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0178.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0179.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0180.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0181.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0182.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0183.mp3 2018-01-09 23:47
 • ban-long-chuong-0184.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0185.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0186.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0187.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0188.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0189.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0190.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0191.mp3 2018-01-09 23:48
 • ban-long-chuong-0192.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0193.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0194.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0195.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0196.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0197.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0198.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0199.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0200.mp3 2018-01-09 23:49
 • ban-long-chuong-0201.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0202.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0203.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0204.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0205.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0206.mp3 2018-01-10 18:17
 • ban-long-chuong-0207.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0208.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0209.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0210.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0211.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0212.mp3 2018-01-10 18:18
 • ban-long-chuong-0213.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0214.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0215.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0216.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0217.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0218.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0219.mp3 2018-01-10 18:19
 • ban-long-chuong-0220.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0221.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0222.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0223.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0224.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0225.mp3 2018-01-10 18:20
 • ban-long-chuong-0226.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0227.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0228.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0229.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0230.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0231.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0232.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0233.mp3 2018-01-10 18:21
 • ban-long-chuong-0234.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0235.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0236.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0237.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0238.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0239.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0240.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0241.mp3 2018-01-10 18:22
 • ban-long-chuong-0242.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0243.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0244.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0245.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0246.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0247.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0248.mp3 2018-01-10 18:23
 • ban-long-chuong-0249.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0250.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0251.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0252.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0253.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0254.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0255.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0256.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0257.mp3 2018-01-10 18:24
 • ban-long-chuong-0258.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0259.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0260.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0261.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0262.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0263.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0264.mp3 2018-01-10 18:25
 • ban-long-chuong-0265.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0266.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0267.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0268.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0269.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0270.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0271.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0272.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0273.mp3 2018-01-10 18:26
 • ban-long-chuong-0274.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0275.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0276.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0277.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0278.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0279.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0280.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0281.mp3 2018-01-10 18:27
 • ban-long-chuong-0282.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0283.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0284.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0285.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0286.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0287.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0288.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0289.mp3 2018-01-10 18:28
 • ban-long-chuong-0290.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0291.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0292.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0293.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0294.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0295.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0296.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0297.mp3 2018-01-10 18:29
 • ban-long-chuong-0298.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0299.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0300.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0301.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0302.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0303.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0304.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0305.mp3 2018-01-10 18:30
 • ban-long-chuong-0306.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0307.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0308.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0309.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0310.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0311.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0312.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0313.mp3 2018-01-10 18:31
 • ban-long-chuong-0314.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0315.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0316.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0317.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0318.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0319.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0320.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0321.mp3 2018-01-10 18:32
 • ban-long-chuong-0322.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0323.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0324.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0325.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0326.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0327.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0328.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0329.mp3 2018-01-10 18:33
 • ban-long-chuong-0330.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0331.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0332.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0333.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0334.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0335.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0336.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0337.mp3 2018-01-10 18:34
 • ban-long-chuong-0338.mp3 2018-01-10 18:35
 • ban-long-chuong-0339.mp3 2018-01-10 18:35
 • ban-long-chuong-0340.mp3 2018-01-10 18:35
 • ban-long-chuong-0341.mp3 2018-01-10 18:35
 • ban-long-chuong-0342.mp3 2018-01-10 18:35
 • ban-long-chuong-0343.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0344.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0345.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0346.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0347.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0348.mp3 2018-01-10 18:36
 • ban-long-chuong-0349.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0350.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0351.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0352.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0353.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0354.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0355.mp3 2018-01-10 18:37
 • ban-long-chuong-0356.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0357.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0358.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0359.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0360.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0361.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0362.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0363.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0364.mp3 2018-01-10 18:38
 • ban-long-chuong-0365.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0366.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0367.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0368.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0369.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0370.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0371.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0372.mp3 2018-01-10 18:39
 • ban-long-chuong-0373.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0374.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0375.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0376.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0377.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0378.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0379.mp3 2018-01-10 18:40
 • ban-long-chuong-0380.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0381.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0382.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0383.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0384.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0385.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0386.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0387.mp3 2018-01-10 18:41
 • ban-long-chuong-0388.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0389.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0390.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0391.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0392.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0393.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0394.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0395.mp3 2018-01-10 18:42
 • ban-long-chuong-0396.mp3 2018-01-10 18:43
 • ban-long-chuong-0397.mp3 2018-01-10 18:43
 • ban-long-chuong-0398.mp3 2018-01-10 18:43
 • ban-long-chuong-0399.mp3 2018-01-10 18:43
 • ban-long-chuong-0400.mp3 2018-01-10 18:43
 • ban-long-chuong-0401.mp3 2018-01-11 18:43
 • ban-long-chuong-0402.mp3 2018-01-11 18:43
 • ban-long-chuong-0403.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0404.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0405.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0406.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0407.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0408.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0409.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0410.mp3 2018-01-11 18:44
 • ban-long-chuong-0411.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0412.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0413.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0414.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0415.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0416.mp3 2018-01-11 18:45
 • ban-long-chuong-0417.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0418.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0419.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0420.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0421.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0422.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0423.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0424.mp3 2018-01-11 18:46
 • ban-long-chuong-0425.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0426.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0427.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0428.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0429.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0430.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0431.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0432.mp3 2018-01-11 18:47
 • ban-long-chuong-0433.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0434.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0435.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0436.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0437.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0438.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0439.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0440.mp3 2018-01-11 18:48
 • ban-long-chuong-0441.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0442.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0443.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0444.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0445.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0446.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0447.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0448.mp3 2018-01-11 18:49
 • ban-long-chuong-0449.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0450.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0451.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0452.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0453.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0454.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0455.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0456.mp3 2018-01-11 18:50
 • ban-long-chuong-0457.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0458.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0459.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0460.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0461.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0462.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0463.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0464.mp3 2018-01-11 18:51
 • ban-long-chuong-0465.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0466.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0467.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0468.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0469.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0470.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0471.mp3 2018-01-11 18:52
 • ban-long-chuong-0472.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0473.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0474.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0475.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0476.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0477.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0478.mp3 2018-01-11 18:53
 • ban-long-chuong-0479.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0480.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0481.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0482.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0483.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0484.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0485.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0486.mp3 2018-01-11 18:54
 • ban-long-chuong-0487.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0488.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0489.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0490.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0491.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0492.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0493.mp3 2018-01-11 18:55
 • ban-long-chuong-0494.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0495.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0496.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0497.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0498.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0499.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0500.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0501.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0502.mp3 2018-01-11 18:56
 • ban-long-chuong-0503.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0504.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0505.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0506.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0507.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0508.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0509.mp3 2018-01-11 18:57
 • ban-long-chuong-0510.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0511.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0512.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0513.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0514.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0515.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0516.mp3 2018-01-11 18:58
 • ban-long-chuong-0517.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0518.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0519.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0520.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0521.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0522.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0523.mp3 2018-01-11 18:59
 • ban-long-chuong-0524.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0525.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0526.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0527.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0528.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0529.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0530.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0531.mp3 2018-01-11 19:00
 • ban-long-chuong-0532.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0533.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0534.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0535.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0536.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0537.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0538.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0539.mp3 2018-01-11 19:01
 • ban-long-chuong-0540.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0541.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0542.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0543.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0544.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0545.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0546.mp3 2018-01-11 19:02
 • ban-long-chuong-0547.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0548.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0549.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0550.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0551.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0552.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0553.mp3 2018-01-11 19:03
 • ban-long-chuong-0554.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0555.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0556.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0557.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0558.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0559.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0560.mp3 2018-01-11 19:04
 • ban-long-chuong-0561.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0562.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0563.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0564.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0565.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0566.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0567.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0568.mp3 2018-01-11 19:05
 • ban-long-chuong-0569.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0570.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0571.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0572.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0573.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0574.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0575.mp3 2018-01-11 19:06
 • ban-long-chuong-0576.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0577.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0578.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0579.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0580.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0581.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0582.mp3 2018-01-11 19:07
 • ban-long-chuong-0583.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0584.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0585.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0586.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0587.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0588.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0589.mp3 2018-01-11 19:08
 • ban-long-chuong-0590.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0591.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0592.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0593.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0594.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0595.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0596.mp3 2018-01-11 19:09
 • ban-long-chuong-0597.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0598.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0599.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0600.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0601.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0602.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0603.mp3 2018-01-11 19:10
 • ban-long-chuong-0604.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0605.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0606.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0607.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0608.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0609.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0610.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0611.mp3 2018-01-11 19:11
 • ban-long-chuong-0612.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0613.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0614.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0615.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0616.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0617.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0618.mp3 2018-01-11 19:12
 • ban-long-chuong-0619.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0620.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0621.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0622.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0623.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0624.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0625.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0626.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0627.mp3 2018-01-11 19:13
 • ban-long-chuong-0628.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0629.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0630.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0631.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0632.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0633.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0634.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0635.mp3 2018-01-11 19:14
 • ban-long-chuong-0636.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0637.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0638.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0639.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0640.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0641.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0642.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0643.mp3 2018-01-11 19:15
 • ban-long-chuong-0644.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0645.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0646.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0647.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0648.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0649.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0650.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0651.mp3 2018-01-11 19:16
 • ban-long-chuong-0652.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0653.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0654.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0655.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0656.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0657.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0658.mp3 2018-01-11 19:17
 • ban-long-chuong-0659.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0660.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0661.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0662.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0663.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0664.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0665.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0666.mp3 2018-01-11 19:18
 • ban-long-chuong-0667.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0668.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0669.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0670.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0671.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0672.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0673.mp3 2018-01-11 19:19
 • ban-long-chuong-0674.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0675.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0676.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0677.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0678.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0679.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0680.mp3 2018-01-11 19:20
 • ban-long-chuong-0681.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0682.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0683.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0684.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0685.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0686.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0687.mp3 2018-01-11 19:21
 • ban-long-chuong-0688.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0689.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0690.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0691.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0692.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0693.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0694.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0695.mp3 2018-01-11 19:22
 • ban-long-chuong-0696.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0697.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0698.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0699.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0700.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0701.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0702.mp3 2018-01-11 19:23
 • ban-long-chuong-0703.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0704.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0705.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0706.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0707.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0708.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0709.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0710.mp3 2018-01-11 19:24
 • ban-long-chuong-0711.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0712.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0713.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0714.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0715.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0716.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0717.mp3 2018-01-11 19:25
 • ban-long-chuong-0718.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0719.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0720.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0721.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0722.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0723.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0724.mp3 2018-01-11 19:26
 • ban-long-chuong-0725.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0726.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0727.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0728.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0729.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0730.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0731.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0732.mp3 2018-01-11 19:27
 • ban-long-chuong-0733.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0734.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0735.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0736.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0737.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0738.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0739.mp3 2018-01-11 19:28
 • ban-long-chuong-0740.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0741.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0742.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0743.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0744.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0745.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0746.mp3 2018-01-11 19:29
 • ban-long-chuong-0747.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0748.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0749.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0750.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0751.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0752.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0753.mp3 2018-01-11 19:30
 • ban-long-chuong-0754.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0755.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0756.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0757.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0758.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0759.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0760.mp3 2018-01-11 19:31
 • ban-long-chuong-0761.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0762.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0763.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0764.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0765.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0766.mp3 2018-01-11 19:32
 • ban-long-chuong-0767.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0768.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0769.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0770.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0771.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0772.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0773.mp3 2018-01-11 19:33
 • ban-long-chuong-0774.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0775.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0776.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0777.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0778.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0779.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0780.mp3 2018-01-11 19:34
 • ban-long-chuong-0781.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0782.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0783.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0784.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0785.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0786.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0787.mp3 2018-01-11 19:35
 • ban-long-chuong-0788.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0789.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0790.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0791.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0792.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0793.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0794.mp3 2018-01-11 19:36
 • ban-long-chuong-0795.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0796.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0797.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0798.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0799.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0800.mp3 2018-01-11 19:37
 • ban-long-chuong-0801.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0802.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0803.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0804.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0805.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0806.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0807.mp3 2018-01-11 19:38
 • ban-long-chuong-0808.mp3 2018-01-11 19:39
 • ban-long-chuong-0809.mp3 2018-01-11 19:39
[Total: 5    Average: 3.8/5]

Related posts

Bất Hủ Thần Vương

TiKay

Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết

TiKay

Cửu Đỉnh Ký

TiKay

3 comments

Thốn Mang – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 8, 2018 at 6:08 pm

[…] gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác […]

Reply
Thần Ấn Vương Tọa | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio May 7, 2018 at 3:15 am

[…] – Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam. Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm. Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như qidian … thì tác phẩm Thần Ấn Vương Tọa có thể sánh với Bàn Long. […]

Reply
Anonymous May 8, 2018 at 6:07 pm

4.5

Reply

Leave a Reply