Đô Thị Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Thốn Mang

Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất…

Nhân vật chính của truyện là Lý Dương (cháu của Lý Tầm Hoan) tinh thông tiểu lý phi đao, sống trong thời hiện đại, làm việc ở một bộ phận cao cấp của Trung Quốc, có người yêu, sau khi người yêu chết, quyết tâm trả thù. Nhờ cơ duyên xảo hợp và được sự giúp đỡ của bá vương Hạng Vũ đã trả được thù và lên đường tìm linh hồn của người yêu nhằm giúp nàng ta sống lại, quá trình này phiêu lưu qua nhiều không gian khác nhau: từ côn luân tiên cảnh, ma giới, yêu giới, minh giới, tiên giới, quỷ giới… chiến đấu với nhiều tay sừng sỏ, hạnh ngộ với nhiều nhân vật quen thuộc: Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Xi Vưu, Bàn Cổ, Lý Tầm Hoan… cuối cùng đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Nhận xét thấy truyện đánh chưởng rất hấp dẫn, tuyệt chiêu vô số, li kì, hồi hộp.


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  Chương: /478
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thon-mang-chuong-0001.mp3 2018-02-07 17:46
 • thon-mang-chuong-0002.mp3 2018-02-07 17:46
 • thon-mang-chuong-0003.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0004.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0005.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0006.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0007.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0008.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0009.mp3 2018-02-07 17:47
 • thon-mang-chuong-0010.mp3 2018-02-07 17:48
 • thon-mang-chuong-0011.mp3 2018-02-07 17:48
 • thon-mang-chuong-0012.mp3 2018-02-07 17:48
 • thon-mang-chuong-0013.mp3 2018-02-07 17:48
 • thon-mang-chuong-0014.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0015.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0016.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0017.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0018.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0019.mp3 2018-02-07 17:49
 • thon-mang-chuong-0020.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0021.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0022.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0023.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0024.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0025.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0026.mp3 2018-02-07 17:50
 • thon-mang-chuong-0027.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0028.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0029.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0030.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0031.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0032.mp3 2018-02-07 17:51
 • thon-mang-chuong-0033.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0034.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0035.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0036.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0037.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0038.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0039.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0040.mp3 2018-02-07 17:52
 • thon-mang-chuong-0041.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0042.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0043.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0044.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0045.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0046.mp3 2018-02-07 17:53
 • thon-mang-chuong-0047.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0048.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0049.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0050.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0051.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0052.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0053.mp3 2018-02-07 17:54
 • thon-mang-chuong-0054.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0055.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0056.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0057.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0058.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0059.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0060.mp3 2018-02-07 17:55
 • thon-mang-chuong-0061.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0062.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0063.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0064.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0065.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0066.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0067.mp3 2018-02-07 17:56
 • thon-mang-chuong-0068.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0069.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0070.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0071.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0072.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0073.mp3 2018-02-07 17:57
 • thon-mang-chuong-0074.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0075.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0076.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0077.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0078.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0079.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0080.mp3 2018-02-07 17:58
 • thon-mang-chuong-0081.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0082.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0083.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0084.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0085.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0086.mp3 2018-02-07 17:59
 • thon-mang-chuong-0087.mp3 2018-02-07 18:00
 • thon-mang-chuong-0088.mp3 2018-02-07 18:00
 • thon-mang-chuong-0089.mp3 2018-02-07 18:00
 • thon-mang-chuong-0090.mp3 2018-02-07 18:00
 • thon-mang-chuong-0091.mp3 2018-02-07 18:00
 • thon-mang-chuong-0092.mp3 2018-02-07 18:01
 • thon-mang-chuong-0093.mp3 2018-02-07 18:01
 • thon-mang-chuong-0094.mp3 2018-02-07 18:01
 • thon-mang-chuong-0095.mp3 2018-02-07 18:01
 • thon-mang-chuong-0096.mp3 2018-02-07 18:01
 • thon-mang-chuong-0097.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0098.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0099.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0100.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0101.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0102.mp3 2018-02-07 18:02
 • thon-mang-chuong-0103.mp3 2018-02-07 18:03
 • thon-mang-chuong-0104.mp3 2018-02-07 18:03
 • thon-mang-chuong-0105.mp3 2018-02-07 18:03
 • thon-mang-chuong-0106.mp3 2018-02-07 18:03
 • thon-mang-chuong-0107.mp3 2018-02-07 18:03
 • thon-mang-chuong-0108.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0109.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0110.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0111.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0112.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0113.mp3 2018-02-07 18:04
 • thon-mang-chuong-0114.mp3 2018-02-07 18:05
 • thon-mang-chuong-0115.mp3 2018-02-07 18:05
 • thon-mang-chuong-0116.mp3 2018-02-07 18:05
 • thon-mang-chuong-0117.mp3 2018-02-07 18:05
 • thon-mang-chuong-0118.mp3 2018-02-07 18:05
 • thon-mang-chuong-0119.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0120.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0121.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0122.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0123.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0124.mp3 2018-02-07 18:06
 • thon-mang-chuong-0125.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0126.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0127.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0128.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0129.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0130.mp3 2018-02-07 18:07
 • thon-mang-chuong-0131.mp3 2018-02-07 18:08
 • thon-mang-chuong-0132.mp3 2018-02-07 18:08
 • thon-mang-chuong-0133.mp3 2018-02-07 18:08
 • thon-mang-chuong-0134.mp3 2018-02-07 18:08
 • thon-mang-chuong-0135.mp3 2018-02-07 18:08
 • thon-mang-chuong-0136.mp3 2018-02-07 18:09
 • thon-mang-chuong-0137.mp3 2018-02-07 18:09
 • thon-mang-chuong-0138.mp3 2018-02-07 18:09
 • thon-mang-chuong-0139.mp3 2018-02-07 18:09
 • thon-mang-chuong-0140.mp3 2018-02-07 18:09
 • thon-mang-chuong-0141.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0142.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0143.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0144.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0145.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0146.mp3 2018-02-07 18:10
 • thon-mang-chuong-0147.mp3 2018-02-07 18:11
 • thon-mang-chuong-0148.mp3 2018-02-07 18:11
 • thon-mang-chuong-0149.mp3 2018-02-07 18:11
 • thon-mang-chuong-0150.mp3 2018-02-07 18:11
 • thon-mang-chuong-0151.mp3 2018-02-07 18:11
 • thon-mang-chuong-0152.mp3 2018-02-07 18:12
 • thon-mang-chuong-0153.mp3 2018-02-07 18:12
 • thon-mang-chuong-0154.mp3 2018-02-07 18:12
 • thon-mang-chuong-0155.mp3 2018-02-07 18:12
 • thon-mang-chuong-0156.mp3 2018-02-07 18:12
 • thon-mang-chuong-0157.mp3 2018-02-07 18:13
 • thon-mang-chuong-0158.mp3 2018-02-07 18:13
 • thon-mang-chuong-0159.mp3 2018-02-07 18:13
 • thon-mang-chuong-0160.mp3 2018-02-07 18:13
 • thon-mang-chuong-0161.mp3 2018-02-07 18:13
 • thon-mang-chuong-0162.mp3 2018-02-07 18:14
 • thon-mang-chuong-0163.mp3 2018-02-07 18:14
 • thon-mang-chuong-0164.mp3 2018-02-07 18:14
 • thon-mang-chuong-0165.mp3 2018-02-07 18:14
 • thon-mang-chuong-0166.mp3 2018-02-07 18:14
 • thon-mang-chuong-0167.mp3 2018-02-07 18:15
 • thon-mang-chuong-0168.mp3 2018-02-07 18:15
 • thon-mang-chuong-0169.mp3 2018-02-07 18:15
 • thon-mang-chuong-0170.mp3 2018-02-07 18:15
 • thon-mang-chuong-0171.mp3 2018-02-07 18:15
 • thon-mang-chuong-0172.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0173.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0174.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0175.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0176.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0177.mp3 2018-02-07 18:16
 • thon-mang-chuong-0178.mp3 2018-02-07 18:17
 • thon-mang-chuong-0179.mp3 2018-02-07 18:17
 • thon-mang-chuong-0180.mp3 2018-02-07 18:17
 • thon-mang-chuong-0181.mp3 2018-02-07 18:17
 • thon-mang-chuong-0182.mp3 2018-02-07 18:17
 • thon-mang-chuong-0183.mp3 2018-02-07 18:18
 • thon-mang-chuong-0184.mp3 2018-02-07 18:18
 • thon-mang-chuong-0185.mp3 2018-02-07 18:18
 • thon-mang-chuong-0186.mp3 2018-02-07 18:19
 • thon-mang-chuong-0187.mp3 2018-02-07 18:19
 • thon-mang-chuong-0188.mp3 2018-02-07 18:19
 • thon-mang-chuong-0189.mp3 2018-02-07 18:19
 • thon-mang-chuong-0190.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0191.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0192.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0193.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0194.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0195.mp3 2018-02-07 18:20
 • thon-mang-chuong-0196.mp3 2018-02-07 18:21
 • thon-mang-chuong-0197.mp3 2018-02-07 18:21
 • thon-mang-chuong-0198.mp3 2018-02-07 18:21
 • thon-mang-chuong-0199.mp3 2018-02-07 18:21
 • thon-mang-chuong-0200.mp3 2018-02-07 18:21
 • thon-mang-chuong-0201.mp3 2018-02-07 18:22
 • thon-mang-chuong-0202.mp3 2018-02-07 18:22
 • thon-mang-chuong-0203.mp3 2018-02-07 18:22
 • thon-mang-chuong-0204.mp3 2018-02-07 18:22
 • thon-mang-chuong-0205.mp3 2018-02-07 18:22
 • thon-mang-chuong-0206.mp3 2018-02-07 18:23
 • thon-mang-chuong-0207.mp3 2018-02-07 18:23
 • thon-mang-chuong-0208.mp3 2018-02-07 18:23
 • thon-mang-chuong-0209.mp3 2018-02-07 18:23
 • thon-mang-chuong-0210.mp3 2018-02-07 18:24
 • thon-mang-chuong-0211.mp3 2018-02-07 18:24
 • thon-mang-chuong-0212.mp3 2018-02-07 18:24
 • thon-mang-chuong-0213.mp3 2018-02-07 18:24
 • thon-mang-chuong-0214.mp3 2018-02-07 18:25
 • thon-mang-chuong-0215.mp3 2018-02-07 18:25
 • thon-mang-chuong-0216.mp3 2018-02-07 18:25
 • thon-mang-chuong-0217.mp3 2018-02-07 18:25
 • thon-mang-chuong-0218.mp3 2018-02-07 18:25
 • thon-mang-chuong-0219.mp3 2018-02-07 18:26
 • thon-mang-chuong-0220.mp3 2018-02-07 18:26
 • thon-mang-chuong-0221.mp3 2018-02-07 18:26
 • thon-mang-chuong-0222.mp3 2018-02-07 18:26
 • thon-mang-chuong-0223.mp3 2018-02-07 18:26
 • thon-mang-chuong-0224.mp3 2018-02-07 18:27
 • thon-mang-chuong-0225.mp3 2018-02-07 18:27
 • thon-mang-chuong-0226.mp3 2018-02-07 18:27
 • thon-mang-chuong-0227.mp3 2018-02-07 18:27
 • thon-mang-chuong-0228.mp3 2018-02-07 18:27
 • thon-mang-chuong-0229.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0230.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0231.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0232.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0233.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0234.mp3 2018-02-07 18:28
 • thon-mang-chuong-0235.mp3 2018-02-07 18:29
 • thon-mang-chuong-0236.mp3 2018-02-07 18:29
 • thon-mang-chuong-0237.mp3 2018-02-07 18:29
 • thon-mang-chuong-0238.mp3 2018-02-07 18:29
 • thon-mang-chuong-0239.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0240.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0241.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0242.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0243.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0244.mp3 2018-02-07 18:30
 • thon-mang-chuong-0245.mp3 2018-02-07 18:31
 • thon-mang-chuong-0246.mp3 2018-02-07 18:31
 • thon-mang-chuong-0247.mp3 2018-02-07 18:31
 • thon-mang-chuong-0248.mp3 2018-02-07 18:31
 • thon-mang-chuong-0249.mp3 2018-02-07 18:31
 • thon-mang-chuong-0250.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0251.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0252.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0253.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0254.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0255.mp3 2018-02-07 18:32
 • thon-mang-chuong-0256.mp3 2018-02-07 18:33
 • thon-mang-chuong-0257.mp3 2018-02-07 18:33
 • thon-mang-chuong-0258.mp3 2018-02-07 18:33
 • thon-mang-chuong-0259.mp3 2018-02-07 18:33
 • thon-mang-chuong-0260.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0261.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0262.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0263.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0264.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0265.mp3 2018-02-07 18:34
 • thon-mang-chuong-0266.mp3 2018-02-07 18:35
 • thon-mang-chuong-0267.mp3 2018-02-07 18:35
 • thon-mang-chuong-0268.mp3 2018-02-07 18:35
 • thon-mang-chuong-0269.mp3 2018-02-07 18:35
 • thon-mang-chuong-0270.mp3 2018-02-07 18:35
 • thon-mang-chuong-0271.mp3 2018-02-07 18:36
 • thon-mang-chuong-0272.mp3 2018-02-07 18:36
 • thon-mang-chuong-0273.mp3 2018-02-07 18:36
 • thon-mang-chuong-0274.mp3 2018-02-07 18:37
 • thon-mang-chuong-0275.mp3 2018-02-07 18:37
 • thon-mang-chuong-0276.mp3 2018-02-07 18:37
 • thon-mang-chuong-0277.mp3 2018-02-07 18:37
 • thon-mang-chuong-0278.mp3 2018-02-07 18:38
 • thon-mang-chuong-0279.mp3 2018-02-07 18:38
 • thon-mang-chuong-0280.mp3 2018-02-07 18:38
 • thon-mang-chuong-0281.mp3 2018-02-07 18:38
 • thon-mang-chuong-0282.mp3 2018-02-07 18:38
 • thon-mang-chuong-0283.mp3 2018-02-07 18:39
 • thon-mang-chuong-0284.mp3 2018-02-07 18:39
 • thon-mang-chuong-0285.mp3 2018-02-07 18:39
 • thon-mang-chuong-0286.mp3 2018-02-07 18:39
 • thon-mang-chuong-0287.mp3 2018-02-07 18:39
 • thon-mang-chuong-0288.mp3 2018-02-07 18:40
 • thon-mang-chuong-0289.mp3 2018-02-07 18:40
 • thon-mang-chuong-0290.mp3 2018-02-07 18:40
 • thon-mang-chuong-0291.mp3 2018-02-07 18:40
 • thon-mang-chuong-0292.mp3 2018-02-07 18:40
 • thon-mang-chuong-0293.mp3 2018-02-07 18:41
 • thon-mang-chuong-0294.mp3 2018-02-07 18:41
 • thon-mang-chuong-0295.mp3 2018-02-07 18:41
 • thon-mang-chuong-0296.mp3 2018-02-07 18:41
 • thon-mang-chuong-0297.mp3 2018-02-07 18:41
 • thon-mang-chuong-0298.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0299.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0300.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0301.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0302.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0303.mp3 2018-02-07 18:42
 • thon-mang-chuong-0304.mp3 2018-02-07 18:43
 • thon-mang-chuong-0305.mp3 2018-02-07 18:43
 • thon-mang-chuong-0306.mp3 2018-02-07 18:43
 • thon-mang-chuong-0307.mp3 2018-02-07 18:43
 • thon-mang-chuong-0308.mp3 2018-02-07 18:43
 • thon-mang-chuong-0309.mp3 2018-02-07 18:44
 • thon-mang-chuong-0310.mp3 2018-02-07 18:44
 • thon-mang-chuong-0311.mp3 2018-02-07 18:44
 • thon-mang-chuong-0312.mp3 2018-02-07 18:44
 • thon-mang-chuong-0313.mp3 2018-02-07 18:44
 • thon-mang-chuong-0314.mp3 2018-02-07 18:45
 • thon-mang-chuong-0315.mp3 2018-02-07 18:45
 • thon-mang-chuong-0316.mp3 2018-02-07 18:45
 • thon-mang-chuong-0317.mp3 2018-02-07 18:45
 • thon-mang-chuong-0318.mp3 2018-02-07 18:45
 • thon-mang-chuong-0319.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0320.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0321.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0322.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0323.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0324.mp3 2018-02-07 18:46
 • thon-mang-chuong-0325.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0326.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0327.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0328.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0329.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0330.mp3 2018-02-07 18:47
 • thon-mang-chuong-0331.mp3 2018-02-07 18:48
 • thon-mang-chuong-0332.mp3 2018-02-07 18:48
 • thon-mang-chuong-0333.mp3 2018-02-07 18:48
 • thon-mang-chuong-0334.mp3 2018-02-07 18:48
 • thon-mang-chuong-0335.mp3 2018-02-07 18:48
 • thon-mang-chuong-0336.mp3 2018-02-07 18:49
 • thon-mang-chuong-0337.mp3 2018-02-07 18:49
 • thon-mang-chuong-0338.mp3 2018-02-07 18:49
 • thon-mang-chuong-0339.mp3 2018-02-07 18:49
 • thon-mang-chuong-0340.mp3 2018-02-07 18:49
 • thon-mang-chuong-0341.mp3 2018-02-07 18:50
 • thon-mang-chuong-0342.mp3 2018-02-07 18:50
 • thon-mang-chuong-0343.mp3 2018-02-07 18:50
 • thon-mang-chuong-0344.mp3 2018-02-07 18:50
 • thon-mang-chuong-0345.mp3 2018-02-07 18:50
 • thon-mang-chuong-0346.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0347.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0348.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0349.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0350.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0351.mp3 2018-02-07 18:51
 • thon-mang-chuong-0352.mp3 2018-02-07 18:52
 • thon-mang-chuong-0353.mp3 2018-02-07 18:52
 • thon-mang-chuong-0354.mp3 2018-02-07 18:52
 • thon-mang-chuong-0355.mp3 2018-02-07 18:52
 • thon-mang-chuong-0356.mp3 2018-02-07 18:52
 • thon-mang-chuong-0357.mp3 2018-02-07 18:53
 • thon-mang-chuong-0358.mp3 2018-02-07 18:53
 • thon-mang-chuong-0359.mp3 2018-02-07 18:53
 • thon-mang-chuong-0360.mp3 2018-02-07 18:53
 • thon-mang-chuong-0361.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0362.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0363.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0364.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0365.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0366.mp3 2018-02-07 18:54
 • thon-mang-chuong-0367.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0368.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0369.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0370.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0371.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0372.mp3 2018-02-07 18:55
 • thon-mang-chuong-0373.mp3 2018-02-07 18:56
 • thon-mang-chuong-0374.mp3 2018-02-07 18:56
 • thon-mang-chuong-0375.mp3 2018-02-07 18:56
 • thon-mang-chuong-0376.mp3 2018-02-07 18:56
 • thon-mang-chuong-0377.mp3 2018-02-07 18:56
 • thon-mang-chuong-0378.mp3 2018-02-07 18:57
 • thon-mang-chuong-0379.mp3 2018-02-07 18:57
 • thon-mang-chuong-0380.mp3 2018-02-07 18:57
 • thon-mang-chuong-0381.mp3 2018-02-07 18:57
 • thon-mang-chuong-0382.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0383.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0384.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0385.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0386.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0387.mp3 2018-02-07 18:58
 • thon-mang-chuong-0388.mp3 2018-02-07 18:59
 • thon-mang-chuong-0389.mp3 2018-02-07 18:59
 • thon-mang-chuong-0390.mp3 2018-02-07 18:59
 • thon-mang-chuong-0391.mp3 2018-02-07 18:59
 • thon-mang-chuong-0392.mp3 2018-02-07 18:59
 • thon-mang-chuong-0393.mp3 2018-02-07 19:00
 • thon-mang-chuong-0394.mp3 2018-02-07 19:00
 • thon-mang-chuong-0395.mp3 2018-02-07 19:00
 • thon-mang-chuong-0396.mp3 2018-02-07 19:00
 • thon-mang-chuong-0397.mp3 2018-02-07 19:00
 • thon-mang-chuong-0398.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0399.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0400.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0401.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0402.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0403.mp3 2018-02-07 19:01
 • thon-mang-chuong-0404.mp3 2018-02-07 19:02
 • thon-mang-chuong-0405.mp3 2018-02-07 19:02
 • thon-mang-chuong-0406.mp3 2018-02-07 19:02
 • thon-mang-chuong-0407.mp3 2018-02-07 19:02
 • thon-mang-chuong-0408.mp3 2018-02-07 19:02
 • thon-mang-chuong-0409.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0410.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0411.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0412.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0413.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0414.mp3 2018-02-07 19:03
 • thon-mang-chuong-0415.mp3 2018-02-07 19:04
 • thon-mang-chuong-0416.mp3 2018-02-07 19:04
 • thon-mang-chuong-0417.mp3 2018-02-07 19:04
 • thon-mang-chuong-0418.mp3 2018-02-07 19:04
 • thon-mang-chuong-0419.mp3 2018-02-07 19:04
 • thon-mang-chuong-0420.mp3 2018-02-07 19:05
 • thon-mang-chuong-0421.mp3 2018-02-07 19:05
 • thon-mang-chuong-0422.mp3 2018-02-07 19:05
 • thon-mang-chuong-0423.mp3 2018-02-07 19:05
 • thon-mang-chuong-0424.mp3 2018-02-07 19:05
 • thon-mang-chuong-0425.mp3 2018-02-07 19:06
 • thon-mang-chuong-0426.mp3 2018-02-07 19:06
 • thon-mang-chuong-0427.mp3 2018-02-07 19:06
 • thon-mang-chuong-0428.mp3 2018-02-07 19:06
 • thon-mang-chuong-0429.mp3 2018-02-07 19:06
 • thon-mang-chuong-0430.mp3 2018-02-07 19:07
 • thon-mang-chuong-0431.mp3 2018-02-07 19:07
 • thon-mang-chuong-0432.mp3 2018-02-07 19:07
 • thon-mang-chuong-0433.mp3 2018-02-07 19:07
 • thon-mang-chuong-0434.mp3 2018-02-07 19:07
 • thon-mang-chuong-0435.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0436.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0437.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0438.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0439.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0440.mp3 2018-02-07 19:08
 • thon-mang-chuong-0441.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0442.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0443.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0444.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0445.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0446.mp3 2018-02-07 19:09
 • thon-mang-chuong-0447.mp3 2018-02-07 19:10
 • thon-mang-chuong-0448.mp3 2018-02-07 19:10
 • thon-mang-chuong-0449.mp3 2018-02-07 19:10
 • thon-mang-chuong-0450.mp3 2018-02-07 19:10
 • thon-mang-chuong-0451.mp3 2018-02-07 19:10
 • thon-mang-chuong-0452.mp3 2018-02-07 19:11
 • thon-mang-chuong-0453.mp3 2018-02-07 19:11
 • thon-mang-chuong-0454.mp3 2018-02-07 19:11
 • thon-mang-chuong-0455.mp3 2018-02-07 19:11
 • thon-mang-chuong-0456.mp3 2018-02-07 19:11
 • thon-mang-chuong-0457.mp3 2018-02-07 19:12
 • thon-mang-chuong-0458.mp3 2018-02-07 19:12
 • thon-mang-chuong-0459.mp3 2018-02-07 19:12
 • thon-mang-chuong-0460.mp3 2018-02-07 19:12
 • thon-mang-chuong-0461.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0462.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0463.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0464.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0465.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0466.mp3 2018-02-07 19:13
 • thon-mang-chuong-0467.mp3 2018-02-07 19:14
 • thon-mang-chuong-0468.mp3 2018-02-07 19:14
 • thon-mang-chuong-0469.mp3 2018-02-07 19:14
 • thon-mang-chuong-0470.mp3 2018-02-07 19:14
 • thon-mang-chuong-0471.mp3 2018-02-07 19:14
 • thon-mang-chuong-0472.mp3 2018-02-07 19:15
 • thon-mang-chuong-0473.mp3 2018-02-07 19:15
 • thon-mang-chuong-0474.mp3 2018-02-07 19:15
 • thon-mang-chuong-0475.mp3 2018-02-07 19:15
 • thon-mang-chuong-0476.mp3 2018-02-07 19:15
 • thon-mang-chuong-0477.mp3 2018-02-07 19:16
 • thon-mang-chuong-0478.mp3 2018-02-07 19:16
[Total: 1    Average: 3/5]

Related posts

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

TiKay

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

TiKay

Phong Nghịch Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply