Dị Giới Tiên Hiệp

Kỳ Thiên Lộ

– Phần tiếp theo của truyện Phiêu Miểu Chi Lữ phần 1… Tần Tiểu Thiên tỉnh dậy, phát giác mình đã ngủ hai năm, hơn nữa trong biệt thự đã không còn ai, chỉ còn lại một người quản lý chăm sóc cho hắn, hắn đang đầy lửa giận, mở ra tin tức hình ảnh Trình Kiến Côn lưu lại, mới biết được nguyên lai ba người đã sớm tốt nghiệp, đi ra ngoại tinh lịch hiểm. Tần Tiểu Thiên từ trong cổ thần chi mộng đạt được rất nhiều tin tức, quyết định nhanh chóng tìm một tinh cầu tu luyện, sớm ngày liên lạc được với nhân thủ năng lực của nguyên giới, thử bước lên một con đường tu luyện chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng lúc này, nguyên giới bởi vì nguyên giới chi chủ Lý Cường biến mất, đã bị cường địch xâm lấn chưa từng có trước đó…

– Hiệt tuyến. Tần Tiểu Thiên vừa mới lộ ra thân ảnh từ trong truyền tống trận, đã bị những tập kích phô thiên cái địa đả kích tụ tập trên người, tinh liên trong cơ thể hắn chỉ còn kịp bảo vệ thân thể, trơ mắt nhìn mười mấy người tu chân bị đánh chết, nhất thời đã bị lực đánh sâu thật lớn.

– “Cút!” Tinh thị liên điên cuồng dũng xuất, trong chớp mắt đã đem phương viên trăm dặm bao vây. Không ai biết Tần Tiểu Thiên làm sao công kích, chỉ có thể chứng kiến một vòng sóng gợn di động rất nhanh. Phàm là Ba Nạp nhân bị sóng gợn chạm đến, toàn bộ hóa thành tro tàn. Một kích của tinh thị liên, làm cho người tu chân trong truyền tống trận trợn mắt há hốc mồm…


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Tiềm
 •  Chương: /180
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ky-thien-lo-chuong-0001.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0002.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0003.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0004.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0005.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0006.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0007.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0008.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0009.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0010.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0011.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0012.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0013.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0014.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0015.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0016.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0017.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0018.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0019.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0020.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0021.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0022.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0023.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0024.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0025.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0026.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0027.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0028.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0029.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0030.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0031.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0032.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0033.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0034.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0035.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0036.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0037.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0038.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0039.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0040.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0041.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0042.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0043.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0044.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0045.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0046.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0047.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0048.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0049.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0050.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0051.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0052.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0053.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0054.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0055.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0056.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0057.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0058.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0059.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0060.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0061.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0062.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0063.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0064.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0065.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0066.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0067.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0068.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0069.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0070.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0071.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0072.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0073.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0074.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0075.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0076.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0077.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0078.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0079.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0080.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0081.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0082.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0083.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0084.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0085.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0086.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0087.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0088.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0089.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0090.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0091.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0092.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0093.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0094.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0095.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0096.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0097.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0098.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0099.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0100.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0101.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0102.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0103.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0104.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0105.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0106.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0107.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0108.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0109.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0110.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0111.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0112.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0113.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0114.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0115.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0116.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0117.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0118.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0119.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0120.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0121.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0122.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0123.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0124.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0125.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0126.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0127.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0128.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0129.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0130.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0131.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0132.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0133.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0134.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0135.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0136.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0137.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0138.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0139.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0140.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0141.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0142.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0143.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0144.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0145.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0146.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0147.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0148.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0149.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0150.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0151.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0152.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0153.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0154.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0155.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0156.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0157.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0158.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0159.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0160.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0161.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0162.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0163.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0164.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0165.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0166.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0167.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0168.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0169.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0170.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0171.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0172.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0173.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0174.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0175.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0176.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0177.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0178.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0179.mp3
 • ky-thien-lo-chuong-0180.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Đại Đạo Độc Hành

TinoTK

Ta Thật Không Phải Nữ Chủ [ Xuyên Thư ]

thuydemons

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TinoTK

1 comment

Phiêu Miểu Chi Lữ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 13, 2018 at 7:54 pm

[…] Kỳ Thiên Lộ […]

Reply

Leave a Reply