Dị Giới Tiên Hiệp

Phiêu Miểu Chi Lữ

– Lý Cường, một tổng giám đốc công ty đa tài bị bạn thân và người tình lừa mất hết sự nghiệp. Hắn điên cuồng giết người bạn phản và tình địch ấy, rồi đứng trên bờ vực bị lao tù, tử hình. Nhưng, một người bạn cũ kỳ quái đã gặp hắn, nhắc lại câu nói 5 năm về trước. Chấp nhận hay không chấp nhận? Hắn không còn lựa chọn, và con đường phiêu lưu qua các thế giới bắt đầu. Đó là thế giới cổ đại của Trung Hoa, thế giới văn minh tiên tiến. Một con đường với đầy cơ hội để chứng kiến những pháp bảo mê người, di tích của tiên nhân, chứng kiến những vật báu của thời trung cổ Tây phương, đụng mặt bao loại dã thú ly kỳ cổ quái… Con đường phiểu miểu của Lý Cường là con đường phiêu lưu của tưởng tượng, kỳ ảo, ly kỳ, và cũng đầy xúc động…

– Truyện được đánh giá là một trong tam đại kỳ thư của văn học Internet Trung Quốc. Mời bạn đọc đón xem!

Xin mời xem phần 2 Kỳ Thiên Lộ tại đây


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Tiềm
 •  Chương: /297
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0001.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0002.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0003.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0004.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0005.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0006.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0007.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0008.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0009.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0010.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0011.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0012.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0013.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0014.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0015.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0016.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0017.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0018.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0019.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0020.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0021.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0022.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0023.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0024.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0025.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0026.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0027.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0028.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0029.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0030.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0031.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0032.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0033.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0034.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0035.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0036.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0037.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0038.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0039.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0040.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0041.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0042.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0043.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0044.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0045.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0046.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0047.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0048.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0049.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0050.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0051.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0052.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0053.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0054.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0055.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0056.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0057.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0058.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0059.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0060.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0061.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0062.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0063.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0064.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0065.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0066.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0067.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0068.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0069.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0070.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0071.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0072.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0073.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0074.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0075.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0076.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0077.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0078.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0079.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0080.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0081.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0082.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0083.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0084.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0085.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0086.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0087.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0088.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0089.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0090.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0091.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0092.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0093.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0094.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0095.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0096.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0097.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0098.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0099.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0100.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0101.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0102.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0103.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0104.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0105.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0106.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0107.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0108.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0109.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0110.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0111.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0112.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0113.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0114.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0115.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0116.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0117.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0118.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0119.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0120.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0121.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0122.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0123.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0124.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0125.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0126.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0127.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0128.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0129.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0130.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0131.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0132.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0133.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0134.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0135.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0136.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0137.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0138.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0139.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0140.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0141.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0142.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0143.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0144.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0145.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0146.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0147.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0148.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0149.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0150.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0151.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0152.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0153.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0154.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0155.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0156.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0157.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0158.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0159.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0160.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0161.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0162.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0163.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0164.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0165.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0166.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0167.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0168.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0169.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0170.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0171.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0172.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0173.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0174.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0175.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0176.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0177.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0178.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0179.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0180.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0181.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0182.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0183.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0184.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0185.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0186.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0187.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0188.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0189.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0190.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0191.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0192.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0193.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0194.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0195.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0196.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0197.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0198.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0199.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0200.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0201.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0202.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0203.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0204.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0205.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0206.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0207.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0208.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0209.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0210.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0211.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0212.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0213.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0214.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0215.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0216.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0217.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0218.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0219.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0220.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0221.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0222.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0223.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0224.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0225.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0226.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0227.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0228.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0229.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0230.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0231.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0232.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0233.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0234.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0235.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0236.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0237.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0238.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0239.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0240.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0241.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0242.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0243.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0244.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0245.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0246.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0247.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0248.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0249.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0250.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0251.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0252.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0253.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0254.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0255.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0256.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0257.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0258.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0259.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0260.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0261.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0262.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0263.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0264.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0265.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0266.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0267.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0268.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0269.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0270.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0271.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0272.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0273.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0274.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0275.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0276.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0277.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0278.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0279.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0280.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0281.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0282.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0283.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0284.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0285.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0286.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0287.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0288.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0289.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0290.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0291.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0292.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0293.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0294.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0295.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0296.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0297.mp3
[Total: 2    Average: 2/5]

Related posts

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TinoTK

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

TinoTK

Chí Tôn Chiến Thần

TinoTK

2 comments

Tru Tiên – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 5, 2018 at 10:37 pm

[…] Phiêu Miểu Chi Lữ […]

Reply
Kỳ Thiên Lộ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 13, 2018 at 7:53 pm

[…] Tru Tiên – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio on Phiêu Miểu Chi Lữ […]

Reply

Leave a Reply