Dị Giới Tiên Hiệp

Phiêu Miểu Chi Lữ

– Lý Cường, một tổng giám đốc công ty đa tài bị bạn thân và người tình lừa mất hết sự nghiệp. Hắn điên cuồng giết người bạn phản và tình địch ấy, rồi đứng trên bờ vực bị lao tù, tử hình. Nhưng, một người bạn cũ kỳ quái đã gặp hắn, nhắc lại câu nói 5 năm về trước. Chấp nhận hay không chấp nhận? Hắn không còn lựa chọn, và con đường phiêu lưu qua các thế giới bắt đầu. Đó là thế giới cổ đại của Trung Hoa, thế giới văn minh tiên tiến. Một con đường với đầy cơ hội để chứng kiến những pháp bảo mê người, di tích của tiên nhân, chứng kiến những vật báu của thời trung cổ Tây phương, đụng mặt bao loại dã thú ly kỳ cổ quái… Con đường phiểu miểu của Lý Cường là con đường phiêu lưu của tưởng tượng, kỳ ảo, ly kỳ, và cũng đầy xúc động…

– Truyện được đánh giá là một trong tam đại kỳ thư của văn học Internet Trung Quốc. Mời bạn đọc đón xem!

Xin mời xem phần 2 Kỳ Thiên Lộ tại đây


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Tiềm
 •  Chương: /297
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0001.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0002.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0003.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0004.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0005.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0006.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0007.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0008.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0009.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0010.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0011.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0012.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0013.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0014.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0015.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0016.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0017.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0018.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0019.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0020.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0021.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0022.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0023.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0024.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0025.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0026.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0027.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0028.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0029.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0030.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0031.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0032.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0033.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0034.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0035.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0036.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0037.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0038.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0039.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0040.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0041.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0042.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0043.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0044.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0045.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0046.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0047.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0048.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0049.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0050.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0051.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0052.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0053.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0054.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0055.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0056.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0057.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0058.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0059.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0060.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0061.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0062.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0063.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0064.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0065.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0066.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0067.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0068.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0069.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0070.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0071.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0072.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0073.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0074.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0075.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0076.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0077.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0078.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0079.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0080.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0081.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0082.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0083.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0084.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0085.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0086.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0087.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0088.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0089.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0090.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0091.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0092.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0093.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0094.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0095.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0096.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0097.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0098.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0099.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0100.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0101.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0102.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0103.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0104.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0105.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0106.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0107.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0108.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0109.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0110.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0111.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0112.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0113.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0114.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0115.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0116.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0117.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0118.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0119.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0120.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0121.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0122.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0123.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0124.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0125.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0126.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0127.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0128.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0129.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0130.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0131.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0132.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0133.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0134.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0135.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0136.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0137.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0138.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0139.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0140.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0141.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0142.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0143.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0144.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0145.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0146.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0147.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0148.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0149.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0150.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0151.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0152.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0153.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0154.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0155.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0156.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0157.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0158.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0159.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0160.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0161.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0162.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0163.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0164.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0165.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0166.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0167.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0168.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0169.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0170.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0171.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0172.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0173.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0174.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0175.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0176.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0177.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0178.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0179.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0180.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0181.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0182.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0183.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0184.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0185.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0186.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0187.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0188.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0189.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0190.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0191.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0192.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0193.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0194.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0195.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0196.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0197.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0198.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0199.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0200.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0201.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0202.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0203.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0204.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0205.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0206.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0207.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0208.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0209.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0210.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0211.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0212.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0213.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0214.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0215.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0216.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0217.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0218.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0219.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0220.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0221.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0222.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0223.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0224.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0225.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0226.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0227.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0228.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0229.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0230.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0231.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0232.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0233.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0234.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0235.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0236.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0237.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0238.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0239.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0240.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0241.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0242.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0243.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0244.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0245.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0246.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0247.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0248.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0249.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0250.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0251.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0252.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0253.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0254.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0255.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0256.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0257.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0258.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0259.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0260.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0261.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0262.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0263.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0264.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0265.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0266.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0267.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0268.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0269.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0270.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0271.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0272.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0273.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0274.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0275.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0276.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0277.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0278.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0279.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0280.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0281.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0282.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0283.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0284.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0285.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0286.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0287.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0288.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0289.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0290.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0291.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0292.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0293.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0294.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0295.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0296.mp3
 • phieu-mieu-chi-lu-chuong-0297.mp3
[Total: 2    Average: 2/5]

Related posts

Thần Sủng Tiến Hóa

TiKay

Trương Tam Phong Dị Giới Du

THUYS♥️

Cuộc Xâm Lược Văn Hóa Ở Thế Giới Khác

TiKay

2 comments

Tru Tiên – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 5, 2018 at 10:37 pm

[…] Phiêu Miểu Chi Lữ […]

Reply
Kỳ Thiên Lộ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio February 13, 2018 at 7:53 pm

[…] Tru Tiên – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio on Phiêu Miểu Chi Lữ […]

Reply

Leave a Reply