Tiên Hiệp

Tru Tiên

Tru Tiên là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Tru Tiên đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với “Phiêu Miểu Chi Lữ“, “Tiểu Binh Truyền Kỳ” tề danh “Tam đại kỳ thư Internet”, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, và Hoàn Châu Lâu Chủ.

– Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn Tru Tiên mà nói với bạn: “Đời này tớ sống vì Tru Tiên“. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này.

– Trong tiểu thuyết giả tưởng Tru Tiên, Tiêu Đỉnh đã sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồng vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời. Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”.

– Trương Tiểu Phàm – nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Tru Tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta.


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Đỉnh
 •  Chương: /259
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • tru-tien-chuong-0001.mp3
 • tru-tien-chuong-0002.mp3
 • tru-tien-chuong-0003.mp3
 • tru-tien-chuong-0004.mp3
 • tru-tien-chuong-0005.mp3
 • tru-tien-chuong-0006.mp3
 • tru-tien-chuong-0007.mp3
 • tru-tien-chuong-0008.mp3
 • tru-tien-chuong-0009.mp3
 • tru-tien-chuong-0010.mp3
 • tru-tien-chuong-0011.mp3
 • tru-tien-chuong-0012.mp3
 • tru-tien-chuong-0013.mp3
 • tru-tien-chuong-0014.mp3
 • tru-tien-chuong-0015.mp3
 • tru-tien-chuong-0016.mp3
 • tru-tien-chuong-0017.mp3
 • tru-tien-chuong-0018.mp3
 • tru-tien-chuong-0019.mp3
 • tru-tien-chuong-0020.mp3
 • tru-tien-chuong-0021.mp3
 • tru-tien-chuong-0022.mp3
 • tru-tien-chuong-0023.mp3
 • tru-tien-chuong-0024.mp3
 • tru-tien-chuong-0025.mp3
 • tru-tien-chuong-0026.mp3
 • tru-tien-chuong-0027.mp3
 • tru-tien-chuong-0028.mp3
 • tru-tien-chuong-0029.mp3
 • tru-tien-chuong-0030.mp3
 • tru-tien-chuong-0031.mp3
 • tru-tien-chuong-0032.mp3
 • tru-tien-chuong-0033.mp3
 • tru-tien-chuong-0034.mp3
 • tru-tien-chuong-0035.mp3
 • tru-tien-chuong-0036.mp3
 • tru-tien-chuong-0037.mp3
 • tru-tien-chuong-0038.mp3
 • tru-tien-chuong-0039.mp3
 • tru-tien-chuong-0040.mp3
 • tru-tien-chuong-0041.mp3
 • tru-tien-chuong-0042.mp3
 • tru-tien-chuong-0043.mp3
 • tru-tien-chuong-0044.mp3
 • tru-tien-chuong-0045.mp3
 • tru-tien-chuong-0046.mp3
 • tru-tien-chuong-0047.mp3
 • tru-tien-chuong-0048.mp3
 • tru-tien-chuong-0049.mp3
 • tru-tien-chuong-0050.mp3
 • tru-tien-chuong-0051.mp3
 • tru-tien-chuong-0052.mp3
 • tru-tien-chuong-0053.mp3
 • tru-tien-chuong-0054.mp3
 • tru-tien-chuong-0055.mp3
 • tru-tien-chuong-0056.mp3
 • tru-tien-chuong-0057.mp3
 • tru-tien-chuong-0058.mp3
 • tru-tien-chuong-0059.mp3
 • tru-tien-chuong-0060.mp3
 • tru-tien-chuong-0061.mp3
 • tru-tien-chuong-0062.mp3
 • tru-tien-chuong-0063.mp3
 • tru-tien-chuong-0064.mp3
 • tru-tien-chuong-0065.mp3
 • tru-tien-chuong-0066.mp3
 • tru-tien-chuong-0067.mp3
 • tru-tien-chuong-0068.mp3
 • tru-tien-chuong-0069.mp3
 • tru-tien-chuong-0070.mp3
 • tru-tien-chuong-0071.mp3
 • tru-tien-chuong-0072.mp3
 • tru-tien-chuong-0073.mp3
 • tru-tien-chuong-0074.mp3
 • tru-tien-chuong-0075.mp3
 • tru-tien-chuong-0076.mp3
 • tru-tien-chuong-0077.mp3
 • tru-tien-chuong-0078.mp3
 • tru-tien-chuong-0079.mp3
 • tru-tien-chuong-0080.mp3
 • tru-tien-chuong-0081.mp3
 • tru-tien-chuong-0082.mp3
 • tru-tien-chuong-0083.mp3
 • tru-tien-chuong-0084.mp3
 • tru-tien-chuong-0085.mp3
 • tru-tien-chuong-0086.mp3
 • tru-tien-chuong-0087.mp3
 • tru-tien-chuong-0088.mp3
 • tru-tien-chuong-0089.mp3
 • tru-tien-chuong-0090.mp3
 • tru-tien-chuong-0091.mp3
 • tru-tien-chuong-0092.mp3
 • tru-tien-chuong-0093.mp3
 • tru-tien-chuong-0094.mp3
 • tru-tien-chuong-0095.mp3
 • tru-tien-chuong-0096.mp3
 • tru-tien-chuong-0097.mp3
 • tru-tien-chuong-0098.mp3
 • tru-tien-chuong-0099.mp3
 • tru-tien-chuong-0100.mp3
 • tru-tien-chuong-0101.mp3
 • tru-tien-chuong-0102.mp3
 • tru-tien-chuong-0103.mp3
 • tru-tien-chuong-0104.mp3
 • tru-tien-chuong-0105.mp3
 • tru-tien-chuong-0106.mp3
 • tru-tien-chuong-0107.mp3
 • tru-tien-chuong-0108.mp3
 • tru-tien-chuong-0109.mp3
 • tru-tien-chuong-0110.mp3
 • tru-tien-chuong-0111.mp3
 • tru-tien-chuong-0112.mp3
 • tru-tien-chuong-0113.mp3
 • tru-tien-chuong-0114.mp3
 • tru-tien-chuong-0115.mp3
 • tru-tien-chuong-0116.mp3
 • tru-tien-chuong-0117.mp3
 • tru-tien-chuong-0118.mp3
 • tru-tien-chuong-0119.mp3
 • tru-tien-chuong-0120.mp3
 • tru-tien-chuong-0121.mp3
 • tru-tien-chuong-0122.mp3
 • tru-tien-chuong-0123.mp3
 • tru-tien-chuong-0124.mp3
 • tru-tien-chuong-0125.mp3
 • tru-tien-chuong-0126.mp3
 • tru-tien-chuong-0127.mp3
 • tru-tien-chuong-0128.mp3
 • tru-tien-chuong-0129.mp3
 • tru-tien-chuong-0130.mp3
 • tru-tien-chuong-0131.mp3
 • tru-tien-chuong-0132.mp3
 • tru-tien-chuong-0133.mp3
 • tru-tien-chuong-0134.mp3
 • tru-tien-chuong-0135.mp3
 • tru-tien-chuong-0136.mp3
 • tru-tien-chuong-0137.mp3
 • tru-tien-chuong-0138.mp3
 • tru-tien-chuong-0139.mp3
 • tru-tien-chuong-0140.mp3
 • tru-tien-chuong-0141.mp3
 • tru-tien-chuong-0142.mp3
 • tru-tien-chuong-0143.mp3
 • tru-tien-chuong-0144.mp3
 • tru-tien-chuong-0145.mp3
 • tru-tien-chuong-0146.mp3
 • tru-tien-chuong-0147.mp3
 • tru-tien-chuong-0148.mp3
 • tru-tien-chuong-0149.mp3
 • tru-tien-chuong-0150.mp3
 • tru-tien-chuong-0151.mp3
 • tru-tien-chuong-0152.mp3
 • tru-tien-chuong-0153.mp3
 • tru-tien-chuong-0154.mp3
 • tru-tien-chuong-0155.mp3
 • tru-tien-chuong-0156.mp3
 • tru-tien-chuong-0157.mp3
 • tru-tien-chuong-0158.mp3
 • tru-tien-chuong-0159.mp3
 • tru-tien-chuong-0160.mp3
 • tru-tien-chuong-0161.mp3
 • tru-tien-chuong-0162.mp3
 • tru-tien-chuong-0163.mp3
 • tru-tien-chuong-0164.mp3
 • tru-tien-chuong-0165.mp3
 • tru-tien-chuong-0166.mp3
 • tru-tien-chuong-0167.mp3
 • tru-tien-chuong-0168.mp3
 • tru-tien-chuong-0169.mp3
 • tru-tien-chuong-0170.mp3
 • tru-tien-chuong-0171.mp3
 • tru-tien-chuong-0172.mp3
 • tru-tien-chuong-0173.mp3
 • tru-tien-chuong-0174.mp3
 • tru-tien-chuong-0175.mp3
 • tru-tien-chuong-0176.mp3
 • tru-tien-chuong-0177.mp3
 • tru-tien-chuong-0178.mp3
 • tru-tien-chuong-0179.mp3
 • tru-tien-chuong-0180.mp3
 • tru-tien-chuong-0181.mp3
 • tru-tien-chuong-0182.mp3
 • tru-tien-chuong-0183.mp3
 • tru-tien-chuong-0184.mp3
 • tru-tien-chuong-0185.mp3
 • tru-tien-chuong-0186.mp3
 • tru-tien-chuong-0187.mp3
 • tru-tien-chuong-0188.mp3
 • tru-tien-chuong-0189.mp3
 • tru-tien-chuong-0190.mp3
 • tru-tien-chuong-0191.mp3
 • tru-tien-chuong-0192.mp3
 • tru-tien-chuong-0193.mp3
 • tru-tien-chuong-0194.mp3
 • tru-tien-chuong-0195.mp3
 • tru-tien-chuong-0196.mp3
 • tru-tien-chuong-0197.mp3
 • tru-tien-chuong-0198.mp3
 • tru-tien-chuong-0199.mp3
 • tru-tien-chuong-0200.mp3
 • tru-tien-chuong-0201.mp3
 • tru-tien-chuong-0202.mp3
 • tru-tien-chuong-0203.mp3
 • tru-tien-chuong-0204.mp3
 • tru-tien-chuong-0205.mp3
 • tru-tien-chuong-0206.mp3
 • tru-tien-chuong-0207.mp3
 • tru-tien-chuong-0208.mp3
 • tru-tien-chuong-0209.mp3
 • tru-tien-chuong-0210.mp3
 • tru-tien-chuong-0211.mp3
 • tru-tien-chuong-0212.mp3
 • tru-tien-chuong-0213.mp3
 • tru-tien-chuong-0214.mp3
 • tru-tien-chuong-0215.mp3
 • tru-tien-chuong-0216.mp3
 • tru-tien-chuong-0217.mp3
 • tru-tien-chuong-0218.mp3
 • tru-tien-chuong-0219.mp3
 • tru-tien-chuong-0220.mp3
 • tru-tien-chuong-0221.mp3
 • tru-tien-chuong-0222.mp3
 • tru-tien-chuong-0223.mp3
 • tru-tien-chuong-0224.mp3
 • tru-tien-chuong-0225.mp3
 • tru-tien-chuong-0226.mp3
 • tru-tien-chuong-0227.mp3
 • tru-tien-chuong-0228.mp3
 • tru-tien-chuong-0229.mp3
 • tru-tien-chuong-0230.mp3
 • tru-tien-chuong-0231.mp3
 • tru-tien-chuong-0232.mp3
 • tru-tien-chuong-0233.mp3
 • tru-tien-chuong-0234.mp3
 • tru-tien-chuong-0235.mp3
 • tru-tien-chuong-0236.mp3
 • tru-tien-chuong-0237.mp3
 • tru-tien-chuong-0238.mp3
 • tru-tien-chuong-0239.mp3
 • tru-tien-chuong-0240.mp3
 • tru-tien-chuong-0241.mp3
 • tru-tien-chuong-0242.mp3
 • tru-tien-chuong-0243.mp3
 • tru-tien-chuong-0244.mp3
 • tru-tien-chuong-0245.mp3
 • tru-tien-chuong-0246.mp3
 • tru-tien-chuong-0247.mp3
 • tru-tien-chuong-0248.mp3
 • tru-tien-chuong-0249.mp3
 • tru-tien-chuong-0250.mp3
 • tru-tien-chuong-0251.mp3
 • tru-tien-chuong-0252.mp3
 • tru-tien-chuong-0253.mp3
 • tru-tien-chuong-0254.mp3
 • tru-tien-chuong-0255.mp3
 • tru-tien-chuong-0256.mp3
 • tru-tien-chuong-0257.mp3
 • tru-tien-chuong-0258.mp3
 • tru-tien-chuong-0259.mp3
[Total: 1    Average: 2/5]

Related posts

Tiên Hồng Lộ

TinoTK

Hoành Tảo Hoang Vũ

TinoTK

Tiên Quốc Đại Đế

TinoTK

2 comments

Cực Phẩm Gia Đinh – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio January 20, 2018 at 2:50 pm

[…] Tru Tiên […]

Reply
Phàm Nhân Tu Tiên | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio April 22, 2018 at 2:40 pm

[…] thù. Nhân vật chính, Hàn Lập, mang hơi hướng khá cô độc. Bạn nào thích đọc Tru Tiên hoặc Thương Thiên chắc sẽ thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Mời bạn đọc cùng […]

Reply

Leave a Reply